Anglický jazyk

Thursday - 8th April

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, sešitu školní a pero 

2. část - samostatná práce

 • PS str. 41/I can... na videokonferenci si vysvětlíme, jak na to :-) poslat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wednesday - 7th April

Dnes pracuj samostatně :-) Pokud něčemu nerozumíš, přihlaš se o slovo při kterémkoli videosetkání :-)

 • PS str. 41/3 a) POSLECH poslat
 • PS str. 41/3 b) - Když použiješ zápor DOESN´T, už je sloveso pro 3. osobu bez koncovky. Pokud je věta kladná, sloveso musí mít koncovku -s/-es poslat
 • PS str. 41/4 - mysli na pořadí slov v otázce. Připomeň si: poslat

Otázka, která začíná "DO/DOES": 1. do/does 2. osoba 3. sloveso 4. zbytek otázky

Př: Do you play football?

Otázka, která začíná "WH-": 1. when/where/what 2. do/does 3. osoba 4. sloveso 5. zbytek věty

Př: When does she do her homework?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday - 6th April

Dnes budete mít změnu! :-) Na angličtině se dnes neuvidíte se mnou, ale s paní učitelkou Krejčíkovou. Samostatnou práci však posílejte mně (Vaš-ko-vi) :-) 

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, sešitu školní a pero 

2. část - samostatná práce

 • UČ str. 49/2 - poslechni, nauč se číst a pošli své čtení jako nahrávku. POSLECH poslat
 • UČ str. 49/3 - zkus poznat hudební nástroje, odpovědi napiš do sešitu. POSLECH poslat
 • UČ str. 50/3 - do sešitu si napiš čísla 1 - 9, ke každému číslu napiš správné slovo/slovní spojení a zakroužkuj písmeno, které je v  křížovce hnědé. Vyjde ti synonymum slova weekend :-) poslat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wednesday - 31st March

Dnes pracuj samostatně:

 • PS str. 39/5 poslech TADY poslat
 • PS str. 39/6  - Když se ptají osobou YOU, odpovídáš I a sloveso v běžném tvaru bez koncovky. Když se ptají na MUM/DAD, odpovídáš SHE/HE a sloveso s koncovkou -s/-es. poslat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tuesday - 30th March

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

Po videokonferenci:

 • PS str. 39/4 poslat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thursday - 25th March

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • Do sešitu vyber, zda v otázce použiješ DO/DOES a otázky celé správně opiš. (Pokud si nejsi jistý, mrkni na rozřazení v tabulce ze včera - velká oranžová) poslat
 1. Příklad: Do/Does he play voleyball? >> Does he play voleyball?

 2. Do/Does she play the piano? 
 3. Do/Does your firends go to dance on Mondays?
 4. Do/Does her brother like going to the shop?
 5. Do/Does they watch TV every evening? (....každý večer?)
 6. Do/Does Emma collect DVD´s?
 • Odpověz na otázky z předchozího cvičení pomocí DO/DON´T nebo DOES/DOESN´T poslat
 1. Příklad na 1. otázku (Does he play voleyball?):  ANO >> Yes, he does. NE >> No, he doesn´t.
 2. NE
 3. ANO
 4. NE
 5. NE
 6. ANO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday - 24th March

Dnes pracuj samostatně:

- Sleduj tvoření otázek s DO/DOES a formu odpovědi!

 • Prohlédni si tabulku a přečti si, pro které osoby používáme DO a pro které DOES

 • Do sešitu si opiš čísla a osoby a doplň k nim, zda v otázce použiješ DO/DOES: poslat

Příklad: 1. HE - does

 1. WE -
 2. THEY - 
 3. SHE - 
 4. THE DOG - 
 5. MY SISTER AND BROTHER - 
 6. ALICIA - 
 7. YOU - 
 8. YOUR FRIEND - 
 9. LESSONS - 
 10. MY FRIENDS - 
 • Otázka:

 • Zkus pomocí vysvětlení přeložit a napsat otázky do sešitu, začínej VŽDY buď DO/DOES: poslat

Příklad: 1. Chodíte (VY) do parku? Do you go to the park?

