NEMOCNÍČEK

31.1.- 3.2.2022

Milí prvňáčkové, vkládám učivo na celý tento týden, záleží na vás a rodičích, jak si úkoly rozvrhnete, učivo je orientační, nedokážu odhadnout, kolik toho děti ve škole zvládnou. Po prázdninách dáme snad zase všechno do pořádku. Opatrujte se a po prázdninách se na vás ve škole budu těšit.

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 44 - 47

str. 29, 31 vše s písmenem Z

str. 33-34 čtení psacího písma až po písmeno Z

PSANÍ

PÍSANKA 1 

str. 27 - 30 (popros rodiče, zda by ti dolinkovali slabě tužkou horní a dolní pomocnou linku u řádků, u kterých je to potřeba)

MATEMATIKA

Počítáme do 10

str. 23 - 27

procvičuj si také rozklady všech čísel od 1 do 10

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

Lidské tělo - ZDRAVÁ STRAVA a str. JÁ TO HRAVĚ ZVLÁDNU - opakování celé kapitoly o lidském těte str. 39, 40

28.1.2022

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 29 - slova se slabikami va - vá, vo, vy - vý, ve - vé, vu - vů, vi - ví

VÍKENDOVÉ ČTENÍ str. 43

PRACOVNÍ LIST s písmenem V - vypracuj úkoly číslo 5, 7 a 8

Zahraj si HRU (klikni na obrázek)  

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 26 (popros rodiče, zda by ti dolinkovali slabě tužkou horní a dolní pomocnou linku u řádků, u kterých je to potřeba)

MATEMATIKA

Počítáme do 10

str. 23 - nacvič si psaní čísla 10 - dej pozor na správné mezery

str. 23/1,2,3

str. 24/3

Zahraj si HRU(klikni na obrázek)  

27.1.2022

ČTENÍ

Dnes jsme se seznámili s novým písmenem       (klikni na obrázek a čeká tebe hra)

PRACOVNÍ LIST s písmenem V - vypracuj úkoly číslo 1- 4.

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 25

Nácvik psaní vět...

Opiš do sešitu ČESKÝ JAZYK opis, přepis

Opiš do sešitu ČESKÝ JAZYK domácí

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

Lidské tělo - PEČUJEME O SVÉ TĚLO str. 38 celá

Zahraj si HRU (klikni na obrázek) 

26.1.2022

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 31 sloupeček R r a str. 33  čti  věty napsané psacím písmem R r (9. - 12. řádek)

PSANÍ

Psaní podle obrázků (piš do sešitu ČESKÝ JAZYK domácí) - napiš, co je na obrázku, piš psacím písmem, slova odděluj čárkou - říkej si jako "robot" l-o-p-a-t-a.

PRACOVNÍ LIST - nácvik psaní písmene velkého psacího A (doručím do Vaší schránky dnes nebo zítra)

MATEMATIKA

str. 22 celá

Procvičuj + a - do 9 - ZAHRAJ SI HRU(klikni na obrázek)                                       

25.1.2022

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST - písmeno R - vypracuj úkol číslo 6

úkol číslo 7 - procvičuj čtení slov - čti řádky, čti sloupce, vyhlede a přečti slovo podle zadaných souřadnic - např. hruška x hrneček = dárek

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 42 - přečti si příběh o Tomovi a jeho kamarádovi - pokračování

ZAHRAJ SI HRU: rozhodni, kterou slabiku slyšíš na začátku slov - obrázků (klikni na obrázek)

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 23 a 24 (popros rodiče, zda by ti dolinkovali slabě tužkou horní a dolní pomocnou linku u řádků, u kterých je to potřeba)

MATEMATIKA

str. 21 celá - obrázkové slovní úlohy cv. 1,2,3 + cv. 7 

str. 21/5,8 procvičuj ústně - zvládneš počítat zpaměti?

Zahraj si početní PEXESO - hledáš příklad a k němu výsledek

                         

24.1.2022

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST - písmeno R - vypracuj úkoly 1.-5. (některé byly zadány již v pádek při distanční výuce, bouhužel jsem ve škole zjistila, že ne všichni je mají hotové, proto zadávám dnes ještě jednou)

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 28 - četli jsme sloupečky se slabikami ra, re, ry, ro, ru i dlouhý sloupek úplně vpravo

str. 41 - přečti si příběh o Tomovi a jeho kamarádovi

ZAHRAJ SI HRU: slova, která nedokážeš přečíst ti přečte mamka nebo taťka, slovo si můžeš také "zacvičit"(klikni na obrázek)

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 22

MATEMATIKA

str. 20 celá, 21/6

Procvičuj rozklady do 9 (klikni na obrázek).                          

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

Lidské tělo - NEMOC A ÚRAZ - vysvětlete si s rodiči, jaký je rozdíl mezi nemocí a úrazem

str. 37

ZAHRAJ SI HRU - roztřiď, co je nemoc a co úraz 

.

.

.

20.1.2022

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST - písmeno K

úkol číslo 5 - pojmenuj obrázek a barevně zakroužkuj písmena, která tvoří jeho název.

úkol číslo 3 - čti slova ve sloupečcích, pastelkou si vyznačij slabiky ("mističky").

úkol číslo 6 - nejprve si vybarvi kolečka před větami barvami semaforu, v pořadí, v jakém na něm jsou, pak pozorně přečti větu a najdi k ní správný obrázek, kolečko u něj vybarvi danou barvou.

úkol číslo 7 - NAJDEŠ KONCE VĚT? Konec věty poznáš podle znaménka, všechna, na která narazíš barevně zakroužkuj. Nakonec zkus věty přečíst.

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 20 dopiš zbývající řádky + str. 21 - 1.-3. řádek (rodiče, prosím nalinkujte dětem na těchto dvou stránkách druhou pomocnou linku na řádcích, u kterých je to potřeba)

MATEMATIKA (dnes jsme měli místo PRVOUKY)

MATEMATIKA 2

str. 18 celá

Procvič si sčítání (klikni na obrázek)                                  

19.1.2022

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

ZAČNI ČTENÍM SLOV Z TABULKY

MILÍ RODIČE, PŘEČTĚTE VŽDY STRÁNKU NEJPRVE VY A PTEJTE SE DĚTÍ NA JEDNODUCHÉ OTÁZKY NEBO JE NECHTE VYPRÁVĚT O TOM, CO SLYŠELY.

str. 37- přečti si příběh o výletě na kolech

str. 38 - popros rodiče, aby ti přečetli pokračování příběhu a povídejte si, co všechno Tom s tatínkem v lese viděli a prožili.

str. 39 - dočti si příběh o výletě do lesa

PSANÍ

PRACOVNÍ LIST  - písmeno malé psací j - písmenko j, stejně jako malé psací p, píšeme pod linku, na které leží 

  • začneme šikmo nahoru k první pomocné lince, potom následuje rybička - a nezapomeň na tečku nad písmenem 

MATEMATIKA

MATEMATIKA 2

str. 17 celá (cv. 7 ústně)

Zahraj si hru:

18.1.2022

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

Dnes jsme se seznámili s novým písmenem       (klikni na obrázek a čeká tebe hra)

PRACOVNÍ LIST s písmenem K - úkol číslo 1 - písmeno velké tiskací K se klouzalo na klouzačce a trochu se nám polámalo, dokážeš ho dokreslit tak, aby bylo zase v pořádku...

PRACOVNÍ LIST s písmenem K - úkol číslo 4 - vyhledej a vybarvi obrázky, které začínají na hlásku K (záleží na tom, jak si obrázek pojmenuješ např. želva - nezačíná na k, ale krunýř ano... je to na tobě).

PRACOVNÍ LIST s písmenem K - úkol číslo 3 - slabiky v horním řádku - slabiky přečti, zahraj si hru, maminka nebo tatínek ti řeknou barvu a přečtou slabiku, ty ji najdeš a dáš do barevného kroužku. 

