Úkoly k dobrovolnému procvičování

Aj na WORDWALL

.

Do x does TŘÍDĚNÍ

.

Do x Does QUESTIONS

Matematika

Milí páťáci,

na jarní prázdniny úkol z matematiky nedostanete, ale protože nás stále  trápí  písemné dělení, doporučuji trénovat.

http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-5/matematika-5/deleni-dvojcifernym-cislem/

Co právě probíráme:

(aktualizováno 30.11.2022)

Přivlastňovací přídavná jména (possessive adjectives):

 • my - That's my sister. (To je moje sestra.)
 • your - It's your car. (To je tvoje auto.)
 • his - It's his skateboard. (To je jeho skateboard.)
 • her - It's her skirt. (To je její sukně.)
 • its - It's her bone. (To je jeho (psa) kost.)
 • our  - This is our family. (To je naše rodina.)
 • your - It's your home. (To je váš domov.)
 • their - These are their toys. (Toto jsou jejich hračky.)

Y/N questions (otázky, na které odpovídáme ano/ne):

Procvičujeme tvoření otázek a odpovědí. 

 • Are you friendly?
 • Is is your pen?
 • Are they your parents?
 • Is she your friend:
 • Is he their classmate?

Procvičujeme W-questions

 • Where are you from?
 • What's your name?
 • Whose pen is it? 
 • Who is that girl?
 • When's your birthday?
 • How are you? How old are you?

Opakování slovní zásoby a gramatiky

 • Opakování slovesa být (zkrácená forma, zápor)
 • Zopakuj si slovní zásobu na téma Family

Opakování slovní zásoby (Angličtina)

 • Zopakujte si slovní zásobu z lekce "In the classrrom". 
 • Výslovnost jednotlivých instrukcí můžete procvičit zde (p. 7/ 5a + 5b).

Opakování abecedy (výslovnost a grafická podoba)

Co je to bajka?

Bajka je literární útvar, kde zvířata mluví a především jednají jako lidé. Vše mohou doprovázet další nepřirozené jevy. Cílem bajky je kritika špatných vlastností a společenských nešvarů. Na konci bajky je pravidlem, že autor zmíní ponaučení, které si lze z příběhu vzít. 

Personifikace (zosobnění)

Neživé předměty či zvířata mají idské vlastnosti nebo jednají jako lidé.

ČTENÍ (opakování přirovnání)

PŘIROVNÁNÍ je pojmenování na základě srovnání či podobnosti. Přirovnání často používají nadsázku.

Příklady:

 • hlas jako zvon
 • zdravý jako řípa
 • kyselý jako ocet
 • ostrý jako břitva
 • mlsný jako kočka
 • pevný jako skála
 • kluk jako buk

Provičování:

On-line procvičování

ROZBOR SLOVA

NÁMOŘNICE

Postup:

 1. Urči kořen slova
 • napiš si slova příbuzná, nejlépe různé druhy
 • např. námořník, moře, námořní, mořský
 • Kořen slova je největší společná část: ​mořnice, námořní, moře, mořský = největší společná část je MOŘ
 • KOŘEN je moř
 1. Urči předponu
 • Předpona stojí před kořenem: MOŘNICE
 1. Označ si příponovou část
 • ​Příponová část je vše za kořenem. Tvoří ji dvě části: přípona a koncovka.
 • MOŘNICE
 • Příponová část = NICE
 1. Urči koncovku
 • Koncovku určíš tak, že dané slovo vyskloňuješ (pádové otázky), nebo vyčasuješ (osoba, číslo). To, co se na konci slova mění, je koncovka. POZOR! Slovo nemusí koncovku mít.
 • 1. p. NÁMOŘNICE/ 2. p. bez NÁMOŘNICE/ 3.p. k NÁMOŘNICI/ 4.p. NÁMOŘNICI
 • MOŘNICE
 • Koncovka = -e 
 1. Urči příponu
 • Přípona leží mezi kořenem a konocvkou.
 • MOŘNICE
 • Přípona = - NIC-

Procvičování: