Úkoly pro nemocné

TÝDEN OD 20. - 24. 5..

ČESKÝ JAZYK

Procvičujeme vyjmenovaná slova, určování rodu, čísla a pádu u podstatných jmen. SLOVESA - nové učivo. Ve středu jsme probírali  OSOBU. Učebnice str. 98 cvičení 1+ žlutý rámeček. DÚ: cv.2 - vzor zápisu: hrabe (on, ona, ono), os.3.,č.j. V pátek se budeme učit ČAS v uč. na str. 99 cv. 1, 3.

PRVOUKA

Společné znaky živočichů, učebnice str. 60. Zápis ZDE

Matematika

Opakování učiva 3. ročníku

učebnice str.45/6

                   43/38 a 41

                   47/15 a 18

                  48/25

                  49/33

                  52/15

Hravý početník 

str. 20/3. a 4. sloupeček

22-23- vždy 4. řádky

13.-17.5. 2024

Matematika

uč. str.41/ 18, 21, 23, 24

           42/28,32, 33

Hravý početník - str.14

Počítáme zpaměti - str. 22/77

15.3.2024

Český jazyk

Procvičujeme slovní druhy. Učebnice str. 66 - ústně cv. 1, 2.

PS str. 12 celá, str. 13 cv. 1 a,b.

Týden od 4. 3. do 8. 3. 2024

Český jazyk 

Učíme se a procvičujeme slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa a příslovce. Učebnice do str. 63. PS str. 8, 9 všechna cvičení. Procvičujeme stále VS po B,L,M.

Písanka str. 3, 4 a 5 (symbol tužky).

Prvouka

Učebnice str. 42 - 43, PL

týden 12. - 16. 2. 2024

Český jazyk

Procvičujeme VS i slovní druhy. Vypracujte si v PP  str. 29 a str. 17. V PS  str. 3, 4, 5.  V odkazu hry a procvičování  z ČJ jsou cvičení  na slovní druhy.

Matematika

- procvičování sčítání a odčítání, násobení a dělení - učebnice str. 29 /cv. 1 a 2 ústně, 4,5, a 9 písemně do ŠS, strana 30/cv. 10 a 15 do ŠS

- kopie PŘEVODY JEDNOTEK HMOTNOSTI.... - cvičení 4, 5 a 6

Hravý početník 1. díl -  str. 23 - celá strana

Hravý početník 2. díl - str. 6/1.sloupeček

týden 29.1. - 2.2. 2024

Český jazyk

Dnes jsme opakovali VS po M. Uč. str. 51 cv. 3, 4 ústně. V PS máme hotová všechna cvičení na straně 38 a 39. 

Ve čtvrtek 1. 2. budeme pokračovat na str. 40 cvičení 1, 2 a 3.

NEZAPOMEŇTE na  procvičovací hry (cvičení)  na třídním webu.

Prvouka -  uč. str. 35 _vniřní orgány. PL místo zápisu dostanete po návratu do školy.

Brzy se nám uzdravte :-)

Matematika

* kontrola správného řešení úloh z Cvrčka 2020

* sčítání a odčítání zpaměti - uč. str. 21/cv. 67 a72 - ústně

* písemné sčítání trojciferných čísel do 1 000 (nákup + ceník)

* uč. str. 22/ cv. 78 a 80

* Hravý početník str.  8 / 3. sloupeček a 30/ 3. sloupeček

týden 15. - 19. ledna 2024

Matematika 

test z GEOMETRIE

procvičování sčítání a odčítání do 1 000 -   web. stránka modré třídy - Hry a procvičování - matematika

Hravý početník - strana 28 a 29, vždy 1. sloupeček

učebnice strana 18 cv. 57 - do ŠS

týden 1.1. - 5.1. 2024

čtvrtek 4.1. 

Matematika

PZ - strana 4 sloupeček 13

učebnice - strana 14 cvičení 36 - do ŠS

HP - strana 26

Týden 11. -15.12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Procičování vyjm. a příbuzných slov po B, učebnice str. 36, cv. 4 písemně do ŠS, str. 37 cv. 1, 3, 4 ústně, cv. 2 písemně. PS str. 27 cv. 2  - obě, str. 28 cv. 1.

Písanka str. 17.

MATEMATIKA

kopie - sčítání a odčítání po stovkách, porovnávání

učebnice - str. 10/cv. 4 a 7

                 str. 11/ cv.15 a 17

                 str. 12 /cv. 19

Týden 4. - 8. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná a příbuzná slova po B, opaky - učebnice str. 33. DÚ: PP str. 20 (1. + 2. sloupeček).

PRVOUKA

Ovoce - učebnice str. 17. Zápis formou myšlenkové mapy.

Podrobnější vysvětlení práce a vzor  posílám po sourozencích.

Anglický jazyk

Zápis do školního sešitu.

4th November

I have got a big black ball.

adjectives (přídavná jména)

big - small (velký - malý)

new - old (nový - starý)

long - short (dlouhý - krátký)

fast - slow (rychlý - pomalý) 

fat - slim (tlustý - hubený)

happy - sad (veselý - smutný)

dark - light (tmavý - světlý)

+ procvičování psaní čísel 11- 20

.

