ZELENÁ TŘÍDA

Školní rok 2023 | 2024 _ CO NÁS ČEKÁ

.

DUBEN

.

Čtení s MŠ

Testování páťáků ČŠI (českou školní inspekcí) v oblasti digitálních kompetencí

.

KVĚTEN

Tablo - focení a výroba (zrcadlové tablo? )  -  (baterkové tablo / pětiletá stezka odvahy ?)

.

ČERVEN

Dětský den - příprava a organizace dětského dne pro MŠ a ZŠ

.

11. června 2024

Naučně zábavný park MIRAKULUM

.

18. června 2024
Představení projektů SPRÁVNÉ 5
od 16h v ZELENÉ DRUŽINĚ

.

KONZULTAČNÍ HODINY A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Konzultační hodiny probíhají od 16.00 do 18.00.
Zapisovat se budete do tabulky k času, který je volný a vyhovuje vám.

Vždy jde o úterý. Termíny:

14. května

Zápis na konzultace: 

Platby (ZSPP)

Letos se peníze nevybírají hotově, ale zasílají se na účet školy:

č.ú.: 18 18 77 572 / 0300

bez variabilního symbolu, 

do poznámek pro příjemce uvést: jméno žáka, třída, Ps (ZSPP)

např.: Jan Novák, 5. ZSPP.

.

.

.

.jkdsezb gaefkjgubf d

Třídní učitel Radek Martinec

mobil: 723 465 644

email: radek.martinec@zsmsstezery.cz