Úkoly pro nemocné žáky

9. září 2021

AJ - pracovní sešit (PS) str. 2 cv. 1, 2, 3

ČJ - učebnice (U) str. 4 cv. 4 do školního sešitu, cv. 4a, 4b pouze ústně

ČJ - pravopisné pětiminutovky (PP) str. 1 celá

M - U str. 4/7 a str. 5/16

Prv - U str. 3 - opakování dopravních značek, rozdělení podle významu, další příklady

Prv - PS str. 3 cv. 1, 2, 3

.

10. září 2021

ČJ - U str. 5 cv. 5 a), b) - do školního sešitu

opakujeme druhy vět

.

13. září 2021

ČJ - PS str. 2 cv. 1, 2, 3, 4

ČJ - PP str. 2 - ú/ů, str. 3 celá strana

M - U str. 4 cv. 6, str. 6 cv. 19

Prv - PS str. 4 celá strana, opakujeme druhy dopravních značek - zákazové, příkazové, výstražné, upravující přednost a informativní

AJ - čísla 1 - 10, barvy - opakování z druhého ročníku - přiřazujeme - blue sky, green grass, pink pig...

ČJ - písanka str. 2

.

14. září 2021

M - U str. 8 cv. 30, str. 5 cv. 14 (ústně nebo na papír)

ČJ - PP str. 4 první a druhý sloupeček

.

15. září 2021

M - U str. 7 cv. 27 ústně

M - U str. 10 cv. 40 a str. 12 cv. 53 do školních sešitů

AJ - Numbers - 1 - 20, What´s your name? My name is..., How are you? I´m fine, procvičujeme barvy

ČJ - PS str. 2 cv. 5 a 6

ČJ - PP str. 4 - 3. sloupeček, str. 5 celá strana

ČJ - opakujeme slova nadřazená, podřazená a souřadná

HV - nácvik písní "Ach synku, synku" a "Chválím Tě, Země, má"

.

20. září 2021

ČJ - PS str. 5 cv. 1, 2, 3, 4

ČJ - PP str. 6 poslední sloupeček, str. 7 dva sloupečky

M - U str. 15 "Nakupujeme....." - hra na prodavače a nakupujícího - procvičování sčítání i odčítání do 100 (děti by měly mít školní sešit s vyplněnými cenami v aktovce)

AJ - pracovní list - barvy, procvičujeme čísla, barvy a školní pomůcky (pen, pencil, pencil case, ruler, bag, book, rubber)

Prv - PS str. 6 cv. 1, 2, 3, 4, 5

ČJ - písanka - str. 3 a polovina str. 4

ČJ - čtení - jazykolamy

.

21. září 2021

M - U str. 13 cv. 59 a str.14 cv. 66

ČJ - PP str. 7 poslední sloupeček

ČJ - U str. 9 cv. 3, cv. 4 do školního sešitu

ČJ - U str. 10 cv. 2 ústně

.

22. září 2021

AJ - pracovní list, diktát čísel a barev

ČJ - U str. 11 cv. 4 do školních sešitů

ČJ - PP str. 8 celá

ČJ - písanka - dokončení str. 4 a písmeno "h" na straně 5

ČJ - stále procvičujeme psaní ú/ů na začátku, uprostřed a na konci slov a i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách

M - násobení kopie zde

.

23. září 2021

AJ - do školního sešitu si zapiš tyto školní potřeby:

SCHOOL

pencil case - penál

pen - pero

bag - taška

pencil - tužka

rubber - guma

book - kniha

ruler - pravítko

Vyber si jednu školní pomůcku a nakresli ji. K ní napiš anglický název.

ČJ - PS str. 5 cv. 5, str. 6 cv. 1, 2, 3

ČJ - procvičujeme psaní u/ú/ů, psaní i/í/y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách, stále procvičujeme párové souhlásky

PRV - do sešitu si zapiš: DOPRAVNÍ ZNAČKY

1) ZÁKAZOVÉ

zákaz vjezdu (značku si nakresli)

2) PŘÍKAZOVÉ

přikázaný směr jízdy (nakresli si)

3) VÝSTRAŽNÉ

pozor, přechod pro chodce (nakresli si)

4) UPRAVUJÍCÍ PŘEDNOST

dej přednost v jízdě (nakresli si)

5) INFORMATIVNÍ

slepá ulice (nakresli si)

.

M - kopie k procvičování násobení a dělení ke stažení zde

24. září 2021

ČJ - U str. 11 cv. 6, str. 13 cv. 2 do školního sešitu

stále procvičujeme psaní párových souhlásek, a ú/ů

.

27. září 2021

ČJ - PP str. 9 - 2 sloupečky

M - procvičování násobení a dělení 2, 3 a 4 

      kopie ke stažení zde   -  vyřešit cvičení pouze z 1. strany

Prv - PS str. 7 cv. 3,4

AJ - It´s a blue pen. It´s a two blue pens... procvičujeme barvy čísla a školní pomůcky - množné číslo

ČJ - písanka str. 5 dokončit, str. 6 celá, procvičujte čtení

.

6.  října 2021

ČJ - PS str. 10 cv. 1, 2, 3, 4, 5

ČJ - procvičujeme párové souhl., psaní i/í/y/ý po tvrdých a měkkých souhl., psaní slov se skupinou BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

HV - nota celá, půlová, čtvrťová a osminová

ČJ - písanka - str. 10 dokončit, str. 11 celá

.

7. října 2021

ČJ - PS str. 11 cv. 6, 7, 9

U str. 15 cv. 2, 2a) do školního sešitu, 2b), 2c) ústně

Prv - U str. 8 + zápis do sešitu

8. října 2021

ČJ - PP str. 12 dva sloupečky

ČJ - PS str. 11 cv. 8 a 10

ČJ - U str. 16 cv. 3 a 6 pouze ústně - odůvodňujeme pravopis

.

11. října 2021

ČJ - U str. 16 cv. 8  - první sloupeček do školního sešitu

ČJ - PP str. 12 poslední sloupeček

ČJ - U str. 17 cv. 9 a 10 pouze ústně

Prv - opakování probrané látky - město, vesnice, naše vlast - U str. 6, 7, 8

ČJ - písnanka str. 12 a polovina str. 13

ČJ - čítanka - pověst - Praotec Čech str. 20, 21

12. října 2021

Matematika - kopie - procvičování násobení a dělení 8 zde

ČJ - sloh - U str. 12 cv. 1, 2 - podle vzoru doplň kopii a nalep si ji do slohového sešitu. Napiš několik vět o sobě. 

.

13.  října 2021

AJ - procvičování slovní zásoby - family, toys

AJ - Who´s this? ... I´ve got a ...

ČJ - stále trénujeme párové souhlásky

ČJ - PP str. 13 - první sloupeček

ČJ - PS str. 12 cv. 12 a 13

ČJ - písanka str. 13 dokončit

.

14. října 2021

Matematika - procvičování násobení a dělení 8

AJ - procvičování fráze I´ve got a ... , slovní zásoba viz záložky jednotlivých skupin

ČJ - PP str. 13 - druhý sloupeček

ČJ - PS str. 12 cv. 14, 15

ČJ - U str. 17 cv. 14 - pouze ústně

PRV - procvičování na pondělní desetiminutovku - Naše vlast

PRV - PS str. 8 cv. 1, 2

.

15. října 2021

ČJ - PP str. 13 poslední sloupeček

ČJ - PS str. 13 cv. 16 a 17

ČJ - U str. 18 cv. 15, 17 ústně, str. 19 cv. 21 a 22 ústně

ČJ - Pracovní list - dělali jsme ve skupině, pro marody dobrovolné​ 

.

18. října 2021

Matematika - procvičování násobení a dělení 9, ( cvičení 1 - 4 na první kopii)

                    - kopie s úlohami ke stažení  zde 

ČJ - U str. 21 cv. 1 a), b), c), d) - ústně

ČJ - U str. 21 cv. 2 a), b), c) - do školního sešitu, ústně si říct další pranostiky, vysvětlit si, co to pranostika je

PRV - U str. 11 přečíst si + zápis do sešitu (kopie) vlepit do sešitu

AJ -  viz skupiny AJ

ČJ - Čítanka str. 25 - Přísloví, Písanka str. 14 celá

.

19. října 2021

ČJ - SLOH - U str. 20 cv. 1 a), b), c) ústně cv. 2d) do slohových sešitů

.

