NEMOCNÍČEK

Rafsdesign Rafs Sticker - Rafsdesign Rafs Rafs84 Stickers

1.2.2023

ČJ – Tvrdé slabiky – psaní y/ý po tvrdých souhláskách

PRACOVNÍ LIST – Bílé desky psaní y/ý po tvrdých souhláskách – po hdruhý sloupeček (oba rohy) – společně s hlasitým odůvodněním, třetí sloupeček (šikmé břehy) zkuste samostatně DOPLŇUJEME MALÝMI PSACÍMI PÍSMENY!!!

PRACOVNÍ SEŠIT str. 42/8 a 43/13 samostatně, str. 45/18

UČEBNICE ČJ str. 60/12,13 ústně 

PRACOVNÍ LIST – Bílé desky – psaní y/ý po tvrdých souhláskách – po ch pátý sloupeček (chyba) – společně s hlasitým odůvodněním, poslední sloupeček (udělal chybu) zkuste opět samostatně DOPLŇUJEME MALÝMI PSACÍMI PÍSMENY!!!

.

M – Odčítání do 100 s přechodem přes desítku (rozkladem)

UČEBNICE str. 9/5  – PŘIPOMEŇTE SI POSTUP PŘI ODČÍTÁNÍ

UČEBNICE str. 8/5,6,7,8 str. 10/5 modrý – samostatně

PRACOVNÍ LIST – Bílé desky – odčítání s přechodem desítky – sloupek číslo 5354 

.

 ČJ – SLOH – Popis zvířete

UČEBNICE ČJ str. 61/1  přečtěte si, odpovězte na otázky a)

UČEBNICE ČJ str. 61/2 ústně

.

.

PRACOVNÍ SEŠIT str. 46/1,2,3

.

.

31.1.2023

ČJ – Tvrdé slabiky – psaní y/ý po tvrdých souhláskách

  •  zopakujte si nahlas tvrdé souhlásky H, CH, K, R, D, T, N  a tvrdé slabiky HY/HÝ, CHY/CHÝ, KY/KÝ, RY/RÝ, DY/DÝ, TY/TÝ, NY/NÝ

PRACOVNÍ LIST – Bílé desky (prosím, založte si list do desek) – kopie s kočičkami - na obou stranách je 1. a 4. sloupeček, ve kterém mají děti vyznačovat příslušnými barvami tvrdé slabiky – ukažte si a označte si, které sloupečky to jsou a pak to už zvládnou, doufám, samostatně 

UČEBNICE ČJ str. 59/8 ústně – nejprve si přečtěte slova z nápovědy

UČEBNICE ČJ str. 59/9 společně doplňte s odůvodněním – např. Hynek – po h napíšeme tvrdé y, protože h je tvrdá souhláska (prosím, odůvodňujte takto, pro děti je odůvodňování pravopisu nové, tak ať se to naučí)

  • prvních 10 slov z tohoto cvičení – napište samostatně do sešitu ČESKÝ JAZYK školní

PRACOVNÍ SEŠIT str. 43/11

PRACOVNÍ SEŠIT str. 42 /5 samostatně

M – Odčítání do 100 s přechodem přes desítku (rozkladem) - nové učivo!

.

UČEBNICE str. 8/1,2,4 můžete si vytvořit desítky např. z lego kostek, párátek, ... a učit se odčítat s názorem

UČEBNICE str. 8/3 opiš a vypočítej do DÚ sešitu

UČEBNICE str. 9/6 a str. 9/7 – samostatně, u slovní úlohy podtrhni v zadání, co je důležité

PRVOUKA – ŽIJU ZDRAVĚ

UČEBNICE str. 34 – čtěte a odpovídejte na otázky 1.- 6.

PRACOVNÍ SEŠIT str. 35/1,3 raději pracuj s dospělákem

PRACOVNÍ SEŠIT str. 35/2,4,5 samostatně – piš stručně

.

ČTENÍ 

Děti ve škole dnes v tuto hodinu dostanou vysvědčení za první pololetí druhé třídy, vy, kteří jste nemocní, nebuďte smutní, odnesete si ho domů také, ale až se vrátíte zdraví do školy Smile Gif - ClipArt Best.

PRACOVNÍ LIST – Červené desky (prosím, založte si listy do desek) – JAK SE TI DVA SEZNÁMILI (Pan Buřtík a pan Špejlička) – čtěte  nahlas, samostatně si splňte pouze úkoly na druhé straně PL

30.1.2023

ČJ – Tvrdé slabiky – psaní y/ý po tvrdých souhláskách

Nejprve zopakujte tvrdé souhlásky H,CH, K, R, D, T, N  a tvrdé slabiky HY/HÝ, CHY/CHÝ, KY/KÝ, RY/RÝ, DY/DÝ, TY/TÝ, NY/NÝ

UČEBNICE ČJ str. 59/7 ústně pojmenujte obrázky - slova si zkuste napsat na papír nebo mazací tabulku

UČEBNICE ČJ str. 59/6 doplňte s odůvodněním – např. Hynek – po h napíšeme tvrdé y, protože h je tvrdá souhláska (prosím, odůvodňujte takto, pro děti je odůvodňování pravopisu nové, tak ať se to naučí)

  • 3 věty z tohoto cvičení (každý si vybere libovolně) – napište samostatně do sešitu ČESKÝ JAZYK školní

PRACOVNÍ SEŠIT str. 45 /21 + a) pracuj samostatně

.

