PRO NEMOCNÉ

31. 1. 2023

Slabikář str. 30 + 58-60

Písanka str. 7 celá

V užitečných odkazech máte nové procvičování na ČJ + M - děti dnes pracovaly s tablety.

M str. 6 dokončit stranu.

Trénujte rozklady čísel - domečky

.

30. 1. 2023

Diktát vět

Slabikář str. 56 a 57

Písanka str. 6 - nové písmeno y

M str. 5 celá + str. 6 cv. 1, 2, 3

PRV str. 41 Povolání

HAJ - PL (toys - dokreslete hračky a napište anglická slovíčka (doll, drum, train, car, guitar, plane + fráze I have got = já mám)

.

.

27. 1. 2023

Diktát vět - trénujte

Slabikář str. 54, 55 + za domácí úkol str. 56

Písanka str. 5 celá (poslední dvě věty dostaly děti za domácí úkol)

M str. 4 celá + PL 3 sloupečky příkladů A, B, C (pracovní list s příklady najdete ke stažení níže - 26. 1. )

Hra na kalkulačky, práce s číselnou osou, rozklady čísel.

.

26. 1. 2023

Diktát vět na tabulku. (2-3 věty)

Slabikář str. 52

Seznámení s novým písmenem Šš

Slabikář str. 53

Písanka str. 4 dokončit

M str. 3 celá

M - hra na kalkulačky, trénujte + - do 10, rozklady čísel

M - PL - obrázek - vybarvovačka podle výsledků - ke stažení ZDE

.

25. 1. 2023

Diktát vět

Slabikář str. 30 + 52

Písanka str. 4 - pouze 3 řádky - nové písmeno J - seznámení - nácvik psaní - nejprve na tabulku/papír

PRV str. 40 - opakování lekce - Já to hravě zvládnu

.

24. 1. 2023

Diktát vět

Slabikář str. 30 - slova s H h

Slabikář str. 51

Sešit opis a přepis 5 řádků: přepis Míla, opis malá, přepis Nela, opis pusa, přepis jelen

M str. 2 celá strana - v šestém cv. děti dokreslovaly koruny obyčejnou tužkou

.

23. 1. 2023

Slabikář str. 50 - nové písmeno Hh

Písanka str. 3

M 3. díl seznámení s čísly 11-20,  1. strana - počítáme množství v jednotlivých regálech - ke každému regálu napsat počet

HAJ - opakování slovní zásoby Toys, colours and numbers

PRV str. 39

.

20. 1. 2023

Slabikář str. 48 a 49 - trénujte čtení s dvojhláskou OU a AU

Písanka - nové písmeno N str. 2

Trénujte diktát vět. Náležitosti věty - na začátku velké písmeno, na konci věty tečka.

M str. 32  - dokončit, překontrolujte si celý díl, jestli vám něco nechybí. V pondělí děti dostanou nový díl. :-)

.

19. 1. 2023

Diktát vět - na tabulku

Slabikář str. 47

Seznámení s dvojhláskou OU a AU

Čtení slabik s OU + děti vymýšlely slova s těmito slabikami - náhled ZDE

Slabikář str. 48

Sešit opis a přepis - 4 oranžové řádky

M - pololetní opakování + M str. 32 cv. 1, 2, 3, 4

HV - nácvik masopustních písní + básnička:

Trubka troubí, vytrubuje,

s bubínkem nám oznamuje,

masopust zas přišel k nám, 

rej masek já dobře znám.

Všichni velkou radost mají, 

muzikanti k tanci hrají!

.

18. 1. 2023

Seznámení s novým písmenkem Zz - pohádka - ke stažení ZDE

Slabikář str. 29 - slova s písmenkem Z + str. 46 - Zápas

Sešit opis a přepis - 4 zelené řádky - přepis tiskacího písma do psané podoby

PRV - pololetní opakování

.

17. 1. 2023

Sešit opis a přepis - 4 modré řádky - opis

ČJ - PL - dokončit, kdo nestihl včera

Slabikář str. 44 a 45

Trénujte básničky na třídní kolo recitační soutěže.

M str. 31 celá

Trénujte rozklady čísel - domečky

.