20. října 2021

AJ - viz. záložky AJ

ČJ - U str. 22 cv. 1, 2 - ústně

ČJ - U str. 22 cv. 3 do školních sešitů

ČJ - PS - str. 14 cv. 2 a 3

ČJ - čítanka str. 26, 27, písanka str. 15 

Matematika - dokončení kopie z 18. 10.

                    - Počítáme zpaměti str. 5 cv. 17

.

21. října 2021

ČJ - U str. 22 - seznámení se synonymy - zápis do sešitu:

SYNONYMA

Synonyma jsou slova, která mají stejný nebo podobný význam. Říkáme jim slova souznačná.

cesta = silnice

kamarád = přítel

brečí = pláče

hodný = poslušný...

ČJ - U str. 23 cv. 2 (nahoře) - do školních sešitů

ČJ - U str. 23 cv. 3 - ústně

PRV - U str. 11 přečíst, PS str. 9 cv. 1

pracujeme s mapou, vyhledáváme pohoří, řeky, města

Matematika - Počítáme zpaměti - str. 5 cv. 18,19

.

25. října 2021

ČJ - PS str. 15 cv. 2, 3, 4

Prv - U str. 12 a 13

Prv - PS str. 9 dokončit, str. 10 cv. 1 a 2 (cv. 3 za domácí úkol)

AJ 1. skupina - seznámení s novou kapitolou (U str. 3 , PS str. 3)

ČJ - písanka str. 16

Matematika - pracovní list ke stažení zde ( po správném vyřešení vyjde v tajence významné datum......)

                   - do školního sešitu - uč. str.34 cv. 4

.

1. listopadu 2021

ČJ - U str. 24 cv. 1, 2 - ústně + vymyslet další příklady homonym. Zápis do školního sešitu - HOMONYMA   jsou slova, která mají více významů. Říkáme jim slova mnohoznačná. 

koruna - královská, peníz

myš - zvíře, k počítači

ucho - část těla, u hrníčku

Prv - PS str. 11

Prv - U str. 14 přečíst si + zápis do sešitu - STROMY A KEŘE - nakresli strom a keř a popiš jeho části

Pod obrázek si napište - Na povrchu stromu je kůra. Pod kůrou je lýko. Lýkem proudí živiny.

.

2. listopadu 2021

ČJ - U str. 24 cv. 1 a 2 ústně - slova citově zabarvená

ČJ - PS str. 17 cv. 1 a 2

ČJ - sloh - popis - PS str. 13 cv. 1 a), b), c),  cv. 1d) do slohových sešitů - MOJE KAMARÁDKA/MŮJ KAMARÁD

.

3. listopadu 2021

ČJ - PP str. 14 - 1. sloupeček (2. sloupeček je za domácí úkol)

ČJ - PS str. 17 cv. 1 a 2 slova citově zabarvená

ČJ - pracovní list 

ČJ - písanka str. 17

ČJ - do sešitu čtení zápis: BAJKA

Základem bajky je zosobnění = zvířata se chovají a mluví jako lidé. Na konci je vždy nějaké poučení. Cílem bajky je ukázat na lidské chyby a vychovávat.  Zakladatelem je Ezop.

.

4. listopadu 2021

ČJ - PP str. 15 - první sloupeček

ČJ - U str. 26 - zápis do školních sešitů - žluté rámečky - nové učivo - SLOVA PŘÍBUZNÁ

ČJ - U str. 26 cv. 1, 2, 3 ústně

ČJ - PS str. 19 cv. 1

Prv - U str. 14 a 15

Prv - PS str. 12 celá

.

5. listopadu 2021

ČJ - PS str. 19 cv. 2, 3, 4

ČJ - PP str. 15 - 2. sloupeček

.

8. listopadu 2021

ČJ - U str. 27 cv. 1 (nahoře) ústně

ČJ - PP str. 16 - 1. sloupeček (2. sloupeček je za domácí úkol)

ČJ - PS str. 19 cv. 5

ČJ - Tatínku, ta se ti povedla - Čítanka str. 34 a 35 ("Druhá porada")

ČJ - písanka str. 18

.

9. listopadu 2021

ČJ - sloh - U str. 25  - pouze ústně

ČJ - sloh - PS str. 18

.

11. listopadu 2021

AJ - viz skupiny 

ČJ - čtvrtletní opakování

PRV - BYLINY a HOUBY - PS str. 13 celá, str. 14 cv. 1, U str. 16 přečíst si

.