SLABIKÁŘ str. 28 čti pozorně sloupečky se slabikami ka-ká, ko, ke-ké, ku-ků, ky-ký

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 19 + 20 (první čtyři řádky)

MATEMATIKA

MATEMATIKA 2

str. 16

Procvičuj  porovnávání čísel (klikni na obrázek)

14.1. + 17.1.2022

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 24 a 25 - přečti si příběh o miminu

str. 35 a 36 - nejprve si přečti slova ve sloupečku, až je budeš mít nacvičená, pusť se do čtení příběhů, čti po částech, ať se brzy neunavíš

PSANÍ

PL - písmeno malé psací p                                

sešit OPIS, PŘEPIS - než začneš psát předepsané řádky, vyzkoušej si nejprve na mazací tabulku napojení písmen s, p, t, m na písmeno o

sešit ČESKÝ JAZYK domácí - napiš předepsané řádky

MATEMATIKA

MATEMATIKA 2

str. 14 (cv. 7 NE!) a 15 celá

PL s 9 - nacvič psaní číslice 9 (dopiš všechny zbývající řádky)

Procvičuj si sčítání a odčítání do 8 (klikni na obrázek)                           

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

Lidské tělo - SMYSLY

Podívej se na krátké, ale zajímavé video o nevidomých (to jsou ti, kteří nevidí)

klikni na orgán zraku             

.

.

                              

13.1.2022

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

Dnes jsme se seznámili s novým písmenem       (klikni na obrázek a čeká tebe hra)

str. 27 čti slova ve sloupečcích se slabikami da - dá, do, de - dé, du - dů, dy - dý

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 17,18

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

Lidské tělo - SMYSLY

str. 36/1 - 4    HRA (klikni na obrázek) 

12.1.2022

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 31 sloupeček se slovy s Nn

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 17

Přečti si psací písmena (rozlišuj malá x velká)

MATEMATIKA

MATEMATIKA 2

str. 12 dokonči zbývající cvičení + str. 13 celá

Procvičuj  + a - do 8 (klikni na obrázek)

10.1.2022

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 21 hláska a písmeno         přečti si příběh o mamince, miminu a panence

str. 27 čti pozorně sloupečky se slabikami na -ná, no, ne - né, nu, ny - ný i poslední dlouhý sloupeček se zavřenými slabikami (neznámá slova si s rodiči vysvětlete)

Procvičuj čtení, zahraj si hru(klikni na obrázek)

P.

.

.

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 15 celá + 16 1. - 4. řádek (prosím rodiče o dolinkování druhé pomocné linky pro výšku písmen t, l u řádků, kde je to potřeba)

MATEMATIKA

MATEMATIKA 2

str. 10 celá + 11/2

Procvičuj rozklady čísel do 8 (klikni na obrázek).

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

Lidské tělo - MOJE TĚLO - kostra a základní vnitřní orgány

str. 35/4,5

Dokážeš pojmenovat části lidského těla? (klikni na obrázek)

7.1.2022

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 14-20procvičuj čtení slov a vět

Zahraj si s rodiči ČTECÍ HRU.

Na kartičkách čtěte nejprve řádky a pak sloupečky (např. přečti mi sluníčkový řádek nebo přečti hrníčkový sloupeček). Pak si zahrajte na detektivy a hledejte a čtěte slova podle souřadnic (např. najdi a přečti slovo, které má souřadnice domeček x kytička - TOPÍ ...)  

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 14 celá

NÁCVIK PSANÍ PÍSMENE - malé psací s - zkoušej psát podle vzoru PRACOVNÍ LIST - strana s velkým lipovým lístkem, motýlkem a šnečkem

MATEMATIKA

 MATEMATIKA 2

str. 7/4

str. 8/2,6

str. 9 celá

Procvičuj si - ČÍSELNÁ ŘADA 0-8 vzestupně i sestupně (klikni na obrázek).

.

.

.

