MATEMATIKA

 NÁSOBENÍ                       DĚLENÍ