Anglický jazyk

Thursday - 21st January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

UČ str. 32/1 b): poslat

 • Pracuj do sešitu, napiš datum a čísla 1 - 10 
 • Podle nahrávky poznej zvířata ze cvičení 1 a) a napiš je k číslům
 • NAHRÁVKA ZDE

PS str. 26/1 poslat

PS str. 26/2 - napiš věty o dětech. Jsou to jména, musíš použít HAS GOT. poslat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wednesday - 20th January

Dnes budeš pracovat samostatně:

 • PS str. 25/6 - postup jsme si vysvětlili na videokonferenci poslat
 • PS str. 25/7 - napiš o sobě, dám ti příklad a další příklad je i v zadání cvičení :-) poslat

Já mám knížku. Je žlutozelená. Je tlustá a nová. Já nemám počítač. 

I have got a book. It´s yellow and green. It´s thick and new. I haven´t got a computer. 

 • UČ str. 32/1 - poslouchej a opakuj NAHRÁVKA ZDE
 • UČ str. 32/1 - slovíčka si napiš do slovníčku (a rat = krysa, a budgie = andulka) poslat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuesday - 19th January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • PS str. 24/3 poslat
 • PS str. 24/4 - Přídavná jména (malý, velký, tenký, tlustý, červený, bílý, ....) dáváme ve větě před podstatné jméno. poslat

Po videokonferenci: PS str. 25/5 poslat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday - 14th January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • UČ str. 31/3 a) poslouchej a opakuj TADY 

thick = tlustý     thin = tenký

 • UČ str. 31/3 b) - vyber si 4 colours (barvy) a 4 others (další) přídavná jména a do sešitu napiš věty podle vzoru: poslat

This exercise book is red. This pencil is small. 

 • PS str. 24/1 poslat
 • PS str. 24/2 poslech TADY  poslat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wednesday - 13th January

Dnes pracuj pouze samostatně. Pokud si nebudeš vědět s čímkoliv rady, ozvi se na WhatsApp.

 • Do sešitu napiš datum a z UČ str. 28/1 do něj opiš všechny slovíčka
 • Přehraj si nahrávku a zakroužkuj v sešitě ty věci, které Ravi má NAHRÁVKA
 • Vytvoř věty o Ravim (10 vět): poslat

He has got ..... He hasn´t got.....

 • PS str. 23/6 - rozliš zkrácené tvary. Pokud je ve větě GOT, patří tam HAS. Pokud ne, je tam IS. poslat
 • Věty z PS 23/6 přelož a překlad vět napiš do sešitu (1 - 8) poslat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuesday - 12th January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • Zopakuj si HAVE/HAVEN´T GOT a HAS/HASN´T GOT

I, you, we, they, Anna and Tim (oba společně něco mají) - používáme have/haven´t got

He, she, it, Tom, Anna, cat, sister, mum, dad... - používáme has/hasn´t got

 • Nahlas přečti příklady vět a přelož si je:

have/haven´t got:

I have got two brothers. 

You haven´t got a pencil. 

They have got a book. 

We haven´t got five cats. 

Peter and Clara have got a homework. 

has/hasn´t got

She has got nine flowers.

He hasn´t got a bag at school.

The cat has got four legs.

Tim hasn´t got a tea for breakfast. 

 • Uč. str. 29/3 b) - opsat věty do sešitu, nezapomeň na datum poslat
 • PS str. 23/7 poslat
 • Splň testík v Teamsech - pouze dnes!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thursday - 7th January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

Můžeš pracovat sám, tady je krátké vysvětlení. Pokud si nejsi jistý, počkej po videokonferenci! :-)

Have/has got = mám

 • Pro osoby I, you, we, they používáme have got (= ´ve got)
 • Pro osoby He, she, it používáme has got (= ´s got)

Have not/has not got = nemám

 • Pro osoby I, you, we, they používáme have not got (= haven´t got)
 • Pro osoby He, she, it používáme has not got (= hasn´t got)

Učebnice str. 29

 • cv. 3 a) - napiš do sešitu 7 vět z tabulky, pokaždé použij jiné slovíčko z prvního a posledního sloupečku.
 • Střídej celý tvar slovesa se zkráceným tvarem (have/´ve got has/´s). Někdy ten, jindy onen :-) poslat

Příklad:

I´ve got a computer. You have got three pens. 

Učebnice str. 29

 • cv. 4 a) stejným způsobem jako cvičení 3 a) - ústně 

Příklad:

I haven´t got an exercise book. You have not got a skateboard. 

