MODRÁ TŘÍDA

Týdenní plán

Týden od 13. 9. do 17. 9.

Čj
 • opakování vlastních jmen
 • opakování měkkých, tvrdých souhlásek
 • opakování hláskové stavby slova (X, O), psaní ú-, -ů
 • opakování slov mnohoznačných, protikladných, souznačných
UČEBNICE - str. 6 –12
PRACOVNÍ SEŠIT - str. 4 – 10
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY - str. 11,12
Čt
 • čtení v čítance, čtení s porozuěním
 • čtení - pojem pohádka
Sl
 • sloh na téma Kdo jsem já
Aj
 • opakování slovíček barev, čísel
 • lekce Hello!
 • slovíčka - měsíce
UČEBNICE - str. 4 – 7
PRACOVNÍ SEŠIT - str.  2 – 4
M
 • opakování násobilky
 • opakování sčítání a odčítání do 1000

UČEBNICE - str. 5 - 8

G
 • vzájemná poloha příměk v rovině - různoběžky

UČEBNICE - str. 9

Vl
 • Česká republika
 • život v demokratickém státě
UČEBNICE - str. 5 – 7
 • živá a neživá příroda
 • koloběh vody v přírodě
 • půda, teplo světlo
UČEBNICE - str. 6 – 7
Inf
Hv
 • nácvik na besídku
 • nácvik na zpívání u kapličky
Vv
 • babí léto - práce s voskovkou
 • Paleček - kresba komiksu
Tv
 • pohybové hry na rychlost
 • nízký start
 • plavání

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Milí námořníci, vážení rodiče,

nový školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září ve třídě již v 7:40.

Den začneme hned prvním úkolem – v šatně si každý námořník vybere skříňku označenou mořským živočichem, ve třídě si pak sedne na místo, kde příslušný živočich je. 

Poté bude následovat povinné testování. Následně se, pokud nám počasí bude přát, přesuneme na školní zahradu, abychom přivítali prvňáčky a skončíme před 9. hodinou.

S sebou: přezůvky a roušku

.

Co nás čeká první dva školní týdny

Ve čtvrtek 2. září nás čekají třídnické práce a skupinové hry pro utužení kolektivu.

S sebou: aktovkuobaly na sešity (pokud již máte nakoupeno – minimálně 6 A4, 12 A5), svačinu, penál

V pátek 3. září nás také čekají skupinové hry a pravděpodobně procházka po okolí. 

S sebou: batůžek, svačinu, penál (podrobnosti ještě upřesním)

V oba tyto dny 2. a 3. září budeme končit vyučování v 11:50 (4. hodina prodloužena kvůli obědům).

Od pondělí 6. září bude výuka probíhat dle rozvrhu (naleznete níže).

úterý 7. září začínáme s plaváním. V tento den od 16:30 nás také čekají třídní schůzky.

.

Seznam pomůcek

Opětovně přikládám seznam pomůcek na nový školní rok:


Penál                                                    

 • pero
 • barevné pero (např. zelené)
 • pastelky
 • tužka č. 1
 • guma
 • ořezávátko
 • malé pravítko na podtrhávání

Do lavice

 • nůžky
 • lepidlo
 • tabulka, fixy, hadřík
 • dvě hrací kostky

Matematika                                   

 • pravítko dlouhé 30cm                     
 • pravítko trojúhelník s ryskou
 • kružítko
 • pentelka/tužka č. 3
 • popisovací folie A5

Výtvarná výchova

 • zástěra
 • tuš
 • lihový fix slabý i silný
 • štětec plochý (min. č. 12)
 • štětec kulatý (min. č. 12)
 • hadr

Tělesná výchova

 • tričko a tepláky na Tv
 • přezůvky do tělocvičny
 • švihadlo

.

Rozvrh hodin