6.1.2022

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 20

Procvič si (klikni na obrázek):

PSANÍ

Piš podle vzoru do sešitu ČESKÝ JAZYK přepis, opis

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

Lidské tělo - MOJE TĚLO

str. 34/1,2

Procvičuj části lidského těla (klikni na obrázek):

Určitě se dozvíš, jak se jmenují další části našeho těla.

5.1.2022

ČTENÍ

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 16-19

Procvičuj slabiky, zahraj si hru(klikni na obrázek).

P.

.

.

.

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 13

pracovní list s písmenem O - natrénuj psaní písmenka o (malé psací) - na pracovním listě piš 4 řádky

.

MATEMATIKA

 MATEMATIKA 2

str. 7/1,2,3 + 5(pouze ústně)

str. 8/3,4,5

Procvičuj sčítání a odčítání do 7 (klikni na obrázek).

3.1.+ 4.1. 2022

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 28/1,2,3,4,5

SLABIKÁŘ - přečtené stránky poznamenejte do ČTECÍ KARTIČKY s datem a podpisem

str. 4-12

str. 13-15

Procvičuj čtení, zahraj si hru(klikni na obrázek)

P.

.

.

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 12

nacvičujte vázání písmene malého psacího a k ostatním písmenům dle vzoru

.

MATEMATIKA

 MATEMATIKA 2

str.  5 celá

str. 6/2,3,4,5,6,7

Procvičuj sčítání a odčítání do 7 (klikni na obrázek).

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

Lidské tělo - KAŽDÝ JSME JINÝ

str. 33/1 - 4

.

25.10.2021

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 12/1,2,3,4,5 - pracuj podle zadání

Procvičuj čtení písmen, která znáš (klikni na obrázek)

P.

.

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 31 (dopiš zbývající řádky 4 řádky)

str. 32, 33 ( pouze 4 řádky)

.

.

MATEMATIKA

 MATEMATIKA 1

str.  16 - dokonči zbývající úkoly

str. 17 - celá (psaní číslic s černýmí puntíky vynech)

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - strana s pejskem a medvědem

str. 4 - nacvič si psaní číslice 4 (řádky s číslicí 7 zůstanou prázdné)

Procvičuj sčítání a odčítání do 3 (klikni na obrázek).

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 14 a 15 - zopakuj, co víš o stromech jehličnatých a listnatých, poznáš je podle obrázku?

str. 14/1 - vypočítej úlohu o hřibech, prohlédni si houby, co o nich víš?

Nauč se rozeznat některé druhy hub (klikni na houbu)

.

.

BRZY SE UZDRAV A UŽIJ SI PARÁDNÍ PODZIMNÍ PRÁZDNINY.

.

20. - 22.10.2021

ČTENÍ

Pracovní list s písmenem U (v bílých zakládacích deskách)

jablíčková strana

- seznam se s novým písmenem a všemi jeho tvary - dlouhé písmeno má dvě podoby ú nebo ů

- úkol básnička mezi písmeny -  vyhledej a barevně vyznač všechna e, která objevíš (Najdeš jich všech 6?)

- úkol č. 1 - UDICE - nakresli vlasec a spoj všechny tvary písmene U, krouřka s tvary písmene U si vybarvi

- úkol č.2 - natrénuj so psaní velkého tiskacího U

- úkol č. 3 - vyhledej dvojice - psací a tiskací písmeno - barevně je spoj

- úkol č. 4  - vybarvi všechny korálky s písmenen (jen krátké)

sluníčková strana

- úkol č. 1 - říkej si pomalu, co je na obrázcích - hláskuj, např. U-L-I-T-A - pokud na začátku slova uslyšíš jinou hlásku než U, obrázek přeškrtni

- úkol č. 2 - Uršula a Ula zkoušejí šaty - pracuj podle zadání

- úkol č. 3 - bludiště je tentokrát složitější - poradíš včelce, kudy má doletět do úlu?