16. 1. 2023

Slabikář str. 44 a 45

Písanka druhý díl - první strana - velké psací M

PRV str. 37 a 38

Haj - do sešitu jsme si nakreslili: velký míč a k němu slovíčko BIG, malé auto - SMALL, starou panenku - OLD, novou koloběžku - NEW

Fráze - I have got... - Já mám...

M str. 30

.

13. 1. 2023

Diktát slov

Seznámení s novým písmenem Vv - pohádka k písmenku ke stažení ZDE

Slabikář str. 29 + 43 nové písmeno Vv

Procvičování na pololetní opakování - určování počtu slabik, počáteční písmeno / slabika...

M str. 29

Práce s papírovými mincemi: jakým způsobem mohu zaplatit např.:8 Kč, 10 Kč... Kolik Kč mi prodavač vrátí, když si koupím lízátko za 7 Kč a zaplatím ho desetikorunou...

Řazení čísel od nejmenšího po největší a naopak, domečky (rozklady čísel)

.

12. 1. 2023

Trénujte diktát slov.

Slabikář str. 42

Písanka str. 32 + překontrolovat, zda mají děti vše dopsané

M str. 27 + 28

HV - trénovali jsme písničky na Masopust

.

11. 1. 2023

Slabikář str. 41 + 28 Rr

Písanka str. 31

PRV str. 36

Domácí úkol z M - viz domácí úkoly

.

10. 1. 2023

Trénujte diktát slov.

Slabikář str. 41 - seznámení s novým písmenem Rr

Písanka str. 29 + 30

M str. 26 celá

Využijte papírové mince ze sešitu a trénujte rozklady čísel.

.

9. 1. 2023

Diktát slov - trénujte psaní dvouslabičných slov (jáma, melu, pole, maso, nesu...)

Slabikář str. 40 celá + trénovat str. 28 "K"

M str. 25 dokončit  (cv. 1 a 2) + str. 26 cv. 1

Dnes jsme pracovali s čísly a mincemi - seřaď čísla vzestupně a sestupně (od nejmenšího, od největšího), hráli jsme na obchod: např.: Koupila jsem dva jogurty (jeden stál 4 Kč) a jeden rohlík (1 Kč). Kolik Kč jsem zaplatila? Jaké mince mohu použít? Kolik mi prodavač vrátí, když mu dám 10 Kč?...

PRV str. 34 a 35, řekli jsme si básničku "Paleček a jeho kamarádi" od Fr. Hrubína - najdete i na youtube, nebo máte třeba i doma. Zazpívali jsme si Hlava, ramena, kolena, palce.

.

6. 1. 2023

Slabikář str. 39 + 28 (K/k)

ČJ - PL dokončit (opis + obrázky na K)

Trénujte diktát slabik i slov.

M str. 24 dokončit + str. 25 pouze příklady pod obrázky (ovoce, ořechy, pečivo, houby a plody)

V domácích úkolech najdete informace, co si mají děti po víkendu přinést.

.

5. 1. 2023

Slabikář str. 38 + str. 39 za domácí úkol

ČJ - PL - pokračování - 2. cvičení (králíčci) + na druhé straně opis - pouze polovinu (5 řádků)

M str. 24 cv. 1, 2, 3

M - PL - dokončit

HV - zpěv písně My tři králové a seznámení s některými hudebními nástroji - ke stažení ZDE

Děti si vyzkoušely hudební kvíz - poznávačku nástrojů dle zvuku - tak můžete též vyzkoušet: ZDE

.

4. 1. 2023

Vyvození nového písmene a jeho čtyř podob - pohádka o písmenku K - můžete si přečíst ZDE.

Slabikář str. 37 + str. 38 dostaly děti za domácí úkol.

Psali jsme diktát slabik (probraná písmena - a, e, i, o, u, m, l, s, p, t, j, n) - trénujte 

ČJ PL cv. 1 - písmeno K - vybarvěte korále dle zadání - ke stažení ZDE

M PL str. 19 dokončit, str. 20 celá + str. 21 cv. s ptáčkem děti dostaly za domácí úkol

PRV - úvod do nové kapitoly - str. 33 celá

.

