Úkoly k dobrovolnému procvičování

ČTENÍ (opakování přirovnání)

PŘIROVNÁNÍ je pojmenování na základě srovnání či podobnosti. Přirovnání často používají nadsázku.

Příklady:

 • hlas jako zvon

 • zdravý jako řípa

 • kyselý jako ocet

 • ostrý jako břitva

 • mlsný jako kočka

 • pevný jako skála

 • kluk jako buk

Provičování:

On-line procvičování

ROZBOR SLOVA

NÁMOŘNICE

Postup:

 1. Urči kořen slova
 • napiš si slova příbuzná, nejlépe různé druhy
 • např. námořník, moře, námořní, mořský
 • Kořen slova je největší společná část: ​mořnice, námořní, moře, mořský = největší společná část je MOŘ
 • KOŘEN je moř
 1. Urči předponu
 • Předpona stojí před kořenem: MOŘNICE
 1. Označ si příponovou část
 • ​Příponová část je vše za kořenem. Tvoří ji dvě části: přípona a koncovka.
 • MOŘNICE
 • Příponová část = NICE
 1. Urči koncovku
 • Koncovku určíš tak, že dané slovo vyskloňuješ (pádové otázky), nebo vyčasuješ (osoba, číslo). To, co se na konci slova mění, je koncovka. POZOR! Slovo nemusí koncovku mít.
 • 1. p. NÁMOŘNICE/ 2. p. bez NÁMOŘNICE/ 3.p. k NÁMOŘNICI/ 4.p. NÁMOŘNICI
 • MOŘNICE
 • Koncovka = -e 
 1. Urči příponu
 • Přípona leží mezi kořenem a konocvkou.
 • MOŘNICE
 • Přípona = - NIC-

Procvičování: