PRO NEMOCNÉ

27. 9. 2022

UC - psaní číslic str. 2 a 3

ŽA str. 12 cv. 5 - čtěte písmena a vybarvěte vždy stejnou barvou písmena, která k sobě patří (např. všechna E e žlutě, všechna U u zeleně...) - trénujte čtení probraných písmen

ŽA - vyvození nového písmene I i í, str. 13 cv. 1 a 2 + v básničce zakroužkujte všechna I i (pozor na malé písmeno l - dětem se často plete s i)

M  str. 18 - cv. s pastelkami, barvami a štětci, cv. s číselnou osou a cv. s barevnými puntíky

Trénujeme porovnávání čísel v oboru 0 - 5 a sčítání v oboru 1 - 4. Procvičovat můžete např. na webovkách v sekci užitečné odkazy.

.

26. 9. 2022

UC str. 26 a 27

ŽA str. 12 cv. 1, 2, 3, 4

M str. 16 slovní úlohy + str. 17 celá

PRV - str. 12 a 13 - povídáme si o podzimu, jaké je počasí, co se děje se stromy, jaké jsou podzimní měsíce, kdy začíná podzim (23. 9. 2022), jak se některá zvířata připravují na zimu, kteří ptáci odlétají...

.

23. 9. 2022

ŽA str. 11 celá (v básničce zakroužkujte všechna U)

UC str. 25 + str. 1 (dokončit jedničky)

M str. 15 slovní úlohy, str. 16 kromě slovních úloh vše

Trénujte čtení probraných písmen AÁaá, OÓoó, EÉeé, UÚuúů. Dbejte na rozdíly v délce.

.

22. 9. 2022

ŽA str. 10 celá

UC str. 24 - šikmá čára shora dolů

M str. 14 dokončit + str. 15 vše kromě slovních úloh

trénovat čtení písmen Aa, Oo, Ee /Áá, Óó, Éé - dbát na rozdíly mezi krátkou a dlouhou samohláskou

.

21. 9. 2022

ŽA str. 9 cv. 4

UC str. 21 a 22 (str. 23 domácí úkol)

Haj - písnička "Hello, hello song" - najdete v sekci HRAVÁ ANGLIČTINA - pod modrou ikonou v písničkách

Haj - do puntíkatého sešitu jsme si napsali frázi MY NAME IS... a děti se přes celou stranu nakreslily

PRV - opakujeme první lekci - místnosti a lidé ve škole, pravidla slušného chování, telefonní čísla, dopravní prostředky a značky, znaky města a vesnice, vlajka ČR, str. 11

.

20. 9. 2022

ŽA str. 8 cv. 4 a 5, str. 9 v básničce zakroužkujte všechna E e , cv. 1, 2, 3

UC str. 20

M str. 13 dokončit + str. 14 píšeme trojky a doplňujeme čísla, (dokresli a napiš čísla je domácí úkol)

.

19. 9. 2022

UC str. 18, (str. 19 domácí úkol)

ŽA str. 8 cv. 1, 2, 3

M str. 12 celá, str. 13 - pouze polovinu - píšeme jedničky a dvojky, doplň čísla a dokresli obrázky

PRV - str. 9 a 10

Stále procvičujte počáteční písmeno ve slově, hra na robota, počet slabik a pojmy vlevo, vpravo...

.

16. 9. 2022

ŽA str. 6 cv. 4 - diktát - Vybarvi zeleně sedlo, na kterém je malé "a". Vybarvi modře aktovku, na které je velké "A". Vybarvi hnědě pejska, který má na sobě malé "a". 

ŽA str. 7 celá

UC str. 16 a 17 vlnky

M str. 10 (kroužkuj a počítej) a str. 11 celá, (poslední cvičení je domácí úkol)

.

15. 9. 2022

ŽA str. 5 cv. 3 a 4, str. 6 cv. 1 a 2, (cv. 3 domácí úkol)

M str. 8 a 9

HV - zvuk a tón, nácvik písně "Strojvůdce" pracovní listy ke stažení ZDE

.

14. 9. 2022

ŽA str. 4 cv. 4 (tvořte ke každému obrázku dvě věty, každému klukovi a dívce vymyslete jméno, např.: Alenka zalévá květiny. Alenka drží konvičku s vodou...)

ŽA str. 5 cv. 1 a 2

UC str. 13 a 14, str. 15 (domácí úkol)

HAJ -  fráze "My name is...", opakujeme barvy, pracovní list ke stažení ZDE

PRV - opakujeme bezpečné chování nejen ve škole, ale i mimo ni, str. 8celá 

.

13. 9. 2022

UC str.  8, 9, 10, 11, str. 12 (domácí úkol)

ŽA str. 3 celá, str. 4 cv. 1, 2, 3

M str. 6 a 7 (na str. 6 počítáme: 1 krteček, 2 jahodové keříčky, 3 housenky... a píšeme číslice 1, 2, 3)

.

12. 9. 2022

ŽA  (živá abeceda) str. 2 cv. 2, 3, 4, str. 3 cv. 1

UC (uvolňovací cviky) str. 5, 6, 7

Stále procvičujte pojmy nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo, před, za, o jednu více, o jednu méně, a počáteční písmena slov - co začíná na K, co na M...

M str. 4 cv. 2 (domácí úkol), cv. 3, 4, str. 5 celá strana

PRV str. 4, 5, 6, 7

.

8. 8. 2022

ČESKÝ JAZYK

Uvolňovací cviky str. 1, 2, 3 - motanice, nejprve zkoušíme ve vzduchu, pak na popisovací tabulku (doma na papír), str. 4 za domácí úkol.

Živá abeceda str. 2 cv. 1

Stále trénujeme pravolevou orientaci, hru na robota

MATEMATIKA

str. 3 - u hrušek doplňujeme příslušný počet puntíků, ne číslice, str. 4 pouze první cvičení se zvířátky

Pracovní list ke stažení ZDE.

Stále procvičujeme pojmy PRVNÍ, POSLENÍ, O JEDNU MÉNĚ, O JEDNU VÍCE

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Písnička Pod naším okýnkem. PL ke stažení ZDE.

.

7. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

Trénujeme vlevo, vpravo, nahoře, dole, uprostřed, řádek, sloupec.

Živá abeceda - str. 1 cv. 2 a 3.

Vzpomínáme na včerejší pohádku, o čem byla (o písmenku A, o králi Adamovi a princezně Adélce, jak jim na zahradě vyrostlo zlaté jablko - vyvození tvaru písmene A - jako dva žebříky svázané k sobě), pracovní list k písmenu A ke stažení ZDE.

HRAVÁ ANGLIČTINA

Co si pamatujeme ze školky, počítáme do deseti, opakujeme barvy. Seznamujeme se s frází What´s your name? Odpovídáme My name is...

Seznamujeme se s postavami, které nás budou provázet celou první třídou - Ella, Toby, Lucky.

Pracovní list ke stažení ZDE.

PRVOUKA

Povídáme si o místnostech ve škole, jak se nazývají a k čemu slouží. V sešitě jsme stříhat a lepit už nestihli.