12. listopadu

ČJ - U str. 29 cv. 4 - ústně

ČJ - PS str. 20 cv. 1 nahoře a str. 21 celá

.

15. listopadu 2021

ČJ - U str.  30 cv. 1, 2 - ústně,  žlutý rámeček a cv. 3 do školních sešitů

PRV - U str. 16 - přečíst, zápis do sešitu - viz kopie + doplnit stavbu těla hub, vyhledávání dalších jedlých , nejedlých a jedovatých hub

ČJ - čítanka str. 36 - Pohádka o králi + otázky, básně na str. 37 - trénovat přednes

Trénujte písně na Advent.

Domácí úkol mají dnes děti na Teamsech.

M - písemné sčítání : uč. str. 43/ cv. 7, 8, 9

.

16. listopadu 2021

M - písemné sčítání a odčítání : uč. str. 43/ cv. 10 

                                                               47/ cv.2 

                                                               48/ cv. 8

ČJ - U str. 27 SLOH cv. 1, 2, 3 - ústně

ČJ - PS str. 20 SLOH cv. 1

ČJ - PS str. 22 cv. 2

ČJ - PÍSANKA - str. 20

.

18. listopadu 2021

ČJ - PS str. 23 celá, sešit VS - nalepit kopii s vyjmenovanými slovy - můžete si vybarvit. Trénujte řadu vyjm. slov

PRV - U str. 17 - přečti si, PS str. 14 a 15

M - procvičování písemného sčítání a odčítání, kopie ke stažení zde

.

19. listopadu 2021

ČJ - U str. 31 cv. 1 - přepiš věty do školního sešitu - vyjmenované slovo podtrhni

.

22. listopadu 2021

ČJ - PS str. 24 cv. 1, 2, 3,

ČJ - U str. 32 cv. 1 přečtěte si,  do sešitu VS - Nadpis - BÝT - a zapište si slova příbuzná - u lupy + ve žlutém rámečku, pak vynechte řádek a napište POZOR!

BÝT - Chtěl bych být lékařem.

BÍT - Nesmíš bít toho psa.

PRV - U str. 18, PS str. 16 cv. 1a), b)

ČJ - čítanka str. 38 a 39 - do sešitu čtení - nadpis: Dášeňka, čili život štěněte, autor: Karel Čapek

děj: Dášeňka osalvila deset dní života, zjistila, že vidí a začala se učit chodit.  (pod text nakreslete obrázek )

ČJ - písanka str. 21

M - písemné sčítání a odčítání : uč. str. 48/13 - POZOR!  Čísla zapisuj pod sebe a odčítej písemně.

                                                          str. 51/35 - výsledky pak ještě zaokrouhli na desítky

23. listopadu 2021

M - str. 52/42 - POZOR, čísla zapisuj pod sebe a počítej písemně, výsledky pak ještě zaokrouhli na desítky.

      slovní úlohy: str. 49/19 a 20

ČJ - SLOH   

Pracovní list si prosím vytiskněte na A5, vyplňte si ho a nalepte si do slohového sešitu

.

24. listopadu 2021

M - písemné sčítání a odčítání - doplň hravý pracovní list - ke stažení zde 

ČJ - U str. 32 cv. 2 a 3 ústně

ČJ - U str. 32 cv. 4 do školních sešitů

ČJ - PS str. 25 cv. 4 a 5

ČJ - do sešitu VS nalepit tabulku ze strany 33  

ČJ - písanka str. 21 dokončit + str. 22 (polovina) písmeno g, G, Grónsko, iglú,  a přepis vět.

ČJ - čítanka str. 40, 41 a 42 - Nová knížka pro děti o chvástavém štěněti + odpovězte si na otátky k textu

.

25. listopadu 2021

AJ - viz skupiny AJ

ČJ - PP str. 17 - 2. sloupeček

ČJ - U str. 34 - do sešitu VS :

BYDLIT

bydliště, obydlí, dobré bydlo, bydlení

OBYVATEL

obyvatelstvo, obývací, obývat

BYT

bytový, ubytovat se, ubytovna, ubytování, bytná, bytovka

POZOR!

Bydlo = Chválí si své bydlo. (bydlení)

Bidlo = Kanárek si sedl na bidlo. (na tyč)

ČJ - U str. 34 cv. 4 do školního sešitu

PRV - U str. 19 a 20 přečtěte si a zapište do sešitu, ústně si odpovězte na otázky.

