PRO NEMOCNÉ

17. 5. 2024

ČJ - PS str. 38 cv. 6 a 7

ČJ - PS str. 38 cv. 7a) do školního sešitu - stačí napsat cca 10 podstatných jmen

ČJ - procvičování učiva ií/yý, párové souhlásky, slovní druhy formou her

M - PZ 2 str. 22 cv. 87

M - PZ 3 str. 10 cv. 39 a 40 (rychlíci si dopočítávali chybějící sloupečky ze strany 7 a 8)

M - PS str. 11 cv. 5 a 6

M - PS str. 12 cv. 1 a 3

PRV - U str. 57 a 58

PRV  - PS str. 58

.

16. 5. 2024

ČJ - Diktát vět: Dnes se fotíme. Přijde fotograf. Pěkně se ustrojíme. Sluníčko hřeje. Je pěkný den.

ČJ - U str. 98 cv. 8 do školního sešitu

ČJ - PS str. 37 cv. 3 a 4

ČJ - PS str. 38 cv. 5

M - PZ 2 str. 22 cv. 86 (domácí úkol)

M - PZ 3 str. 10 cv. 37 a 38

M - PS str. 10 cv. 2, 4, 6, 8

M - PS str. 11 cv. 1, 2, 3

ČJ - sloh - PS str. 39 celá

HV - nácvik písně Včelka a Květen

.

15. 5. 2024

M - PZ 2 str. 22 cv. 85

M - PZ 3 str. 5 cv. 20, str. 6 cv. 24, str. 9 cv. 36

M - PS str. 9 cv. 4, 5, 6

ČJ - PP str. 32 - první sloupeček

ČJ - U str. 97 cv. 4 (děti kreslily ve skupinkách na list papíru)

ČJ - U str. 97 cv. 5a) do školního sešitu - viz WhatsApp

ČJ - PS str. 37 cv 1, 2

HAJ - In the garden, slovní zásoba, procvičování, pracovní list (vložený v sešitě)

ČJ - písanka str. 20

ČJ - čítanka str. 88 - 89

.

14. 5. 2024

ČJ - diktát vět (můžete si vyzkoušet na kousek papíru) Přinesl plný košík hub. Půjdeš ven? Čí je to štěně? Na louce kvetou jarní květiny. Přines rýč!

ČJ - PP str. 31 poslední sloupeček

ČJ - PS str. 36 cv. 4 + hodnocení

ČJ - U str. 97 cv. 1, 2, 3 ústně

M - PZ2 (oranžové) str. 21 cv. 84

M - trénovali jsme násobení a dělení 1, 2, 3, 4, 5 formou her a pracovních listů

PRV - U str. 56 - Ptáci (můžete si zopakovat i savce)

PRV - PS str. 57 - celá strana

.

7. 5. 2024

ČJ - diktát z U str. 98 cv. 7a) (můžete si vyzkoušet na kousek papíru)

ČJ - PP str. 30 - druhý sloupeček

ČJ - U str. 94 cv. 3 do školního sešitu

ČJ - PS str. 34 cv. 1, 2, 3

M - PL násobilka dokončit

M - PZ str. 20 cv. 80 (odčítání dvojciferných čísel)

M - PS str. 2 cv. 2 (pouze slovní úlohu, tabulku nedoplňujte), cv. 3 a 4

M - PS str. 3 cv. 4

M - PS str. 4 cv. 5 + u cv. 1 a 3 si doplňte červené věty.

PRV - U str. 54 a 55 - Hospodářská zvířata a drůbež

PRV - PS str. 54

.

3. 5. 2024

ČJ - PP str. 29 první a druhý sloupeček

ČJ - U str. 93 cv. 3, 4 ústně, cv. 5 do školního sešitu (pouze opište slova a doplňte správné ií/yý)

M - PZ str. 20 cv. 78

M - PL - sloupeček číslo 31 - násobení a dělení

M - PS číslo 7 str. 1 cv. 2 a 5

PRV - U str. 53

PRV - PS str. 53 - Ptáci na jaře

.

2. 5. 2024

ČJ - PP str. 28 poslední sloupeček

ČJ - U - Slovní druhy - vše do str. 93 cv. 2 (ústně)

ČJ - školní sešit - zápis viz WhatsApp

ČJ - PS str. 33 cv. 3 (do této strany by měly mít děti vše hotové)

ČJ - sloh - PS str. 28

M - PS č. 6 poslední strana (Souhrnné opakování) - sešit jsme dnes dokončili

.

22. 4. - 26. 4 2024

Matematika

- procvičování násobení a dělení 2, 3, 4 - sloupečky v POČÍTÁME ZPAMĚTI,  další procvičování najdetě na třídním webu v záložce UŽITEČNÉ ODKAZY

- násobilka 5 - procvičování řady násobků, cvičení  na třídním webu, PZ - str. 9/33,34

.

Český jazyk

Pravopisné pětiminutovky - do str. 28 včetně

Učebnice - str. 88-89 opakování

                   str. 90-91 slovní druhy

PS - do str. 32 včetně

písanka - do str. 16 včetně

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 4. 2024

ČJ - PP str. 24 - první sloupeček

ČJ - PP str. 25 - první sloupeček

ČJ - PS str. 26 cv. 7 + hodnocení

ČJ - PS str. 27 cv. 8, 9

Procvičujeme učivo na čtvrtletní prověrku. 

M - PS str.  28 celá

PRV - U str. 49 - Pokojové rostliny

PRV - PS str. 48

...

11. 4. 2024

ČJ - diktát vět (z U str. 86 cv. 9)

ČJ - PP str. 22 - druhý sloupeček

ČJ - PS str. 26 cv. 4, 5, 6

M - PZ str. 19 cv. 76 (domácí úkol)

Procvičovali jsme násobení 2, 3, 4 formou her a skupinových prací.

Procvičujte také sčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes desítku.

ČJ - sloh - PS str. 24 celá

HV - nácvik písní Dobrú noc, Černé oči, jděte spát - ukolébavky