Čtvrtek

18. června

Český jazyk

Závěrečná písemka - pošlu ráno na mail i s nahraným diktátem. Prosím o samostatnou práci dětí, až budou mít test hotový, pošlete mi ho prosím zase zpátky. Děkuji

Vlastivěda

 • Učebnice str. 41 - 42 Nástup Habsburků na český trůn
 • Díly udatného národa č. 51, č. 56, č. 57

Čtení

 • Stáhni si kopii a splň úkoly TADY
 • Pokud chceš, můžeš číst místo toho vlastní knihu nebo cokkoliv v čítance :-)

Matematika

 • procvičování výpočtů povrchu krychle a kvádru ...zde

minulý týden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. června

Český jazyk

 • Napiš si větu do DS a procvič si před diktátem všechna Y/I, dopiš také vzorec věty: Vos_ neodb_tně poletoval_ kolem v_šňové l_monád_. 
 • Diktát - TADY (zase si nahrávku zastavuj, vracej.. jak budeš potřebovat)
 • 109/5 do DS
 • 39/2 + a)

Vlastivěda

 • Písemka - TADY 
 • Obdoboí po husitských válkách - učebnice str. 38, pořádně pročíst
 • Podívej se na díly DČN: č.45, č.46
 • Zápis (Jagellonci jsou potom na příští týden) TADY

Čtení

 • Ze čtení ti zbyl jeden list z úterý, ten vyplň
 • Pokračuj ve vlastní četbě

Matematika

Nové učivo - Síť kvádru, výpočet povrchu kvádru

 • výuková videa - níže...
 • síť krychle a kvádru ke stažení zde.....vytiskni, vystřihni, zajímavě vybarvi, spočítej obsah  čtverce a vynásob 6 (u krychle),  u kvádru vypočítej obsahy obdélníků a sečti je ....Potom si sítě slep.

minulý týden

----------------------------------------------------------------------------------------------------