UŽITKOVÉ PLODINY

- obiloviny - pšenice, žito, oves, ječmen

- okopaniny - lilek brambor, řepa cukrovka

- léčivé rostliny - jitrocel, heřmánek

- olejniny - řepka olejka, slunečnice

- textilní plodiny - len

- pícniny - jetel, vojtěška

M - uč. str. 58 / cv. 5 a 6, výsledky příkladů zaokrouhli na desítky

.

1. prosince 2021

M - Počítáme do 1 000, kopie k procvičování zde

ČJ - PP str. 18 - dva sloupečky (dokončit stranu), za domácí úkol mají děti str. 19. první sloupeček

ČJ - PS str. 26 cv. 1, 2, 3

ČJ - U - str. 36 - zápis do sešitu VS - OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA + slova příbuzná

pozor - býlí (rostlina) x bílí (barva)

ČJ - Čítanka str. 43, 44 a 45, vyřešte si hádanku o buchtách, Písanka str. 23 celá

M - Počítáme do 1000 - PL ke stažení zde  pouze 1. strana

.

2. prosince 2021

ČJ - U str. 37 cv. 1 - zápis do sešitu VS

ČJ - PP str. 19. druhý sloupeček

ČJ - U str. 36 cv. 4  a 6 ústně

PRV - procvičování učiva - živá příroda - na pondělní desetiminutovky, úvod do nové kapitoly - svět kolem nás - U str. 21 - přečíst si Vlastnosti látek- zkoumáme hmatem, jaké vlastnosti mohou mít, jaké další smysly můžeme využít.

.

3. prosince 2021

ČJ - do sešitu VS - další slova s BY - Bydžov, Bylany, Hrabyně, Zbyněk, Zbyšek, Byšice

ČJ - do školního sešitu - U str. 38 cv. 1 (napiš pouze slovo, které chybí)

ČJ - do školního sešitu - U str. 38 cv. 2 - napiš věty a doplň VS místo obrázku.

ČJ - PS str. 27 cv. 1 a 2

.

6. prosince 2021

ČJ - VS po L a slova příbuzná - nalepit do sešitu VS 

ČJ - PS str. 27 cv. 1 a 2 (kobyla, býk, Přibyslav)

PRV - U str. 21, PS str. 19 cv. 1 a 2

PRV - zápis do sešitu (kopie) 

ČJ - písanka str. 24 a čítanka str. 50

.

7. prosince 2021

ČJ - sloh - U str. 39 cv. 1 a 2 ústně. cv. 3 do slohových sešitů

M - Počítáme do 1 000 - PL ke stažení zde  - pouze druhá strana

.

8. prosince 2021

ČJ - do sešitu VS

POZOR!

mlýn - Na kopci stojí mlýn.

mlít - Budu mlít kávu.

blýskat se - Při bouřce se blýská.

blízká - Je mi velmi blízká.

ČJ - PP str. 19 poslední sloupeček

ČJ - U str. 38 cv. 3 do školního sešitu

ČJ - PS str. 28 cv. 1 a 2

ČJ - písanka str. 25 + trénovat čtení - vlastní četba

M - učebnice str. 5/ cv. 7 - 12 ústně, str. 6 / cv. 14 písemně

HV - píseň Prosinec - Z. Svěrák a Jaroslav uhlíř, dvoučtvrťový takt a tříčtvrťový takt - ukázka na písni kytka masožravá a cvrček

.

9. prosince 2021

ČJ - do sešitu VS

ČJ - U str. 41 cv. 4 do školního sešitu

ČJ - U str. 42 cv. 2 a 3 ústně

PRV - U str. 21 a 22, PS str. 19 (vyzkoušejte si pokusy v 5. cvičení a zapište výsledek do tabulky)

M - Porovnávání čísel - uč. str. 7/cv. 1 ústně

                                            str. 7/cv.3 písemně do ŠS

.

10. prosince 2021

ČJ - do sešitu VS

POZOR!

lysá - Jeho hlava je lysá. (holá)

lísá - Kotě se lísá. (tulí se)

lyska - Lyska je vodní pták.

líska - Líska je keř.

ČJ - PS str. 29 cv. 1, 2, 3, 4

.

