NEMOCNÍČEK

Bolelo tě v krku, trápí tě snad rýma, udělej si úkoly a bude ti prima ...

19.2.2021

ČJ sloh

UČ str. 68/1 + a) a str. 68/2 ústně

PS str. 9/1 +a,b) a str.9/2,3,4

.

.

.

.

.

.

.

.

M

UČ str. 22/5 počítej hbitě (ústně)

UČ str.19/4

UČ str. 20/1,3,4,7

 • nauč se zpaměti řadu násobků čísla 3 - je na zadní straně předních desek učebnice matematiky

novou řadu násobků si můžeš ještě procvičit zde

ČTENÍ

Dnes si čti ve své rozečtené knížce. Nezapomeň číst i o víkendu! Také ke mně ještě nedorazila nahrávka tvého čtení pohádky O rybářovi a rybce, už se těším, jak si ji poslechnu.

PSANÍ

seznam se s novými psacími písmeny  - piš na mazací tabulku nebo cvičný papír

zde je video, jak správně písmeno napsat

PRACOVNÍ ČINNOSTI

RYBIČKA

BUDEŠ POTŘEBOVAT: barevný papír velikosti A4 (velký sešit) nebo klidně i noviny

PŘEKLÁDEJ VELICE PŘESNĚ!

18.2.2021

ČJ

UČ str. 64/3 a str.65/4 ústně

PS str. 7/3

Napiš si diktát - nahrávku si nejprve poslechni celou a pak piš postupně po větách, nahrávku si můžeš kdykoliv zastavit nebo pustit znovu. Nezapomeň si celý diktát pozorně zkontrolovat.

M

Zopakuj si rýsování úseček dané délky - správný postup najdeš v M UČ str. 11 video zde

Narýsuj úsečku GH, jejíž velikost je 11cm. Pomocí proužku papíru urči její střed a označ ho písmenem S. Jaká je velikost úseček GS a SH? (změř až potom, co si procvičíš měření na milimetry)

MĚŘENÍ NA CENTIMETRY A MILIMETRY

UČ str.21/2

Dokážeš přečíst vyznačenou délku?

M str. 21/3

ČTENÍ

O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE - čti nahlas a mi pošli jako nahrávku na WhatsApp.

ODMĚNA PRO TEBE zde

PSANÍ

PÍSANKA str. 38

DIKTÁT PÍSMEN zde

PRVOUKA

UČ str. 37

PS str. 38/1,2,3,4 a 39/1,2,3,5

17.2.2021

HRAVÁ ANGLIČTINA

HELLO  HELLO! CAN YOU CLAP YOUR HANDS?  - písnička na uvítanou  

nová slovní zásoba - MY FACE - poslechni si zde a sleduj obrázky v pravém sloupečku, vyslovuj nahlas a zkus si nová slovíčka zapamatovat

poslechni si zde a zazpívej známou písničku - poznáš, jaké slovíčko z nové slovní zásoby se v ní objevilo?

písnička na závěr GOOD BYE FRIENDS

M 

procvičuj násobení číslem 2 zde

příprava na dělení - procvič si zde

UČ str. 19/1,2,3

ČJ

UČ str. 65/2 - doplň správné i/y a slova napiš - pracuj do sešitu ČJ školní

PS str. 6/1,2,3,4

procvičuj si psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách zde

HUDEBNÍ VÝCHOVA

PÍSNIČKY, VE KTERÝCH NAJDEŠ ŘEMESLA A POVOLÁNÍ - zazpívej si pro radost, poznáš která?

PÍSNIČKA 1     PÍSNIČKA 2     PÍSNIČKA 3     PÍSNIČKA 4

16.2.2021

DNES JE MASOPUSTNÍ ÚTERÝ

koukni se na video a dozvíš se více o této tradici 

ČJ

PS str. 7/1 a str. 8/4,5

doplňuj i,í/y,ý zde

M 

procvičuj sčítání a odčítání do 100 zde a zde

PŘÍPRAVA NA DĚLENÍ paní učitelka ve videu ti postup pěkně vysvětlí zde

UČ str.18/1,2,3,4

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ZIMA NÁS BAVÍ - hlavně, když máme hlavu a ruce v teple, prohlédni si obrázek a zkus vytvořit ten svůj

BUDEŠ POTŘEBOVAT: velkou čtvrtku A3, barevné papíry, voskovky, vodovky, černý fix, štětec a kelímek na vodu, nůžky a lepidlo.