1. Chodíme (MY) do školy?

2. Hraje (ON) hokej?

3. Má Mickey rád sport?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday - 23rd March

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • Do sešitu si opiš: poslat

PRESENT SIMPLE TIME = PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ 3. osoba

Kladná věta:

Přidáváme koncovku -s/-es

1. He/she gets up at seven o´clock. 

2. My mum has breakfast at half past three.

3. My brother watches TV after school.

Záporná věta - přidám před sloveso DOESN´T, koncovka u slovesa NENÍ!

1. He/she doesn´t get up at seven o´clock. 

2. My mum doesn´t have breakfast at half past three.

3. My brother doesn´t watch TV after school.

 • PS str. 38/2 - slovíčka najdeš v učebnici na str. 46 poslat 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thursday - 18th March

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • Do sešitu přelož věty, nezapomeň, že zápor tvoříme pomocí slova don´t: poslat

Já vstávám v 9 hodin.

My nehrajeme fotbal.

Oni nechodí plavat v Sobotu.

Joe a Kate koukají na televizi po škole. (after  = po)

po videokonferenci:

 • PS str. 37/5 b) poslat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wednesday - 17th March

Pracuj dnes samostatně, ale velmi poctivě! 

 • Připomeň si na str. 45/3a, b, c tvoření přítomného času prostého pro 3. osoby ON, ONA, ONO 

Pro 3. osobu jednotného čísla (On, ona, ono, jména, názvy osob - mum, dad) přidáváme ke slovesu koncovku -S/-ES)

 • PS str. 36/4 poslat   
 • PS str. 37/5a (Za B nedělat) NAHRÁVKA TADY poslat   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuesday - 16th March

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • UČ str. 44/2 - do sešitu si napiš tři jména (Molly, Kirk, Eddie) a podle nahrávky (případně si texty i přečti) přiřaď ke každému tři obrázky podle toho, co kdo dělá. NAHRÁVKA TADY poslat  
 • PS str. 36/3 poslat   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Thursday - 4th March

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • UČ str. 44/1 a) poslech TADY
 • PS str. 36/1 poslat  
 • PS str. 36/2 - tabulka nebude celá plná, z učebnice na str. 44 se dozvíš, ke které činnosti patří play/go/collect poslat  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wednesday - 3rd March

Pracuj samostatně:

 • Do sešitu si napiš:

PRESENT SIMPLE TIME = PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Kladná věta:

1. I get up at seven o´clock. 

2 We have breakfast at half past three.

3. Lessons start at nine o´clock.

Záporná věta - přidám před sloveso DON´T.

1. I don´t get up at seven o´clock. 

2. We don´t have breakfast at half past three.

3. Lessons don´t start at nine o´clock.

 • PS str. 35/3 poslat  
 • PS str. 35/5 - napiš o svém dni. I get up at... I brush my teeth at... I have breakfast at ... poslat  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tuesday - 2nd March

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • PS 34/2 - když jsou na obrázku dvoje hodiny, tak tam budou dva časy (from = od, to = do), pracuj s učebnicí na str. 42 poslat  

Po videokonferenci:

 • PS str. 35/3 poslat  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thursday - 25th February

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • UČ str. 42/1 poslech - opakuj modré fráze ze cvičení 2 TADY 
 • UČ str. 42/2 přečti a přelož si věty pod obrázky
 • PS str. 34/1 poslat  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wednesday - 24th February

Dnes pracuj samostatně:

 • Opiš si do sešitu použití předložek ON/AT: poslat  

 • UČ str. 41/4 - přečíst, přeložit
 • PS str. 33/3 - dopiš předložky AT/ON poslat  
 • PS str. 33/4 - poslat Doplň věty. Před čas i den v týdnu patří ještě slovíčko:  

is at (time) ... = je v (čas) ...

is on (day) ... = je v (den) ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday - 23rd February

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

Až po videokonferenci!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thursday - 18th February