13. prosince 2021

ČJ - PS str. 30 cv. 1

ČJ - do sešitu VS - nalepit obrázek 

ČJ - PP str. 20 - 1. sloupeček

ČJ - písanka str. 26, čítanka str. 54 a 55 (Vánoční příběh) nebo vlastní četba

M - Sčítání a odčítání do 1 000 - kopie ke stažení zde

.

14. prosince 2021

M - Sčítání a odčítání do 1 000 - uč. str. 10 / cv. 2  a  str. 11/ cv. 10 ústně

                                                             str.  12 / cv. 19 a cv. 20  do ŠS 

ČJ - do sešitu VS - Pozor!

lyže - Koupím si nové lyže. (náčiní)

líže - Kočka líže mléko. (olizuje)

lýčí - Košík z lýčí. (lýko)

líčí - Maminka se líčí. (upravuje si obličej)

ČJ - PP str. 20 - 2. sloupeček

ČJ - PS str. 30 cv. 2 a 4

PRV - U str. 23 přečíst + zápis do sešitu 

PRV - PS str. 20

ČJ - sloh - PS str. 28 cv. 1 do slohových sešitů + obrázek do sešitu

.

15. prosince 2021

AJ - viz skupiny

ČJ - PP str. 20 - 3. sloupeček

ČJ - PS str. 30 cv. 3 a str. 31 cv. 1, 2, 3

HV - píseň prosinec (Z. Svěrák a J. Uhlíř - najdete na youtube), zpěv vánočních lidových koled,

ČJ - čítanka str. 56 a 57, povídání o Vánocích, psaní ozdobného písma 

M - Sčítání a odčítání do 1 000 - uč. str. 13/ cv. 25 do ŠS

     Vánoční počítání zde - dobrovolné 

.

16. prosince 2021

AJ - viz skupiny

M - Odčítání do 1000 - uč. str. 14 / cv. 34 a 36 do ŠS

       Vánoční sudoku zde - dobrovolné

ČJ - PS str. 32

PRV - U str. 30 a 31, PS str. 27

.

17. prosince 2021

ČJ - PS str. 33, procvičujeme VS po B a L

.

LEDEN 2022

3. ledna 2022

ČJ - U str. 44 cv. 5 do školních sešitů

ČJ - PS str. 34 cv. 1, 2, 3, 4

AJ - viz skupiny

ČJ - písanka str. 27

M - uč. str. 16 cv.41 a 45  na papír nebo do ŠS, 16/44 ústně  

 .

4. ledna 2022

M - uč. str. 17 cv. 48 písemně a cv. 52 ústně

      písemné sčítání - kopie ke stažení zde

 ČJ - U str. 45 cv. 1 a 3 do školních sešitů, cv. 2 ústně

ČJ - PP str. 21 - 2. sloupeček

PRV - dolepit si zápis z Vánoc (s datem 16. 12.) a novou látku Měření hmotnosti s dnešním datem (kopie)

PRV - U str. 24 přečíst si a PS str. 21 ( V pátém cvičení jsme s dětmi vyzkoušeli pokus - váha před obědem a váha po obědě.) :-)

ČJ - sloh - Moje vánoční svátky - vyprávění - do slohových sešitů

.

5. ledna 2022

M - uč. str. 18 cv. 55 a 56 do sešitu nebo na papír

    - připomenout si násobilku......třeba na webu umimematiku.cz - 3. třída - pexeso - násobilka

AJ - viz skupiny

ČJ - Seznámení s VS po M - nalepit kopii do sešitu VS a vysvětlit jednotlivá slova, opakování VS po B a L

ČJ - PP str. 21 poslední sloupeček

HV - opakování pojmů nota celá, půlová, čtvrťová a osminová, notová osnova, houslový klíč, dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt, nové učivo - stupnice (řada tónů jdoucích za sebou) nácvik písně RAMPOUCH ke stažení zde

ČJ - písanka str. 28, čítanka str. 58, 59, 60

.

