Vlastivěda

Pondělí 19.10.

Dnes jsme při videokonferenci  opakovali ČR, zadala jsem vám ke zpracování do čtvrtka 22.10. vlastivědnou olympiádu. 

Procvičte si učivo ještě zde v několika cvičeních :-)

Čtvrtek 15. 10.

Prohlédněte si obrázky a přiřaďte objekty do správného kraje. Obrázky pojmenujte.

Nápověda:  číslo 8 - hrad Bouzov, číslo 9 - Vítkovické _ _ _ _ _ _ _ _ _, číslo 10 - Kroměříž,
číslo 14 - hrad Švihov

Zde