Anglický jazyk

Čtvrtek 22. října

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity

2. část - samostatná práce

  • PS str. 13/6 - pusťte si nahrávku a zkuste opravit chybné věty. Nahrávka TADY poslat
  • PS str. 13/7 - přečtěte si text a zkuste napsat stejnou zprávu o sobě poslat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Středa 21. října

Dnes budete pracovat pouze samostatně. 

Vysvětlení ze včera: 

  • Podívej se, jak se tvoří věty o různých osobách v angličtině s tvarem slovesa BÝT:
I am = I´m  Já jsem
He is = He´s On je
She is = She´s Ona je
We are = We´re My jsme
You are = You´re Ty jsi
You are = You´re Vy jste
They are = They´re Oni jsou
  • Podívej se na tvary ve větách:

He is (nebo He´s) from Russia. On je z Ruska.

They are (nebo They´re) from Russia. Oni jsou z Ruska.

We are (nebo We´re) from Russia. My jsme z Ruska.

A tak dále .....

  • Stejně jako tvoříme kladné věty (On je...), tak můžeme tvořit záporné (On není...)
I am not = I´m not Já nejsem
He is not = He isn´t On není
She is not = She isn´t Ona není
We are not = We aren´t My nejsme
You are not = You aren´t Ty nejsi
You are not = You aren´t Vy nejste
They are not = They aren´t Oni nejsou
  • Podívej se na tvary ve větách:

He is not (nebo He isn´t) from Russia. On není z Ruska.

They are not (nebo They aren´t) from Russia. Oni nejsou z Ruska.

We are not (nebo We aren´t) from Russia. My nejsme z Ruska.

  • Uč. str. 17/10 a) napiš věty o sobě b) o nějaké známé osobnosti do sešitu poslat
  • PS str. 13/4 - napište zkrácené tvary (Pomůže vám 1. tabulka z vysvětlení)
  • PS str. 13/5 - Vždy v 1. větě používejte zápory - isn´t/ aren´t a ve 2. větě klady - is (He´s)/are (They´re) poslat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 20. října

Český jazyk

1. část - online

1. skupina se připojí k videohovoru v 10:30, 2. skupina v 10:50 a 3. skupina v 11:10 na TOMTO odkazu. 

Přihlásíš se pomocí emailu: jmeno.prijmeni@zsmsstezery.cz heslo (to vaše): Chleba1234*

Vyber Žluťásci, vlevo klikni na ikonku "kalendář", vyber svůj čas skupiny u dne úterý 20. října a klikni na tlačítko připojit se

Připravte si učebnici

2. část - samostatná práce

- jen cv. 8 ústně záporné věty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 15. října

1. část - online

1. skupina se připojí k videohovoru v 10:30, 2. skupina v 10:50 a 3. skupina v 11:10 na TOMTO odkazu.

Připravte si učebnici na str. 16

2. část - samostatná práce

PS str. 12/1 - pusť si prezentaci TADY abys zjistil, co je na fotografiích ve cvičení 12/1

Prezentaci spustíš na klávesnici pomocí tlačítka "f5" v horní řadě tlačítek nad písmeny. Potom už používáš jenom šipky, abys mohl v prezentaci listovat dál ....

PS str. 12/2, 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------