   

15.2.2021

ČJ

UČ str. 63/7 pracuj zcela samostatně do sešitu ČJ školní - postupuj ve směru šipky, vzniklé slovo zapiš

UČ str. 64/1,2 ústně

PS str.5/1,2,3,4

procvič si měkké slabiky DI, TI, NI zde

M 

procvičuj násobení číslem 2 zde

UČ str.17/1,4,9,10 a str. 17/3 (ústně)

ČTENÍ 

 • čti si ve své rozečtené knížce a krátkou ukázku (3 min.) čtení mi pošli na WhatsApp

PSANÍ

napiš krasopisně dnešní domácí úkol - pracuj do sešitu ČJ DÚ  

PRVOUKA

POSLECHNI SI PÍSNIČKU - která řemesla a povolání poznáš - povídej si s rodiči, která řemesla a povolání jsou v dnešní době vzácní a proč

UČ str. 36/1,2,3,4

 

ČJ

procvičuj psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách zde

PS str. 2/7

M 

procvičuj násobky čísla 2 zde

UČ str.16/5,9 a str. 16/10 (ústně)

UČ str.17/7,8  připiš ke slovní úloze příklad, který je jejím řešením

počítej příklady na násobení číslem 2 PEXESO zde

ČTENÍ 

přečti si příběh VEVERKA (doma máš kopii) a vyřeš úkoly k textu - jsou na druhé straně kopie

PSANÍ

PÍSANKA str. 37 - prohlédni si pozorně písmeno z, my jsme se ve škole v první třídě učili psát jiný tvar, oba jsou správné, do písanky piš tyto tvary  

      

11.2.2021

ČJ

UČ str. 63/6,8 ústně

PS str. 1/4

procvičuj psaní i/í po měkkých souhláskách - PL zde - doplň stranu se slabikami ži-ží, ši-ší, či-čí, ři-ří

Napiš si diktát - nahrávku si nejprve poslechni celou a pak piš postupně po větách, nahrávku si můžeš kdykoliv zastavit nebo pustit znovu. Nezapomeň si celý diktát pozorně zkontrolovat.

M

Procvič si rýsování úseček - správný postup najdeš v M UČ str. 11

Rýsuj na čistý papír nebo do sešitu GEOMETRIE

Narýsuj úsečku XY, která měří 5 cm, dále úsečku RS, jejíž velikost je 10 cm a úsečku EF, která má velikost 12cm.

Podle návodu vyznač střed každé z úseček.

ČTENÍ

Dnes si ve škole čteme z knížek o zvířátkách, pokud žádnou doma nemáš, čti si ve své knížce, kterou máš právě rozečtenou a své čtení v délce alespoň 3 minuty mi pošli jako nahrávku na WhatsApp.

PSANÍ

PÍSANKA str. 36

PRVOUKA

UČ str. 35

PS str. 36 a 37/1,3

2.2.2021

vypočítej příklady (pracuj s dohledem dospěláka) - piš do sešitu M školní

procvičuj sčítání a odčítání jednoduché z 1. třídy   zde  a  zde

                                            bez přechodu desítky       zde

                                            s přechodem desítky        zde

zopakuj si, co jsou SUDÁ a LICHÁ čísla zde

ČJ 

procvičuj psaní y/ý po tvrdých souhláskách zde - projdi více cvičení

PS str. 43/11,13 a str. 45/21

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VEVERKA - modeluj nebo kresli

video ti ukáže, jak nakreslit veverku

1.2.2021

ČJ

procvič si psaní U-Ú-Ů zde

zopakuj si dělení souhlásek TVRDÉ  , MĚKKÉ , OBOJETNÉ

UČ str. 57/5 pracuj zcela samostatně do sešitu ČJ školní 

PS str.42/6,7 a str. 43/10,12  a str. 48/4

M 

PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ s přechodem desítky Jak na to? - video zde

UČ str.10/1 

UČ str.10/1 příklady těsně nad linkou přepiš do písemné podoby (pod sebe) a vypočítej, proveď vždy zkoušku písemným sčítáním - pracuj do sešitu M školní

vypočítej slovní úlohy zde zde

ČTENÍ 

ČÍTANKA str. 85 - ZAPOMNĚTLIVÁ VEVERKA a VEVERKA - básničky důkladně prozkoumej - spočítej jednotlivé verše, sloky, hledej rýmy

 • do konce tohoto týdne se jednu z básniček nauč pěkně s přednesem zpaměti

PSANÍ

PÍSANKA str. 34

PRVOUKA

rozhodni, jak se zachováš v těchto situacích zde , hledej, co je správné

NEMOCI A ÚRAZY roztřiď zde

PS str. 37/3

víš, jaký úkol mají některé vnitřní orgány - procvič si zde

 

28.1.2021

ČJ

zopakuj si DRUHY VĚT zde

napiš si "šifrovaný" diktát - piš do sešitu DIKTÁTY     tvoje tajná šifra je TADY

zopakuj si dělení souhlásek TVRDÉ  , MĚKKÉ , OBOJETNÉ

UČ str. 59/6,7 (ústně) 