1. část - online

Ukážeme si test a jak plnit cvičení

2. část - samostatná práce

1. skupina dokončí a pošle test do 10:30

2. skupina dokončí a pošle test do 11:00

 • Test Unit 3 - bude tu až při videokonferenci :-) Během online hodiny si ho napíšeš a pak HNED poslat
 • Test TADY - pokud můžeš, vytiskni, pokud ne, pracuj na samostatný papír.
 • Nahrávka ke cv.1 TADY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday - 17th February

Dnes pracuj sammostatně:

 • Uč str. 38/4 a) do sešitu poslat  
 • PS str. 31 - pravou stranu "I can..." poslat  

Zítra si napíšeme test z 3. lekce, projdi si ji. Zopakuj si slovíčka, tvoření vět a otázek s HAVE/HAS GOT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday - 16th February

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • PS str. 31/4 poslat  
 • UČ str. 38/5 - Do sešitu opiš a doplň tabulku podle poslechu (Poslech TADY). Přehraj si vícekrát, věci nejsou v tabulce popořadě! Pozor, o dvou věcech se tam nemluví, takže je NEMÁ ani jeden. poslat  
 • UČ str. 38/5 b) do sešitu poslat  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday - 11th February

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • UČ str. 37/5 - Do sešitu napiš k číslům názvy psů. Věty pod obrázky ti pomohou. poslat 
 • UČ str. 38/1 - Do sešitu napiš vždy 8 příkladů: 1. barvy 2. školní předměty 3. přídavná jména (červený, malý, ...) 4. majetku (kolo, MP3 přehrávač, herní konzole...) poslat  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wednesday - 10th February

Pracuj samostatně: 

 • UČ str. 37/1 a) - poslouchej, opakuj a ukazuj si slovíčka na obrázku. Nahrávka TADY
 • UČ str. 37/1 b) - podle nahrávky na sobě ukazuj části těla. Nahrávka TADY
 • UČ str. 37/2 a) - poslouchej, opakuj a ukazuj si slovíčka na obrázku. Nahrávka TADY
 • Napiš si do slovníčku: poslat 

a beak = zobák
a wing = křídlo
feathers = peří
whiskers = vousky
teeth = zuby
fur = kožich
a tail = ocas

 • UČ str. 37/2 a) - vytvoř vlastní nahrávku slovíček a pošli na WhatsApp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuesday - 9th February

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • UČ str. 36/3 - opiš si tabulku do sešitu (nezapomeň na datum) a vyplň ji podle nahrávky TADY poslat 

a packed lunch = balíček s obědem (z domu)

school lunch = školní oběd (z jídelny)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday - 4th February

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • PS str. 29/5 - Z nábídkového rámečku vytvoř věty o sobě. poslat 
 • Po videokonferenci: Dodělat PS str. 29/4 poslat 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wednesday - 3rd February

Dnes pracuj samostatně:

 • Napiš si do slovníčku:

 • PS str. 28/1 - doplň názvy předmětů poslat
 • PS str. 28/2 - pusť si nahrávku a doplň tabulku NAHRÁVKA poslat
 • PS str. 28/3 - doplň slova, dám ti nabídku slov: poslat

Chemistry, PE, Biology, students, uniform, nice, Geography, teachers, English

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday - 2nd February

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • UČ str. 33/8 - Podle vzoru tvoř otázky a napiš je do sešitu poslat
 • Na otázky odpověz podle sebe poslat
 • Procvičuj online a pošli štíty TADY. Je to už malinko těžší (Ale určitě to zvládneš!), máme tam HAVE/HAS GOT a AM/IS/ARE. Čti si i české překlady vět, jsou napsané hned nad doplněním :-)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday - 28th January

1. část - online

Dnes si budeme říkat známky z přírodovědy a angličtiny. Buď v čase své skupiny u počítáče a vyčkej, než ti zavolám!

2. část - samostatná práce

 • Do sešitu odpověz na otázky, u každé bude YES nebo NO podle toho, jak máš odpovědět - ty ale celou krátkou odpovědí (Např. Ano, on má. = Yes, he has.) poslat

1. Have they got a cat? YES

2. Has she got a hamster? NO

3. Have we got a dog? NO

4. Has Tom got fish? YES

5. Have Josef and Jane got a parrot? NO

 • PS str. 27/5 a) poslechni si nahrávku TADY a doplň tabulku. poslat
 • PS str. 27/5 b) napiš věty podle doplněné tabulky. Pracuj podle vzoru. poslat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wednesday - 27th January

Dnes pracuj samostatně:

 • Přelož otázky do sešitu Š, nezapomeň na datum: poslat

Příklad: Má (on) psa? Has he got a dog? Mají (oni) rybičky? Have they got fish?