- úkol č. 4 - ve složce najdeš malý lístek s písmenem U - nejprve si písmenko vesele vybarvi, pak pečlivě rozstříhej a několikrát ho zkus složit do správné podoby, nakonec ho nalep do připraveného políčka na pracovním listu

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 11/1 - vybarvi písmena u -  velké -žlutě a malé - růžově 

rodiče přečtěte dětem motivační básničku a nechte je vyhledat všechna písmena U u- zakroužkuj velká písmena žlutě malá písmena růžově

str. 11/2 - ústně - tvoř věty - místo velkého pismene doplň jméno 

str. 11/3 - pracuj podle zadání

str. 11/4 - přečti a pak vybarvi dvojice písmen (malé + velké) stejnou barvou

.

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 28, 29, 30 a 31 (zde pouze 4 řádky)

.

.

MATEMATIKA

 MATEMATIKA 1

str.  14 - dokonči zbývající úkoly

str. 15 - celá 

str.  16 - celá (jen úkoly Vypočítej. Procvičuj. a Porovnej. vynechej - jsou uprostřed stránky)

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 14 a 15 - povídej si s rodiči a prohlédni obrázky se stromy jehličnatými a listnatými

str. 14/2 - vypočítej příklady a výsledky doplň do mřížky, sestavíš tak název dalšího listnatého stromu

video o jehličnatých stromech najdeš tady 

.

.

PŘEJI TI, AŤ SE BRZY UZDRAVÍŠ, VE ŠKOLE JE S TEBOU VESELEJI, PRVŇÁČKU! 

.

.

18. a 19.10.2021

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 9/3, 4 - pracuj dle pokynů v sešitě

str. 10/1-4 - pracuj dle pokynů v sešitě.

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 26-27

PŘEPIS, OPIS (malý myškový sešit) - procvičuj psaní "biče"      

.

.

MATEMATIKA

MATEMATIKA 1

str.  13 - procvič si psaní číslice 2 + trénuj ještě menší 1 a 2 (kladívka, kleště a klíč)

str. 14 - procvič si psaní číslice 3 + doplň čísla do žlutých rámečků - určuješ počet věcí

MATEMATIKA školní - do tabulky piš znaménka + a -, potom přepiš do řádku barevný příklad 

 

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 11 - vypracuj celou stránku, pokud ji ještě nemáš splněnou

str. 12-13/1 - PODZIM - Příroda na podzim - povyprávěj si s rodiči, co se na podzim děje v přírodě, jaké je počasí, prohlédni si obrázek v učebnici, poznáš rostliny a živočichy ... dávej si s rodiči hádanky, kdo první ukáže např. sovu.

str. 13/2 - nauč se zpaměti podzimní básničku

str. 13/3 - vyber a zakroužkuj podzimní oblečení

str. 13/4 

.

.

13. - 15. 10. 2021

ČTENÍ

Pracovní list s písmenem E (v bílých zakládacích deskách)

lístečková strana

- seznam se s novým písmenem a všemi jeho tvary, velké tiskací E si vzbarvi ŽLUTĚ, malé tiskací e vybarvi ZELENĚ

- úkol č. 1 -  vyhledej a barevně vyznač všechna e, která objevíš (Najdeš jich všech 9?)

- úkol č. 2 - pojmenuj jednotlivé obrázky a ty, které začínají hláskou E si vybarvi

- úkol č.3 - ELEKTŘINA - pojmenuj jednotlivé elektrospotřebiče, vytleskej počet slabik a urrči počáteční hlásku, zjisti, který soutřebič je zapojený do poslední zásuvky - jednotlivé spotřebiče vybarvi a "zapoj " do příslušné zásuvky

- úkol č. 4 - dokážeš přečíst některá slova ? - zkus to třeba po jednotlivých písmenech, počet hlásek (písmen) zaznamenej do mřížky vybarvením příslušného počtu okének

- úkol č. 5  - natrénuj so psaní velkého tiskacího E

hruštičková strana

- úkol č. 1 - ve složce najdeš malý lístek s písmenem E - nejprve si písmenko vesele vybarvi, pak pečlivě rozstříhej a několikrát ho zkus složit do správné podoby, nakonec ho nalep do připraveného políčka na pracovním listu

- úkol č. 2 - Kudy dojde ježek k jablíčku? - vyznač mu cestičku

- úkol č. 3 - procvičuj VPRAVO x VLEVO - NAHOŘE x DOLE - čti pozorně šipky na řádku - Kam směřují?