3. 1. 2023

Prosím, překontrolujte všechny sešity, dnes jsme se snažili vše sjednotit. Níže je seznam, co byste měli mít hotové. Děkuji za doplnění.

Slabikář - vše do str. 27 + str. 35 a 36

Písanka vše do str. 27

Sešit opis a přepis vše do data 3.1. (pokud děti mají sešit u sebe a nemají ode mě předepsáno - děti dnes psaly slabiky ma, te, li, so, pu, a slovo jásá

Prvouka vše do str. 32

Matematika vše do str. 23 (dnes jsme dělali str. 23)

Pracovní list z matematiky str. 18 celá + str. 19 cv. s ptáčkem

.

22. 12. 2022

Najdete v sekci Domácí úkoly.

.

21. 12. 2022

hra na robota a hra slabika nás probudí

slabikář str. 27 sloupečky s písmenem D + str. 36

Trénujte probraná psací písmena (a, e, i, o, u, m, l, t, s, p, j)

písanka str. 25 a 26 na str. 26 tiskací za domácí úkol

PRV - opakování učiva o zimě, povídejte si o vánočních zvycích. V učebnici by děti měly mít dokončenou kapitolu Zima. Vše po str. 32.

Děti dostaly na vánoční prázdniny domů slabikáře. Trénujte čtení, využívejte užitečné odkazy.

.

20. 12. 2022

hra na robota, slabika nás probudí

slabikář str. 27 sloupečky – procvičení čtení + str. 35 a 36

diktát slabik / slov 

písanka str. 24 – nové písmeno n – vymýšlejte co nejvíc slov na N  - vyzkoušejte psaní nejprve na papír, připomeňte si psaní m – rozdíl…

M str. 21 dokončit + str. 22 celá  (za domácí úkol děti dostaly cv. 4 a 6)

Uvolňovací cviky – dokončení

Trénujte rozklady čísel do 9

.

19. 12. 2022

hra na robota

slabikář str. 27 sloupečky s písmenem N procvičení – zopakování

 trénujte diktát slabik – probraná psací písmena (a, e, i, o, u, m, l, t, s, p, j)

pracovní list – obrázky – Co mají společného? – začínají na D - seznámení s novým písmenem (vybarvit a doplnit písmena) ke stažení ZDE

hra slabika nás probudí nebo hláska nás probudí (písmeno D ve slově)

písanka str. 23 celá – poslední dva řádky za D.Ú. (jáma, jojo)

slabikář str. 35 – nové písmeno D

můžete samozřejmě využít i užitečné odkazy

M str. 20 – odčítání + str. 21 cv. 1,2, 3

Můžete si zahrát hru: jsem o (jednu, dvě…) větší /menší než, co jsem za číslo? Jsem hned před /za, co jsem?

Trénujte rozklady čísel

Uvolňovací cviky – chybí nám poslední stránka – opakování číslic

V hravé angličtině se děti seznámily se slovíčky spjatými s Vánoci – present – dárek, Christmas tree – vánoční stromeček, star – hvězda a snowman – sněhulák - obrázky si nakreslily do sešitu a popsaly

koleda We wish you a merry Christmas

Já to hravě zvládnu – PRV pracovní učebnice – opakování probrané kapitoly o zimě

Povídejte si o Vánocích, zopakujte zvířecí rodiny, můžete se znovu podívat na youtube – záchranná stanice Makov, opět můžete využít užitečné odkazy – stopy a Vánoce – přeházená písmena

Všem marodům přeji brzké uzdravení. 

.

16. 12. 2022

Hra na robota, slabika nás probudí nebo hláska nás probudí (písmeno N ve slově – může být na začátku, uprostřed nebo na konci)

Slabikář str. 27 sloupečky s písmenem N

Písanka str. 22 – nové písmeno j – rozložte si ho na bič a dolní kličku, důležité aby děti nezapomínaly nad j udělat tečku – trénujte na papír, pak do sešitu

Můžete samozřejmě využít užitečné odkazy

Trénovat můžete diktát slabik – procvičujte probraná psací písmena (a, e, i, o, u, m, l, t, s, p, j)

M str. 19, ve druhém cvičení se seznamte s pojmem sudé a liché číslo – vysvětlit si např. když si ve škole děláme dvojice – jsme v páru 2, 4, 6 jsou to sudá čísla, naopak když nám chybí nebo přebývá třeba ponožka, máme 1 nebo 3 ponožky – tak máme lichý počet…

Zahrajte si hru: jsem o (jednu, dvě…) větší /menší než, co jsem za číslo? Jsem hned před /za, co jsem?

