Anglický jazyk

Pátek 23. 10. 2020

 • Poslechni si ještě jednou písničku o Halloweenu: 
 • Do sešitu Š zakresli obrázek a k němu zapiš slovíčko:

Čtvrtek 22. 10. 2020

 • ​Úkol:
  • Dopiš informace o sobě a nakresli se - kopie 16/2.
  • Poslechni si příběh o Colinovi - U 14 .

.

Pondělí 19. 10. 2020

 • Poslechni si pokyny k úkolům: .
 • Úkoly: 
  • Poslechni si a uč se říkanku  z kopie 17/1.
  • Vybarvi rybu podle číkanky - koipe 17/1.
  • Zopakuj si, co znáš - kopie 18.

.

Pátek 16. 10. 2020

 • Poslechni si pokyny k úkolům: 
 • ÚKOLY:
  • ​kopie str. 14/2 (formule)
  • kopie str. 15/1 (mapa) 

.

Čtvrtek 15. 10. 2020

 • Po ONLINE hodině si otevři sešit Š a zapiš si: