domácí úkoly

čtvrtek 25.2.2021

Do aktovky sis zabalil fólii, kde Tě čeká čtení o Kubovi. V matematice na straně 8 je zelený rámeček cvičení 4, které opiš a vypočítej do sešitu matematika D.

Přeji pohodové sluneční odpoledne všem a těším se na zítřejší setkání. MK :-)

.

.

středa 24.2.2021

Dnes budeš číst ve slabikáři na straně 62 písmenko B a v sešitě český jazyk D máš vlepenou housenku. Zakroužkuj slova a napiš je na volné linky. 

Přeji pohodovou práci a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

pondělí 22.2.2021

Dnes budeš číst ve fólii článek o školačce Kačence a v sešitě český jazyk D vyřeš osmisměrku. Budeš pracovat stejně jako ve škole. Přečti slovo, najdi v osmisměrce, napiš na volné linky a slovo škrtni.

Přeji pohodové odpoedne a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

čtvrtek 11.2.2021

Dnes budeš číst ve slabikáři stranu 61 písmenko C a stranu 72 "Co umí mimino". Za obalem v sešitě matematika máš list, který vypočítáš.

Přeji pohodové odpoledne všem. MK

.

.

úterý 9.2.2021

Dnes budeš doma pracovat s listem z fólie. 

  1. Přečti si text o Míše.
  2. Zakroužkuj slova, která patří do vět.
  3. Spoj obrázek a slovo.
  4. V šále kroužkuj slova.

V úkolníčku Tě čekají kytičky a domečky. Trénuj počítání stejně jako včera. Zítra mi zase předvedete.

Přeji pohodové odpoledne a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

čtvrtek 4.2.2021

Dneska budeš číst ve slabikáři stranu 56. Během vyučování jste mi všichni své čtení ukázali. Všichni čtete moc hezky. Máte velkou pochvalu za domácí trénování. Opravdu jsem spokojená. Druhý úkol je v matematice na straně 30, cvičení 1 dopočítej příklady.

Přeji pohodové odpoledne a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

úterý 2.2.2021

Dneska budeš plnit úkol z matematiky. Na straně 26 vypočítej a perem zapiš cvičení 6 a ústně (nemusíš zapisovat) vypočítej 7. Číst budeš ve fólii stranu 73. Tři řádky a tři sloupečky v tabulce, ve větách vyberte správné slovo (je víc možností).

Přeji pohodové odpoledne a zítra se těším na setkání. MK

.

.

pondělí 1.2.2021

Dnes budeš číst ve Slabikáři stranu 50 (pokud najdeš sílu, přečti i stranu 51). Druhý úkol Tě čeká v sešitě. Najdi slovo v housence, zakroužkuj jej a napiš na volné řádky.

Přeji pohodové odpoledne a zítra se těším na setkání. MK

.

.

středa 27.1.2021

Dnes budeš číst ve slabikáři na straně 30 část s písmenkem H a ve fólii tě čéká úkol vybarvovací. Stejná slova vybarvi stejnou barvou.

Přeji Ti pohodové odpoledne a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

úterý 26.1.2021

Dnešní čtení najdeš ve slabikáři na straně 49. Přečti celou stranu. V matematice na straně 23 napiš pět řádků číslovek.

Přeji všem pohodové odpoledne a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

pondělí 25.1.2021

Dnes budeš číst ve fólii tabulku se slovy s OU. Vyber si tři sloupečky a tři řádky, přečti je. S tabulkou si můžete pohrát. Z penálu vyndej svou zásobu slov s OU, přečti rodičům. V sešitě český jazyk D opiš pět předepsaných řádků.

Přeji Ti pohodovu práci a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

čtvrtek 21.1.2021

V sešitu český jazyk D máš vložený list, slova opiš psacím písmem. Ve slabikáři si přečti stranu 46 a do vět na listu vepiš vysypaná slova.

Přeji pohodovou práci a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

středa 20.1.2021

Dnes budeš číst ve fólii na straně 40 sloupeček s písmenkem Z. V matematice vypočítej na straně 19 cvičení 1 a porovnej čísla ve cvičení 3.

Přeji pohodovou práci i odpoledne a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

úterý 19.1.2021

Dnes budeš číst ve slabikáři stranu 28, 29 (nečteme Z), v písance napiš poslední čtyři řádky.

Přeji pohodové odpoledne a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

čtvrtek 14.1.2021

Dnešní čtení najdeš ve své fólii. Přečti celou stranu 33. Druhý úkol je v písance, dopiš celou stranu 28. 

Přeji pohodovou práci a prima odpoledne. Zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

středa 13.1.2021

Dnes budeš číst ve slabikáři stranu 42, pokračování vyprávění o Pepíkovi. V sešitě český jazyk D máš vlepenou "osmisměrku". Barevně zakroužkuj obrázek, stejnou barvou vybarvi slovo v domečku. Barvi podle své fantazie.

Přeji pohodovou práci a odpoledne. MK :-)

.

.

pondělí 11.1.2021

Domácí úkol čtení najdeš ve své fólii, str.29 písmenko K s kytarou, přečti, prosím, celou stranu.

V sešitě česká jazyk D najdeš za obalem lísteček se slovy (les, pes, mele, pase, táta, sůl, láme, pila). Slova přepiš psacím písmem do sešitu.

Přeji pohodovou práci a zítra se těším na setkání. MK

.

.

pátek 8.1.2021

Jediný domácí úkol, prosím, trénujte příklady sčítání do 8 a odčítání do 7. Stačí ústně.

Děti moc chválím za práci doma i ve škole.

Přeji pohodový víkend. MK :-)

.

.

úterý 5.1.2021

Domácí úkoly najdeš ve fólii.

Psaní 3* - tři řádky slabik

Čtení 2* - máš označené dvě části na listu s D, jeden řádek se slabikami, jeden rámeček se slovy.

Přeji pohodové odpoledne. MK

.

pondělí 4.1.2021

Dnes čekají děti tři úkoly:

  1. fólie - Vyndej všechny papíry z fólie, zůstanou pouze sloupečky str.5,6. Zítra přines fólii do školy.
  2. matematika - sloupečky str.5,6 z fólie - Pokud máš všechny sloupečky vypočítané, jsi bez úkolu. Pokud nějaký chybí, spočítej dva libovolné sloupečky.
  3. slabikář - Na straně 27 přečti pouze horní polovinu písmenko N.

Přeji pohodové odpoledne a zítra se těším na setkání. MK

.

.