pondělí 19.10.2020

pozdrav

Medvěd má pro Tebe pozdrav.

český jazyk

1. Přečti slabiky, popros mamku nebo taťku, aby Tě nahráli a pošlete mi nahrávku. Děkuji.

2. Poslechni si DIKTÁT, slabiky piš na tabulku vedle sebe. Mezi slabikami dělej čárku (děti určitě netuší, co po nich chci, prosím přeložte, děkuji). Pošlete fotku.

3. Zbytek úkolů zadám během videokonference.

matematika

1. V učebnici matematika na straně 20 budeš plnit úkoly Vypočítej (Zapiš pouze výsledek.) a Procvičuj (Mamce nebo taťkovi čti příklady s výsledky. Když se Tvá práce bude rodičům líbit, mohou Ti napsat vedle zeleného cvičení 1*).

2. Čekají Tě čtyři slovní úlohy. Začni na straně 19. Pusť si poslechy a pracuj podle zadání.

Slovní úloha 19/žirafy - POSLECH

Slovní úloha 19/zebry - POSLECH

Slovní úloha 20/ papoušci - POSLECH

Slovní úloha 20/ telefony - POSLECH

3. Zbytek úkolů zadám během videosetkání.

prvouka

V prvouce si stále budeme vyprávět o podzimu. Na podzim zemědělci sklízí z polí zeleninu, v sadu češou ovoce. Lidé i zvířata se připravují na zimu, dělají si zásoby. 

V učebnici vybarvi na str. 17 obrázek Podzim na poli. 

Poslechni si mé krátké VYPRÁVĚNÍ a v učebnici na str.17 splň úkol 2.

videosetkání

Co budeš potřebovat na videosetkání:

kartičky se slabikami, živá abeceda barevná, zelená písanka, učebnice matematiky, pejskové psaní, tabulka, fix, obyčejná tužka

Pokud bychom se neviděli při videosetkání, toto budeme dělat.

1. Živá abeceda - str.11 - Dole přečti věty a opiš je do rámečků. Prosím o fotku.

2. Zelená písanka - str.2 - podívej se na VIDEO, opiš čtyři řádky. Prosím o fotku.

3. Matematika - str.20 - Dominové karty - Kolik je na kartě dohromady teček? Tvoř obrácené příklady.

4. Matematika - str.20 - Porovnávání - První a třetí sloupeček porovnej dvojice, druhý a čtvrtý sloupeček doplň čísla, aby platilo porovnávání.

5. Pejskové psaní - str. 5 - Koukni na VIDEO a piš tři řádky. Prosím o fotku. Děkuji.

splněné úkoly

Obrázek skrývá, co máš splněno :-)