- úkol č. 4 - pozorně si prohlédni všechny obličeje, barevné šipky ti napoví směr, kam se jednotliví lidé dívají - obličej zakroužkuj příslušnou barvou šipky a pojmenuj směr

- úkol č. 5 - čti zelené šipky a zelenou pastelkou zakresluj jejich "cestu" do mřížky, začínáš na zeleném puntíku - Poznáš, co je na obrázku?

- úkol č. 6 - procvičuj známým způsobem čtení tvarů písmene E

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 9/1 - vybarvi písmena e -  velké - červeně a malé - modře 

rodiče přečtěte dětem motivační básničku a nechte je vyhledat všechna písmena E e - zakroužkuj velká písmena červeně malá písmena modře

str. 9/2 - ústně - tvoř věty - místo velkého pismene doplň jméno 

.

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 23, 24, 25

oranžová písanka - str. 22

.

.

MATEMATIKA

Pracovní list s kostičkami

- nacvič si psaní číslice 3 

- dokážeš na kostky dokreslit puntíky tak, aby  byly dohromady vždy 3 - na šedé stěny kostek puntíky nezapisuj

Pracovní list 123 

procvič si psaní číslic 1,2,3 - mysli na prstíkové mezery

- úkol č. 1 - seskup lesní plody - počet plodů v jedné skupině určuje číslo na začátku řádku, jsou-li na začátku řádku čísla 2, střídáš skupiny o daném počtu

- úkol č. 2 - vybarvi příslušný počet korálků, jak udává číslo pod šňůrkou, do rámečku napiš správné znaménko

- úkol č. 3 - na příslušnou stranu nakresli tolik hvězdiček, kolik  udává číslo v rámečku, zkontroluj, zda je zapsané znaménko < ,> ,= správně

- úkol č. 4 - vybarvi si znaménka - do mřížky můžeš zkusit tiskacím zapsat, jak je čteme (VÍCE, MÉNĚ, ROVNÁ SE), porovnej čísla 

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - strana s pejskem a medvědem

str. 3 - zde už piš tužkou - srtánku si rozděl na několik menších částí, nesnaž se ji napsat celou najednou

Pracovní list GEOMETRIE

- úkol č. 1 - pojmenuj jednotlivé barevné tvary a vybarvi obrázek

- úkol č. 2 - pokračuj ve vybarvování řady

- úkol č. 3 - ROBOT EMIL - prohlédni si Emila - spočítej, z jakého počtu jednotlivých tvarů se skládá a jejich počet zaznamenej - vybarvi příslušný počet políček, do posledního sloupečku můžeš zkusit zapsat počet číslem

- úkol č. 4 - vezmi si třeba lego nebo dřevěné kostky a zkus postavit stavby podle nákresu, číslo značí počet kostek nad sebou

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 10 celá

ČESKÁ REPUBLIKA video - povídej si s rodiči o naší zemi, zjisti rozdíl mezi městem a vesnicí, nauč se svou adresu

Pracovní list VZORNÝ CYKLISTA - barevně si zvýrazni důležité části kola, pokud jsi ještě nekontroloval své kolo, zkus zjistit, zda je všechny na svém kole máš

.

.

PŘEJI TI, AŤ SE BRZY UZDRAVÍŠ, VE ŠKOLE JE S TEBOU VESELEJI, PRVŇÁČKU!

.

.

11. a 12.10. 2021

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 8 celá - pracuj podle pokynů

Poslouchej, na jakou hlásku slovo začíná - najdi trojici ZDE

.

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 20, 21, 22

MATEMATIKA

- procvičuj psaní číslic 0,1,2

POROVNÁVEJ POČET - více, méně, stejně ZDE

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 11 celá

.