M – Sčítání do 100 s přechodem přes desítku (rozkladem)

UČEBNICE str. 13/3 počítejte nahlas ústně i s jednotkami (metr, litr, kilogram, centimetr – můžete si připomenout, čeho to jsou jednotky – DÉLKA, OBJEM, HMOTNOST)

PRACOVNÍ LIST – Bílé desky – Sčítání s přechodem desítky – sloupeček č. 51 pracujte samostatně

UČEBNICE str. 12/3 a str. 13/4 – slovní úlohy – zvládnete samostatně

ČTENÍ A PSANÍ         

PÍSANKA str. 37 celá – pište malé z tak, jak jsme se ho učili               ??? ???

PRACOVNÍ LIST – Červené desky (prosím, založte si listy do desek) – Sněhuláčku, náš dobráčku! (Malá čarodějnice)

.

27.1.2023

PRV- Lidské tělo – U lékaře

UČEBNICE str. 33 pročíst

PRACOVNÍ SEŠIT str. 34 celá

.

ČJ – Souhlásky – tvrdé, tvrdé slabiky HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY

PRACOVNÍ SEŠIT str. 41/1 a, b), 2, 3

UČEBNICE ČJ str. 58/4  odůvodněte - ÚSTNĚ

.

ČTENÍ

Pracovní list MASOPUST (založte si ho do červených desek) - zkus pracovat samostatně

26.1.2023

Milí rodiče, pokud dětem doma chybí některé sešity nebo pracovní listy a nemají kam splnit zadané úkoly, zastavte se ve škole. Dnes odpoledne bude všechno nachystané na lavičce u jídelny. Děkuji a přeji všem narodům brzké uzdravení.

.

ČJ – Psaní ú-ů - procvičování

PL Dopň vynechaná u-ú-ů - 6 cvičení (postuně si vypracuj všechna cvičení - po každém splněném si můžeš vybarvit obrázek)

PL RYBIČKY - procvičuj dělení souhlásek podle zadání

VŠECHNY PRACOVNÍ LISTY SI, PROSÍM VLOŽ DO BÍLÝCH DESEK.

.

M – Sčítání do 100 s přechodem přes desítku (rozkladem)

UČEBNICE str. 7/ 1,2,3,5

UČEBNICE str. 6/6

.

PRVOUKA

Připomeň si... (učili jsme se v 1. třídě)

.

25.1.2023

ČJ – Souhlásky - DĚLENÍ SOUHLÁSEK

UČEBNICE ČJ str. 58/1,2,3 ústně 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 40/2

Procvič si dělení souhlásek ...

.

M – Sčítání do 100 s přechodem přes desítku (rozkladem)

UČEBNICE str. 6/4,5,7,(8)

PRACOVNÍ LIST – Bílé desky – Sčítání s přechodem desítky – sloupeček č. (49), 50

ČTENÍ A PSANÍ

HLOUPEŽNÍCI Miloš Kratochvíl – čtení na pokračování ze školní knížky – můžete si ale číst klidně ze své VLastní Knížky

24.1.2023

ČJ – Souhlásky - DĚLENÍ SOUHLÁSEK

UČEBNICE ČJ str. 54/1 ústně 

UČEBNICE ČJ str. 57/1,2,3,4 ústně

PRACOVNÍ SEŠIT str. 40/1 a) , b)

PRACOVNÍ SEŠIT str. 40/3 samostatně 

Nauč se zpaměti souhlásky – UČ str. 57! žlutý obdélník

.

M – Sčítání do 100 s přechodem přes desítku (rozkladem) – nové učivo

UČEBNICE str. 6/1,2,3,8

PRACOVNÍ LIST – Bílé desky – Sčítání s přechodem desítky – sloupeček č. 49

.

PRVOUKA

Opakování – POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z PRVOUKY (napíšete si ji, až se vrátíte do školy)

.

ČTENÍ A PSANÍ

HLOUPEŽNÍCI Miloš Kratochvíl – čtení na pokračování ze školní knížky – můžete si ale číst klidně ze své VLastní Knížky

PÍSANKA str. 36 celá

23.1.2023

ČJ – Souhlásky + opakování

PRACOVNÍ SEŠIT str. 39/1 a,b,c), 3, 4

.

M – Písemné sčítání a odčítání do 100, zaokrouhlování - procvičování

UČEBNICE str. 7/4,6

procvičuj si také sudá lichá čísla

.

ČTENÍ A PSANÍ

třídní kolo recitační soutěže

19.1.2023

Milí rodiče, pokud dětem doma chybí některé sešity a nemají kam splnit zadané úkoly, zastavte se ve škole. Dnes odpoledne budou všechny sešity nachystané na lavičce u jídelny. Děkuji a přeji všem narodům brzké uzdravení.

