MKr

6th May

Co budeš potřebovat na videosetkání:

 • učebnici, pracovní sešit, penál

Samostatná práce po setkání:

 • Pracuj si na včerejším zadání, plánek bytu podle textu 55/7.
 • Další práci zadám během setkání.

Poslech pracovní sešit 45/5

Co budu chtít vidět v pondělí:

 • v sešitě - 8 vět o pokoji
 • v sešitě - 10 slovíček spelling
 • pracovní sešit 44/2
 • pracovní sešit 45/5
 • plánek bytu 55/7

Have a nice day and see you on Monday! :-) MK

.

.

5th May

Dnes vás čeká samostudium, budete mít tři úkoly:

 1. Vezmi si sešit, napiš dnešní datum a čísla pod sebe od jedné do deseti. Poslechni si SPELLING a zapiš slova ke správným číslům. (Poradím ti, všechna slova najdeš v učebnici na straně 55 ve cvičení 6 :-)). Nakonec přelož slovíčka do češtiny.
 2. K druhému úkolu budeš potřebovat bílý papír formát A4 a učebnici stranu 55 cvičení 7. Papír si dej na šířku, překresli si plánek bytu přes celý papír. Přečti si článek "Flat to let" (byt k pronájmu). Dokresli plánek bytu podle toho, co jste se dozvěděli. Do každého pokoje napiš název pokoje a dokresli zařízení, které je v pokoji. Kdo nechce kreslit vybavení pokoje, pouze napíše slovo. Tento úkol mi odevzdáte až v pondělí ve škole, máte na něj dost času.
 3. Zahraj si:

Have a nice day and see you tomorrow! :-)

.

.

4th May

Co budete potřebovat na videosetkání:

 • pracovní sešit, učebnici, penál

Samostatná práce po setkání:

 • pracovní sešit 44/2, Napiš věty o tom, kde děláš napsané činnosti. POzor! brush your teeth změň na brush my teeth, do your homework změň na do my homework.
 • Napiš osm vět o svém pokoji do sešitu. Věty budou začínat:

There´s...

There are...

There isn´t...

There aren´t...

.

.

22nd April

CO budete potřebovat na videosetkání:

 • pracovní sešit, penál

Samostatná práca po setkání:

 • Trénuj slovíčka ze strany 52 (v pokoji a předložky). V pondělí si ve škole napíšeme piditest.
 • V pracovním sešitu na straně 43 vypracuj po videosetkání cvičení 5 a 6.

.

.

21th April

Dnes vás čeká samostatná práce, napíšete si test, který jste dostali od paní učitelky Przechowské. Test přineste v pondělí do školy, společně zkontrolujeme. Podrobně vám popíšu zadání, pokud něco bude nepochopitelné, neostýchejte se mi napsat a zeptat se.

 1. Přečti si otázky. Poslechni si POSLECH a odpověz na otázky.
 2. Přečti si otázky. Přečti si dva texty a odpověz na otázky.
 3.  Vyber správnou předložku času. Uvědom si rozdíl v hodinu a v den.
 4. Doplň do vět slovesa. Musíš přemýšlet o spoustě věcí.
 • Které sloveso se hodí podle významu do věty.
 • Jaká osoba děj vykonává. Je to 3.os.č.j?
 • Pokud je před slovesem not, vytvoř větu zápornou.

       5. Vytvoř rozhovor. ABy byly věty, chybí některá slova. Poradím ti, co všechno budeš doplňovat.

at, do, do, do, at

       6. Prohlédni si hodiny, přečti si čas. Shodují se? 

       7. Vyber sloveso, které se hodí do věty.

       8. Doplň vhodná slova do rozhovoru.

Přeji vám pohodovou práci. MKr :-)

.

.  

20th April

What you need for our meeting:

 • book, black and white book, exercise-book, pencilcase

What you are going to do alone after our meeting:

 • Play a game with new vocabulary.

 • Take black and white book. Open it on page 42. Look at exercise 4. LISTEN and draw teddy. Now read six sentences about teddy and send me on WhatsApp (608 139 972)
 • Take your book. Open it on page 53. We will start exercise 53/4a) at our meeting. Finish it.

.

.