Úkoly pro nemocné

Týden 25.-29. září 2023

Pondělí 25.9.

ANGLICKÝ JAZYK

* procvičování číslovek 1-10

* pracovní listy k vyplnění jsou poslány přes zprávu v bakalářích

* zápis do školního sešitu

    What number is it? It´s three, four, eight, nine.

TÝDEN 18. - 22. ZÁŘÍ 2023

Pátek 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

PS str. 6, cv. 1a, 2. Procvičování psaní - y, i - po tvrdých a měkkých souhláskách.

Čtvrtek 21.9. 2023

MATEMATIKA

hra BINGO - dělení 2

Nakupování - procvičování písemného sčítání

učebnice - str. 14/ cv. 62,63

kopie násobilka 2 zde

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování číslovek 1-10 , poslech i psaná forma

V Út 26.9. test Číslovky 1-10

Středa 20. 9. 2023

Matematika

Sčítací pyramida

Procvičování písemného sčítání

Násobilka 2 - kopie ke stažení zde 

Český jazyk

Dnes jsme procvičovali  psaní u, ú, ů . PS str. 5 cv. 2, 3, 4. DÚ cv. 5

Úterý 19. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK

Doplňte PS str. 5 cvičení 1 (včetně a). PL na procvičení psaní ú, ů.

Čtení: čítanka str. 5- přečti a vyřeš hádanky.

Psaní: písanka str. 3 - přepis textu ZÁŘÍ

PRVOUKA

Do sešitu nalep obrázek školy a dokresli její okolí - budovy, silnici, zaačky... Dokresli KOLO -   učebnice str. 3. Nalep do sešitu.

.

MATEMATIKA

Hravý početník - strana 4/1.sl.

Učebnice -  strana 10/cv.40 - 4. a 5. sloupeček

Procvičování písemného sčítání - hra "Nakupování"

Pondělí 18. 9. 2023

MATEMATIKA

Hravý početník - strana 2/ 2. a 3. sl.

                            strana 3/ 2. a 4. sl.

Učebnice - strana 7/ cv. 25 a 27

                  strana 10 / cv. 40 - 1. a 2. sl.

.

ANGLICKÝ JAZYK

Zápis z hodiny:

18th September

Who´s this?

She´s Vanda.

He´s Tonda.

It´s Lucky.

19th September

1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten

PS str. 6/3