.

ČJ POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE A DIKTÁT Z ČESKÉHO JAZYKA (napíšete si ji, až se vrátíte do školy)

ČESKÝ JAZYK PRACOVNÍ SEŠIT str. 39/2

.

M – Sudá a lichá čísla

.

.

.

PROCVIČ SI ...

PRACOVNÍ LIST – bílé desky, pokud nemáte dopočítané obě strany, ještě si dodělejte.

PRV- Lidské tělo – NEMOC A ÚRAZ

UČEBNICE str. 32 pročíst

PRACOVNÍ SEŠIT str. 33 celá

PROCVIČ SI ...

.

18.1.2023

ČJ – Souhlásky – slabikotvorné R, L, M

sněhulák, rukavice, šála – napiš slova do sešitu ČESKÝ JAZYK školní – slova rozděl na slabiky a vyznač hláskovou stavbu slova (OX)

.

UČEBNICE ČJ str. 53/1

UČEBNICE ČJ str. 52/2 na tabuli a do sešitu ČESKÝ JAZYK školní – vysvětlit si – slabikotvorné R,L,M hledáme tam, kde se ve slabice nevyskytuje žádná samohláska

UČEBNICE ČJ str. 52/3 do sešitu ČESKÝ JAZYK školní -  vypiš pouze slova se slabikotvornými hláskami a očísluj je podle ABECEDY (čísla napiš obyčejnou tužkou nad slova)

PRACOVNÍ SEŠIT str. 37 celá

M – POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY (napíšete si ji, až se vrátíte do školy)

17.1.2023

ČJ – Souhlásky + opakování

UČEBNICE ČJ str. 52/4,5

PRACOVNÍ SEŠIT str. 36/3,4

PRACOVNÍ SEŠIT str.48/4

Procvičování u-ú-ů – webovky záložka DOMÁCÍ ÚKOLY 17.1.2023

.

M – Sčítání a odčítání do 100 - procvičování

PRACOVNÍ LIST – bílé desky – počítej si dle libosti

KAHOOT! - webovky záložka DOMÁCÍ ÚKOLY 17.1.2023

PRV- Lidské tělo – SMYSLY

UČEBNICE str. 31 pročíst

PRACOVNÍ SEŠIT str. 32/1,2,3

ČTENÍ A PSANÍ

PRACOVNÍ SEŠIT ČESKÝ JAZYK str. 38/1a (b NE!), cv.2 a-d, cv.3,4

PÍSANKA str. 35 celá (diktát písmen NE!)

BÁSNIČKU na soutěž – uč se zpaměti s přednesem

.

16.1.2023

ČJ – Souhlásky

UČEBNICE ČJ str. 52/1,2 ústně, vysvětlit si, jak budeme značit souhlásky (X)

UČEBNICE ČJ str. 52/3 do sešitu ČESKÝ JAZYK školní

PRACOVNÍ SEŠIT str. 36/1,2

DÚ ČJ UČ str. 55/7 do DÚ sešitu

M – Procvičování

UČEBNICE (starší matematika číslo 5) str. 32 SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ samostatně

DÚ M webovky 16.1. počítání se závorkami – do DÚ sešitu

ČTENÍ A PSANÍ

PÍSANKA str. 34 celá

ČÍTANKA str. 79 – 81 Bambulčino trápení

13.1.2023

ČTENÍ A PSANÍ

Dnes si budou děti ve škole vybírat básničku na třídní kolo recitační soutěže, které proběhne v týdnu od 23. ledna. Pokud máte doma nějakou veselou básničku, přibližně o č slokách, můžete se ji začít učit zpaměti pěkně klidně a s přednesem recitovat. Nejšikovnější z vás pak postoupí do školního kola recitační soutěže a budou reprezentovat všechny druháčky. Poku nemáte žádnou vhodnou básničku, nabízím tři, které se zalíbily mně.

.

PÍSANKA str. 33 celá

.

M  geometrie - učíme se rýsovat úsečky

ZOPAKUJ SI, CO UŽ VÍME...

Úsečka :: 2. C - TŘÍDA VČELIČEK

.

Na čistý nepomačkaný papír ořezanou tužkou číslo 3 rýsuj podle pravítka libovolné úsečky (na jejich velikost zatím nehleď - rýsuj krátké, dlouhé, ale vždy nezapomeň pojmenovat jejich krajní body).

.

TEĎ SE PODÍVEJ NA KRÁTKÉ VIDEO, JAK SE RÝSUJE ÚSEČKA DANÉ DÉLKY.

.

.

Na papír nyní narýsuj tři úsečky:

|AB| = 7 cm

|XY| = 3 cm

|MN| = 14 cm

12.1.2023

ČJ – Dvojhlásky

DIKTÁT UČEBNICE ČJ str. 56/12 – můžete zkusit napsat na samostatný papír a pak společně s rodiči zkontrolovat a zelenou pastelkou vyznačit chyby

UČEBNICE ČJ str. 52/4 vysvětlit si

PRACOVNÍ SEŠIT str. 35/1,2 

. 