1. Má (ona) kočku?

2. Máte (vy) papouška?

3. Mají (oni) 4 koně?

4. Máme (my) 6 křečků?

5. Má Petr andulku?

 • Uč. str. 33/7 - opiš si tabulku do sešitu Š, nezapomeň na datum. Poslechni si poslech TADY a vyplň tabulku. poslat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tuesday - 25th January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • Do sešitu: poslat

Dnes budeme tvořit otázky s použitím have/has got. Budeme to cvičit na videokonferenci, doporučuji si úkoly nechat až po ní! :-)

 • PS str. 27/3 - otázku si pořádně přelož a nejprve si odpověz v ČJ, abys zjistil, která osoba (he, she, they, we, you....) bude v odpovědi. poslat

Have your grandparents got a car? Mají tvoji prarodiče auto? Ano, oni mají./Ne oni nemají. >> pak až hledáš správnou odpověď z nabídky. 

 • PS str. 27/4 poslat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thursday - 21st January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

UČ str. 32/1 b): poslat

 • Pracuj do sešitu, napiš datum a čísla 1 - 10 
 • Podle nahrávky poznej zvířata ze cvičení 1 a) a napiš je k číslům
 • NAHRÁVKA ZDE

PS str. 26/1 poslat

PS str. 26/2 - napiš věty o dětech. Jsou to jména, musíš použít HAS GOT. poslat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wednesday - 20th January

Dnes budeš pracovat samostatně:

 • PS str. 25/6 - postup jsme si vysvětlili na videokonferenci poslat
 • PS str. 25/7 - napiš o sobě, dám ti příklad a další příklad je i v zadání cvičení :-) poslat

Já mám knížku. Je žlutozelená. Je tlustá a nová. Já nemám počítač. 

I have got a book. It´s yellow and green. It´s thick and new. I haven´t got a computer. 

 • UČ str. 32/1 - poslouchej a opakuj NAHRÁVKA ZDE
 • UČ str. 32/1 - slovíčka si napiš do slovníčku (a rat = krysa, a budgie = andulka) poslat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuesday - 19th January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • PS str. 24/3 poslat
 • PS str. 24/4 - Přídavná jména (malý, velký, tenký, tlustý, červený, bílý, ....) dáváme ve větě před podstatné jméno. poslat

Po videokonferenci: PS str. 25/5 poslat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday - 14th January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • UČ str. 31/3 a) poslouchej a opakuj TADY 

thick = tlustý     thin = tenký

 • UČ str. 31/3 b) - vyber si 4 colours (barvy) a 4 others (další) přídavná jména a do sešitu napiš věty podle vzoru: poslat

This exercise book is red. This pencil is small. 

 • PS str. 24/1 poslat
 • PS str. 24/2 poslech TADY  poslat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wednesday - 13th January

Dnes pracuj pouze samostatně. Pokud si nebudeš vědět s čímkoliv rady, ozvi se na WhatsApp.

 • Do sešitu napiš datum a z UČ str. 28/1 do něj opiš všechny slovíčka
 • Přehraj si nahrávku a zakroužkuj v sešitě ty věci, které Ravi má NAHRÁVKA
 • Vytvoř věty o Ravim (10 vět): poslat

He has got ..... He hasn´t got.....

 • PS str. 23/6 - rozliš zkrácené tvary. Pokud je ve větě GOT, patří tam HAS. Pokud ne, je tam IS. poslat
 • Věty z PS 23/6 přelož a překlad vět napiš do sešitu (1 - 8) poslat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuesday - 12th January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • Zopakuj si HAVE/HAVEN´T GOT a HAS/HASN´T GOT

I, you, we, they, Anna and Tim (oba společně něco mají) - používáme have/haven´t got

He, she, it, Tom, Anna, cat, sister, mum, dad... - používáme has/hasn´t got

 • Nahlas přečti příklady vět a přelož si je:

have/haven´t got:

I have got two brothers. 

