informace pro chybějící

pondělí 22.2.2021

Milý Matoušku, přeji Ti pohodové pondělí a doufám, že se brzy potkáme ve škole.

Co jsme dneska dělali:

 • Do sešitu český jazyk opis, přepis děti psaly tato slova. 

 • Četli jsme stránku o Kačence školačce. 
 • V matematice jsme vypočítali celou stranu 5.

Přeji pohodovou práci. MK

.

.

čtvrtek 18.2.

Milý Matoušku,

ve čtvrtek děti:

 • Psaly nové písmenko r.
 • Procvičovaly sčítání a odčítání do 10.
 • Pracovaly s listem 1 a listem 2.
 1. Opsaly řádky.
 2. Četly.
 3. Doplnily chybějící slova.
 4. Kroužkovaly č.
 5. Doplnily háčky a čárky.
 6. Spojily povolání a popis činnosti.
 7. Pětkrát obtáhly kočku jedním tahem.

Přeji pohodovou práci a brzké uzdravení. MK

.

.

středa 17.2.

Milý Matoušku,

přeji Ti pohodový den. Co dělaly děti ve středu.

 • Seznámily se s novým písmenkem Č. Zahraj si hry.
 • V matematice splnily strany 3 a 4.
 • Pracovaly s listem.

.

.

úterý 16.2.2021

Milý Matoušku,

snad je Ti líp a tvé tělíčko vyhrává bitvu s nemocí. Co dnes dělaly děti ve škole:

 • Procvičovaly čtení písmenka C a psaní k (dopište v písance) . V matematice procvičovaly počítání do dvaceti (pouze řady čísel).
 • Na listu 1 přepiš na řádky věty a spoj masky s názvy. Na listu 2 čti sloupeček slov, doplň chybějící slova a vypočítej příklady.

Přeji pohodový den a snad se brzy potkáme ve škole. MK :-)

.

.

pondělí 15.2.2021

Milý Matoušku,

paní učitelka Kloučková mi říkala, že jsi nemocný. Přeji brzké uzdravení a posílám dnešní práci:

 • V písance napiš stránku s písmenkem k.
 • V matematice děti začaly trénovat počítání do 20. Třikrát si řekni řadu od 0 do 20.
 • Vypracuj si list. Pokud nemůžete tisknout, stačí ústně a psaní do sešitu či na linkovaný papír. (1-číst, 2-spojit otázku a správnou odpověď, * stejná slova zakroužkuj stejnou barvou, příklady vypočítat, slova opsat).

Přeji pohodové dny. MK

.

.

čtvrtek 11.2.2021

Milá Kamilko,

co jsme dneska dělali:

Dneska jsme si hodně hráli, v učebnicích jsme skoro nepracovali. 

Přeji pohodový den. MK

.

.

úterý 9.2.2021

Milá Kamilko, 

co jsme dneska dělali:

 • Děti se naučily psát malé d, v písance napsaly stranu 8.
 • Ve Slabikáři jsme četli strany 58-60.
 • V matematice jsme počítali stranu 31, stále trénujeme domečky a kytičky stejně jako včera.
 • List mají děti jako domácí úkol. Kamilka může plnit zadání pouze ústně.

Přeji Ti pohodový den. MK :-)

.

.

pátek 5.2.2021

Milá Kamilko,

co jsme dneska dělali:

 • V písance děti napsaly celou stranu 6.
 • Hráli jsme BINGO (Přečti všechna slova na kartičce.)
 • Podívej se na Happy House, poslechni si nová slovíčka. Příští týden si je zopakujeme.

Přeji Ti pohodový víkend. MK :-)

.

.

čtvrtek 4.2.2021

Milá Kamilko,

co jsme dneska dělali:

 • Ve slabikáři jsme přečetli stranu 53 a 54. Četli jsme vyprávění o Tomově tetě a dozvěděli jsme se o Tomově škole.
 • Začali jsme trénovat psaní malého y.
 • V matematice děti spočítaly celou stranu 29 a na straně 30 cvičení 6.
 • Naučili jsme se počítat kytičky. (Okvětní lístky přečteme po změně podle středu)

 • Počítali jsme mince. Zkus to taky :-).

Přeji pohodové dny. MK 

.

.

středa 3.2.2021

Milá Kamilko,

co jsme dneska dělali:

 • Učili jsme se písmenko š, přečti tento list
 • V písance děti psaly stranu 5.
 • V matematice jsme vypracovali stranu 27, 28.
 • Zahraj si HRU

Přeji Ti pohodové dny, děkuji za milé setkání. S pozdravem MK :-)

.

.

úterý 2.2.2021

Milá Kamilko, 

co jsme dneska dělali:

 • Naučili jsme se psát velké psací J. Děti napsaly stranu 4 v písance.
 • V matematice jsme vypočítali celou stranu 26.
 • Četli jsme a luštili stranu 76.
 • DOmácí úkol je čtení na straně 73.

Kamilko, přeji Ti pohodové odpoledne. S pozdravem MK :-)

.