M – Sčítání a odčítání do 100 (typ 74+20, 56-10) – POČÍTÁNÍ SE ZÁVORKAMI

UČEBNICE str. 4/4 – počítání se závorkami je NOVÉ UČIVO! Natrénujte alespoň na stírací tabulku nebo samostatný papír psaní ZÁVOREK.

UČEBNICE str. 4/1,2,3,5 

Do sešitu MATEMATIKA  domácí  opiš a vypočítej ZDE

. 

PRV- Lidské tělo – ČÁSTI TĚLA 

UČEBNICE str. 30

PRACOVNÍ SEŠIT str. 31 celá

11.1.2023

ČJ – Dvojhlásky

UČEBNICE ČJ str. 51/1,2 ústně a str. 51/3 str. 56/10  do sešitu ČESKÝ JAZYK domácí

BÍLÉ DESKY pracovní list se sloupečky u-ú-ů – 3. sloupek 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 35/6 

.

M – Sčítání a odčítání do 100 (typ 74+20, 56-10)

UČEBNICE str. 2/7 a str. 3/3,5,6 

BÍLÉ DESKY pracovní list se sloupečky + a –  spočítejte další 2 následující sloupečky

.

ČTENÍ A PSANÍ

ČÍTANKA str. 74 -76 O dvanácti měsíčkách, str. 77 Popletené pohádky a Pohádkové hádanky

PÍSANKA str. 32 celá

10.1.2023

ČJ – Psaní ú-ů

UČEBNICE ČJ str. 50/2 ústně

PRACOVNÍ SEŠIT str. 34/3str. 35/5  

BÍLÉ DESKY  pracovní list se sloupečky u-ú-ů - 1. a 2. sloupeček

.

M – Sčítání a odčítání do 100 (typ 74+20, 56-10)

UČEBNICE str. 2/5,6 a str. 3/4

BÍLÉ DESKY pracovní list se sloupečky + a – spočítejte další 2 následující sloupečky

.

PRV- Lidské tělo – KAŽDÝ JSME JINÝ

UČEBNICE str. 29

PRACOVNÍ SEŠIT str. 30 celá

.

ČTENÍ A PSANÍ

ČÍTANKA str. 70 – 71 O hloupém Honzovi

PÍSANKA str. 31 celá

5.1.2023

ČESKÝ JAZYK

UČEBNICE str. 48/1,3,4 ústně, str. 48/2 vypracuj do sešitu ČESKÝ JAZYK školní

UČEBNICE str. 48/5 vypracuj do sešitu ČESKÝ JAZYK domácí

PRACOVNÍ SEŠIT str. 33 celá

.

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 6  str. 1/8, str. 2/4 a str. 3/1,7 

PROVCIČ SI...

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 72 Ludvík Středa - SÁŇKOVÁNÍ

.

PRVOUKA.

PRVOUKA UČEBNICE str. 28

PRVOUKA PS str. 28 celá

4.1.2023

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 47/1-3 ústně 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 32 celá

.

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 6  str. 1/5,6,7

bílé desky - PL příklady sloupeček 37, 43, 44

.

Snowman Joypixels GIF - Snowman Joypixels Winter - Discover & Share GIFs |  Xmas gif, Fun activities for kids, Christmas fun

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 65 Zdeněk Adla - KDO SI S KÝM POVÍDAL?

                 str. 54 František Synek - SNĚHULÁK 

.

PSANÍ

PÍSANKA str. 28 dopiš, str. 29 celá

3.1.2023

ČESKÝ JAZYK 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 31/3,4

do sešitu ČESKÝ JAZYK domácí napiš ...

.

.

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 6  str. 1/1,2,3,4

PL bílé desky SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ do 100 bez přechodu desítky - sloupeček 41,42

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 66 - 68 Stopy ve sněhu - František Nepil 

PSANÍ

PÍSANKA str. 28 (poslední dva řádky si nechej na příště)

.

PRVOUKA.

PRVOUKA PS str. 26, 27 celé

21.12.2022

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 46/1 a), 4 ústně, str. 46/2,3 napiš na papír

PRACOVNÍ SEŠIT str. 31/1,3,4 

.

.

MATEMATIKA geometrie

Pracovní učebnice 5  str. 28/6 + str. 31/1,2,3

19. + 20.12.2022

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 43/2,3,4 + str. 44/5 ústně, str. 44/7 a,b napiš na papír

UČEBNICE str. 45 pročti si a připomeň si, co už znáš

PRACOVNÍ SEŠIT str. 29/1,2,3 + str. 30/4,5 + str. 31/2

.

.

MATEMATIKA geometrie

Pracovní učebnice 5  str. 15 celá + str. 19 celá

NA ČISTÝ NELINKOVANÝ PAPÍR SI ZKOUŠEJ RÝSOVAT ÚSEČKY - nezapoměň jejich krajní boda označit velkými tiskacími písmeny.

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 62 KOLEDA (lidová), KOLEDNÍCI - Josef Lada

celý týden si čteme ve své vlastní knížce

PSANÍ

PÍSANKA str. 27 celá - POZOR Q je pro děti nové písmeno - ještě jsme ho nepsali, ale určutě ho zvládnou.