6. ledna 2022

AJ - viz skupiny

ČJ - procvičujeme VS po B a L seznamujeme se s VS po M

ČJ - sešit VS nalepit si kopie (my, mýt, myslit a mýlit se + sešitek MY x MI) + zápis: Pamatuj! Nezamyslice, Přemysl, Křesomysl, ke stažení zde

ČJ - řazení VS po M např.: https://wordwall.net/cs/resource/9332435/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m

PRV - opakování na pololetní prověrku

PRV - Svět kolem nás - měříme čas - kopie k nalepení do sešitu ke stažení zde

PRV - U str. 25 + PS str. 22 cv. 1, 2, 3, 4

M -  uč. str. 18 cv. 57 do sešitu nebo na papír

       kopie - procvičování sčítání a odčítání - ke stažení zde   ( 1. a 2. sloupeček)

.

7. ledna 2022

ČJ - trénujeme VS po B, L, M

ČJ - PS str. 35 celá strana, sešit VS nalepení nových VS (hmyz myš hlemýžď- ke stažení viz výše)

.

10. ledna 2022

M - příprava na pololetní test - ke stažení zde 

ČJ - U str. 48 cv. 4 a 6 ústně, cv. 8 do školních sešitů

ČJ - procvičujeme na pololetní opakování z ČJ

AJ - viz skupiny

ČJ - písanka str. 29, čítanka dočíst si Ronju a odpovědět si na otázky na str. 60

ČJ - zápis do sešitu čtení - Astrid Lindgrenová * 1907 +2002, švédská spisovatelka, získala Cenu Hanse Christiana Andersena, dílo: Pipi Dlouhá punčocha, Děti z Bullerbynu, Karkulín ze střechy, Skřítek Nils, Ronja, dcera loupežníka

11. ledna 2022

ČJ - U str. 49 cv. 2 ústně a cv. 3 do školních sešitů

ČJ - procvičujeme na pololetní opakování

PRV - PS str. 22 cv. 5 a 6 (cv. 7 za domácí úkol do čtvrtka)

PRV - procvičujeme na pololetní opakování

ČJ - sloh - telefonický rozhovor ke stažení zde

.

12. ledna 2022

AJ - viz skupiny

ČJ - pololetní opakování

HV - píseň "Rampouch", opakování hudební teorie - nota celá, půlová, čtvrťová, takt, notová osnova a stupnice C dur

ČJ - písanka str. 30, čítanka str. 64 a 65 - Zlatovláska, rozdíl mezi prózou a poezií, dovyprávění pohádky, hledání rýmů, práce s textem

M - řešení slovních úloh - kopie ke stažení zde - v  textu úloh barevně označit údaje, které by patřily do stručného zápisu slovní úlohy

.

13. ledna 2022

AJ - viz skupiny

PRV - pololetní opakování

ČJ - PP str. 22 - 1. sloupeček

ČJ - PS str. 36 cv. 6, 7, 8

ČJ - do sešitu VS nalepit a vysvětlit další 3 VS a jejich slova příbuzná (prosím, okopírujte si z U na straně 50 - mýtit, zamykat, smýkat)

M - uč. str. 19  cv.61, 62

             str. 21 cv. 67

.

14. ledna 2022

ČJ - PS str. 37 celá strana

ČJ - U str. 50 cv. 2 a 3 ústně

.

17. ledna 2022

M - uč. str. 19 cv. 65 do školního sešitu nebo na papír

      uč. str. 21 cv. 72 a 75 do školního sešitu nebo na papír

ČJ - diktát vět (procvičujeme VS po B a L)

ČJ - do sešitu VS nalepit VS po M (dmýchat, chmýří, nachomýtnout se a Litomyšl) U str. 51 (prosím okopírujte si), PS str. 38 cv. 1 a 2

ČJ - procvičujeme VS po M např. : https://wordwall.net/cs/resource/27402615/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vs-po-m-p%c5%99esmy%c4%8dky

ČJ - písanka str. 31, čítanka str. 68

AJ - viz skupiny

.

18. ledna 2022

ČJ - PP str. 22 - druhý sloupeček

ČJ - U str. 51 cv. 2 do školních sešitů, cv. 3 a 4 ústně

PRV - Měříme objem - kopie k nalepení do sešitu zde

PRV - U str. 26 přečíst si, PS str. 23 cv. 1, 2, 3

ČJ - SLOH - Adresa - PL k vytištění zde

M - uč. str. 22 cv. 77, 78, 80

.