You haven´t got a pencil. 

They have got a book. 

We haven´t got five cats. 

Peter and Clara have got a homework. 

has/hasn´t got

She has got nine flowers.

He hasn´t got a bag at school.

The cat has got four legs.

Tim hasn´t got a tea for breakfast. 

 • Uč. str. 29/3 b) - opsat věty do sešitu, nezapomeň na datum poslat
 • PS str. 23/7 poslat
 • Splň testík v Teamsech - pouze dnes!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thursday - 7th January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

Můžeš pracovat sám, tady je krátké vysvětlení. Pokud si nejsi jistý, počkej po videokonferenci! :-)

Have/has got = mám

 • Pro osoby I, you, we, they používáme have got (= ´ve got)
 • Pro osoby He, she, it používáme has got (= ´s got)

Have not/has not got = nemám

 • Pro osoby I, you, we, they používáme have not got (= haven´t got)
 • Pro osoby He, she, it používáme has not got (= hasn´t got)

Učebnice str. 29

 • cv. 3 a) - napiš do sešitu 7 vět z tabulky, pokaždé použij jiné slovíčko z prvního a posledního sloupečku.
 • Střídej celý tvar slovesa se zkráceným tvarem (have/´ve got has/´s). Někdy ten, jindy onen :-) poslat

Příklad:

I´ve got a computer. You have got three pens. 

Učebnice str. 29

 • cv. 4 a) stejným způsobem jako cvičení 3 a) - ústně 

Příklad:

I haven´t got an exercise book. You have not got a skateboard. 

Pracovní sešit str. 23/4, 5 poslat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday - 6th January

Pouze samostatná práce

 • Vyplň krátký testík v Teamsech - pouze dnes!
 • PS str. 22/2 poslat
 • PS str. 22/3 - náhrávka ZDE poslat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuesday - 5th January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • Zopakuj si osobní zájmena se slovesem být. Napiš do sešitu datum a tabulku opiš. poslat

Učebnice str. 28

 • Přehraj si nahrávku a opakuj slovíčka. Potom nahraj svoji a pošli. poslat

 • Do sešitu si napiš čísla 1 - 10 pod sebe. Poslechni si nahrávku a ke každé napiš, který předmět slyšíš. poslat

 • PS str. 22/1 poslat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday - 26th November

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • Zahraj si EDUCANDY

          

 • Do sešitu napiš dnešní datum - 26th November - a odpověz na otázky celou větou: poslat

Pokud potřebuješ ještě poradit, jak na ně odpovídat, klikni ZDE nebo si pak jen začátky vět zkontroluj :-) 

 1. What´s your phone number?
 2. What´s your favourite colour? 
 3. How are you?
 4. What´s your sister´s/brother´s name? 
 5. Who is your best friend? 
 6. Where are you?
 • UČ str. 23/7 b) do sešitu poslat...7 a) si ukážeme na konferenci, tak pokud si nejsi jistý jak nato, vydrž s plněním až po ní :-)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday 25th November

Pracuj dnes samostatně:

 • PS str. 19/4 poslat
 • PS str. 19/5 poslat
 • UČ str. 23/6 - opiš si tabulku do sešitu (napiš dnešní datum), pusť si nahrávku a doplň ji: NAHRÁVKA poslat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday 24th November

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • PS str. 18/2 doplň druhou bublinu podle tabulky poslat
 • PS str. 18/3 pusť si poslech a doplň cvičení - NAHRÁVKA poslat
 • Do sešitu si opiš tabulku:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 19. listopadu

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 1. Do slovníčku napiš dny v týdnu. Pokud si nejsi jistý psaním, otevři si učebnici str. 22.
 2. Nacvič čtení podle nahrávky TADY a pošli svou nahrávku. poslat
 3. Do sešitu napiš dnešní datum (19th November) a čísla od 1 do 6. Poslechni si nahrávku TADY a k číslům napiš dny, které slyšíš (u jednoho čísla jich může být několik).
 4. Pracovní sešit 18/1. Najdi dny v týdnu v osmisměrce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Středa 18. listopadu