PRVOUKA.

PRVOUKA UČEBNICE str. 24 - 25 přečti si a odpovídej na otázky

PRVOUKA PS str. 24 a 25

16.12.2022

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 5  str. 29/1,2,6 - na stránce 29 a 30 si pak vyber 5 libovolných cvičení a ty vypočítej

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 58 - Miloš Kratochvíl - Ježíšek se nemá zdržovat

.

Víkendové čtení - Eduard Petiška - Krtek a Vánoce

.

PSANÍ

PÍSANKA str. 26 celá

9.12.2022

ČESKÝ JAZYK 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 26/2,3

.

MATEMATIKA geometrie

Pracovní učebnice 5  str. 10 celá

.

ČTENÍ

o víkendu nezapomeň číst ze své knížky - v pondělí si knížku vezmi s sebou a přines také ČTENÁŘSKÝ DENÍK

.

HRAVÁ ANGLIČTINA

procvičovali jsme slovní zásobu ACTION VERBS a vazbu I can ... (run, climb, dance,...) x I can´t ... (run, climb, dance)

7.12.2022

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 39/1,2,3 ústněje to nové učivoSLOVA NADŘAZENÁ PODŘAZENÁ SOUŘADNÁ :: Béčko-Tc Štístkové

PRACOVNÍ SEŠIT str. 26/1 

PROCVIČ SI SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZENÁ - hru najdeš v záložce DOMÁCÍ ÚKOLY ze dne 7.12.2022

.

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 5  str. 21/6,7 a str. 22/1,2 

ZAOKROUHLOVÁNÍ na celé desítky si procvič hrou

Zaokrouhlování na desítky - Matematika pro 2. ročník ZŠ - Výuka Edukavka.CZ

.

ČTENÍ

dnes si čti ve své vlastní knížce

PRVOUKA.

PRVOUKA UČEBNICE str. 20 přečti si a odpovídej na otázky

PRVOUKA PS str. 20/1,3,4

8.12.2022

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 5  str. 22/4 - 9 

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 54 MRAZÍCI - Jiří Havel, str. 55 MRÁZ - František Nechvátal přečti si básničky, řekni, kolik mají slok, hledej rýmy

.

PSANÍ

PÍSANKA str. 23 dopiš (Vaneska má PÍSANKU ve škole, dopíše si ji, až přijde do školy)

.

PRVOUKA.

PRVOUKA UČEBNICE str. 21 přečti si a odpovídej na otázky

PRVOUKA PS str. 20  dokonči zbývající úkoly a str. 21 celá

6.12.2022

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 38/4 vyber si 5 slov, přepiš je do sešitu ČESKÝ JAZYK  školní a napiš k nim vždy jedno slovo souznačné, zbytek cvičení ústně 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 25/4

bílé desky - PL čert s andělem (křížovka) zadání ke křížovce 

.

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 5  str. 21/1,2,4,5 celá

.

ČTENÍ

dnes si přečti ze své vlastní knížky

5.12.2022

SEŠITY, PRACOVNÍ LISTY A MIKULÁŠSKÝ BALÍČEK MÁTE NACHYSTANÉ U PANÍ PENCÁKOVÉ, MŮŽETE SI JE VYZVEDNOUT.

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 38/5 ústně 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 25/2,3Mikuláš čert anděl Stock vektory, Royalty Free Mikuláš čert anděl Ilustrace  | Depositphotos

bílé desky - PL čert s andělem (synonyma a antonyma)

.

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 5  str. 20 celá

bílé desky - PL čert s andělem (tabulka, andělky, mikulášské bludiště)

.

ČTENÍ

ČERVENÉ DESKY - PL  Proč je Pavlík smutný? + druhá strana PL (čtení s porozuměním)

.

PSANÍ

PÍSANKA str. 23 písmeno ch - napiš pouze 1.- 4. řádek

2.12.2022

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 38/1,2,3 ústně - je to nové učivo

PRACOVNÍ SEŠIT str. 25/1

.

.

MATEMATIKA geometrie

Pracovní učebnice 5  str. 4 celá

.

HRAVÁ ANGLIČTINA

V sešitě mají děti nalepený pracovní list k nové slovní zásobě - ACTION VERBS (slovesa pohybu)

procvičovat můžete po kliknutí na obrázek.

Na pracovním listě splňte všechny úkoly.

.

ČTENÍ na víkend

ČÍTANKA str. 52, 53 NA MIKULÁŠE - Josef Čapek

.

S dětmi jsme se dohodli, že se v pondělí převtělíme v malé čertíky a anděly, pokud, kluci, už v pondělí dorazíte, můžete přijít také v čertovském či andělském převleku.

Mikuláš, anděl a čert - MŠ Kolonka Vlašim - oficiální stránky

30.11. + 1.12.2022

ČESKÝ JAZYK 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 24/3,4

PRACOVNÍ SEŠIT str. 22 celá

.

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 5  str. 17, 18 celá

POČÍTÁNÍ s celými desítkami procvič ZDE

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 50 První sníh - Božena Němcová hádanky a pranostiky z lidového kalendáře

PSANÍ

PÍSANKA str. 22 celá

.

