Vzdálená výuka

.

.

.

.

Milí rodiče prvňáků. Úkoly zadávám tak, jako kdybych mluvila k vašim dětem. Tímto vysvětluji tykání. Prosím, přečtěte dětem zadání a zkuste, zda si samy poradí. Ráda bych práci dětí viděla. Každý den vytvořím tabulku, ve které budou zapsané všechny úkoly toho dne. Po splnění úkolu označím barevným puntíkem a vy i děti uvidí, co všechno udělaly. Splněné úkoly mi prosím posílejte na whatsapp jako fotku nebo nahrávku. Postupně budeme ladit. Doufám, že se brzy potkáme ve škole. :-)