Přírodověda

Pátek 23. října

1. část - online

Připravte si učebnice

2. část - samostatná práce

Nerostné suroviny

nerudy = nekovy

rudy = kovy

energetické suroviny = paliva

Nerudní suroviny

Patří sem stavební kameny a suroviny sklářské a keramické.

 • křemence = sklářská surovina
 • kaolín = výroba porcelánu, keramiky
 • síra = lékárenství, desinfekce, dříve sirky a střelný prach
 • sádrovec = sochařství, stavebnictví
 • drahé kameny = šperky - rubín (červenofialový), granát (těmně červený), achát, olivín (zelený), ...

Rudy

Patří sem železné rudy na výrobu železa, ale také drahé kovy (zlato, stříbro).

 • magnetit = obsahuje největší množství železa, je magnetický
 • zlato = vzácný kov, často se rýžuje v řekách
 • stříbro = šperky, výroba zrcadel
 • rtuť = jedovatá, kapalná, vzácná
 • měď, olovo, hliník

Energetické suroviny

Vznikly přeměnou živých organizmů. Díky nim získáváme teplo, světlo, elektrickou energii nebo poháníme dopravní prostředky.

 • černé uhlí = starší, hlubinné doly, Ostrava
 • hnědé uhlí = povrchové doly, Sokolov, Most
 • ropa = různobarevná olejnatá kapalina, těží se vrty, výroba nafty a benzinu, plastů, léčiv
 • zemní plyn = nachází se nad ropnými ložisky, palivo

Středa 21. října

1. část - online

připrav si učebnici

1. skupina se připojí k videohovoru v 10:30, 2. skupina v 10:50 a 3. skupina v 11:10 na TOMTO odkazu. Nebo můžete přes staženou aplikaci v PC, pokud máte... 

Přihlásíš se pomocí emailu: jmeno.prijmeni@zsmsstezery.cz heslo (to vaše): Chleba1234*

Vyber Žluťásci, vlevo klikni na ikonku "kalendář", vyber svůj čas skupiny u dne středa 21. října a klikni na tlačítko připojit se

2. část - samostatná práce

 • KAHOOT TADY - opakování z minulých hodin
 • Doplň si zápis do sešitu:

Horniny a nerosty

 • povrch naší Země je tvořen _________
 • najdeme je na pevnině i na _______ moří a _______
 • na vysočinách vystupují na povrch a tvoří _______

Horniny dělíme na:

 • vyvřelé = roztavené se dostaly na povrch a následně ztuhly

+ doplň příklady

 • přeměněné = mění se v hloubkách zemské kůry (teplotou, tlakem)

+ doplň příklady

 • usazené = tvořené rozpadem a usazováním

+ doplň příklady

Horniny jsou tvořeny jedním, dvěma nebo více nerosty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 16. října

1. část - online

1. skupina se připojí k videohovoru v 10:30, 2. skupina v 10:50 a 3. skupina v 11:10 na TOMTO odkazu. Nebo můžete přes staženou aplikaci v PC, pokud máte... 

Přihlásíš se pomocí emailu: jmeno.prijmeni@zsmsstezery.cz heslo (to vaše): Chleba1234*

Vyber Žluťásci, vlevo klikni na ikonku "kalendář", vyber svůj čas skupiny u dne pátek 16. října a klikni na tlačítko připojit se

2. část - samostatná práce

Ukaž, co ses v minulých hodinách naučil... Zkus vyplnit krátký testík online TADY.

Tady máš návod:

 1. Zadej svůj email ve tvaru: jmeno.prijmeni@zsmsstezery.cz
 2. Zadej své heslo, stejné, jako když se pihlašuješ ve škole na PC (houska1234*)
 3. Zatrhni, že chceš zůstat trvale přihlášen
 4. Vyplň test a klikni na "odeslat" :-)

Doplň si zápis do sešitu - buď sis vše zapamatoval z online chvilky v prezentaci nebo si na pomoc vezmi učebnici na str. 14

PŮDA

 • tvoří _______ vrstvu povrchu Země
 • vzniká pomocí __________ hornin

ZVĚTRÁVÁNÍ = rozpad hornin působením vnějších vlivů (vítr, déšť, rostliny)

 • obsahuje vodu, _____, rozpadlé horniny a odumřelé části _______

HUMUS = _____________

 • je důležitá pro růst ______

Úrodnost půdy

 • čím více živin, tím je _________
 • důležitá je i vláha
 • nejúrodnější je __________
 • půdě škodí nadměrné __________ a postřiky

PEDOLOGIE = věda, která zkoumá ________

Zkontroluj si zápis ze středy i dnešní TADY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 14. října

 • Zopakuj si, co víš o vzduchu v Kahootu. Klikni na obrázek:

Dnes se podíváme na další složku neživé přírody ... Zkus odhalit, o kterou půjde, podle následujících indícií:

 1. Podílí se na ní hvězda, která je naší Zemi nejblíže
 2. Bez ní by byla na Zemi zima a tma
 3. Ovlivňuje růst rostlin
 4. Před zářením této hvězdy je nutné se chránit

.... Ano, vše by vás mělo dostat k pojmu "Slunce" a složkou neživé přírody je Teplo a světlo ze Slunce

Přečti si v učebnici stranu 13 a doplň si zápis do sešitu:

Světlo a teplo

 • pochází ze ________
 • Slunce je ________ nejblíže k Zemi a je složena z ________
 • ovlivňuje růst _________, __________ ________ Země, střídání _____ a _____
 • ve velkém množství může být záření __________

Před slunečním zářením se chráníme pomocí __________________________________________ (Vymysli)

DUHA = vzníká lomem a odrazem slunečního světla na vodních kapkách


K duze si můžeš pustit krátké video TADY (stačí 1. minuta, se základy fyziky se setkáte až v příštím roce)