PRVOUKA.

PRVOUKA UČEBNICE str. 26 přečti si a odpovídej na otázky

PRVOUKA PS str. 18/1 - 4 - opakování kapitoly PODZIM 

29.11.2022

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 37/1, cv. 2 dopracuj do sešitu ČESKÝ JAZYK školní 

str. 37/4 napiš  do sešitu ČESKÝ JAZYK domácí

PRACOVNÍ SEŠIT str. 24/1,2

.

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 5  str. 14 celá

PL sloupečky + a - do 100 celé desítky - vypočítej sloupeček číslo 3

.

ČTENÍ

čti si ve vlastní knížce, my jsme četli bajky

PSANÍ

PÍSANKA str. 21 celá

.

PRVOUKA.

PRVOUKA UČEBNICE str. 19 přečti si a odpovídej na otázky

PRVOUKA PS str. 19/3

28.11.2022

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 5  str. 13 celá 

Procvičuj si sčítání a odčítání desítek ... (klikni na obrázek)

Základní škola Heřmánek Heřmánková matematika

21. - 25.11.2022

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 33,36 celá stránky - ústně 

str. 36/3 napiš věty do sešitu ČESKÝ JAZYK domácí

PRACOVNÍ SEŠIT str. 21,23 celá

.

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 5  str. 8, 11, 12 celá

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 42 - 43 V Syslově, str. 47 - 49 Míša Kulička v rodném lese

.

PRVOUKA.

PRVOUKA UČEBNICE str. 19 přečti si a odpovídej na otázky

PRVOUKA PS str. 19/ 1

                        str. 19/ 2 a), b) doplň do 1.12.2022

.

14.-16.11.2022

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 30,31 celá ústně 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 19,20 celá

Do sešitu ČESKÝ JAZYK domácí napiš tento ÚKOL viz.15.11.

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 5  str. 7 celá

Do sešitu MATEMATIKA domácí napiš tento ÚKOL viz.15.11.

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 38,39

procvičuj čtení dvojslabičných slov - nová kopie na čtení

.

PRVOUKA.

PRVOUKA UČEBNICE str. 16 - 17

PRVOUKA PS str. 16/1,4

procvičuj názvy ZELENINY klikni na zeleninuTřešně, sušené plody Květák raný - Bora (semena) (Květák raný - Bora)

4.11.2022

PRVOUKA.

PRVOUKA UČEBNICE str. 15 

PRVOUKA PS str. 15 celá

Podzimní plody. - ppt stáhnout

3.11.2022

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 5  str. 3 celá

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 24 celá ústně 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 16/1,2

Do sešitu ČESKÝ JAZYK domácí napiš tento ÚKOL viz.3.11.

.

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 31 Jiří Havel - KAŽDÝ JE NĚČÍM KRÁSNÝ

PSANÍ

PÍSANKA str. 19 dopiš stránku

PRVOUKA

budeme mít až zítra

2.11.2022

ČESKÝ JAZYK 

 

UČEBNICE  str. 23/3,4 ústně

PRACOVNÍ SEŠIT  str. 15/3,4

Do sešitu ČESKÝ JAZYK domácí pozorně opiš a podtrhni věty oznamovací. OPIS ZDE viz. 2.11.

.

MATEMATIKA

.

Pracovní učebnice 5 str. 2/1,2 + vytrhávací úkol - Uprostřed učebnice j dvoudílná kartonová příloha, na které jsou různé manipulační pomůcky, které budeme při matematice používat. Děti dostaly sáček, do kterého doma všechny tvary "vyloupou". Pomozte jim, prosím s vytržením karonové přílohy, ať si ji nepotrhají. Sáček si donesou zpět do školy. Děkuji.

.

ČESKÝ JAZYK sloh

 

UČEBNICE  str. 32/1,2 ústně

1.11.2022

ČESKÝ JAZYK 

 

UČEBNICE  str. 23/1,2 ústně

PRACOVNÍ SEŠIT  str. 15/1,2 

PRACOVNÍ LIST- Druhy vět - nákup (pozor na rozkazy a přání)

.

MATEMATIKA

.

Pracovní učebnice 4/B  str. 26 SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ - test z počítání do 20 nanečisto - tuto stránku si spočítej bez pomoci dospělého.

Příští týden budeme psát ČTVRTLETNÍ test z matematiky.

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 30 Marie Horná RADOST

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 19 1. - 5. řádek            

.

PRVOUKA.

PRVOUKA UČEBNICE str. 10 - 14 připomeň si

PRVOUKA PS str. 11/3, str. 12/2,3, str. 13 a 14 celá

31.10.2022

ČESKÝ JAZYK 

 

UČEBNICE  str. 20/5 + str. 21/7 ústně

PRACOVNÍ LIST - Abeceda - poličky s hrnečky 

.

MATEMATIKA

.

