AKTUALITY

KONZULTAČNÍ HODINY 19. 3. 2024

Pokud se Vám tabulka automaticky neotevře, přihlaste se školním účtem svého dítěte ve tvaru:

jmeno.prijmeni@zsmsstezery.cz   +  heslo (heslo musí mít 1. písmeno velké...na konci je *)

V případě nesnází informujte třídního učitele.

Vážení rodiče,

v pátek 15. 9. odjíždíme v 8. 10 hod. na dvouhodinový program do Archeoparku Všestary " LOVCI A ZEMĚDĚLCI ".  Po vyúčtování dopravy budeme vybírat příspěvek na autobus v rozmezí 20 - 30 Kč.

Dne 6. 10. budou k dispozici na školní zahradě dýně a sláma na Podzimní hrátky s přírodninami aneb Když ve Stěžerách straší.., které proběhnou v úterý 10. 10. 2023 od 14. 30 do 17. 30 hodin před NS Hruška. 

31. 8. 2023

Důležitá sdělení pro rodiče:

Od letošního školního roku budeme využívat elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři. Potřebné informace, přístupové údaje obdržíte na třídních schůzkách.

  1. Termín třídních schůzek je 12. 9. 2023 od 16. 30 hodin.
  2. Povinná plavecká výuka  žáků 2., 3. a 4. ročníku začíná již ve středu 13. 9. 2023. Obsahuje 10 standardních lekcí a  11. nadstandardní lekci v aquacentru. Odjezd ze školy bude po první vyučovací hodině v 8. 45 hodin, výuka plavání probíhá od 9. 30 do 10. 30 hodin. Kurzy plavání včetně dopravy jsou hrazeny z rozpočtu školy. Netýká se však nadstandardní 11. lekce AQUA.
  3. Na den  29. 9. 2023 bude vyhlášeno ředitelské volno.