Odkazy pro Čj

.

.

Příprava na KP 1

.

Shoda přísudku s podmětem

.

Slovní druhy

.

Předpony s-, z-

.

Psaní ě x je

.

Psaní n x nn

ČÍSLOVKY

.

Wordwall_Tvary číslovek _ KVÍZ

.

Wordwall_Číslovky - hokej

.

Wordwall_ Číslovky KVÍZ

.

Wordwall_Číslovky TŘÍDĚNÍ SKUPIN

SOUHRNNÁ CVIČENÍ

.

Wordwall_Třídění do skupin

.

Wordwall_Vyhledej chybu

.

Wordwall_ Souhrnný pravopis

.

Wordwall_Pravopis kvíz

ZÁJMENA PRAVOPIS

.

Wordwall_Sebou x s sebou

.

Wordwall_Sebou x s sebou

.

Wordwall_ ji x jí, ni x ní

.

Wordwall_naši x naší

DRUHY ZÁJMEN

.

Wordwall_Spojovačka

.

Wordwall_Třídění skupin

.

Wordwall_Kvíz DRUHY ZÁJMEN

.

Wordwall_Balónky

Tvary zájmena JÁ

.

Umimecesky.cz _ Tvary zájmena já

.

Wordwall.cz_řazení

.

Skolasnadhledem.cz

.

Mojecestina.cz

.

.

Wordwall.cz

.

Shoda PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

.

Skolakov.eu_VYBER SPRÁVNOU KONC.

.

Skolakov.eu_ZNÁMKOVANÉ DIKTÁTY

.

Wordwall_Třídění do skupin

.

Wordwall_Chybějící slovo ve větě

.

.

Umimecesky.cz_STŘÍLEČKA

.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 2

.

Wordwall_TŘÍDĚNÍ

.

Wordwall_TŘÍDĚNÍ 2

.

Wordwall_DOPLŇOVÁNÍ í x ý

.

Wordwall_DOPLŇOVAČKA 2

.

.

Wordwall_PŘ. JM. PŘIVLASTŇOVACÍ

.

Wordwall_PŘ. JM. PŘIVLASTŇOVACÍ 2

Koncovky PŘÍDAVNÝCH JMEN

.

Rozhodovačka _ Umimecesky.cz

.

Střílečka_Umimecesky.cz

.

Koncovky_Mojecestina.cz

.

Pravokvíz_Pravopisne.cz

PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÁ

.

Wordwall 1 - PŘ. JM. TVRDÁ

.

Wordwall 2 - PŘ. JM. TVRDÁ

.

Wordwall 3 - třídění PŘ. JM.

.

Wordwall 4 - chybějící slovo

Pj HROMADNÁ, LÁTKOVÁ, POMNOŽNÁ

Pj HROMADNÁ, LÁTKOVÁ, POMNOŽNÁ        

OBOJETNÉ SOUHLÁSKY 2

Předpony VY - VÝ        

.

VY,VÝ x VI, VÍ  Bouchni krtka  

.

VY,VÝ x VI, VÍ  Bludiště            

.

.

OBOJETNÉ SOUHLÁSKY

Chytáky - Vs po B a L        

.

Vs po B, L a M  DOPLŇ.   

.

VS - třídění                         

.

.

Psaní ě / je

.

Psaní ě / je (škola s nadhledem)

.

Psaní ě / je (umíme česky)

Předpony S-, Z-, VZ-

.

Předpony s-, z-, vz-  (skolakov.eu)

.

Psaní s-, z- na začátku (umimecesky.cz)

.

.

Zdvojené souhlásky (skolakov.eu)

.

Zdvojené souhlásky (umimecesky.cz)

.

.

.

Shoda přísudku s po. - SKOLAKOV.EU

.

Shoda přísudku s po. UMIMECESKY.CZ

.

Shoda přísudku s po. STŘÍLEČKA

.

.

Sloveso + infinitiv

.

Chybějící slovesa ve větách

.

.

Koncovky PJ 1

.

Koncovky PJ 2

.

.

Koncovky PJ 3

.

Co je správně?

.

Vzor PÁN

.

Psaní i x y u vzoru PÁN

.

Pravopis u vzoru PÁN - KARTIČKY

.

Rod M

.

Vzory rodu M _ PŘIŘAZOVÁNÍ

.

Vzory rodu M _ HMYZÍ CVIČIŠTĚ

.

Čtení s porozuměním

.

Fotky s příběhem II

Koncovky PJ rodu Ž - WORDWALL

.

Koncovky PJ

.

Koncovky - KVÍZ

.

Letadlo

.

Rod S a Ž

Rod Ž

.

Přířazování slov ke vzorům

.

Psaní i x y - PRAVOPISNÝ TRENAŽÉR

.

.

Rod S _ WORDWALL

.

TŘÍDĚNÍ VZORŮ

.

JAKÉ bude  y, ý, í, i  ?

.

STŘEDNÍ ROD _ KVÍZ

.

PJ RODU STŘEDNÍHO

.

VZORY RODU STŘEDNÍHO

.

VZORY RODU S _ PROHAZOVAČKA

.

Psaní i,í x y,ý - rod S

.

PÁDY PJ

.

Jak na pády PJ (srozumitelné vysvětlení)

.

Pády PJ _ ROZŘAZOVAČKA

.

Pády PJ _ Určování pádů ve větách

.

Pády PJ _ PEXESO

.

Vs po V a S

.

Vs po V _ Pravopisný trenažér

.

Vs po V_ Známkované diktáty

.

Vs po V _ předpony VY/VÝ

.

Vs po S _ Chytáky po S

.

Vs po S _ Diktáty

.

SLOVNÍ DRUHY

.

Slovní druhy_ROZŘAZOVAČKA

.

Slovní druhy_PEXESO

.

Slovní druhy_ROZBORY

.

Slovní druhy_HARRY POTTER

.

Wordwall.net _ Učivo 1. čtvrtletí

.

Vs po M (doplň slova do vět)

.

Vs po B, L a M (rozhodovačka)

.

Psaní ě x je

.

Zdvojené souhlásky

.

.

Psaní ě / je

.

Psaní ě / je (škola s nadhledem)

.

Psaní ě / je (umíme česky)

.

.

Vs po M

.

Vs po M _ pravopisný trenažér

.

Vs po M _ zákeřné dvojice

.

Vs po L

.

Vs po L_umimecesky _ ROZHODOVAČKA

.

Vs po L _ umimecesky.cz _ STŘÍLEČKA

.

Vs po L _ SKOLAKOV.eu

.

VS po B

.

Zákeřné dvojice _ skolakov.eu

.

Psaní i,í x y,ý po B _ skolakov.eu

.

Šibenice _ skolakov.eu

.

.

.