PS str.42/ a PS str. 43/9

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 79-81 - čti po částech, je to tvoje prázdninové a víkendové čtení

nejprve si přečti správně a hbitě slova s předložkami v modrém obdélníčku na str. 79 

!PŘEDLOŽKY ČTEME DOHROMADY SE SLOVEM, PŘED KTERÝM STOJÍ!

na každé stránce zodpověz otázky, které najdeš dole pod textem

PSANÍ

PÍSANKA str. 33

PRVOUKA

zopakuj si názvy částí lidského těla zde

víš, jaký úkol mají některé vnitřní orgány - procvič si zde

UČ str. 32 prohlédni si a pročti, povídej si s rodiči

koukni na video  - ÚRAZ   a NEMOC

PS str. 33

27.1.2021

HRAVÁ ANGLIČTINA

PÍSNIČKY SE ZNÁMOU SLOVNÍ ZÁSOBOU - poslechni si, zazpívej, zatancuj si jen tak pro radost.

HELLO SONG FOR KIDS     

procvič si barvy, pojmenuj a pak zkontroluj kliknutím její název zde

I´M HUNGRY ... trénuj nová slovíčka

poslechni si výslovnost:

LEMONADE     JUICE     CEREAL     TEA     ICE CREAM     COFFEE

                  CAKES     MILK    BUTTER

Ptáme se:

DO YOU LIKE ... vyber si nějaké jídlo nebo pití? MÁŠ RÁD/A ... ?

odpověď: I LIKE... (Yes.)    X    I DON´T LIKE... (No.)

písnička DO YOU LIKE ...?

písnička na závěr GOOD BYE FRIENDS

M 

procvič si počítání se závorkami zde  PRAVIDLO - příklad v závorce spočítej jako první

UČ str. 13/5 všímej si doplněných čísel

UČ str. 13/4,7 slovní úlohy

příklady opiš do sešitu M školní a vypočítej písemně

UČ str. 13/2 Zvládneš doplněné řady odříkat zpaměti?

ČJ

zopakuj si a procvič SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZENÁ zde projdi si všechna cvičení 1-7

 • vyjmenuj tvrdé souhlásky ( h ch k r d t n )
 • vyjmenuj tvrdé slabiky - krátké (hy chy ky ry dy ty ny)
 • vyjmenuj tvrdé slabiky - dlouhé (hý chý ký rý dý tý ný)

UČ str. 59/7 (ústně), str. 58/3  napiš do sešitu ČJ školní

UČ str. 58/4 napiš do sešitu ČJ domácí 

PS str. 41/3,4

HUDEBNÍ VÝCHOVA

připrav si 4 barevné (červenýmodrýzelenýžlutý) papíry ve stejném pořadí jako je na začátku videa, tvým úkolem je vždy poslechnout a sledovat v jakém rytmu a na jakých barvách ruce "hrají" a stejně pak rytmus a baevnou kombinaci zopakovat, buď pozorný/á a hodně zdaru...

VIDEO  zde

26.1.2021

UČ str. 13/1

UČ str. 9/3,4

UČ str. 12/5

ČJ 

zopakuj si slova protikladná zde

zopakuj si slova souznačná zde

PS str. 40/3

UČ str. 58/1 + žlutý obdélník - TVRDÉ SLABIKY - nauč se zpaměti řadu

HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY - tam se píše tvrdé Y

PS str. 41/2, 1 a),b)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

dnes jsme se ve škole věnovali rozpracovaným výkresům, pokud chceš tvořit, můžeš zkusit třeba pana KOSTLIVCE, postačí ti tmavý papír, tyčinky na čištění uší a izolepa, nůžky. Než svého "krasavce" přilepíš, můžeš si vyzkoušet, jak mu to sluší v pohybu - hýbej nohama, rukama ...

 

25.1.2021

ČJ

zopakuj si ABECEDU zde

zapiš, co je na obrázku, slova seřaď podle abecedy - pracuj do sešitu ČJ školní

zopakuj si dělení souhlásek TVRDÉ  , MĚKKÉ , OBOJETNÉ

UČ str. 57/2,3,4 (ústně) - vyber si z každého cvičení 5 slov a urči dané souhlásky 

PS str.40/1,2

UČ str. 109/u,ú,ů cv. a) (ústně), b) 1. a 2. řádek po slovo L_káš doplň a přepiš do sešitu ČJ školní, zbytek cvičení do sešitu ČJ domácí 

M 

UČ str.12/1 pracuj do sešitu M školní

UČ str.12/3

UČ str.12/4 (počítej zpaměti - ústně)

