Úkoly pro chybějící

27. května 2022

ČJ - PP str. 40 - druhý sloupeček

ČJ - U str. 106 - zápis do sešitu - žlutý rámeček

ČJ - U str. 106 cv. 1 ústně, cv. 2b) do školního sešitu zapsat pět sloves a určit u nich os., č., čas

PRV - U str. 57 a 58, PS str. 49

.

26. května 2022

ČJ - PL ke stažení zde

ČJ - sloh - U str. 105 ústně, PS str. 37

AJ - 1. skupina - U str. 48, 49, PS str. 44

.

24. května 2022

AJ - viz skupiny

ČJ - PP str. 39 - třetí sloupeček

ČJ - U str. 104 cv. 1 ústně, cv. 2, 2a), 2b) - tři věty do školního sešitu

ČJ - U str. 104 cv. 3, 3a), 3b), 3c) ústně

PRV - U str. 55, 56, PS str. 48 + zápis do sešitu (kopie)

.

18. května 2022

M- pís. násobení - uč. str. 52 cv. 15

   - pís.sčítání a odčítání s vtipem - ke stažení zde

AJ - viz skupiny

ČJ - PP str. 38 - třetí sloupeček

ČJ - U str. 101 cv. 2 do školního sešitu, U str. 101 cv. 3, 3a), 3b) ústně

ČJ - písanka str. 26, čítanka str. 117 - 119 - Medvídek Pú - dokončení

.

17. května 2022

M - procvičování násobení a dělení mimo obor násobilky - Počítáme zpaměti - str. 19 cv. 65 a str. 21 cv. 75

 - uč. str. 48 cv. 22 do ŠS

AJ - viz skupiny

ČJ - PP str. 38 - první a druhý sloupeček

ČJ - sešit VS - zápis - PAMATUJ SI! - vidět, viset (obraz na zdi), viklat, vinout, vikýř, pyramida, pyžamo, myrta (keř), vlys (ozdobný pás), kavyl (tráva)

ČJ - U str. 101 zápis žlutého rámečku do školního sešitu

ČJ - U str. 101 cv. 1, 1a), 1b) ústně, cv. 2 ústně

ČJ - Trénovat můžete zde: https://wordwall.net/cs/resource/11816739/p%C3%A1dov%C3%A9-ot%C3%A1zky

PRV - PS str. 44, U str. 53 + zápis (kopie) do sešitu, PS str. 45 cv. 1, 2, 3

.

16. května 2022

ČJ - procvičujte VS, slovní druhy a určování osoby, čísla a času u sloves

ČJ - PS str. 34 cv. 1, 3, 4 (cv. 2 ústně), str. 35 - infinitiv (cv. 1, 2, 3, 4)

ČJ - písanka str. 25, čítanka str. 117 - 119 - Medvídek Pú

M - písemné násobení - uč. str. 47 cv. 14, 15, 18 do školního sešitu nebo na papír

.

13. května 2022

ČJ - PP str. 37 poslední sloupeček

ČJ - U str. 99 cv. 4 ústně

ČJ - U str. 100 - zápis do šolního sešitu SLOVESA - INFINITIV

ČJ - U str. 100 cv. 1, 1a), 1b) ústně, cv. 2 do školního sešitu, cv. 2a) ústně

PRV - desetiminutovka - opakování lekce "Neživá příroda"

PRV - U str. 51 a 52, PS str. 43

.

10. května 2022

AJ - wordwall k procvičování nové slovní zásoby zde: https://wordwall.net/cs/resource/13612145/angli%c4%8dtina/the-beach nebo zde: https://wordwall.net/cs/resource/14928916/angli%c4%8dtina/the-beach

M - Jednotky času - uč. str. 38 cv. 1 ústně, cv. 2 do sešitu, Počítáme zpaměti str. 20 cv. 69

ČJ - U str. 98 cv. 1, 1a), 1b), 2 ústně, cv. 2b) a cv. 3 do školních sešitů

PRV - U str. 50 a 51, PS str. 42

PRV - koloběh vody na youtube např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

zde: https://www.youtube.com/watch?v=BtF6yW1e-xQ nebo zde: https://www.youtube.com/watch?v=4O7fQjK36G0

.

