Odkazy pro Čj

.

.

.

Shoda přísudku s po. - SKOLAKOV.EU

.

Shoda přísudku s po. UMIMECESKY.CZ

.

Shoda přísudku s po. STŘÍLEČKA

.

.

Sloveso + infinitiv

.

Chybějící slovesa ve větách

.

.

Koncovky PJ 1

.

Koncovky PJ 2

.

.

Koncovky PJ 3

.

Co je správně?

.

Vzor PÁN

.

Psaní i x y u vzoru PÁN

.

Pravopis u vzoru PÁN - KARTIČKY

.

Rod M

.

Vzory rodu M _ PŘIŘAZOVÁNÍ

.

Vzory rodu M _ HMYZÍ CVIČIŠTĚ

.

Čtení s porozuměním

.

Fotky s příběhem II

Koncovky PJ rodu Ž - WORDWALL

.

Koncovky PJ

.

Koncovky - KVÍZ

.

Letadlo

.

Rod S a Ž

Rod Ž

.

Přířazování slov ke vzorům

.

Psaní i x y - PRAVOPISNÝ TRENAŽÉR

.

.

Rod S _ WORDWALL

.

TŘÍDĚNÍ VZORŮ

.

JAKÉ bude  y, ý, í, i  ?

.

STŘEDNÍ ROD _ KVÍZ

.

PJ RODU STŘEDNÍHO

.

VZORY RODU STŘEDNÍHO

.

VZORY RODU S _ PROHAZOVAČKA

.

Psaní i,í x y,ý - rod S

.

PÁDY PJ

.

Jak na pády PJ (srozumitelné vysvětlení)

.

Pády PJ _ ROZŘAZOVAČKA

.

Pády PJ _ Určování pádů ve větách

.

Pády PJ _ PEXESO

.

Vs po V a S

.

Vs po V _ Pravopisný trenažér

.

Vs po V_ Známkované diktáty

.

Vs po V _ předpony VY/VÝ

.

Vs po S _ Chytáky po S

.

Vs po S _ Diktáty

.

SLOVNÍ DRUHY

.

Slovní druhy_ROZŘAZOVAČKA

.

Slovní druhy_PEXESO

.

Slovní druhy_ROZBORY

.

Slovní druhy_HARRY POTTER

.

Wordwall.net _ Učivo 1. čtvrtletí

.

Vs po M (doplň slova do vět)

.

Vs po B, L a M (rozhodovačka)

.

Psaní ě x je

.

Zdvojené souhlásky

.

.

Zdvojené souhlásky

.

Zdvojené souhlásky (skolakov.eu)

.

Zdvojené souhlásky (umimecesky.cz)

.

Psaní ě / je

.

Psaní ě / je (škola s nadhledem)

.

Psaní ě / je (umíme česky)

.

.

Vs po M

.

Vs po M _ pravopisný trenažér

.

Vs po M _ zákeřné dvojice

.

Vs po L

.

Vs po L_umimecesky _ ROZHODOVAČKA

.

Vs po L _ umimecesky.cz _ STŘÍLEČKA

.

Vs po L _ SKOLAKOV.eu

.

VS po B

.

Zákeřné dvojice _ skolakov.eu

.

Psaní i,í x y,ý po B _ skolakov.eu

.

Šibenice _ skolakov.eu

.

.

.