NEMOCNÍČEK

18. a 19.10.2021

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 9/3, 4 - pracuj dle pokynů v sešitě

str. 10/1-4 - pracuj dle pokynů v sešitě.

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 26-27

PŘEPIS, OPIS (malý myškový sešit) - procvičuj psaní "biče"      

.

.

MATEMATIKA

MATEMATIKA 1

str.  13 - procvič si psaní číslice 2 + trénuj ještě menší 1 a 2 (kladívka, kleště a klíč)

str. 14 - procvič si psaní číslice 3 + doplň čísla do žlutých rámečků - určuješ počet věcí

MATEMATIKA školní - do tabulky piš znaménka + a -, potom přepiš do řádku barevný příklad 

 

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 11 - vypracuj celou stránku, pokud ji ještě nemáš splněnou

str. 12-13/1 - PODZIM - Příroda na podzim - povyprávěj si s rodiči, co se na podzim děje v přírodě, jaké je počasí, prohlédni si obrázek v učebnici, poznáš rostliny a živočichy ... dávej si s rodiči hádanky, kdo první ukáže např. sovu.

str. 13/2 - nauč se zpaměti podzimní básničku

str. 13/3 - vyber a zakroužkuj podzimní oblečení

str. 13/4 

.

.

13. - 15. 10. 2021

ČTENÍ

Pracovní list s písmenem E (v bílých zakládacích deskách)

lístečková strana

- seznam se s novým písmenem a všemi jeho tvary, velké tiskací E si vzbarvi ŽLUTĚ, malé tiskací e vybarvi ZELENĚ

- úkol č. 1 -  vyhledej a barevně vyznač všechna e, která objevíš (Najdeš jich všech 9?)

- úkol č. 2 - pojmenuj jednotlivé obrázky a ty, které začínají hláskou E si vybarvi

- úkol č.3 - ELEKTŘINA - pojmenuj jednotlivé elektrospotřebiče, vytleskej počet slabik a urrči počáteční hlásku, zjisti, který soutřebič je zapojený do poslední zásuvky - jednotlivé spotřebiče vybarvi a "zapoj " do příslušné zásuvky

- úkol č. 4 - dokážeš přečíst některá slova ? - zkus to třeba po jednotlivých písmenech, počet hlásek (písmen) zaznamenej do mřížky vybarvením příslušného počtu okének

- úkol č. 5  - natrénuj so psaní velkého tiskacího E

hruštičková strana

- úkol č. 1 - ve složce najdeš malý lístek s písmenem E - nejprve si písmenko vesele vybarvi, pak pečlivě rozstříhej a několikrát ho zkus složit do správné podoby, nakonec ho nalep do připraveného políčka na pracovním listu

- úkol č. 2 - Kudy dojde ježek k jablíčku? - vyznač mu cestičku

- úkol č. 3 - procvičuj VPRAVO x VLEVO - NAHOŘE x DOLE - čti pozorně šipky na řádku - Kam směřují?

- úkol č. 4 - pozorně si prohlédni všechny obličeje, barevné šipky ti napoví směr, kam se jednotliví lidé dívají - obličej zakroužkuj příslušnou barvou šipky a pojmenuj směr

- úkol č. 5 - čti zelené šipky a zelenou pastelkou zakresluj jejich "cestu" do mřížky, začínáš na zeleném puntíku - Poznáš, co je na obrázku?

- úkol č. 6 - procvičuj známým způsobem čtení tvarů písmene E

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 9/1 - vybarvi písmena e -  velké - červeně a malé - modře 

rodiče přečtěte dětem motivační básničku a nechte je vyhledat všechna písmena E e - zakroužkuj velká písmena červeně malá písmena modře

str. 9/2 - ústně - tvoř věty - místo velkého pismene doplň jméno 

.

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 23, 24, 25

oranžová písanka - str. 22

.

.

MATEMATIKA

Pracovní list s kostičkami

- nacvič si psaní číslice 3 

- dokážeš na kostky dokreslit puntíky tak, aby  byly dohromady vždy 3 - na šedé stěny kostek puntíky nezapisuj

Pracovní list 123 

procvič si psaní číslic 1,2,3 - mysli na prstíkové mezery

- úkol č. 1 - seskup lesní plody - počet plodů v jedné skupině určuje číslo na začátku řádku, jsou-li na začátku řádku čísla 2, střídáš skupiny o daném počtu

- úkol č. 2 - vybarvi příslušný počet korálků, jak udává číslo pod šňůrkou, do rámečku napiš správné znaménko

- úkol č. 3 - na příslušnou stranu nakresli tolik hvězdiček, kolik  udává číslo v rámečku, zkontroluj, zda je zapsané znaménko < ,> ,= správně

- úkol č. 4 - vybarvi si znaménka - do mřížky můžeš zkusit tiskacím zapsat, jak je čteme (VÍCE, MÉNĚ, ROVNÁ SE), porovnej čísla 