9. května 2022

ČJ - U str. 97 cv. 3 ústně

ČJ - PS str. 32 celá strana (cv. 4 dostaly děti za domácí úkol)

ČJ - stále opakujeme VS a slovní druhy

ČJ - písanka str. 22 a 23

ČJ - čítanka str. 112 a 113 Maminčina maminka

M - uč. str. 36 cv. 23 a 27, Počítáme zpaměti str. 21 cv. 73

.

6. května 2022

ČJ - PP str. 36 - druhý a třetí sloupeček

ČJ - zápis do školního sešitu SLOVESA (žlutý rámeček U str. 97)

ČJ - U str. 97 cv. 1 ústně, cv. 1a) ústně, cv. 1b) do školních sešitů

Na pohádku o pejskovi a kočičce se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=-PGnB4LTs9E

ČJ - U str. 97 cv. 2, 2a) ústně

PRV - PS str. 41

PRV - zápis do sešitu ke stažení zde

.

Matematika 25. 4. - 29. 4. 2022

Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem

uč. str. 27 cv. 15 a 22

uč. str. 28  cv. 1, 2 ,4

kopie k procvičování ke stažení zde

písemné počítání s " vtipem" ke stažení zde

22. dubna 2022

ČJ - PP str. 33 poslední sloupeček

ČJ - U str. 89 cv. 3 do školního sešitu, cv. 4 a 5 ústně

ČJ - PS str. 25 celá strana

PRV - U str. 46, PS str. 38 celá + str. 39 cv. 1

PRV - kopie zápisu k nalepení do sešitu

21. dubna 2022

M - Procvičování pís. sčítání a odčítání a VELKÉ NÁSOBILKY

uč. str. 26 cv. 12

Počítáme zpaměti str. 17 cv. 57

kopie ke stažení zde

20. dubna 2022

ČJ - PP str. 32 poslední sloupeček, str. 33 dva sloupečky (děti dostaly za domácí úkol)

ČJ - U str. 88 cv. 2 a 5 do školního sešitu

M - Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem- "VELKÁ NÁSOBILKA" 

 uč. str. 25 cv. 1, 2 do ŠS

 uč. str.25 cv. 5    první 4 příklady do ŠS

                           

AJ - viz skupiny

HV - zápis do notového sešitu: dynamická znaménka

pp - pianissimo - velmi slabě

p - piano - slabě

mp - mezzopiano - středně slabě

mf - mezzo forte - středně silně

f - forte - silně

ff - fortissimo - velmi silně

HV - nácvik písně Kozel - k poslechu zde: https://www.youtube.com/watch?v=A0pERF9FksA

ČJ - písanka str. 17, čítanka str. 101 a 103 - báseň duben, + vlastní četba

.

19. dubna 2022

AJ - viz skupiny

M - Dělení násobků deseti jednocifernými čísly - uč. str. 22 cv. 1 do ŠS

                                                                                     str. 22  cv. 4 ústně

                                                                                     str. 22  cv. 2 a 3 do ŠS

                                                                                    DÚ  :  Počítáme zpaměti str. 13 cv. 50

ČJ - do sešitu VS  - nalepit VS po V - kopie k tisku zde

ČJ - do sešitu VS zápis POZOR!

výskat - Kdo to tak hlasitě výská? (radostně křičet)

vískat - Maminka ho víská ve vlasech. (hladit ve vlasech)

ČJ - PL ke stažení zde

PRV - dokončení kapitoly lidé a společnost - zápis do sešitu k tisku zde

PRV - U str. 44 a 45

.

12. dubna 2022

AJ - viz skupiny

PRV - čtvrtletní opakování

ČJ - vyjmenovaná slova po V - vy, vysoký, výt - zápis do sešitu VS Pozor!

výška - Z rozhledny dolů je to velká výška. (vysoko)

vížka - Kostel má opravenou vížku. (věž)

vyje - Vlk vyje na měsíc. 

vije - Jana vije věneček. (plete)

vyla - Vlčice vyla na měsíc.

vila - Bydlí ve staré vile. (dům)

výt - skučet

vít / Vít - plést / jméno

ČJ - U str. 87 cv. 2, 4 a 5 ústně

ČJ - PP str. 32 - prostřední sloupeček

.

11. dubna 2022

ČJ - čtvrtletní opakování

ČJ - PL - čtení s porozuměním ke stažení zde (nalepte do sešitu čtení)

ČJ - písanka dokončení strany 16

.