Dnes pracujete samostatně, kdybyste si s čímkoliv nevěděli rady, ozvěte se a vyřešíme to přes WhatsApp! :-)

 • Dokonči v PS na str. 17 cv. 5 - jedna skupina má hotovo z videokonference

nápověda: Nejprve si přelož otázku, pak zjistíš, jestli doplníš IS = JE nebo ARE = JSI/JSTE. Stejně v odpovědi, nejprve si v češtině řekni, jak odopovídáš a pak až přelož a doplň AM/IS/ARE. 

kontrola tady

 • Učebnice str. 21/5 - Přečti si rozhovor a doplň slova z nabídky (obrázek). Do sešitu napiš dnešní datum (18th November) a čísla od 1 do 9. K číslům dopiš doplněná slova. 

kontrola tady

 • Učebnice str. 21/6

1. Poslechni si TADY tři rozhovory. Do třídy dorazili noví sludenti a spoluřáci o nich zjišťují základní informace. Do sešitu si překresli tabulku a dopiš do ní o studentech informace: poslat

2. str. 21/6 c) - Přečti si věty o Connorovi. Stejné věty napiš do sešitu o Daně. (první = first, druhý = second)  

kontrola tady

3. Nacvič spellování jmen dětí v tabulce a pošli nahrávku na WhatsApp poslat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 12. listopad

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero (4b UČ, 5 PS, 5a, UČ)

2. část - samostatná práce

 • PS str. 17/6 poslech TADY (V závorkách máš nápovědu, nezapomínej ale doplňovat i "IS" a "ARE" nebo "ISN´T" a "AREN´T")
 • Uč. str. 21/4 b) odpovědi přepsat do sešitu (Budeme dělat na konferenci, tak si to nech až po ní, pokud jsi nejsi jistý odpověďmi)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 11. října

Dnes budete pracovat samostatně. Pokud si nebudeš vědět rady, napiš na WhatsApp! :-) 

 • PS str. 16/2 (Pomoc v učebnici na str. 21) poslat
 • PS str. 16/3 - odpovídej celou větou (Yes, I am. No I´m not.) poslat
 • Uč. str. 21/4 a) Doplň odpovědi a tabulku si opiš do sešitu
 • PS str. 16/4 poslat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Úterý 10. října

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero

2. část - samostatná práce

 • Učebnice str. 20/1 - pusť si poslech, potom si příběh přečti sám, přelož a odpověz na otázky. TADY
 • Uč. str. 20/1 - přečti 1., 2. a 3. obrázek, nahraj a pošli na Whats App poslat
 • Do sešitu si opiš tabulku:

 • PS str. 16/1 (Až po konferenci!)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek - 5. listopadu

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero

2. část - samostatná práce

 • Vrať se k práci při videosetkání a v Uč. str. 19/5 přepiš věty do sešitu 
 • Podívej se na obrázek, spojení přelož do angličtiny, svůj překlad nahraj a pošli na WhatsApp poslat

 • PS str. 15/5 - pusť si TADY poslech a spoj. Potom za b) tvoř věty pomocí poslechu. (Ke jménu přidáš ´s)

Středa 4. listopadu

Dnes budeš pracovat samostatně, kdyby byl s čímkoliv problém a tápal jsi, určitě se ozvi na WhatsApp a vyřešíme to spolu! :-)

 • Zahraj si Educandy

 • PS str. 14/1 - doplň členy rodiny
 • Uč. str. 18/2 - poslechni si nahrávku TADY, nacvič čtení, přečti a nahrávku pošli na WhatsApp poslat
 • Nová věc ze včera - Něco patří Tomovi, je to Tomovo, v angličtině jednoduše přidáme ´s. This is Tom´s book. To je Tomova kniha.
 • Uč. str. 19/7 - pode vzor piš do sešitu stejné věty.

Nápověda: 

1. od jména Joe se dostaneme ke kartáčku: - Je to Joeův kartáček. - This is Joe´s toothbrush. 

