Počítačová třída

8. prosince

Člověk ve vesmíru... Dnes uzavřeme vesmír a velmi brzy si napíšeme prověrku! Pracuj pečlivě!

1. Domalujeme si společně fáze Měsíce do sešitu

2. Zahrajeme si KAHOOT (Pro marody odkaz na procvičení ZDE)

3. Zhlédni prezentaci a s pomocí informací v ní obsažených si doplň vytištěný zápis. (Pro marody zápis ZDE)

slova 1. člověka na Měsíci napiš velkým, barevným písmem! :-)

Prezentace se ti stáhne do počítače, otevři ji a klikni nahoře na klávesnici na tlačítko "f5"

4. Zhlédni video se sluchátky:

7. října

Dnes, se dozvíme něco dalšího o neživé části přírody a to konkrétně o VODĚ. Najdeš tu několik úkolů, které postupně splň :-)

  • Zahraj si KAHOOT

  • Roztřiď podle skupenství do sešitu tyto pojmy - vodní pára, led, sníh, jinovatka, voda z kohoutku, voda v lahvi, kroupy, déšť

A) pevné

B) kapalné

C) plynné

  • Přečti si další informace o VODĚ

Klikni TADY

  • Doplň si zápis do sešitu

KOPIE PRO MARODY TADY :-)

- 1. část kopie

  • Shlédni video (klikni na obrázek), nalep si otázky do sešitu (2. část kopie) a odpověz na ně: 

1. Jak se říká naší planetě? 0:30 s

2. Kolik procent zaujímá sladká voda na zemi? 1 min

3. Jaké čtyři hlavní složky má koloběh vody? 1 min 45 s

4. Z čeho všeho se vypařuje voda? 2 min 40 s

5. Proč voda na Zemi takzvaně mizí? Co se s ní děje, že je jí méně? 5 min 30 s

6. Kde se čistí voda? 7 min 45 s