NEMOCNÍČEK

Bolelo tě v krku, trápí tě snad rýma, udělej si úkoly a bude ti prima ...

13.10.2020

ČJ

PS str. 9/2, 3 (vyber si pouze jeden řádek), 4 

UČ str. 18/1 a),b), 2, 3

12.10.2020

ČJ

UČ str. 13/1,3 ústně, PS str. 9/1

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 15 Na máku

UČ str. 17/4, 7, 8, str. 18/6, 7 + PL + a - do 20 s přechodem 10 sloupeček č. 66

PRVOUKA

UČ str. 10,11 pročíst jednotlivé texty o stromech,  PS str. 11/1, 2, str. 12/1 a)

9.10.2020

ČJ

UČ str. 13/4 ústně, PS str. 8/3,4

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 18

UČ str. 15/2a), b), 4, 7 

PRVOUKA

UČ str. 8,9/1,2,  PS str. 9/1, 2, 3 

5.10.2020

ČJ

UČ str. 11/1,2 ústně, PS str. 8/1

PSANÍ

PÍSANKA 1. díl (mravenečci) str. 2 písmeno l

UČ str. 14/1, 2, 3, 4

PRVOUKA

UČ str. 5/3, PS str. 5/5 + opakování (dopr. značky, pravidla, chodec, cyklista,...)

21.9.2020

ČJ

UČ str. 7/2 ústně, PS str. 5/2

PSANÍ

procvičování tvarů písmen C, Č, Ch - PÍSANKA 3 (oranžová) str. 7 - 1.-3. řádek, str. 8 - 1. řádek a str. 23 - 1. - 3. řádek

M geometrie

spojování bodů, rýsování čar - UČ str. 6/1,2 po modrou čáru

PRVOUKA

UČ str. 4 ústně - dělení dopravních značek

22.9.2020

ČJ

 PS str. 5/3 psaní vlastních jmen

PSANÍ

procvičování tvarů písmen malé psací abecedy- sešit OPIS, PŘEPIS - písmena f, g, h, ch,  i, í

ČTENÍ

práce s textem - O kamionu, který jel pro sluníčko (webové stránky - NOVINKY)

UČ str. 7 celá

.

.

.