Využít můžete užitečné odkazy, trénujte rozklady čísel - "domečky"

.

15. 12. 2022

Trénujte diktát slabik a slov. Zahrajte si hru na robota...

Slabikář str. 26

Písanka str. 21

M str. 18 celá + str. 19 cv. 1 + za domácí úkol děti dostaly PL str. 19 cv. s ptáčkem

.

14. 12. 2022

Trénujte diktát slabik a slov.

Písanka str. 20 - nové písmeno p - nejprve trénujte na papír, poté do písanky - rozložte si písmeno na jednotlivé části - jednička (jde pod linku) + kopeček + jamka - písmeno p je první písmeno, které píšeme pod linku - pozor - důležité, aby si děti uvědomily jak písmeno správně napsat

Trénujte sluchovou analýzu a syntézu.

PRV - Zopakujte si učivo o živočiších v zimě.

Nové učivo – Vánoce učebnice str. 30 – povídejte si o Vánocích, o zvycích a vybarvěte vánoční zvyky

V užitečných odkazech najdete procvičování k Vánocům – zvyky a tradice a přeházená písmena

Ve středu nemáme matematiku v rozvrhu - kdo by chtěl, tak v užitečných odkazech je nové procvičování sčítání a odčítání do 8 (dnešní dobrovolný domácí úkol)

.

13. 12. 2022

Slabikář str. 24 a 25

Písanka str. 19

Trénovat můžete na wordwallu v užitečných odkazech. Děti ve třídě dnes také trénovaly učivo na tabletech.

M str. 17 celá, trénujte rozklady čísel

.

12. 12. 2022

Slabikář str. 24

Písanka str. 18 - nové psací písmeno - trénujte nejprve na papír, poté pište do písanky

Trénujte sluchovou analýzu a syntézu, hra na robota, skládejte slova z písmen (kdo má doma písmenkové kostky, využijte je, kdo ne, napište si písmena na kartičky)

M str. 15 dokončit + str. 16 cv. 1, 2, 3, 4

V hravé angličtině opakujeme slovíčka School , Colours and Numbers

PRV - zvířata v zimě - zvířecí rodiny - jelen, laň, kolouch..., jak se staráme o zvířata v zimě, čím je přikrmujeme, které živočichy můžeme v zimě potkat, rozpoznáváme některé zvířecí stopy - můžete vyzkoušet v užitečných odkazech

ZDE a ZDE se dostanete na živé vysílání ze Záchranné stanice živočichů Makov, kde můžete sledovat např. srnky, zajíce, labutě, sýkorky...

Všem marodům přeji brzké uzdravení.

.

9. 12. 2022

Slabikář str. 22 a 23

Písanka str. 16 a 17

Uvolňovací cviky str. 8 - psát devítky

M str. 15 cv. 1 - 6 (slovní úlohu dole už ne)

M- PL str. 18 cv. se zajíčkem

.

8. 12. 2022

Slabikář str. 22

Písanka str. 15 dokončení stránky str. 16 - čtyři řádky (slabiky)

M str. 13 a 14

Trénujte diktát slabik a pamětné sčítání do 8, skládali jsme slova z probraných písmen

HV - písnička bude zima bude mráz, pojem melodie stoupavá a klesavá a hlasité a tiché zvuky. Co je nahlas a co potichu - poslechové ukázky

.

7. 12. 2022

Slabikář str. 21

Písanka str. 15

Trénujte diktáty slabik.

PL - ze slabik složte slova a zapište do rámečků, přečtěte věty, vyznačte obloučky a zakroužkujte vhodné slovo, barevnou pastelkou zakroužkujte všechna Nn v rámečku - ke stažení ZDE

PRV str. 29 - seznámení se zvířecími rodinami - jelen - laň - kolouch, srnec - srna - srnče...