.

pondělí 1.2.2021

Milá Kamilko,

co jsme dneska dělali:

 • Na listu s Bubáčkem jsme si zkoušeli psaní perem. Napsali jsme všechny řádky.
 • Vedle psaní jsou slova a obrázky. Vybarvi libovolnou pastelkou slovo a stejný obrázek zakroužkuj stejnou barvou.
 • Druhá strana listu s Bubáčkem Ti nese dva úkoly. Do okének s 10 dokresli tolik teček, aby jich bylo deset a vymysli příklad (kolik jich bylo + kolik jsi dokreslila). Pod okénky jsou písmenka. Vybarvi je podle obrázku (všechna J zeleně,...) 

 • V matematice děti vypracovaly celou stranu 25.

Přeji pohodový zbytek dne a zítra se třeba potkáme při pohádce. (Kdyby se nehodil čas nebo jsi měla jinou činnost, nemusíš se přidat. :-)

.

.

úterý 26.1.2021

Milý Toníčku, píšu Ti poslední úkoly. Zítra se na Tebe všichni moc těší. Adámek se každé ráno ptá, zda už dorazíš do školy. Měj se co nejlíp a zítra se těším na setkání. MK :-)

Co jsme dneska dělali:

 • V matematice jsme se seznámili s 10. Dokončili jsme stranu 22 a splnili celou stranu 23.
 • V písance děti psaly stranu 3.
 • Ve slabikáři jsme četli stranu 48, 49.

Pokud je úkolů mnoho, nedělejte všechno dneska. Můžete si nechat nějakou práci na víkend.

.

.

pondělí 25.1.2021

Co jsme dnes dělali:

 • Naučili jsme se psát N. V písance jsme napsali stranu 2.
 • Četli jsme dvojhlásky OU, AU, EU. Zkus číst po mě. Poslech. Z tabulky přečti pět řádků a pět sloupečků.

mou, lou, kou, pou, sou, rou, tou, zou, vou

 • V matematice spočítej stranu 21 a na straně 22 cvičení 3. 
 • V prvouce jsme si říkali části lidského těla.

Přeji pohodovou práci a těším na setkání. MK :-)

,

.

pátek 22.1.2021

Co jsme dnes dělali:

 • Během českého jazyka děti plnily tyto stránky (list 1 a list 2). Zvířátka v lese přečtěte. Pokud nemáte možnost tisknout, pouze všechno přečtěte a splňte ústně. 
 • Při angličtině jsme procvičovali učivo minulého týdne.

Přeji pohodové dny a brzy se těším na setkání. MK

.

.

čtvrtek 21.1.2021

Co jsme dnes dělali:

 • Ve fólii jsme pracovali na listu 40 s písmenkem Z. Splnili jsme všechny úkoly.
 • Ve slabikáři jsme přečetli Z na straně 29.
 • Psali jsme diktát: les, pole, mísa, léto, Ota, Míla, jelito, sejeme
 • V matematice jsme počítali do 9, splnili jsme stranu 20.
 • Děti si na tabletu zahrály kahoot, můžeš zkusit i ty.
 • Za domácí úkol si přečti ve slabikáři stranu 46.

Přeji brzké uzdravení a těším se na setkání. MK :-)

.

.

středa 20.1.2021

Co jsme dnes dělali:

 • Naučili jsme se psát velké psací M. Napsali jsme celou stranu 1 v žluté písance.
 • Počítali jsme do  9. V matematice jsme vypracovali celou stranu 19.
 • Seznámili jsme se s písmenkem Z, ve fólii jsme na straně 45 obtáhli Z, spojili obrázky se slovy a vybarvili obrázek (obrázek podle návodu barvi pouze pokud budeš mít chuť :-). Jako domácí úkol budou děti číst na straně 40 ve fólii sloupeček slov s písmenkem Z.
 • Ve fólii je list s mráčkem, přečti list a vypočítej příklady v části MATEMATIKA.

Přeji pohodové dny a těším se na setkání. MK :-)

.

.

pátek 8.1.2021

Co jsme dnes dělali:

četli jsme písmenko K na listu

spojovali jsme obrázky a slova na listu

.

.

čtvrtek 17.12.2020

Co jsme dnes dělali:

 • písanka - celá strana 21
 • matematika celá strana 9
 • včerejší kopie - pyramidy
 • čtení - kopie
 • domácí úkol - psaní, slabikář str. 24, 25

.

.

středa 16.12.2020

Co jsme dnes dělali:

 • písanka - psaní písmenka p (celá strana 20)
 • matematika - psaní 8 (fialová písanka str.7)
 • čtení - ve fólii stranu 21, slabikář str. 22, 23
 • kopie - čtení jmen, slova v prostřední části přepsat velkým tiskacím, zbytek budeme dělat zítra

.

.

úterý 15.12.2020

Co jsme dnes dělali?

 • písanka - celá strana 19
 • fólie - strana 20 (čtení písmenka N)
 • matematika - strana 8/1,2,3,4
 • perníčky - Ve sloupečku musí být sedm perníčků. Dokresli chybějící a vymysli příklad (kolik jich je + kolik jich dokreslíš).

.

.