ŽLUTÁ TŘÍDA

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

.

25. 1. 2022 - INFORMACE K NOŠENÍ ROUŠEK BĚHEM CELÉHO DNE: 

.

.

POLOLETNÍ OPAKOVÁNÍ

11. 1. 2022 - MATEMATIKA - násobení a dělení v oboru malé násobilky, zaokrouhlování na desítky, pamětné i písemné sčítání a odčítání  s přechodem přes desítku  v oboru do 100, porovnávání čísel v oboru do 1 000, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě, pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000, řešení slovních úloh, příklady se závorkami i bez závorek s předností násobení a dělení, úlohy typu   o několik více x několikrát více, zápis diktovaných čísel do 1 000.....V pondělí 10.1. si při vyučování s dětmi ještě výše uvedené učivo procvičíme.

12. 1. 2022 - ČESKÝ JAZYK - druhy vět, abeceda, u/ú/ů, i/í/y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách, slabiky bě, pě, vě, mě, párové souhlásky, antonyma, synonyma a homonyma, slova nadřazená, podřazená a souřadná, slova citově zabarvená, kořen slova, stavba slova, psaní i/í/y/ý po obojetných souhláskách B a L.

13. 1. 2022 - PRVOUKA - dopravní značky, důležitá telefonní čísla, vesnice a město, značky v mapách, naše vlast, Praha, krajina (vysočiny a nížiny), orientace v krajině, typy krajiny, stromy, keře a byliny, houby, ovoce a zelenina, užitkové plodiny, vlastnosti a skupenství látek, měříme teplotu, hmotnost a čas.

.

KONZULTAČNÍ HODINY 11. 1. 2022 proběhnou opět online přes Teamsy. V případě zájmu se zapište do tabulky. Děkuji.

.

HOZVRH HODIN PLATNÝ OD 13. 12. 2021

.

V pondělí 29. 11. a v úterý 30. 11. 2021 proběhne výuka online na Teamsech!!!

Veškeré informace naleznete na webu v sekci DISTANČNÍ VÝUKA.

.

Konzultační hodiny 30.11.2021 - proběhnou online

Na konzultační schůzku 30.11. 2021 se připopjíte přes kalendář v Teams nebo proklikem ZDE.

V případě zájmu o konzultace se zapište do tabulky skryté pod ikonou dokumentu word. Děkuji.

.

ČTVRTLETNÍ OPAKOVÁNÍ

8. 11. - PRVOUKA - pravidla slušného chování, dopravní značky, důležitá telefonní čísla, vesnice a město, turistické značky, naše vlast, Praha, krajina kolem mého domova, orientace v krajině, typy krajiny, stromy, keře a byliny.

10. 11. - MATEMATIKA

11. 11. - ČESKÝ JAZYK - diktát, druhy vět, psaní ú/ů, psaní i/í/y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, párové souhlásky, antonyma, synonyma, homonyma, slova nadřazená, podřazená a souřadná, slova citově zabarvená, slova příbuzná - předpona, kořen slova, přípona, stavba slova

.

KONZULTAČNÍ HODINY 19.10.2021

V případě zájmu o konzultace se zapište do tabulky skryté pod ikonou dokumentu word. Děkuji.