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - strana s pejskem a medvědem

str. 3 - zde už piš tužkou - srtánku si rozděl na několik menších částí, nesnaž se ji napsat celou najednou

Pracovní list GEOMETRIE

- úkol č. 1 - pojmenuj jednotlivé barevné tvary a vybarvi obrázek

- úkol č. 2 - pokračuj ve vybarvování řady

- úkol č. 3 - ROBOT EMIL - prohlédni si Emila - spočítej, z jakého počtu jednotlivých tvarů se skládá a jejich počet zaznamenej - vybarvi příslušný počet políček, do posledního sloupečku můžeš zkusit zapsat počet číslem

- úkol č. 4 - vezmi si třeba lego nebo dřevěné kostky a zkus postavit stavby podle nákresu, číslo značí počet kostek nad sebou

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 10 celá

ČESKÁ REPUBLIKA video - povídej si s rodiči o naší zemi, zjisti rozdíl mezi městem a vesnicí, nauč se svou adresu

Pracovní list VZORNÝ CYKLISTA - barevně si zvýrazni důležité části kola, pokud jsi ještě nekontroloval své kolo, zkus zjistit, zda je všechny na svém kole máš

.

.

PŘEJI TI, AŤ SE BRZY UZDRAVÍŠ, VE ŠKOLE JE S TEBOU VESELEJI, PRVŇÁČKU!

.

.

11. a 12.10. 2021

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 8 celá - pracuj podle pokynů

Poslouchej, na jakou hlásku slovo začíná - najdi trojici ZDE

.

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 20, 21, 22

MATEMATIKA

- procvičuj psaní číslic 0,1,2

POROVNÁVEJ POČET - více, méně, stejně ZDE

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 11 celá

.

.

4.10. - 8.10.2021

ČTENÍ

Pracovní list - slabiky, počáteční hláska, rýmy, sudoku, ...(v bílých zakládacích deskách)

- jednotlivé úkoly plň podle zadání

Pracovní list s písmenem O (v bílých zakládacích deskách)

strana se sluníčkem 

- úkol č. 1 - prohlédni a zapamatuj všechny tvary písmene o - na obrázku uprostřed vybarvi je políčka s písmenem O - Co se na obrázku ukrývá?

- úkol. č 2 - zakroužkuj barevně obrázky, ve kterých slyšíš hlásku O - může být kdekoliv ve slově

- úkol č. 3 - barevně rozliš tiskací a psací písmeno O

- úkol č. 4 - OVOCE - labyrint - ulož jednotlivé kousky ovoce do bedýnek (najdi správnou cestu)

- úkol č. 5 - natrénuj si psaní velkého tiskacího písmene O

strana s kočičkou

- úkol č. 1 - ve složce najdeš malý lístek s písmenem O - nejprve si písmenko vesele vybarvi, pak pečlivě rozstříhej a několikrát ho zkus složit do správné podoby, nakonec ho nalep do připraveného políčka na pracovním listu

- úkol č. 2 - čti barevné řádky s písmeny O a A

- úkol č. 3 - Poznáš rozkrájené ovoce? - spojuj dvojice - použij různé pastelky a můžeš zkusit pracovat s pravítkem

- úkol č. 4 - hláskuj slova - např. D-O-R-T - pokud ve slově uslyšíš hlásku O - vybarvi smajlíka, pokud ve slově hláska O není, vybarvi šklebíka

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 7  - rodiče přečtěte dětem motivační básničku a nechte děti vyhledat všechna písmena o - zakroužkuj velká písmena oranžově a malá písmena zeleně

úkol č. 1 - 4  -  splň podle pokynů v sešitu

.

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 16, 17, 18, 19

cviky zkoušejte nejprve ve vzduchu, můžete zapojit celé tělo

- při samotném psaní do písanky je dobré využít rytmu básniček, které jsou uvedené v horní části stránky, piš tužkou

- dodržuj zásady správného sezení a držení tužky

.

.

MATEMATIKA

Pracovní list - dopravní prostředky

černobílá strana

- úkol pusinkový- na každém řádku pojmenuj dopravní prostředek a urči jeho počet - na konci řádku vybarvi políčko s číslem, která tento počet vyjadřuje

- úkol trojúhelníkový - zakroužkuj číslo určující daný počet

- úkol sluníčkový - vybarvi: největší míč - žlutě

                                              nejmenší míč - červěně 

                                              prostřední míč - zeleně

nakonec dokresli tolik míčů, aby jich bylo 5

barevná strana

- úkol sovičkový - tvoříme jednoduché slovní úlohy - např. Tatínek a maminka mají kolo, Míša má také kolo. Kolik kol mají všichni dohromady? Vybarvi políčko se správným výsledkem.

