Úkoly pro marodící

12. října

Český jazyk

PP str. 14/12

PS str. 11/1, 3

Anglický jazyk - příprava na test, dokončení 1. lekce

PS str. 10 - 11 dokončit

UČ str. 14

Přírodověda

UČ str. 12 - přečíst, poté doplnit zápis do sešitu:

VZDUCH

= směs plynů - dusík (78%), kyslík (21%), oxid uhličitý (0,1%), ostatní plyny

  • součástí je i vodní pára a drobné nečistoty

ATMOSFÉRA = vzdušný obal Země

VÍTR = proudění vzduchu

Využití vzduchu

  • nafukování pneumatik, člunů
  • hračky, míče, balonky
  • potápěčská výstroj
  • letadla, padáky
  • větrné elektrárny

SMOG = směs mlhy, prachu a kouřových zplodin ve velkých městech a průmyslových oblastech

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8. října

Český jazyk

Uč. Str. 19/1 ústně + Ž rámeček

Uč. Str. 19/2 slova přepsat do sešitu, ne cele věty, ty tvořit ústně (např. kniha - knížka, ... - ..., ...), vždy podtrhnout změněnou hlásku

PS str. 11/2, 4

Matematika

Uč. ze života zvířat

str. 24/1, 2, 3, 4

str. 25/1, 2, 3, 4

početník str. 7/1, 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7. října

Český jazyk

Uč. str. 18/7, 8 ústně

PS str. 10 celá

Přírodověda

Přírodovědu máme dnes na počítačích, splň úkoly, jako děti ve škole TADY

Matematika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6. října

Český jazyk

Uč. str. 17 - přečíst si, co jsou slova odvozená (barevný rámeček)

PS str. 9 celá + str. 10/5

Anglický jazyk

Učebnice str. 13 celá - matematická znaménka napsat do sešitu

Poslech opět na odkazu ZDE

Matematika

pondělí + úterý

Uč. 19/5, 6

20/1, 2, 4, 5

21/1

- co lze, udělat písemně

+ procvičovat převody jednotek

Lze online cvičení TADY a TADY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. říjen

Český jazyk

Uč. str. 16/4, 5 ústně

PP str. 3/3. sloupeček

Do domácího sešitu, pořípadě školního, Uč. str. 17/5 opsat 

Vlastivěda

- do sešitu přepsat zápis, u Královehradeckého kraje opravdu vynechat místo, prostor pro vlastní obrázek apod. 

- obrázek si vybrat jakýkoliv z Královehradeckého kraje a vlepit

- PL vytisknout (pokud máte možnost) a vlepit vyplněný do sešitu

zápis do sešitu PDF

pracovní list k vlepení

Anglický jazyk

Učebnice str. 12

- poslech najdete TADY, vždy pojmenován podle stránky a cvičení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. října

Přírodověda

- přečíst si uč. str. 11

- opsat zápis z fotek:

   

Čtení

- kopie (nemusíš samozřejme tisknout, vypracuj do sešitu čtení :-)

Vlastivěda (čtvrtek)

- projdi si obrázky a přečti si textíky v učebnici na straně 5 + strany 43 - 48

- můžeš použít i internet a sama si některé památky apod. vyhledat :-) Zápis se bude dělat až příští týden :-)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1. října

Český jazyk 

 PS str. 8 dodělat celou

UČ str. 15/2 ústně

Anglický jazyk

 PS str. 9

UČ str. 11

dokončit vše, co z těchto stran chybí :-)

Vlastivěda

 Bude přidáno zítra 

Informatika 

 příští týden test, zítra vyfotím Áje zápis z dnešní hodiny 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

30. září

Český jazyk

PS str. 8/1

UČ str. 15/1 (slova příbuzná)

PP str. 3/1, 2

Matematika

 úkoly na 30. a 1.