Pracovní sešit str. 23/4, 5 poslat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday - 6th January

Pouze samostatná práce

 • Vyplň krátký testík v Teamsech - pouze dnes!
 • PS str. 22/2 poslat
 • PS str. 22/3 - náhrávka ZDE poslat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuesday - 5th January

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • Zopakuj si osobní zájmena se slovesem být. Napiš do sešitu datum a tabulku opiš. poslat

Učebnice str. 28

 • Přehraj si nahrávku a opakuj slovíčka. Potom nahraj svoji a pošli. poslat

 • Do sešitu si napiš čísla 1 - 10 pod sebe. Poslechni si nahrávku a ke každé napiš, který předmět slyšíš. poslat

 • PS str. 22/1 poslat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday - 26th November

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • Zahraj si EDUCANDY

          

 • Do sešitu napiš dnešní datum - 26th November - a odpověz na otázky celou větou: poslat

Pokud potřebuješ ještě poradit, jak na ně odpovídat, klikni ZDE nebo si pak jen začátky vět zkontroluj :-) 

 1. What´s your phone number?
 2. What´s your favourite colour? 
 3. How are you?
 4. What´s your sister´s/brother´s name? 
 5. Who is your best friend? 
 6. Where are you?
 • UČ str. 23/7 b) do sešitu poslat...7 a) si ukážeme na konferenci, tak pokud si nejsi jistý jak nato, vydrž s plněním až po ní :-)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday 25th November

Pracuj dnes samostatně:

 • PS str. 19/4 poslat
 • PS str. 19/5 poslat
 • UČ str. 23/6 - opiš si tabulku do sešitu (napiš dnešní datum), pusť si nahrávku a doplň ji: NAHRÁVKA poslat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday 24th November

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 • PS str. 18/2 doplň druhou bublinu podle tabulky poslat
 • PS str. 18/3 pusť si poslech a doplň cvičení - NAHRÁVKA poslat
 • Do sešitu si opiš tabulku:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 19. listopadu

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero 

2. část - samostatná práce

 1. Do slovníčku napiš dny v týdnu. Pokud si nejsi jistý psaním, otevři si učebnici str. 22.
 2. Nacvič čtení podle nahrávky TADY a pošli svou nahrávku. poslat
 3. Do sešitu napiš dnešní datum (19th November) a čísla od 1 do 6. Poslechni si nahrávku TADY a k číslům napiš dny, které slyšíš (u jednoho čísla jich může být několik).
 4. Pracovní sešit 18/1. Najdi dny v týdnu v osmisměrce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Středa 18. listopadu

Dnes pracujete samostatně, kdybyste si s čímkoliv nevěděli rady, ozvěte se a vyřešíme to přes WhatsApp! :-)

 • Dokonči v PS na str. 17 cv. 5 - jedna skupina má hotovo z videokonference

nápověda: Nejprve si přelož otázku, pak zjistíš, jestli doplníš IS = JE nebo ARE = JSI/JSTE. Stejně v odpovědi, nejprve si v češtině řekni, jak odopovídáš a pak až přelož a doplň AM/IS/ARE. 

kontrola tady

 • Učebnice str. 21/5 - Přečti si rozhovor a doplň slova z nabídky (obrázek). Do sešitu napiš dnešní datum (18th November) a čísla od 1 do 9. K číslům dopiš doplněná slova. 

kontrola tady

 • Učebnice str. 21/6

1. Poslechni si TADY tři rozhovory. Do třídy dorazili noví sludenti a spoluřáci o nich zjišťují základní informace. Do sešitu si překresli tabulku a dopiš do ní o studentech informace: poslat

2. str. 21/6 c) - Přečti si věty o Connorovi. Stejné věty napiš do sešitu o Daně. (první = first, druhý = second)  

kontrola tady

3. Nacvič spellování jmen dětí v tabulce a pošli nahrávku na WhatsApp poslat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 12. listopad

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero (4b UČ, 5 PS, 5a, UČ)

2. část - samostatná práce

 • PS str. 17/6 poslech TADY (V závorkách máš nápovědu, nezapomínej ale doplňovat i "IS" a "ARE" nebo "ISN´T" a "AREN´T")
 • Uč. str. 21/4 b) odpovědi přepsat do sešitu (Budeme dělat na konferenci, tak si to nech až po ní, pokud jsi nejsi jistý odpověďmi)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 11. října

Dnes budete pracovat samostatně. Pokud si nebudeš vědět rady, napiš na WhatsApp! :-) 

 • PS str. 16/2 (Pomoc v učebnici na str. 21) poslat
 • PS str. 16/3 - odpovídej celou větou (Yes, I am. No I´m not.) poslat
 • Uč. str. 21/4 a) Doplň odpovědi a tabulku si opiš do sešitu
 • PS str. 16/4 poslat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Úterý 10. října

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero

2. část - samostatná práce

 • Učebnice str. 20/1 - pusť si poslech, potom si příběh přečti sám, přelož a odpověz na otázky. TADY
 • Uč. str. 20/1 - přečti 1., 2. a 3. obrázek, nahraj a pošli na Whats App poslat
 • Do sešitu si opiš tabulku:

 • PS str. 16/1 (Až po konferenci!)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek - 5. listopadu

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero

2. část - samostatná práce

 • Vrať se k práci při videosetkání a v Uč. str. 19/5 přepiš věty do sešitu 
 • Podívej se na obrázek, spojení přelož do angličtiny, svůj překlad nahraj a pošli na WhatsApp poslat

 • PS str. 15/5 - pusť si TADY poslech a spoj. Potom za b) tvoř věty pomocí poslechu. (Ke jménu přidáš ´s)

Středa 4. listopadu

Dnes budeš pracovat samostatně, kdyby byl s čímkoliv problém a tápal jsi, určitě se ozvi na WhatsApp a vyřešíme to spolu! :-)

 • Zahraj si Educandy

 • PS str. 14/1 - doplň členy rodiny
 • Uč. str. 18/2 - poslechni si nahrávku TADY, nacvič čtení, přečti a nahrávku pošli na WhatsApp poslat
 • Nová věc ze včera - Něco patří Tomovi, je to Tomovo, v angličtině jednoduše přidáme ´s. This is Tom´s book. To je Tomova kniha.
 • Uč. str. 19/7 - pode vzor piš do sešitu stejné věty.

