Domácí úkoly (nejen pro marodící)

Přírodověda

ve středu 21.12. píšeme test z následujících témat:

 • Hvězdy a souhvězdí
 • Země 
 • Měsíc a jeho fáze
 • Dobývání vesmíru

Podklady k přípravě mají děti v Teamsech.

Matematika 14. 12.2022

Začínáme nové učivo- písemné dělení dvojciferným dělitelem. Prosím podívejte se video. Jedná se o dlouhý zápis. https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-42/

Dnes jsme pracovali i s krátkým typem zápisu např:   86 : 25 = 3 ( zb. 11)                                                                                                                                    11

Zkusili jsme používat zkrácený zápis  u příkladů typu: 194: 42 . Video mám pouze k příkladům ještě trošku náročnějším, ale zítra s nimi budeme pokračovat.

https://youtu.be/oLYEaE-UYU0

Matematika

V úterý 22. 11. píšeme test. Před týdnem jste dostali informaci o jeho obsahu a tento týden jsme procvičovali:

 1. Písemné sčítání, odčítání                                                                    
 2. Písemné násobení trojciferným činitelem                                        
 3. Slovní úlohy – slevy o.. , na..  a přímá úměrnost
 4. Písemné dělení
 5. Převody jednotek
 6. Římské číslice

Geometrie

 1. Přímka, kolmice, rovnoběžka
 2. Rýsování čtyřúhelníku a úhlopříčky
 3. Pravoúhlý trojúhelník
 4. Úhel

Domácí úkol  18. 11. Uč. str. 43, cvičení 6 (3. sloupeček)

Domácí úkol z angličtiny

(odevzdání elektronicky do úterý 15.11. do 23:59)

Domácí úkol si otevřete zde. Nezapomeňte napsat celé své jméno. Děkuji.