UČ str. 13/6

procvič si SUDÁ a LICHÁ ČÍSLA zde

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 77 přečti si obě básničky ČTENÁŘ, MÁME DOMA PLNO KNIH - básničky důkladně prozkoumej - spočítej jednotlivé verše, sloky, hledej rýmy

 • básničku ČTENÁŘ si pečlivě několikrát přečti s pěkným přednesem a své čtení s přednesem mi nahraj jako audio nahrávku a pošli na WhatsApp, nezapomeň na název básně a jméno autorky

PSANÍ

PÍSANKA str. 32

PRVOUKA

zopakuj si názvy částí lidského těla zde

UČ str. 33 prohlédni si a pročti, povídej si s rodiči 

víš, jaký úkol mají některé vnitřní orgány - procvič si zde

PS str. 34 

22.1.2021

ČJ 

PS str. 37/5

UČ str. 57/1 

 • nauč se zpaměti odříkávat souhlásky měkké, tvrdé obojetné

pokud máš možnost vytiskni si pracovní list a procvičuj dělení souhlásek

M 

SUDÁ A LICHÁ ČÍSLA

koukni se na video

zkus si určit sudá a lichá čísla zde

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 74-76 čti po částech, je to i tvůj úkol na víkend

PRACOVNÍ ČINNOSTI

BUBÍNEK

Co budeš potřebovat: brčko nebo kulatou tyčku, párátka na výrobu pírek, provázek, korálky, karton, barevné papíry, lepidlo, tavnou pistoli, tužku, nůžky.

Jak na to?

Na karton si obkresli 2 kolečka (pomůže ti třeba malý talířek nebo mistička), kolečka si z jedné strany vyzdob dle své fantazie. Pokud budeš vyrábět pírka, vystřihni si každé 2x a slep obě dohromady tak, že mezi ně dáš párátko. Provázek si naměř tak, aby byl o něco širší než je kolečko, z každé strany navlékni korálek a zajisti uzlíkem. Mezi kolečka vlož kulatou tyčku, provázek veď prostředkem a kolečka slep tavnou pistolí. Teď už si jen dej bubínek mezi dlaně a otáčením můžeš začít bubnovat.

21.1.2021

ČJ

bleskové procvičení dělení hlásek EDUCANDY (sleduj pozorně symboly * a + před písmeny a odpověďmi, tvoří spolu dvojice)

UČ str. 54/2 + a),b) - tento úkol zapiš do sešitu ČJ školní

UČ str. 56/10 (ústně) - odpověz na otázku: Které dvojhlásky se ve cvičení neobjevily?

UČ str. 56/15 do sešitu ČJ školní přepiš 5., 7., 8, a 10. slovo, rozděl ho na slabiky a vyznač jeho hláskovou stavbu - "šifru" o, x - pokud najdeš slabiku bez samohlásky, přemýšlej a označ, která hláska za ni "zaskočila" a slabiku vytvořila 

PS str. 39/2,3,4 + 4a)

připomeň si řazení slov podle abecedy zde POZOR, každý řádek seřaď zvlášť!

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 70-71 O HLOUPÉM HONZOVI - čtení si rozděl na části, pomůžeš Honzovi vymyslet pro krále další hlouposti?

 • odpověz si na otázky71/1.- 4. v modrém obdélníčku

PSANÍ

PÍSANKA 1. díl str. 31 - PAMATUJ - názvy měst a obcí píšeme vždy s velkým počátečním písmenem.

poslední dva řádky na str. 31 - piš písmena podle mého diktátu

M geometrie

BOD - PŘÍMKA - ÚSEČKA ve videu si připomeň, co o nich víme

UČ str. 5/1 pracuj na čistý bílý papír, vložíme ho pak do sešitu - potřebuješ ořezanou tvrdou tužku č.3

UČ str. 5/2,3,4,5

PRVOUKA

UČ str.  31 přečti si žlutý obdélníček Víš, že ... zodpověz na otázky str. 31/1,2,3

Zjisti na internetu, co je Braillovo písmo a jak vypadá, dokážeš v něm číst?

PS str. 32/1

POZNÁVEJ POMOCÍ SMYSLŮ

 • ochutnávej se zakrytýma očima různé potraviny a nápoje - chutí, čichem
 • rozeznej pohmatem různé předměty v sáčku
 • dorozumívej se po určitou dobu beze slov

20.1.2021

HRAVÁ ANGLIČTINA

PÍSNIČKY SE ZNÁMOU SLOVNÍ ZÁSOBOU - poslechni si, zazpívej, zatancuj si jen tak pro radost.