Pracovní učebnice 4/B  str. 21 - 23 doplň chybějící cvičení

24.10.2022

ČESKÝ JAZYK 

 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 12/1 a,b,c str. 12/2

Do sešitu ČESKÝ JAZYK školní  zapiš slova z  5 libovolných krabic, které si otevřeš níže. Slova odděl čárkou a obyčejnou tužkou je očísluj podel abecedy.

.

.

.

MATEMATIKA

.

Pracovní učebnice 4/B  str. 22 celá 

25.10.2022

ČESKÝ JAZYK 

 

UČEBNICE str. 19/1, 2 první básnička (korálková) - ústně + str. 20/5 ústně

PRACOVNÍ SEŠIT str. 13 celá

.

PRÁZDNINOVÝ ÚKOL  ČJ UČ str. 19/2 básnička hruštičková - seřaď věty a ve správném pořadí je přepiš (přesně po řádcích) do sešitu ČESKÝ JAZYK domácí

.

MATEMATIKA

.

Pracovní učebnice 4/B  str. 23 celá

.

PRÁZDNINOVÝ ÚKOL  M UČ str. 25 celá

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 24 DRAK - František Synek , str. 27 PAPÍROVÉ ZUBY - Josef Kožíšek

(básničku si můžeš zkusit "zahrát " na tělo)

.

PRÁZDNINOVÝ ÚKOL  ČÍTANKA  str. 24-26

.

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 18

21.10.2022

ČESKÝ JAZYK - sloh

 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 14 celá

.

MATEMATIKA

.

Pracovní učebnice 4/B  str. 20 celá

.

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 22Zuzana Nováková ČERT A BÁBA 

Zahraj si KAHOOT!                                                 

HRAVÁ ANGLIČTINA

Procvičuj si počítání od 11 do 20 ZDE

20.10.2022

ČESKÝ JAZYK 

 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 10/2 a,b

.

MATEMATIKA

Dnes jsme ve škole zkoumali české mince - popros rodiče, aby ti je také ukázali a prozkoumej, co mají společného a čím se liší. Dokážeš přijít na to, proč mají kovové penízky vroubkaté nebo naopak hladké okraje?

Víš, co znamená slovo KAČKA, DVOJKA, BŮRA, PĚTKA, DVACKA? 

.

Pracovní učebnice 4/B  str. 19 celá (cvičení 8 vynechej - doděláme ve škole)

.

Zahraj si PEXESO

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 22 ČERT A BÁBA

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 17           

.

PRVOUKA.

PRVOUKA PS str. 11/1,2 a str.12/1 a, b   

19.10.2022

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 15/1,4 ústně 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 10/1 a),b)

V DÚ sešitě z českého jazyka najdeš úkol s knížkami - přečti si zadání a vypracuj.

Do sešitu ČJ školní si zapiš... neočíslované řádky slov seřaď podle abecedy (tužkou nadepiš číslo)

.

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 4/B  str. 18 celá

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 23 přečti si básničku VÍTR (spočítej, kolik má slok, pamatuješ si, co je to verš?, vyhledej rýmy) .  str

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 16 celá 

18.10.2022

Dnes jsme byli s dětmi v rámci tzv. terénní výuky v PODZIMNÍM LESE.

Během naší výpravy jsme objevovali a pozorovali různé stromy (jehličnaté, listnaté), keře, houby, lesní plody ...

Během bádání děti využívaly pracovní listy - LES. Ve škole nebo doma pak doplnily zbylé úkoly. Fall Is Here Bringing With It Shorter, Cooler Days - Cartoon Autumn Tree -  Free Transparent PNG Download - PNGkey

ZADÁNÍ K JEDNOTLIVÝM AKTIVITÁM NA PRACOVNÍCH LISTECH:

Pracovní list s nadpisem LES (vybarvi nadpis podzimními barvami)

1. Seznam se s jehličnatými stromy - nauč se rozeznávat jejich tvar, jehlice a šišky. Vždy označ stejnou barvou, co k sobě patří - STROM - ŠIŠKA - VĚTVIČKA S JEHLIČÍM.

2. STROMY LISTNATÉ - pozoruj a zapamatuj si tvar listu a plod jednotlivých stromů.

3. Přečti správně malované věty. Např. DUB má ŽALUDY.

4. Vyhledej v bludišti správnou cestu. (prohlédni si plod uprostřed bludiště a najdi cestu k listu ze stejného stromu).

5. LISTY - stejné tvary listů vzbarvi stejnou pastelkou nebo zkus některé listy pouze dokreslit obyčejnou tužkou.

Pracovní list KEŘE:

1. Víš, jaký je rozdíl mezi STROMEM a KEŘEM? Zapamatuj si zobrazené keře.

2. HOUBY - nauč se rozeznávat některé jedlé a jedovaté houby.

3. STÍN - spoj obrázek a jeho stínem (použij různé pastelky).

4. PODZIMNÍ PÁTRAČKA - najdi a podle skutečnosti vybarvi co nejvíce podzimních plodů.

5. DOMINO - dokresli do prázdných políček správné obrázky, vybarvi.

14.10.2022

ČESKÝ JAZYK čtení s porozuměním

MALÝ ČTENÁŘ str. 79 dočti si příběh VOSÍ HNÍZDO

Potom zkus vypracovat samostatně co nejvíce úkolů v pracovním listu.

