Úkoly pro nemocné žáky

9. září 2021

AJ - pracovní sešit (PS) str. 2 cv. 1, 2, 3

ČJ - učebnice (U) str. 4 cv. 4 do školního sešitu, cv. 4a, 4b pouze ústně

ČJ - pravopisné pětiminutovky (PP) str. 1 celá

M - U str. 4/7 a str. 5/16

Prv - U str. 3 - opakování dopravních značek, rozdělení podle významu, další příklady

Prv - PS str. 3 cv. 1, 2, 3

.

10. září 2021

ČJ - U str. 5 cv. 5 a), b) - do školního sešitu

opakujeme druhy vět

.

13. září 2021

ČJ - PS str. 2 cv. 1, 2, 3, 4

ČJ - PP str. 2 - ú/ů, str. 3 celá strana

M - U str. 4 cv. 6, str. 6 cv. 19

Prv - PS str. 4 celá strana, opakujeme druhy dopravních značek - zákazové, příkazové, výstražné, upravující přednost a informativní

AJ - čísla 1 - 10, barvy - opakování z druhého ročníku - přiřazujeme - blue sky, green grass, pink pig...

ČJ - písanka str. 2

.

14. září 2021

M - U str. 8 cv. 30, str. 5 cv. 14 (ústně nebo na papír)

ČJ - PP str. 4 první a druhý sloupeček

.

15. září 2021

M - U str. 7 cv. 27 ústně

M - U str. 10 cv. 40 a str. 12 cv. 53 do školních sešitů

AJ - Numbers - 1 - 20, What´s your name? My name is..., How are you? I´m fine, procvičujeme barvy

ČJ - PS str. 2 cv. 5 a 6

ČJ - PP str. 4 - 3. sloupeček, str. 5 celá strana

ČJ - opakujeme slova nadřazená, podřazená a souřadná

HV - nácvik písní "Ach synku, synku" a "Chválím Tě, Země, má"