HELLO SONG FOR KIDS      COLOUR SONG1        COLOUR SONG 2

COLOURS ... čti, poslouchej a přiřaď

I´M HUNGRY ... rozšíření a upevňování slovní zásoby

poslechni si výslovnost:

LEMONADE     JUICE     CEREAL     TEA     ICE CREAM     COFFEE

                  CAKES     MILK    BUTTER

Ptáme se:

DO YOU LIKE ... vyber si nějaké jídlo nebo pití? MÁŠ RÁD/A ... ?

odpověď: I LIKE... (Yes.)    X    I DON´T LIKE... (No.)

Poslechni si zde a pracuj s pracovním listem zde (vytiskni si nebo pracuj ústně)

písnička na závěr GOOD BYE FRIENDS

M 

procvič si zaokrouhlování na desítky zde

UČ str. 12/2 a str. 9/6

UČ str. 2,4,6 slovní úlohy

UČ str. 10/5 počítání se závorkami PRAVIDLO - příklad v závorce spočítej jako první

UČ str. 12/4 (počítej zpaměti - ústně)

ČJ

UČ str. 55/7 (ústně), str. 55/8 vyber si 4 věty a přidej do nich vhodná slova, věty napiš do DÚ sešitu 

UČ str. 53/4 napiš jako diktát do sešitu ČJ školní nebo diktáty - diktuje ti pomalu někdo z dospělých

HUDEBNÍ VÝCHOVA

připomeň si naši rytmickou výzvu - zvládneš ji i v rychlejším tempu?

19.1.2021

UČ str. 5,6,8 a str. 9/1,5,7 cv. 2 - vyber si jeden sloupeček, který rozdělíš do sloupců po čtyřech, příklady opiš a vypočítej, cv. 9 (slovní úloha) zápis proveď podle vzozu SÚ na str.6/5 - pracuj do sešitu M školní

ČJ 

UČ str. 53/2 slova přepiš a vyznač slabiky, vyhledej a označ slabikotvorné r,l,m - pracuj do sešitu ČJ školní

UČ str. 53/3 ústně

PS str. 37/1,2,3,4

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Nakresli si 3D ruku. 

Jak budeš postupovat: na papír si pečlivě obkresli svou ruku, a pak začni kreslit rovné čáry těsně pod sebou. V místech kde je obrys tvé ruky linku trochu prohni, pak se zase vrať k ůplně rovné čáře. Můžeš střídat barvy, obrázek pak bude zajimavější.

18.1.2021

ČJ

UČ str. 52/ 4 prohlédni si příklad, podle ktrého budeš pracovat, k zápisu xo/xox patří slovo kopec, ale mohli bychom vymyslet i jiné, z ostatních vzorců si vyber dva a pokus se k nim vymyslet vhodné slovo, napiš je do sešitu -  zkontrolij si, zda k nim vybraný vzorec skutečně pasuje

UČ str. 52/5 (ústně)

PS str. 36/1,1a),1b),3,4 + PS str.39/1 a,b,c)

PL Č2 úkol pod hříbky - doplň 

zde můžeš ještě procvičovat psaní u, ú, ů

M 

UČ str. 9/8 dopočítej rozkladem - kolik ti chybí do celé desítky + ten zbytek do výsledného čísla 

   

UČ str. 8/1,2,4, 7

UČ str. 8/3 přepiš do dvou sloupců a vypočítej - pracuj do sešitu M domácí

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 70,71 požádej svého dospěláka nebo staršího sourozence a pohádku si přečtěte po částech společně 

 • dpověz na otázky v modrém 1. - 4.obdélníčku (ústně)

PSANÍ

PÍSANKA str. 29

PRVOUKA

UČ str. 31 pročti si krátké texty ve žlutých obdélnících o jednotlivých lidských smyslech

PS str. 32/2

 • Víš, co čím vnímáme? Procvič si zde

15.1.2021

ČJ sloh

procvič si  - hledej věci podle popisu  zde

pracuj ústně

 

M geometrie

UČ 5 str. 24,25  

 zde rozhodni, které věty jsou pravdivé

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 68 STOPY VE SNĚHU - dočti příběh 

PSANÍ

PÍSANKA str. 28

PRACOVNÍ ČINNOSTI

SNĚŽÍTKO

pokud budeš mít chuť, vyrob si do svého pokojíčku zimní dekoraci

(my dnes vyrábět nebudeme, děti hlasováním vyměnili sněžítko za skutečný sníh a půjdeme řádit na kopec na školní zahradě)

       

zde si vytiskni nebo můžeš požádat dospěláka, zda by ti tvar nepřekreslil

Na výrobu budeš potřebovat: tvrdý papír, fixy, lepidlo, nůžky, průsvitnou fólii,                                                         izolepu, fotku, případně flitry

Vystřihni si tvar sněžítka, vybarvi a napiš svoje jméno. Z průhledné fólie si připrav kruh o trochu větší, než je vnitřek sněžítka a zespod pomocí izolepy přilep svou fotku a ostatní dekorace. Připravenou fólii vlep do sněžítka a máš hotovo.

14.12021

ČJ

procvičuj dvojhlásky zde

UČ str. 52/4nahoře - někdy se může stát, že se objeví dvě samohlásky vedle sebe, ale netvoří spolu dvojhlásku, je to v případě, kdy je rozdělí "tlesknutí" na slabiku, vyhledej taková slova a všímej si, kde tleskneš

PS str. 35/1 + 1a)

UČ str. 52/1,2 ústně a 52/3 - první tři slova opiš a pracuj podle zadání do sešitu ČJ školní

PS str.36/2 + 2a)

PL Č1 3. sloupeček - zkus pracovat zcela samostatně

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 66, 67  STOPY VE SNĚHU - dnešní čtení si rozděl na více částí, i venku je teď bílo, podaří se ti objevit stopy nějakého živočicha v okolí tvého domu, můžeš mi klidně poslat fotku a zkusíme vypátrat, jaký živočich to byl

PSANÍ

PÍSANKA 1. díl str. 27 - písmeno g,G,q,Q - nové písmeno q,Q si můžeš zkusit třeba vymodelovat

procvičuj  příklady se závorkou zde

UČ str. 7/2,3,4,5,6

procvič si o kolik je číslo menší nebo větší zde - pozoruj a vyzkoušej různé způsoby výpočtu

PRVOUKA

UČ str. 30  PS str. 31 celá

části lidského těla můžeš procvičit zde

13.1.2021

HRAVÁ ANGLIČTINA

PÍSNIČKY SE ZNÁMOU SLOVNÍ ZÁSOBOU - poslechni si, zazpívej, zatancuj si jen tak pro radost.

HELLO SONG FOR KIDS       COUNTING 1-10 SONG

I´M HUNGRY ... upevňování slovní zásoby

   LISTEN TO THE STORY

písnička na závěr GOOD BYE FRIENDS

M 

Procvič si porovnávání zde

M UČ str. 6/3,6,7,8  str.7/1

ČJ

procvičuj psaní ú,ů zde

PS str.34/3

UČ str.51/2 (ústně) 

UČ str. 51/3 vyber si 4 slova, přepiš je do sešitu, tozděl na slabiky a vyznač kroužkem samohlásky a dvojhlásky

PS str. 35/2

HUDEBNÍ VÝCHOVA

staň se hudební m skladatelem a slož si svou melodii zde

12.1.2021

procvič si a hbitě počítej sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

UČ str. 6/1,2,3,4,5

ČJ 

UČ str. 50/2 + a-f) ústně, str. 51/4 vytvořená slona napiš do sešitu ČJ školní

PS str. 35/5,6

PL Č1 2. sloupeček a PL Č2 úkol pod kytičkou - doplň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

nakresli si krajinu, budeš potřebovat kostku, papír a černou fixu, pastelky

házej kostkou a kresli ... vzniklý obrázek nakonec vybarvi

11.1.2021

ČJ

obrázky roztřiď na slova s u a ú,ů, druhou skupinu obrázků dále roztřiď na slova, kde slyšíš ú na začátku slova a slova, kde je slyšet ů uprostřed nebo na konci - z tohoto si odvodíme pravidlo pro psaní dlouhého u

UČ str. 50/ 3 (ústně), PS str. 34/1,1a),2,4

PL Č1 1. sloupeček + PL Č2 úkol s kytičkou - doplň

M 

UČ str. 3/3, 4/4 + str.3/2 prostřední řádek přepiš jako písemné počítání do sešitu MATEMATIKA školní

tajná šifra s příklady - nalep do sešitu DÚ MATEMATIKA

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 69 zimní říkadla

PSANÍ

PÍSANKA str. 26

PRVOUKA

UČ str. 29, PS str. 30/1,2,3

8.1.2021

ČJ

UČ str. 49/6,8,9,10 ústně, PS str. 33/2,3

procvič si samohlásky zde

M 

UČ str. 3/6  str. 4/1,2,3

počítej peníze zde

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 72 SÁŇKOVÁNÍ

PSANÍ

PÍSANKA str. 25

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyrob si svého lyžaře nebo lyžařku 

potřebuješ: tvrdý papír, 2 dřívka od nanuku a 2 párátka, tavnou pistoli

lyžař a lyžařka - vytiskni

7.1.2021

ČJ

procvičuj délku samohlásek poslechem zde

PL Č 23/3 a PL Č 21/3

UČ str.48/3 - vyber si jeden sloupeček , přepiš na mazací tabulku a dopplň chybějící samohlásky

UČ str. 48/4 a 49/7 ústně

PS str.33/4

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 65 KDO SI S KÝM POVÍDAL? - domluv se s rodiči nebo sourozencem a přečtěte si příběh jako rozhovor

PSANÍ 

PÍSANKA 1. díl str. 24 - písmeno E

procvičuj  sčítání zde  odčítání zde

UČ str. 2/3,6,7  str. 3/2,4,5  str.4/3

PRVOUKA

UČ str. 28 dočíst PS str. 28/3,4,5 a 29 celá

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

hymna - poslechni si

vlajka

 

naši nejúspěšnější olympionici ZOH - koukni na video

6.1.2021

HRAVÁ ANGLIČTINA

PÍSNIČKY SE ZNÁMOU SLOVNÍ ZÁSOBOU - poslechni si, zazpívej, zatancuj si jen tak pro radost.

HELLO, HELLO     LITTLE SNOWFLAKE     

I´M HUNGRY ... nové téma slovní zásoba jídlo

POSLOUCHEJ:

FISH    CHEESE    YOGHURT     BREAD     RICE     PASTA

Hledej na obrázku potraviny a pojmenuj je.

PRACOVNÍ LIST k vytisknutí  - označ, které potraviny ze seznamu jsou na obrázku, pojmenuj je.

písnička na závěr BYE, BYE  GOODBYE 

M 

Procvič si s Péťou sčítání a odčítání - V LESE

Počítej stejným způsobem

UČ str. 2/1,2,5 a str.4/5

ČESKÝ JAZYK

Vyhledej ve slovech KRÁTKÉ SAMOHLÁSKY zde a DLOUHÉ SAMOHLÁSKY zde

ČJ PS str.33/1

PL ČJ 22/1 (hvězdičky)

PL ČJ 23/1 (puzzle - vybarvi jen dlouhé samohlásky)

UČ str. 48/5 do DÚ sešitu

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Dnes slaví svátek Tři králové, byli mezi posledními, kteří se přišli poklonit do Betléma malému Ježíškovi - končí obdobá Vánoc. Připomeň si tříkrálovou koledu a poslechněte si, jak to bylo zde.

5.1.2021

ČJ

UČ str. 48/ 1 ústně, str. 48/2 pracuj do sešitu ČJ školní podle vzoru ze cv. 1 na str.48 (dej si záležet, aby byl kroužek označující samohlásku přesně pod danou samohláskou) 

 • nauč se zpaměti řadu krátkých a dlouhých samohlásek

M 

UČ str. 1/5,6,7 a str.2/4 (nový zápis slovní úlohy, zatím jsme jen podtrhávali v zadání to důležité) a str. 3/1,7

procvičuj příklady sčítání zde  a  odčítání zde

PSANÍ

PÍSANKA str. 23

4.1.2021

ČJ

 • ve třídě jsme si povídali o Vánocích, dárcích, o tom jaké byly prázdniny - můžeš nakreslit obrázek s dárkem, který ti udělal velikou radost, přidej o něm také pár vět

UČ str. 46/ 2 pracuj do sešitu ČJ školní, slova napiš a rozděl čarami na slabiky

PL Č 20 (ryby)/1 vybarvi jen rybky, které mají na bříšku správně rozdělěné slovo

M 

UČ 6 str. 1/1,2,3,4

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 59-61 KRTEK A VÁNOCE

PSANÍ

PÍSANKA str.22 

PRVOUKA

UČ str. 28, PS str. 28/1,2

17.12.2020

ČJ

UČ str. 48/ 1,2,3,4,5 pracuj na mazací tabulku nebo papír, PS str. 33/1,2

M 

UČ str. 30/4,5,8

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 58 JEŽÍŠEK SE NEMÁ ZDRŽOVAT

PSANÍ

PÍSANKA str.22 

PRVOUKA

UČ str. 27, PS str. 27/1,2

16.12.2020

ČJ

UČ str. 47/ 1,2,3 5 ústně, PS str. 32/1,2,3,(4- už jsme dělali, kdo nemá dokončí)

M 

UČ str. 29/7, str.30/1,2,3,6,7

PSANÍ

PÍSANKA str. 21

15.12.2020

ČJ

PS str. 31/1,2,3,4

UČ str. 27/1 a 29/ 1,2,3,4,6 cv.5 ústně

14.12.2020

ČJ

UČ str. 43/ 1,2,3,4, str. 44/5,6, str. 45 celá (vše ústně) - my jsme dopisovali test z ČJ