Matematika 

Přirozená čísla v oboru do 1 000

učebnice 2. díl -  str. 4  cv. 6 - zápis do ŠS   př. 203= 2.100 + 0.10 + 3.1

      str. 5 - ústně

Počítáme zpaměti - dokončit stranu 9

Hravý početník - str. 20,21,22 - všechny sloupečky - stačí ale jen do půlky ( vyzkoušet si všechny typy příkladů)

Týden 23.10.-27.10. 2023

ČESKÝ JAZYK

Nauka o slově: PS str. 14 cv. 1 celé, cv. 2, str. 15 vše, 16 cv. 1,2.

Písanka str. 10.

PRVOUKA

Uč. str. 11, do sešitu nakreslit obrázek HORA a popsat- vrchol, úbočí...  

Anglický jazyk

Zápis do školního sešitu:

23rd October

What´s this? Co je toto?

What is it? Co je to?

It´s a pencil case.

slovní zásoba In my school bag.. viz. bakaláři, poslané pracovní listy

Týden 27. 11. - 1. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov B, učebnice str. 34 v. 2, 4. DÚ: PS str. 26 cv. 1, 2.

Týden 16. - 20. října 2023

ČESKÝ JAZYK

Středa 18. 10. PS str. 11 cv. 7., 8., 10., DÚ: str. 12 cv. 15, 16

Učebnice str. 17 cvičení 9 - ústně. PS str. 11 cv. 9. PP str. 4 (prostřední sloupeček).

Psaní - písanka str. 4 k diktátu, str. 8 (1. - 3. makovice).

Každý den čteme z vlastní knížky a vyprávíme obsah četby :-)

Týden 9. - 13. října 2023

ČESKÝ JAZYK

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Učebnice str. 15, 16 cv. 3 ústně, cv. 4 písemně.

PS str. 10 celá, str. 11 cv. 6. Písanka str. 6 celá. 

Týden 2.- 6. října 2023

ČESKÝ JAZYK

PS  str. 7, cv.5, 6, 7. Psaní BĚ, PĚ, VĚ...PS str. 8 -9, cvičení 1 -7. Písanka str. 3 - 6. 

ANGLICKÝ JAZYK

Zápis do školního sešitu:

3 rd October

How old are you? I am eight/nine years old.

5 th October

What colour is it? It´s red,blue, green, yellow, orange, pink, purple, black, brown, green, white, grey.

- ke každé barvě pastelkou nakreslit barevný puntík :-)

* procvičování  poslechu, čtení i psané formy slovní zásoby barvy

Týden 25.-29. září 2023

Středa 27. 9.

ČESKÝ JAZYK

DÚ: učebnice str. 11. cv. 6, doplnit a napsat do domácího sešitu. V úterý 3. 10. budeme psát diktát.

Úterý 26. 9. 

ČESKÝ JAZYK

Procvičování tvrdých a měkkých slabik. PS str. 6, cv. 4. DÚ: PS str. 7, cv. 5.

Pondělí 25.9.

ANGLICKÝ JAZYK

* procvičování číslovek 1-10

* pracovní listy k vyplnění jsou poslány přes zprávu v bakalářích

* zápis do školního sešitu

    What number is it? It´s three, four, eight, nine.

TÝDEN 18. - 22. ZÁŘÍ 2023

Pátek 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 6, cv. 1a, 2. Procvičování psaní - y, i - po tvrdých a měkkých souhláskách.

Čtvrtek 21.9. 2023

MATEMATIKA

hra BINGO - dělení 2

Nakupování - procvičování písemného sčítání

učebnice - str. 14/ cv. 62,63

kopie násobilka 2 zde

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování číslovek 1-10 , poslech i psaná forma

V Út 26.9. test Číslovky 1-10

Středa 20. 9. 2023

Matematika

Sčítací pyramida

Procvičování písemného sčítání

Násobilka 2 - kopie ke stažení zde 

Český jazyk

Dnes jsme procvičovali  psaní u, ú, ů . PS str. 5 cv. 2, 3, 4. DÚ cv. 5

Úterý 19. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Doplňte PS str. 5 cvičení 1 (včetně a). PL na procvičení psaní ú, ů.

Čtení: čítanka str. 5- přečti a vyřeš hádanky.

Psaní: písanka str. 3 - přepis textu ZÁŘÍ

PRVOUKA

Do sešitu nalep obrázek školy a dokresli její okolí - budovy, silnici, zaačky... Dokresli KOLO -   učebnice str. 3. Nalep do sešitu.

.

MATEMATIKA

Hravý početník - strana 4/1.sl.

Učebnice -  strana 10/cv.40 - 4. a 5. sloupeček

Procvičování písemného sčítání - hra "Nakupování"

Pondělí 18. 9. 2023

MATEMATIKA

Hravý početník - strana 2/ 2. a 3. sl.

                            strana 3/ 2. a 4. sl.

Učebnice - strana 7/ cv. 25 a 27

                  strana 10 / cv. 40 - 1. a 2. sl.

.

ANGLICKÝ JAZYK

Zápis z hodiny:

18th September

Who´s this?

She´s Vanda.

He´s Tonda.

It´s Lucky.

19th September

1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten

PS str. 6/3