Co je nového ...

MS Teams od 19.10.2020

Informace k novému prostředí videokonferencí naleznete zde

VZDÁLENÁ VÝUKA

Milí rodiče,

ráda bych Vám poskytla informace týkající se naší distanční (vzdálené) výuky. S dětmi jsem si dnes připomněla, jakým způsobem jsme pracovali během jarního uzavření škol. Rozhodla jsem se, že formu zachovám – budu nadále chystat na každý den novou webovou stránku, na které dětem zadám cvičení a úlohy z pracovních sešitů, učebnic i nachystaných pracovních listů. Na stránce vždy děti najdou také odkazy na procvičování učiva, popřípadě výukové video a trochu zábavy a uvolnění.

Jak se dostanou děti ke stránce s úkoly na daný den?

Na webu zsstezery.cz kliknou na záložku ORANŽOVÁ TŘÍDA, zde v Navigaci zvolí záložku VZDÁLENÁ VÝUKA a vyberou příslušný den. Budou nás provázet naše oblíbená zvířátka a kliknutím na jejich bříško se rozbalí stránka s úkoly. Dnes jsme si „cestičku“ k úkolům několikrát vyzkoušeli v počítačové učebně. Červeně vyznačené úkoly budu chtít odeslat prostřednictvím aplikace WHATSAPP ke kontrole v den zadání (prosím tímto rodiče, kteří ji ve svém telefonu nemají o její stažení, pokud mají děti již svůj vlastní telefon, mohly by se o posílání úkolů pokusit s Vaší pomocí samy). Ostatní úkoly si budou děti kontrolovat pomocí tlačítka KONTROLA nebo si je společně projdeme při videokonferenci. Nechejte děti pracovat především samostatně, jsou to už přece velcí druháci a šikulové, chvilku to třeba bude trvat, ale oni to zvládnou.

Protože je distanční výuka povinnou součástí vzdělávání, je potřeba, aby se jí všechny děti pravidelně účastnily. Každý den bude probíhat část výuky on-line prostřednictvím meet.jit.si, kdy se bude třeba v daný čas přihlásit do své skupiny. Skupiny zůstanou zachovány ve stejné podobě jako na jaře i s odkazy na vstup do meet.jit.si. Rozpis předmětů a časů jednotlivých skupin naleznete zde. Vstupy do meet.jit.si Vám raději opět posílám v mailu. Zítra krátce vyzkoušíme spojení – časy a skupiny zde.

Aktivity zadané v předmětech VV, PČ, TV, HV jsou zcela dobrovolné, ale myslím, že děti určitě některé z nich pobaví nebo se něco nového dozvědí.

Předem moc děkuji za Vaši spolupráci, trpělivost a také technickou podporu při on-line výuce. Věřím, že vše opět skvěle zvládneme. Prostě musíme. Hodně zdraví Nina Ziklová