UČ str. 28/1-6

ČTENÍ

čti si ve své vlastní knížce

8.12.2020

ČJ

UČ str. 41/ 1,2,3,4 ústně , PS str. 28/2 dokonči,3 + str. 29/1,2 + str. 30/5

UČ str. 23/1,2,3,5, (4 ústně) + str. 26/1,2,3,4,5,6 (7 ústně)

7.12.2020

ČJ

procvičuj slova hanlivá a lichotivá zde

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 54, 55 - básničky MRAZÍCI a MRÁZ - přečti si, hledej rýmy

PSANÍ 

PÍSANKA 1. díl str. 16 - písmeno a, o

UČ str. 23/7, procvičuj  zde, další počítání zde

PRVOUKA

UČ str. 24 pročíst PS str. 24/1, 3, 4 a 25/5, 6, 7

27.11.2020

ČJ

UČ str. 38/3, 4 ústně, PS str. 25/3, 4

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 44-45 O PEŘINĚ A POLŠTÁŘI

PSANÍ 

PÍSANKA 3 (oranžová - 1. ročník) str. 16

M geometrie

UČ str. 15/1, 2, 4 úsečka

26.11.2020

ČJ

UČ str. 38/1,2 ústně, PS str. 25/1,2

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 50 PRVNÍ SNÍH 

PSANÍ 

PÍSANKA 3 (oranžová - 1. ročník) str. 18, 25

PÍSANKA 1. díl str.13

M geometrie

UČ str. 15 nahoře - zopakovat značení bodů, co je to spojnice, druhy čar

PRVOUKA

UČ str. 222-23 pročíst, popovídat a odpovědět na otázky 1-5  PS str. 22/1, 2, 3

25.11.2020

ČJ sloh

UČ str. 35/1 ústně, PS str. 22/1,2,3,4

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 48, 49  MÍŠA KULIČKA V RODNÉM LESE - dočíst 

UČ str. 18/1 - 6

24.11.2020

ČJ

UČ str. 37/ 1,2,3,4 ústně 5 doplnit tajenku, PS str. 24/1,2,3,4  

UČ str. 17/1,2,3,5,7 + str. 17/4,8 (ústně)

23.11.2020

ČJ

UČ str. 36/1,2,3 ústně, PS str. 23/1,2,3

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 47, 48 ( 2 odstavce - po slovo styděl) MÍŠA KULIČKA V RODNÉM LESE 

PSANÍ 

PÍSANKA 3 (oranžová - 1. ročník) str. 10 písmeno D

UČ str. 16/1,4,5,6, 7(ústně), 8, str. 17/6

PRVOUKA

UČ str. 21 pročíst, popovídat a odpovědět na otázky 1,2,3  PS str. 21/1, 2, 3, 4 

13.10.2020

ČJ

PS str. 9/2, 3 (vyber si pouze jeden řádek), 4 

UČ str. 18/1 a),b), 2, 3

12.10.2020

ČJ

UČ str. 13/1,3 ústně, PS str. 9/1

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 15 Na máku

UČ str. 17/4, 7, 8, str. 18/6, 7 + PL + a - do 20 s přechodem 10 sloupeček č. 66

PRVOUKA

UČ str. 10,11 pročíst jednotlivé texty o stromech,  PS str. 11/1, 2, str. 12/1 a)

9.10.2020

ČJ

UČ str. 13/4 ústně, PS str. 8/3,4

ČTENÍ

ČÍTANKA str. 18

UČ str. 15/2a), b), 4, 7 

PRVOUKA

UČ str. 8,9/1,2,  PS str. 9/1, 2, 3 

5.10.2020

ČJ

UČ str. 11/1,2 ústně, PS str. 8/1

PSANÍ

PÍSANKA 1. díl (mravenečci) str. 2 písmeno l

UČ str. 14/1, 2, 3, 4

PRVOUKA

UČ str. 5/3, PS str. 5/5 + opakování (dopr. značky, pravidla, chodec, cyklista,...)

21.9.2020

ČJ

UČ str. 7/2 ústně, PS str. 5/2

PSANÍ

procvičování tvarů písmen C, Č, Ch - PÍSANKA 3 (oranžová) str. 7 - 1.-3. řádek, str. 8 - 1. řádek a str. 23 - 1. - 3. řádek

M geometrie

spojování bodů, rýsování čar - UČ str. 6/1,2 po modrou čáru

PRVOUKA

UČ str. 4 ústně - dělení dopravních značek

22.9.2020

ČJ

 PS str. 5/3 psaní vlastních jmen

PSANÍ

procvičování tvarů písmen malé psací abecedy- sešit OPIS, PŘEPIS - písmena f, g, h, ch,  i, í

ČTENÍ

práce s textem - O kamionu, který jel pro sluníčko (webové stránky - NOVINKY)

UČ str. 7 celá

.

.

.