.

4.10. - 8.10.2021

ČTENÍ

Pracovní list - slabiky, počáteční hláska, rýmy, sudoku, ...(v bílých zakládacích deskách)

- jednotlivé úkoly plň podle zadání

Pracovní list s písmenem O (v bílých zakládacích deskách)

strana se sluníčkem 

- úkol č. 1 - prohlédni a zapamatuj všechny tvary písmene o - na obrázku uprostřed vybarvi je políčka s písmenem O - Co se na obrázku ukrývá?

- úkol. č 2 - zakroužkuj barevně obrázky, ve kterých slyšíš hlásku O - může být kdekoliv ve slově

- úkol č. 3 - barevně rozliš tiskací a psací písmeno O

- úkol č. 4 - OVOCE - labyrint - ulož jednotlivé kousky ovoce do bedýnek (najdi správnou cestu)

- úkol č. 5 - natrénuj si psaní velkého tiskacího písmene O

strana s kočičkou

- úkol č. 1 - ve složce najdeš malý lístek s písmenem O - nejprve si písmenko vesele vybarvi, pak pečlivě rozstříhej a několikrát ho zkus složit do správné podoby, nakonec ho nalep do připraveného políčka na pracovním listu

- úkol č. 2 - čti barevné řádky s písmeny O a A

- úkol č. 3 - Poznáš rozkrájené ovoce? - spojuj dvojice - použij různé pastelky a můžeš zkusit pracovat s pravítkem

- úkol č. 4 - hláskuj slova - např. D-O-R-T - pokud ve slově uslyšíš hlásku O - vybarvi smajlíka, pokud ve slově hláska O není, vybarvi šklebíka

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 7  - rodiče přečtěte dětem motivační básničku a nechte děti vyhledat všechna písmena o - zakroužkuj velká písmena oranžově a malá písmena zeleně

úkol č. 1 - 4  -  splň podle pokynů v sešitu

.

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 16, 17, 18, 19

cviky zkoušejte nejprve ve vzduchu, můžete zapojit celé tělo

- při samotném psaní do písanky je dobré využít rytmu básniček, které jsou uvedené v horní části stránky, piš tužkou

- dodržuj zásady správného sezení a držení tužky

.

.

MATEMATIKA

Pracovní list - dopravní prostředky

černobílá strana

- úkol pusinkový- na každém řádku pojmenuj dopravní prostředek a urči jeho počet - na konci řádku vybarvi políčko s číslem, která tento počet vyjadřuje

- úkol trojúhelníkový - zakroužkuj číslo určující daný počet

- úkol sluníčkový - vybarvi: největší míč - žlutě

                                              nejmenší míč - červěně 

                                              prostřední míč - zeleně

nakonec dokresli tolik míčů, aby jich bylo 5

barevná strana

- úkol sovičkový - tvoříme jednoduché slovní úlohy - např. Tatínek a maminka mají kolo, Míša má také kolo. Kolik kol mají všichni dohromady? Vybarvi políčko se správným výsledkem.

- úkol puzzlíkový - vybarvi trojúhelníčky podle barevného zadání

- úkol trojúhelníkový - zakroužkuj správné číslo podle počtu puntíků

- úkol srdíčkový - doplň správný počet teček podle čísla pod kartou

- úkol pastelkový - dokresli kočky tak, aby byly všechny stejné

Pracovní list - nácvik psaní číslice 2 

jednotlivé kroky - KOPEČEK - DEŠŤOVÁ ČÁRA - VODOROVNÁ ČÁRKA

- piš fixou - lépe klouže po papíře

MATEMATIKA 1

str.  13 - dokonči zbývající cvičení

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - strana s pejskem a medvědem

str. 2 - zde už piš tužkou

- psaní číslice 2 a znamének <,>, = - procvičuj také v sešitě MATEMATIKA školní a domácí

str. 1 - psaní číslice 0 - levotočivý ovál (nejprve nacvič na Pracovním listu - nácvik psaní číslice 0)

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 8, 9 CESTUJEME - procvičuj důležitá telefonní čísla - VIDEO

.

