Třeťáci

Seznam pomůcek na přístí školní rok

.

Seznam pomůcek dostanou děti s vysvědčením a bude zveřejněn i zde, na webových stránkách. 

Sešity a Ps zakoupí dětem škola, během září budou vybírány peníze. 

.

.