Nápověda: 

1. od jména Joe se dostaneme ke kartáčku: - Je to Joeův kartáček. - This is Joe´s toothbrush. 

2. od Mela se dostaneme k hodinkám: - Jsou to Melovy hodinky. - This is Mel´s watch. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 3. listopadu

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity, pero

2. část - samostatná práce

 • Uč. str. 18/1 - poslechni si nahrávku TADY, poslouchej a opakuj
 • Do slovníčku napiš podle stromu na str. 18 slovíčka k tématu family (Bude to 11 řádků, pokud jsou pro babičku dva názvy, napiš je na jeden řádek. Pozor na sestru a dceru, to jsou jiná slovíčka :-) a budou napsaná zvlášť...)
 • PS str. 14/2 - najdi deset členů rodiny, zakroužkuj a pro sebe vyspeluj
 • Opiš si do sešitu tabulku s přivlastňovacími zájmeny. Přehraj si poslech TADY. Potom přečti tabulku stejně jako v nahrávce a svoji nahrávku pošli na WhatsApp poslat

 • zahraj si: 

Čtvrtek 22. října

1. část - online

Připravte si učebnice, pracovní sešity

2. část - samostatná práce

 • PS str. 13/6 - pusťte si nahrávku a zkuste opravit chybné věty. Nahrávka TADY poslat
 • PS str. 13/7 - přečtěte si text a zkuste napsat stejnou zprávu o sobě poslat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Středa 21. října

Dnes budete pracovat pouze samostatně. 

Vysvětlení ze včera: 

 • Podívej se, jak se tvoří věty o různých osobách v angličtině s tvarem slovesa BÝT:
I am = I´m  Já jsem
He is = He´s On je
She is = She´s Ona je
We are = We´re My jsme
You are = You´re Ty jsi
You are = You´re Vy jste
They are = They´re Oni jsou
 • Podívej se na tvary ve větách:

He is (nebo He´s) from Russia. On je z Ruska.

They are (nebo They´re) from Russia. Oni jsou z Ruska.

We are (nebo We´re) from Russia. My jsme z Ruska.

A tak dále .....

 • Stejně jako tvoříme kladné věty (On je...), tak můžeme tvořit záporné (On není...)
I am not = I´m not Já nejsem
He is not = He isn´t On není
She is not = She isn´t Ona není
We are not = We aren´t My nejsme
You are not = You aren´t Ty nejsi
You are not = You aren´t Vy nejste
They are not = They aren´t Oni nejsou
 • Podívej se na tvary ve větách:

He is not (nebo He isn´t) from Russia. On není z Ruska.

They are not (nebo They aren´t) from Russia. Oni nejsou z Ruska.

We are not (nebo We aren´t) from Russia. My nejsme z Ruska.

 • Uč. str. 17/10 a) napiš věty o sobě b) o nějaké známé osobnosti do sešitu poslat
 • PS str. 13/4 - napište zkrácené tvary (Pomůže vám 1. tabulka z vysvětlení)
 • PS str. 13/5 - Vždy v 1. větě používejte zápory - isn´t/ aren´t a ve 2. větě klady - is (He´s)/are (They´re) poslat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 20. října

Český jazyk

1. část - online

1. skupina se připojí k videohovoru v 10:30, 2. skupina v 10:50 a 3. skupina v 11:10 na TOMTO odkazu. 

Přihlásíš se pomocí emailu: jmeno.prijmeni@zsmsstezery.cz heslo (to vaše): Chleba1234*

Vyber Žluťásci, vlevo klikni na ikonku "kalendář", vyber svůj čas skupiny u dne úterý 20. října a klikni na tlačítko připojit se

Připravte si učebnici

2. část - samostatná práce

- jen cv. 8 ústně záporné věty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 15. října

1. část - online

1. skupina se připojí k videohovoru v 10:30, 2. skupina v 10:50 a 3. skupina v 11:10 na TOMTO odkazu.

Připravte si učebnici na str. 16

2. část - samostatná práce

PS str. 12/1 - pusť si prezentaci TADY abys zjistil, co je na fotografiích ve cvičení 12/1

Prezentaci spustíš na klávesnici pomocí tlačítka "f5" v horní řadě tlačítek nad písmeny. Potom už používáš jenom šipky, abys mohl v prezentaci listovat dál ....

PS str. 12/2, 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------