ZELENÁ TŘÍDA

Školní rok 2023 | 2024 _ CO NÁS ČEKÁ

.

Zařízení karty na MHD v Hradci Králové

Příští rok děti určitě budou potřbovat MĚSTSKOU KARTU NA MHD. Pokud nemáte, doporučuji zařídit nyní. 

Žádost o vydání MĚSTSKÉ KARTY ZDE. 

.

.

ČERVEN

.


čt - koupaliště Stěžírky 
(plavky, ručník, kapesné)

Pátek - konec v 9h
(předání vysvědčení)VYROVNÁNÍ FINANCÍ ZE ČTVRTÉHO A PÁTÉHO ROČNÍKU
Jde většinou o peníze z pomůcek na Vv. Letos jsem pouze hradil foto na tablo a suroviny na občerstvení Správné 5.

Aktuální částka ve fondu je  2 977,-  Pokud s tím souhlasíte, dal bych stokorunu dětem do desek k vysvědčení a zbývajících 277 Kč rozpustil v nanucích na koupališti.

.

.

.

KONZULTAČNÍ HODINY A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Platby (ZSPP)

Letos se peníze nevybírají hotově, ale zasílají se na účet školy:

č.ú.: 18 18 77 572 / 0300

bez variabilního symbolu, 

do poznámek pro příjemce uvést: jméno žáka, třída, Ps (ZSPP)

např.: Jan Novák, 5. ZSPP.

.

.

.

.jkdsezb gaefkjgubf d

Třídní učitel Radek Martinec

mobil: 723 465 644

email: radek.martinec@zsmsstezery.cz