- úkol puzzlíkový - vybarvi trojúhelníčky podle barevného zadání

- úkol trojúhelníkový - zakroužkuj správné číslo podle počtu puntíků

- úkol srdíčkový - doplň správný počet teček podle čísla pod kartou

- úkol pastelkový - dokresli kočky tak, aby byly všechny stejné

Pracovní list - nácvik psaní číslice 2 

jednotlivé kroky - KOPEČEK - DEŠŤOVÁ ČÁRA - VODOROVNÁ ČÁRKA

- piš fixou - lépe klouže po papíře

MATEMATIKA 1

str.  13 - dokonči zbývající cvičení

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - strana s pejskem a medvědem

str. 2 - zde už piš tužkou

- psaní číslice 2 a znamének <,>, = - procvičuj také v sešitě MATEMATIKA školní a domácí

str. 1 - psaní číslice 0 - levotočivý ovál (nejprve nacvič na Pracovním listu - nácvik psaní číslice 0)

.

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 8, 9 CESTUJEME - procvičuj důležitá telefonní čísla - VIDEO

.

.

29.9.-1.10.2021

ČTENÍ

Pracovní list s písmenem A (v bílých zakládacích deskách)

- úkol č. 1 - vybarvi korálky se všemi tvary písmene a

- úkol č. 2 - pojmenuj, co je na obrázcích a ve slovech zakroužkuj písmeno a - všímej si, kde se a ve slovech objevuje (začátek slova, konec slova nebo uprostřed)

- úkol č. 3 - prozkoumej důkladně Pepovu aktovku, jednotlivé části vlevo (detaily) vyhledej a spoj s místem na aktovce, dále pokračuj ve zkoumání, z barev vpravo škrtni ty, které na aktovce nenajdeš

- úkol č. 4 Pepovi se do aktovky vysypaly školní potřeby - všechny, které směřují svou špičkou vlevo vybarvi zeleněty co ukazují vpravo červeně

druhá strana pracovního listu:

úkol č. 1 - vyhledej v řádku stejný obrázek jako v barevném rámečku a označ ho stejnou barvou

úkol č. 2 - natrénuj si psaní velkého tiskacího písmene A - mezi jednotlivými písmeny dělej "prstíkovou mezeru", ať se písmenka na sebe moc nelepí

úkol č. 3 - "nemocná písmenka"- dokážeš je vyléčit - dopiš, co jim chybí

úkol č. 4 - čtení písmen - rozlišuj všechny tvary písmene A, pozor na délku, čárka nad písmenem nám délku pěkně natáhne (jak číst jednotlivé řádky - např. zelený řádek - velké tiskací a, malé psací a, velké psací á, ...)

úkol č. 5 - ve složce najdeš malý lístek s písmenem A - nejprve si písmenko vesele vybarvi, pak pečlivě rozstříhej a několikrát ho zkus složit do správné podoby, nakonec ho nalep do připraveného políčka na pracovním listu

Pracovní sešit k ŽIVÉ ABECEDĚ

str. 6  - rodiče přečtěte dětem motivační básničku a nechte děti vyhledat všechna písmena a - zakroužkuj velká písmena modře a malá písmena žlutě

úkol č. 1 a 3 -  splň podle pokynů v sešitu

.

PSANÍ

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - zajíčková strana

str. 13, 14, 15

cviky zkoušejte nejprve ve vzduchu, můžete zapojit celé tělo, skoky, kočičí prohýbání a hrbení, můžete "psát" do vzduchu proudem vody z hadice, vaší fantazii se meze nekladou ...

- při samotném psaní do písanky je dobré využít rytmu básniček, které jsou uvedené v horní části stránky, piš tužkou

- dodržuj zásady správného sezení a držení tužky

  

.

MATEMATIKA

Procvičuj stále přiřazování počtu k číslu např. zde, už víš, kde je vpravo, vlevo, nahoře a dole - vyzkoušej si zde.

MATEMATIKA 1

str. 11, 12, 13 (bez psaní číslice 2)

Moje první psaní - písanka s uvolňovacími cviky - strana s pejskem a medvědem

str. 1- piš pouze číslici 1 

nácvik psaní číslice 1 - zkoušej psát nejprve na papír fixou, na chodník křídou, lehni si na zem a piš jedničky nohama ve vzduchu ...

- do písanky piš tužkou, dbej na správné sezení a držení tužky, dodržuj prstíkové mezery mezi číslicemi

- nakonec si vyzkoušej psaní 1 do sešitu MATEMATIKA domácí

.

PRVOUKA

Pracovní učebnice PRVOUKA

str. 8, 9 CESTUJEME - úkoly plň dle zadání v učebnici

Vydej se s rodiči na procházku po Stěžerách a cestou si všímejte různých dopravních značek, objevíš ty, které jsou důležité pro chodce a cyklisty, můžeš je zkusit nakreslit na papír a donést ním je na ukázku do školy. 

Máš doma jízdní kolo, proveď jeho kontrolu - najdeš na něm všechny části, které vidíš na obrázku?

PŘEJI TI, AŤ SE BRZY UZDRAVÍŠ, VE ŠKOLE JE S TEBOU VESELEJI, PRVŇÁČKU!