Co je ve škole nového

Fotografie

jezírko je již vedle altánu

jezírko je již vedle altánu

kopec s javorem babykou se zelená

kopec s javorem babykou se zelená

na zahradě máme ovocné stromy

na zahradě máme ovocné stromy

vedle hřiště jsou vysázeny keře

vedle hřiště jsou vysázeny keře

místo jezírka začíná růst louka

místo jezírka začíná růst louka

v počítačové učebně jsou počítače

v počítačové učebně jsou počítače

učitelé mají sborovnu

učitelé mají sborovnu

a druháci svoji třídu

a druháci svoji třídu

učebna 3.A

učebna 3.A

uičebna 3.B

uičebna 3.B