PL - v 1. cv. kroužkujte podle diktátu: zeleně zajíce, červeně srnce, oranžově lišku, modře bažanta, černě vránu a hnědě jelena, ve 2. cv. vybarvi pastelkou to, co nosí myslivci do krmelce, ostatní červeně přeškrtněte, spojte zvíře / člověka se stopou, která k němu patří - ke stažení ZDE

.

6. 12. 2022

Slabikář str. 20 a 21

Písanka str. 14

M str. 12

.

5. 12. 2022

Dnes jsme měli ve škole tematicky zaměřené vyučování, přišel nás navštívit i Mikuláš s andělíčky a čertem. 

Sešit opis, přepis - opsat a, máma, la, teta (modrý text)

Pracovní listy a balíčky od Mikuláše jsem nachystala na lavičku.

Prv - povídání o Mikulášovi a dokončení str. 28

.

2. 12. 2022

Slabikář str. 19 a 20

Písanka str. 13 celá

ČJ - PL písmeno Y (puzzle + rámečky) ke stažení ZDE

M str. 11 celá

M- PL dokončit - sčítání a odčítání do 7 ke stažení ZDE

.

1. 12. 2022

Slabikář str. 16, 17, 18, 19

Písanka str. 12

M str. 10 + trénujte pojmy hned před, hned za

HV - seznámení s notou celou - pracovní list - do notové osnovy pište noty celé - střídejte notu na lince a v mezeře, zakroužkujte pouze noty celé

.

30. 11. 2022

Slabikář str. 14, 15, 16

PL - obtahovat písmeno l, vyvození nového psaného písmene a - obtahovat třikrát každé písmeno - pastelkami

Haj - dokončení lekce - opakování slovní zásoby - school - dokončili jsme si aktovky a nalepili jsme si je do sešitu, zpívali jsme probrané písně

PRV - str. 27 dokončit + str. 28 cv. 1, 2, 3, zpívali jsme písničky o Mikulášovi, básničku ze 2. cv. mají děti na pondělí za domácí úkol

.

29. 11. 2022

Sešit opis, přepis - opis slabik a slov

Pracovali jsme dnes s tablety - viz užitečné odkazy

M str. 9 celá

Slabikář str. 13

Trénujte diktát písmen a slabik (psacích)

.

28. 11. 2022

ŽA poslední strana - pro šikovné čtenáře - čtěte věty a doplňte obloučky pod slabiky

Písanka str. 11 celá

Slabikář str. 12, str. 13 za domácí úkol

M str. 8 dokončit stranu

PRV str. 27 cv. 1 a 2, + dokončit pracovní list

.

25. 11. 2022

Dnes jsme ve škole měli adventní dílničky. Děti musím moc pochválit, pěkně pracovaly a vyrobily si moc pěkné stromečky. Marodi dostanou předpřipravené stromečky, až se vrátí do školy.

V pracovních sešitech jsme dnes nic nedělali. Psaný úkol jim také nedávám. Za domácí úkol mají děti procvičování na webu - v užitečných odkazech. 

V neděli se na Vás všechny moc těším.

.

24. 11. 2022

ŽA str. 28 dokončit - ve 3. cvičení vyznačte pastelkou obloučky pod slabikami

Slabikář str. 10 a 11 trénujte čtení

Písanka str. 10

M str. 7 dokončit + str. 8 cv. 1 a 2

.

23. 11. 2022

HAJ - pracovní list - aktovka - ke stažení ZDE

ŽA str. 28 cv. 1, 2, 3 - ve třetím cvičení si pod slabikami vyznačte obloučky a hodící se slovo zakroužkujte.

Slabikář str. 10 a 11

PRV dokončení PL - vybarvi jen obrázky elektrických spotřebičů.

PRV - trénujte příbuzenské vztahy (maminka, tatínek, babička, dědeček, strýc, teta, syn, dcera, bratr, sestra, bratranec, sestřenice, vnuk a vnučka), podzimní měsíce a stromy (jehličnaté, listnaté + plody)

.

21. 11. 2022

ŽA str. 27 celá

M str. 6 celá

M - PL dokončit co chybí

PRV - PL první strana - draci, plody, ovoce a zelenina

Slabikář str. 8 a 9

.