Taky si můžeš zkusit kvíz.  

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 4/B  str. 16/1, 4 

.

13.10.2022

ČESKÝ JAZYK 

UČEBNICE str. 13/2 ústně 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 9/3, 4

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 4/B  str. 17 celá

.

ČTENÍ

MALÝ ČTENÁŘ str. 78

PSANÍ

(klikni na obrázek)

PÍSANKA 1 str. 15              ABECEDA PÍSMENO Y

.

PRVOUKA.

PRVOUKA UČ str. 8,9 znovu si pročti

PRVOUKA PS str. 10 celá   

6.10.2022

ČESKÝ JAZYK sloh

UČEBNICE str. 17/1,2,3 ústně 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 11/1,2,3 růžová 

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 4/B  str. 12 celá

.

ČTENÍ

MALÝ ČTENÁŘ str.61 

MALÝ ČTENÁŘ str. 62 - 63 + pracovní list

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 13 bez posledních dvou řádků

.

PRVOUKA

.

PRVOUKA UČ str. 8 - 9 pročti, prohlédni, zapamatuj si názvy rostlin a živočichů

PRVOUKA PS str. 9 celá   

5.10.2022

ČESKÝ JAZYK mluvnice

.

Procvičuj si ABECEDU 

.

.

MATEMATIKA

PL příklady sloupečky číslo 1,2 a 7,8.

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 18

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 12 celá

4.10.2022

ČESKÝ JAZYK mluvnice

UČEBNICE str. 12/2 a), b), c)  ústně 

PRACOVNÍ SEŠIT str. 11/3 

Procvičuj si ABECEDU (klikni na obrázek)

SKLADEM: Dřevěné puzzle na desce – Abeceda II, 26 dílů

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 4/B  str. 10 celá

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 20 - 21 

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 11 celá

.

PRVOUKA

.

PRVOUKA PS str. 6/2 dokonči, 6/4 (telefonní čísla nedoplňuj)

PRVOUKA PS str. 8 celá   

Chceš se dozvědět více o naší hymně - koukni se na krátké video. (klikni na obrázek)

Gigantická národní ražba

30.9.2022

ČESKÝ JAZYK mluvnice

UČEBNICE str. 12 učíme se říkat ABECEDU zpaměti

PRACOVNÍ SEŠIT str. 8/1,2,4

Procvičit si můžeš i ABECEDU, klikni na obrázek. 

Home - ABCeconomics

.

MATEMATIKA geometrie

GEOMETRICKÉ TVARY a TANGRAM

Pracovní učebnice 4/B  str. 11 celá

TANGRAM si můžeš také zkusit poskládat, stačí kliknout na obrázekJanod Origami Tangram | KIDS GALAXY

  

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 8 celá

29.9.2022

ČESKÝ JAZYK mluvnice

UČEBNICE str. 11 ústně - přečti si úvodní básničku,  splň cvičení 1,2 a 3 (pokud zvládneš psát lehce tužkou, můžeš křížovku vyluštit výjimečně do učebnice).

PRACOVNÍ SEŠIT str. 8/3 Personalizirana abeceda A3 - male in velike tiskane črke - Rubi in Rudi

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 4/B  str. 9 celá

.

ČTENÍ

Připomínám - básnička PODZIM v čítance na straně 17 - naučit ZPAMĚTI.

PSANÍ

PÍSANKA 1 str. 8 celá

.

PRVOUKA

.

PRVOUKA UČEBNICE str. 6 pročti si, prohlédni obrázky a odpověz na otázky - ústně

PRVOUKA PS str. 6/1Napiš dopis

27.9.2022

ČESKÝ JAZYK mluvnice

UČEBNICE str. 9/1 a 10/2 - ústně POZDRAV a OSLOVENÍ

PRACOVNÍ SEŠIT str. 7/1,2 (str.7/7)

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 4/B  str. 8 (cv. 3 NECHAT) + str. 7/6 

.

ČTENÍ

.

Přečti si komiks o SVATÉM VÁCLAVOVI - patronovi české země - zítra je Den české státnosti

 i.pinimg.com/originals/8f/c8/a9/8fc8a9add668b50...

PRVOUKA

.

PRVOUKA UČEBNICE str. 7 pročti si, prohlédni obrázky a odpověz na otázky - ústně

PRVOUKA PS str. 7 celá

.

.

26.9.2022

ČESKÝ JAZYK mluvnice

UČEBNICE str. 8 celá - ústně + str. 9/5, 7, 8 (ze cvičení 8 vyber dvě věty a napiš je správně do DÚ sešitu)

PRACOVNÍ SEŠIT str. 6 celá + str. 7/6

.

MATEMATIKA

Pracovní učebnice 4/B  str. 7 celá, pouze cv. 6 NECHAT DÚ viz. záložka DOMÁCÍ ÚKOLY

.

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 17 - nauč se zpaměti básničku PODZIM (název, autor, pomalý klidný přednes)

PSANÍ

PÍSANKA 1 str.7 celá