19. ledna 2022

M - uč. str. 21 cv. 73 a 74

      uč. str. 22 cv. 81 a 82

AJ - viz skupiny

ČJ - diktát vět VS po B, L, M

ČJ - PS str. 38 cv. 3 a 4

HV - houslový klíč a stupnice C dur - kopie k nalepení do notového sešitu zde

ČJ - písanka str. 32, čítanka str. 70 a 71

.

20. ledna 2022

AJ - viz skupiny

ČJ - PP str. 22 - 3. sloupeček

ČJ - U str. 52 cv. 1, 2, 4, 5 ústně, cv. 3 do školních sešitů

PRV - PS str. 23 cv. 4, 5 a 6 - vyzkoušejte si pokus, trénujeme na úterní desetiminutovku - (měříme teplotu, čas, hmotnost a objem)

M - žáci ve škole plnili ve skupinách úkoly na matematicko-vlastivědné téma, pracovali s mapou ČR. Protože nevím, zda máte doma mapu ČR, přikládám jen příklady na procvičování sčítání a odčítání do 1 000 - ke stažení zde

Práci si můžete rozložit do dvou dnů, zítra máme geometrii. Úlohy z rýsování nemocným dětem pro samostatnou práci neukládám.

.

21. ledna 2022

ČJ - PS str. 39 celá strana, str. 40 cv. 1

ČJ - PP str. 23 - první sloupeček

.

24. ledna 2022

ČJ - PS str. 40 cv. 2 a 3, + můžete si vyzkoušet diktát str. 40 cv. 4 (děti ho dnes psaly do diktátových sešitů), za domácí úkol dostaly děti PS str. 41 cv. 3

AJ - viz skupiny

ČJ - Písanka 2. díl str. 1 a 2 , Čítanka str. 72 - 74 Nespokojená Berta - ke stažení zde (kdo nemá doma čítanku)

M - písemné sčítání v oboru do 1 000, kopie ke stažení zde, cvičení 1-5

.

25. ledna 2022

M - dokončení kopie ze včerejška

      - zábavné procvičování písemného sčítání....

  

ČJ - PP str. 23 druhý sloupeček

ČJ - PS str. 41 cv. 1 a 2 + PL ke stažení zde

ČJ - procvičovat VS můžete také na wordwallu např: https://wordwall.net/cs/resource/11003349/vyjmenovan%C3%A1-slova-b-l-m

PRV - desetiminutovka - náhled otázek zde

PRV - zábavné pokusy - náměty na youtube - můžete si některý vyzkoušet

PRV - https://www.youtube.com/watch?v=l7_8rGSZywo

PRV - úvod do nové kapitoly RODINA - U str. 27 přečíst si + zápis do sešitu zde

ČJ - sloh - píšeme pohled - ke stažení zde + zápis do slohových sešitů zde

.

26. ledna 2022

AJ - spojené skupiny - Opakujeme fráze I like / I don´t like..., My favourite food / drink is...

AJ - https://wordwall.net/cs/resource/17710195/my-favourite-food-1

AJ - procvičování probrané slovní zásoby

ČJ - opakování VS po B, L, M např zde: https://wordwall.net/cs/resource/27317793/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-b-l-m-opakov%C3%A1n%C3%AD

ČJ - PP str. 23 - třetí sloupeček

ČJ - nové učivo - SLOVNÍ DRUHY

ČJ - do školních sešitů zápis - náhled zde  k nalepení zde

ČJ - U str. 54 cv. 2 do školních sešitů (pouze přepsat dvě hádanky - doplnit chybějící písmena a dodržet psaní jednotlivých veršů - jeden verš = jeden řádek)

ČJ - písanka 2. díl str. 3, čítanka str. 72 - 74 (Nespokojená Berta) - čtení v rolích s přednesem

M - písemné odčítání do 1 000, kopie ke stažení zde

.

27. ledna 2022

AJ - U str. 22 a 23 - překlad příběhu, PS str. 20 celá strana

AJ - https://wordwall.net/cs/resource/27492722/what-is-this-my-favourite-food

ČJ - U str. 54 cv. 3 a 4 ústně, PS 2. díl str. 2 cv. 1, 2, 3

PRV - U str. 27 - přečtěte si, PS str. 24 celá strana

PRV - https://www.youtube.com/watch?v=qyeIi_yNKyU

M - řešení zajímavých matematických úloh, kopie ke stažení zde

28.  ledna 2022

M - geometrie  - dokreslování obrázků podle osy souměrnosti, kopie ke stažení zde