8. dubna 2022

ČJ - do sešitu VS zapsat Pamatuj: symbol, synagoga (židovská modlitebna), synonyma, Bosyně, Sychrov + nalepit kopii VS po V  - ke stažení zde  (seznámení s novými vyjmenovanými slovy - VS po V v testu nebudou)

ČJ - U str. 86 cv. 1 ústně

ČJ - PS str. 24 cv. 1 a 2

PRV - U str. 43, PS str. 37 - V úterý 12. 4. nás čeká čtvrtletní opakování z PRV - učte se, ať můžu dávat samé pěkné známky :-)

.

7. dubna 2022

AJ - viz skupiny

M - hodnocení výsledků čtvrtletního testu, procvičování zápisu ke slovním úlohám, řešení slovních úloh - práce s textem slovní úlohy- barevné zvýraznění číselných údajů a slov, která k nim patří.....zapsání stručného zápisu, sestavení příkladu, vyřešení a odpověď..... kopie ke stažení zde
 Děti ve škole si vždy vystřihly jedno zadání, nalepily do sešitu, barevně vyznačily důležité údaje, hned k tomu pod výstřižek zapsaly text zápisu( např.    žáků...28,  družstva ... po 9,  družstev....?, zbylo... ? žáků), sestavily si tak zápis, úlohu vyřešily a zaznamenaly odpověď.

ČJ - opakujeme na čtvrtletní prověrku (PONDĚLÍ) - abeceda, u, ú, ů, párové souhlásky, bě, pě, vě, mě, antonyma, synonyma, homonyma, slova nadřazená, podřazená a souřadná, kořen slova, stavba slova, VS po B, L, M, P, S, slovní druhy a rod, číslo a pád u podstatných jmen

ČJ - U str. 84 cv. 5 a 6 ústně

ČJ - U str. 85 cv. 1, 2 a 3 ústně

ČJ - U str. 85 cv. 4 (diktát) - můžete si vyzkoušet

ČJ - sloh - U str. 79 celá ústně - povídáme si o Velikonocích, zvycích a tradicích, symbolech Velikonoc

Můžete vyzkoušet třeba zde:https://wordwall.net/cs/resource/11973915/velikonoce

Nebo zde: https://wordwall.net/cs/resource/13435306/velikonoce

.

6. dubna 2022

Pro děti, které byly nebo jsou nemocné doplňuji učivo, abychom měli vše v pořádku a nic nám nechybělo. :-)

Potřebné sešity a pracovní list z písanky jsem nachystala na lavičku v chodbě. :-)

ČJ - VS po B, L, M, P, S, slovní druhy a pádové otázky, procvičujeme na pondělní čtvrtletní opakování

ČJ - VS po S dokončení, nalepit do sešitu VS - kopie ke stažení zde

ČJ - do sešitu VS zapsat Pozor!

sypat - Sype mák na rohlíky.

sípat - Je nemocný a sípe. (má chrapot)

ČJ - U str. 84 cv. 2 do školního sešitu

ČJ - U str. 84 cv. 4 do domácích sešitů

ČJ - PS str. 23 celá a PP str. 31 celá 

AJ - viz skupiny

HV - Antonín Dvořák - zápis do sešitu - ke stažení zde

HV - procvičujeme na malý testík - názvy not, dělení hudebních nástrojů, stupnice C dur, hudební skladatelé, dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt

ČJ - písanka str. 16  - pouze první cvičení (spisovatelé), pokud jste některou z knih v pravém sloupečku četli, tak si políčko vybarvěte

ČJ - PL - opis písmen S, L, Z

ČJ - čítanka str. 98, 99, 100, 101

M - Čtvrtletní test - chybějící žáci si test napíší, jakmile se vrátí po nemoci( materiály na přípravu byly k dispozici na webu v pondělí 4.4.)

.

.4. dubna 2022

M - Příprava na kontrolní práci - kopie ke stažení zde    (test píšeme ve středu...)

Čj - Vyjmenovaná slova po S - ....sýkora, sýček, sysel a slova příbuzná - uč. str. 83

úterý 29. března 2022

ČJ - řada vyjmenovaných slov po S, uč. str.80-81

     - PP str. 30 druhý sloupeček

M - dělení se zbytkem - Počítáme zpaměti str. 15 sloupeček B a C, str. 12 - třetí sloupeček

pondělí 28. března 2022

Čj - U str. 78 cv. 1 do školního sešitu

     - U str. 78 cv. 2 a), b), d) ústně, cv. 2c) do školního sešitu 

     - U str. 78 cv. 3 ústně 

      - PS str. 20 cv. 1 za domácí úkol

M - procvičování dělení se zbytkem - Počítáme zpaměti - str. 15 sloupeček A a str. 12, druhý sloupeček

25. března 2022

ČJ - trénujte VS po B, L, M, P, slovní druhy a pádové otázky

ČJ - PP str. 30 - první sloupeček (VS po P)

ČJ - U str. 77 cv. 4 do školního sešitu

ČJ - PS str. 20 cv. 1, 2

PRV - zápis do sešitu ke stažení zde

PRV - PL - "To jsem já" ke stažení zde - napište si své jméno, nalepte fotografii, kdy vám byl jeden rok a dotvořte dle libosti (pište a kreslete, co máte rádi - zvířata, jídlo, barva...)

PRV - U str. 41, PS str. 34 dokončit

.

24. března 2022

AJ - pracovní list How many? ke stažení zde

ČJ - PS str. 19 celá

ČJ - U str. 77 cv. 1, 2 - do sešitu VS nalepit kopii a zapsat si POZOR! (modrý rámeček)

ČJ - U str. 77 cv. 3 (kopie) do školního sešitu

ČJ - procvičování zde: https://wordwall.net/cs/resource/29194240/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vs-po-b-l-m-p

M - dělení se zbytkem - děti ve škole si zahrály "běhací "hru s tajenkou...

    ty  můžeš hrát a procvičovat  zde: https://wordwall.net/cs/resource/15006045/d%C4%9Blen%C3%AD-se-zbytkem

.

23. března 2022

M - dělení se zbytkem - uč. str.15 cv. 43  - 4 sloupečky - písemně

                                            str. 16 cv. 49 - písemně

                                            Počítáme zpaměti - str. 12 cv. 45 - písemně

AJ - pracovní list The very hungry caterpillar - dokončení, PS str. 28

ČJ - procvičujte VS po B, L, M, a probrané po P, pádové otázky a slovní druhy, procvičovat můžete zde: https://wordwall.net/cs/resource/16673327/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na-rod-%C4%8D%C3%ADslo nebo zde:https://wordwall.net/cs/resource/28327929/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vs-po-p  nebo zde: https://wordwall.net/cs/resource/13192478/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy-kv%c3%adz

ČJ - PS str. 18 cv. 3, 4

ČJ - nová VS kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat a slova s nimi příbuzná

ČJ - U str. 76 cv. 2, 3 do školního sešitu, cv. 4 ústně

HV - trénujte názvy not stupnice C dur a délky not (nota celá, půlová, čtvrťová a osminová)

HV - procvičovat můžete zde: https://wordwall.net/cs/resource/26004179/pozn%C3%A1va%C4%8Dka-noty-c-dur

ČJ - čítanka str.  90 - Knihomolové (pozor, v poslední přesmyčce mají chybu)

.

22. března 2022

AJ - The very hungry caterpillar ke shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

M - dělení se zbytkem - U str. 16 cv. 47 ústně

M - U str. 16 cv. 49, str. 17 cv. 56, 59 písemně

ČJ - PP str. 29 poslední sloupeček

ČJ - U str. 75 cv. 5 ústně

ČJ - PS str. 18 cv. 2

ČJ - trénovat můžete zde: https://wordwall.net/cs/resource/11733606/p%C3%A1d-%C4%8D%C3%ADslo-a-rod-podstatn%C3%BDch-jmen nebo zde: https://wordwall.net/cs/resource/9188904/rod%C4%8D%C3%ADslop%C3%A1d-podstatn%C3%BDch-jmen

PRV - kopie k nalepení do sešitu ke stažení zde

PRV - PS str. 34 cv. 2 a 3

.

21. března 2022

ČJ - zápis do sešitu VS - nalepení VS netopýr, slepýš, pyl + modrý rámeček

ČJ - U str. 75 cv. 2, 4 do školního sešitu

ČJ - PS str. 18 cv. 1, 1a)

ČJ - písanka str. 14,

ČJ - čítanka str. 86, 87 - "Jak rostou žáby" - můžete si vývoj žáby vyhledat na internetu nebo v encyklopedii

M - vyhodnocení soutěže Matematický klokan - ukázka správného řešení

MG - Kruh a kružnice - uč. 2. díl str. 35- 36, 42