2. od Mela se dostaneme k hodinkám: - Jsou to Melovy hodinky. - This is Mel´s watch. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 3. listopadu

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero

2. část - samostatná práce

 • Uč. str. 18/1 - poslechni si nahrávku TADY, poslouchej a opakuj
 • Do slovníčku napiš podle stromu na str. 18 slovíčka k tématu family (Bude to 11 řádků, pokud jsou pro babičku dva názvy, napiš je na jeden řádek. Pozor na sestru a dceru, to jsou jiná slovíčka :-) a budou napsaná zvlášť...)
 • PS str. 14/2 - najdi deset členů rodiny, zakroužkuj a pro sebe vyspeluj
 • Opiš si do sešitu tabulku s přivlastňovacími zájmeny. Přehraj si poslech TADY. Potom přečti tabulku stejně jako v nahrávce a svoji nahrávku pošli na WhatsApp poslat

 • zahraj si: 

Čtvrtek 22. října

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity

2. část - samostatná práce

 • PS str. 13/6 - pusťte si nahrávku a zkuste opravit chybné věty. Nahrávka TADY poslat
 • PS str. 13/7 - přečtěte si text a zkuste napsat stejnou zprávu o sobě poslat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Středa 21. října

Dnes budete pracovat pouze samostatně. 

Vysvětlení ze včera: 

 • Podívej se, jak se tvoří věty o různých osobách v angličtině s tvarem slovesa BÝT:
I am = I´m  Já jsem
He is = He´s On je
She is = She´s Ona je
We are = We´re My jsme
You are = You´re Ty jsi
You are = You´re Vy jste
They are = They´re Oni jsou
 • Podívej se na tvary ve větách:

He is (nebo He´s) from Russia. On je z Ruska.

They are (nebo They´re) from Russia. Oni jsou z Ruska.

We are (nebo We´re) from Russia. My jsme z Ruska.

A tak dále .....

 • Stejně jako tvoříme kladné věty (On je...), tak můžeme tvořit záporné (On není...)
I am not = I´m not Já nejsem
He is not = He isn´t On není
She is not = She isn´t Ona není
We are not = We aren´t My nejsme
You are not = You aren´t Ty nejsi
You are not = You aren´t Vy nejste
They are not = They aren´t Oni nejsou
 • Podívej se na tvary ve větách:

He is not (nebo He isn´t) from Russia. On není z Ruska.

They are not (nebo They aren´t) from Russia. Oni nejsou z Ruska.

We are not (nebo We aren´t) from Russia. My nejsme z Ruska.

 • Uč. str. 17/10 a) napiš věty o sobě b) o nějaké známé osobnosti do sešitu poslat
 • PS str. 13/4 - napište zkrácené tvary (Pomůže vám 1. tabulka z vysvětlení)
 • PS str. 13/5 - Vždy v 1. větě používejte zápory - isn´t/ aren´t a ve 2. větě klady - is (He´s)/are (They´re) poslat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 20. října

Český jazyk

1. část - online

1. skupina se připojí k videohovoru v 10:30, 2. skupina v 10:50 a 3. skupina v 11:10 na TOMTO odkazu. 

Přihlásíš se pomocí emailu: jmeno.prijmeni@zsmsstezery.cz heslo (to vaše): Chleba1234*

Vyber Žluťásci, vlevo klikni na ikonku "kalendář", vyber svůj čas skupiny u dne úterý 20. října a klikni na tlačítko připojit se

Připravte si učebnici

2. část - samostatná práce

- jen cv. 8 ústně záporné věty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 15. října

1. část - online

1. skupina se připojí k videohovoru v 10:30, 2. skupina v 10:50 a 3. skupina v 11:10 na TOMTO odkazu.

Připravte si učebnici na str. 16

2. část - samostatná práce

PS str. 12/1 - pusť si prezentaci TADY abys zjistil, co je na fotografiích ve cvičení 12/1

Prezentaci spustíš na klávesnici pomocí tlačítka "f5" v horní řadě tlačítek nad písmeny. Potom už používáš jenom šipky, abys mohl v prezentaci listovat dál ....

PS str. 12/2, 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------