Uč str. 19/1, 2, 3

Početník str. 11

Kopie str. 10 (Áje ji někdo přinese)

Přírodověda

zapis: 

NP

 - tvořena neživými přírodninami

- nedovedou samy měnit svůj tvar

- jsou na ní závislé živé organizmy

Uč. str. 10 přečíst 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

29. září

Český jazyk

PS str. 7/3, 4, 5

UČ str. 14/6 dvě slova do SŠ a zbytek projít ústně

Matematika

Početník str. 14

učebnice str. 18 slovní úlohy

pokud Anetka přijde zítra do školy, píše se z MA opravný test 

AJ 

PS str. 8/4, UČ str. 11/8, 9 - projít si frázi There is/are... (ARE - množné číslo, IS - jednotné), zkusit věty v kombinaci se slovíčky + Anetka na čtvrtek zopakovat číslovky do 100, bude testík 

Čtení

vlastní četba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18. září

Matematika

str. 13 - co lze tak písemně, co ne tak ústně :-)

Vlastivěda

PL TADY

Přírodověda

Uč. str. 8

Popřípadě si Anetka může zkusit, jestli by zvládla odpovědět na otázky v prověrce :-)

1. Živá příroda se dělí na (3):

2. Z jakých částí se skládá houba? Jedlá i nejedlá

3. Pod kloboukem jsou buď ______ nebo ________. (čárky nebo tečky)

4. Vyjmenuj 4 znaky rostlin

5. Proces, při kterém rostliny přijímají oxid uhličitý a produkují kyslík se nazývá:

6. Živočichy podle stavby těla dělíme na (2):

7. Čím mají tělo pokryté plazi?

8. Čím jsou charakterističtí ptáci (3)?

9. Ryby dýchají ________ a ostatní žviočichové ________

Čtení

Dnes budeme dělat čtenářské deníky. Ať si ho Anetka přinese na nejbližší hodinu čtení, až se za námi do školy zase vrátí :-)

17. září

Český jazyk

Nadiktovat diktát:

Vyzrálé obilí, přibít hřebík, dva stoly, silný Bivoj, vidět orly, neslyšný let, včely a vosy, opylovat květy, trpět bolestmi hlavy, klopýtavá chůze. 

Uč. str. 10/21 - do sešitu

Uč. str. 8/8, 9, 11 ústně

PS str. 5/7

Popřípadě online procvičování TADY

Anglický jazyk

Procvičovat slovní zásobu ze str.7 v učebnici (pondělí písemka)

Uč. str. 8/1 - ústně, 2 - z textu doplnit číslice (na papír), 3 - vymyslet si vlastni čísla a procvičit si otázku + odpověď z b), 5 - zopakovat číslice do 100

PS str. 6 celá

Přírodověda

Učebnice str. 3 - 7, v pátek malá prověrka z živé přírody

Úkoly 15. září

Český jazyk

PP str. 14/1

PS str. 5/8

Anglický jazyk

Uč. str. 7 - slovní zásoba povely, neznámé napsat do slovníčku, všechny si zkusit dát do záporu (DON´T)

Ps. str. 5/5 (poslech je na přiloženém CD) 5/6 napsat to, co vždy p.uč. na obrázku asi říká dětem ..

Matematika - do středy

Uč. str. 9/5,6,9 + str. 11/3,5,6 + str. 12

Početník str. 3 + str. 4/1, 2 + str. 5/5

Úkoly z pondělí 14. září

Český jazyk

PS str. 4/dodělat celou

UČ str. 6/2 do DS od slova _láž v _orvatsku 

Anglický jazyk

PS str. 4/celá

10. září

Vlastivěda k opakování: 

Pracovní list + hra

10. září

AJ:

Uč. str. 4, 5 (Ústně) + PS str. 2, 3

Odkaz na AJ nahrávky z učebnice: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs

K PS jsou nahrávky na CD, které je přiloženo k PS.

ČJ:

Uč. str. 4/1, 2, str. 5/3, str. 6, 7/celá (Ústně)

PS str. 2, 3, 4 celé

PP str. 13/1, 2, 3

MA:

Uč: 

str. 3/1, 2, 5, 6, 7, 8

str. 4/3, 4, 8

str. 5/1, 2, 4

str. 7/1, 3, 5, 7

str. 8/3

str. 9/3, 4

početník 1 - str. 1/celá, str. 2/1, 2

Co lze ústně, může být ústně. Počítání písemně do sešitu :-)

VLA:

Děti budou opakovat z minulého roku, ať si Tom vše důkladně doma také zopakuje :-)