.

29.9.-1.10.2021

ČTENÍ

Pracovní list s písmenem A (v bílých zakládacích deskách)

- úkol č. 1 - vybarvi korálky se všemi tvary písmene a

- úkol č. 2 - pojmenuj, co je na obrázcích a ve slovech zakroužkuj písmeno a - všímej si, kde se a ve slovech objevuje (začátek slova, konec slova nebo uprostřed)

- úkol č. 3 - prozkoumej důkladně Pepovu aktovku, jednotlivé části vlevo (detaily) vyhledej a spoj s místem na aktovce, dále pokračuj ve zkoumání, z barev vpravo škrtni ty, které na aktovce nenajdeš

- úkol č. 4 Pepovi se do aktovky vysypaly školní potřeby - všechny, které směřují svou špičkou vlevo vybarvi zeleněty co ukazují vpravo červeně

druhá strana pracovního listu:

úkol č. 1 - vyhledej v řádku stejný obrázek jako v barevném rámečku a označ ho stejnou barvou

úkol č. 2 - natrénuj si psaní velkého tiskacího písmene A - mezi jednotlivými písmeny dělej "prstíkovou mezeru", ať se písmenka na sebe moc nelepí

úkol č. 3 - "nemocná písmenka"- dokážeš je vyléčit - dopiš, co jim chybí

úkol č. 4 - čtení písmen - rozlišuj všechny tvary písmene A, pozor na délku, čárka nad písmenem nám délku pěkně natáhne (jak číst jednotlivé řádky - např. zelený řádek - velké tiskací a, malé psací a, velké psací á, ...)

úkol č. 5 - ve složce najdeš malý lístek s písmenem A - nejprve si písmenko vesele vybarvi, pak pečlivě rozstříhej a několikrát ho zkus složit do správné podoby, nakonec ho nalep do připraveného políčka na pracovním listu

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 6  - rodiče přečtěte dětem motivační básničku a nechte děti vyhledat všechna písmena a - zakroužkuj velká písmena modře a malá písmena žlutě

úkol č. 1 a 3 -  splň podle pokynů v sešitu

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 13, 14, 15

cviky zkoušejte nejprve ve vzduchu, můžete zapojit celé tělo, skoky, kočičí prohýbání a hrbení, můžete "psát" do vzduchu proudem vody z hadice, vaší fantazii se meze nekladou ...

- při samotném psaní do písanky je dobré využít rytmu básniček, které jsou uvedené v horní části stránky, piš tužkou

- dodržuj zásady správného sezení a držení tužky

  

.

MATEMATIKA

Procvičuj stále přiřazování počtu k číslu např. zde, už víš, kde je vpravo, vlevo, nahoře a dole - vyzkoušej si zde.

MATEMATIKA 1

str. 11, 12, 13 (bez psaní číslice 2)

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - strana s pejskem a medvědem

str. 1- piš pouze číslici 1 

nácvik psaní číslice 1 - zkoušej psát nejprve na papír fixou, na chodník křídou, lehni si na zem a piš jedničky nohama ve vzduchu ...

- do písanky piš tužkou, dbej na správné sezení a držení tužky, dodržuj prstíkové mezery mezi číslicemi

- nakonec si vyzkoušej psaní 1 do sešitu MATEMATIKA domácí

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 8, 9 CESTUJEME - úkoly plň dle zadání v učebnici

Vydej se s rodiči na procházku po Stěžerách a cestou si všímejte různých dopravních značek, objevíš ty, které jsou důležité pro chodce a cyklisty, můžeš je zkusit nakreslit na papír a donést ním je na ukázku do školy. 

Máš doma jízdní kolo, proveď jeho kontrolu - najdeš na něm všechny části, které vidíš na obrázku?

PŘEJI TI, AŤ SE BRZY UZDRAVÍŠ, VE ŠKOLE JE S TEBOU VESELEJI, PRVŇÁČKU!