18. 11. 2022

ŽA str. 26 celá

trénujte psaní malého psacího e, i, u, m, t + slabiky a slova s těmito písmeny

M str. 5 celá + str. 6 cv. 1 a 2

.

16. 11. 2022

Živá abeceda str. 25 - písmenko Jj, trénujte psaní psacího e, u, i, m, t

Pracovní listy k vyplnění ZDE

Trénujte sčítání do 7, porovnávání

.

11. 11. 2022

Hra slabika nás probudí

ŽA str. 22 čtení slov v 5. cvičení

Čtenářská karta ČJ8

Písanka str. 7 celá

Tablety - využili jsme hry k procvičování učiva na wordwallu z užitečných odkazů na třídním webu

M str. 2 cv. 1, 2, 3, 4

.

10. 11. 2022

Hra na robota, stavění slov z písmenkových kostek

ŽA str. 22 cv. 3, 4, 5

Písanka str. 6 celá

M 1. díl - dokončit matematické řetězce na obalu učebnice (schody a cestička)

M 2. díl str. 1 celá

HV - PL - nota čtvrťová - napište do notové osnovy noty čtvrťové podle vzoru, pod notovou osnovou zakroužkujte jen správně napsané noty čtvrťové (3 noty nebudou zakroužkované)

Trénujeme písně na adventní vystoupení.

.

8. 11. 2022

Dnes jsme měli ve škole projektový den. Do učebnic ani sešitů jsme nic nepsali. 

Trénujte čtení probraných písmen, zahrejte si hry na robota, slabika nás probudí, kalkulačky (říkejte příklady - děti píší jen výsledky nebo výsledek ukáží na prstech)...

Za domácí úkol děti dostaly pracovní list z M - 3. sloupeček sčítání a odčítání do 5.

Zítra si mohou děti v rámci prvouky vzít do školy svoji oblíbenou hračku.

.

7. 11. 2022

ŽA str. 21 celá - V básničce zakroužkujte všechna Pp, obrázek si vybarvěte, v perníčkách jsme kroužkovali ještě všechna Mm modře a všechna Ll zeleně

Sešit opis, přepis - opište tři řádky (e, é, i, í, u, ú, ů)

M domečky (PL do popisovací folie) - trénujte rozklady čísel

M str. 32 dokončit

M doplňkové úkoly na obalu učebnice - stihli jsme matematický řetěz, magické čtverce a hvězdici s kuřátky

PRV str. 24 - na středu si mohou děti přinést svoji oblíbenou hračku

.

4. 11. 2022

Hra na robota a slabika nás probudí

Čtenářská karta fialová ČJ6

Písanka str. 5 - pouze 5 řádků

M str. 31 dokončit + str. 32 po číselnou osu

trénujte rozklady čísel do 6 (domečky)

M - PL - druhý sloupeček sčítání a odčítání do 5

.

3. 11. 2022

Hra na robota - trénování sluchové analýzy a syntézy

Hra "probudí nás slabika" - předem se domluvíme na slabice např. LO - děti spí na lavici (mají zavřené oči) a poslouchají, co učitel říká - např, MOTÝL, LAVIČKA, LODIČKA - dítě se probudí - zvedá hlavu jen tehdy, když uslyší slabiku, na kterém jsme se domluvili (tzn. v tomto případě zvedne hlavu až při třetím slově)

Na tabulku jsme trénovali "bič" a "dvojitou jamku" - spojením vznikne psací u

Písanka str. 4 celá (poslední tři řádky dostaly děti za domácí úkol)

Slabikář str. 4-7 + Čtenářská karta fialová ČJ6

M str. 31 po slovní úlohu

Trénujte rozklady čísel pomocí domečků a diktát probraných čísel (0-7)

HV - tempo - rozlišování pomalého a rychlého tempa - PL ke stažení ZDE (vybarvi pouze obrázky, které jsou rychlejší, do posledního rámečku vymysli dvojici obrázků POMALÉ a RYCHLÉ

.

1. 11. 2022

Čtenářská karta růžová ČJ5

Písanka str. 2 poslední tři řádky - na posledním řádku děti píší psací i

.