Matematika

Pátek 9. 4. 

Dnes samostatně vypočítejte do sešitu z učebnice na straně 12 cvičení 23, 24. Dále PL ZDE. Ten můžete vypracovat na PC, vytisknout nebo také do sešitu. 

Hurá! V pondělí jdeme do školy, nemusíte posílat úkoly, ale přineste vše s sebou. Už se na vás moc těším:-)

Čtvrtek 8. 4. 

Dnes si vypočítejte ve 2. díle Početníku na straně 21 deset příkladů z třetího sloupečku. Dále si vezměte kopii PL, str. 13 ( obrázek). Vypočítejte zatím jen ty příklady, které umíte a vybarvěte.

Středa 7. 4.

Dnes budeme opět dělit :-) Samostatně vypočítejte do sešitu z učebnice na straně 13 cvičení 31, čtyři sloupečky. Už víte, co zkratka zb. znamená. Můžete za příklady napsat pouze závorku a do ní číslo např. 56 : 6 = 9 (2). Provádějte si ústně kontrolu a sloupečky s příklady pište přehledně. 

Úterý 6. 4.

Milí třeťáci,

nový měsíc i pracovní týden zahájíme dalším dělením se zbytkem. Určitě přijdete na to, které číslo je  dnes na řadě. Samostatně vypočítejte ve 2. díle Početníku na straně 21 druhý sloupeček.

Středa 31. 3. 

Milé děti,

Velikonoce jsou za dveřmi, venku se udělalo krásně, ale nás dnes ještě čeká další část dělení se zbytkem. Připravte si prosím na výuku učebnici a kopii PL str. 17. Samostatně opište do sešitu  a vypočítejte z učebnice na straně 10 cvičení 17. Růžové sloupečky se zkouškou psát nemusíte, ale ústně si kontrolu určitě udělejte. Na prázdniny úkol nemáte. Přesto si můžete procvičit alespoň pár příkladů  ZDE.

Nezapomeňte poslat úkoly za tento týden.

Užijte si velikonoční svátky:-)

Úterý 30. 3. 

Dnes budeme pokračovat v dělení se zbytkem. Vezměte si k ruce 12 kostek, pastelek...Samostatně vypočítejte ve 2. díle Početníku 15 příkladů na straně 21. Dobrovolně můžete celý sloueček:-) 

Pondělí 29. 3. 

Milí námořníci,

vplouváme do nového týdne a také  učiva - dělení se zbytkem. Připravte si na dnešní výuku 10 - 12 malých kostek např. z lega nebo nějakých figurek, předmětů... Samostatně si vypracujte na fólii v učebnici na straně 8 cvičení 7 a 8. Kdo si potřebuje zopakovat postup, má k dispozici video, které v loňském roce připravil pan učitel Martinec ZDE.

Moc chválím šikulky, které se pustily do pečení a poslaly obrázek se zdařilými sušenkami:-) Děkuji.

Pátek 26. 3.

Dnes mám pro vás novou výzvu, a tou je VYPEČENÁ MATEMATIKA zde. Všichni vypočítejte příklady z receptu do sešitu a k tomu přidejte cvičení 21 na straně 5. Pečení samozřejmě povinné není, ale někteří měli přání to vyzkoušet. Budu mít radost, když se do práce pustíte, ale prosím vždy po domluvě s dospěláky:-) Těším se na foto vašich výrobků a nezapomeňte také dnes na zaslání úkolů.

Přeji vám krásný jarní víkend:-) J.P.

Čtvrtek 25. 3. 

Dnes budete pokračovat s geometrií. Samostatně vypracujte PL Opakování učiva geometrie, který jste dostali minulý týden. Kontrolu u cvičení 6 můžeš provést pomocí listu papíru.

Středa 24. 3. 

Dnes se budeme věnovat opět geometrii. Připravte si pomůcky, nezapomeňte na kružítko. Samostatně vypracujte do geometrického sešitu z druhého dílu učebnice na straně 48 cvičení 3 a z třetího dílu učebnice na straně 6 cvičení 2 a 3. Ve cvičení 3 vyznačte barevně polopřímky. Věty pod cvičením opisovat nemusíte, ale určitě si ústně zopakujte. Pokud si nejste jistí, podívejte se do prvního dílu uč. na str. 25.

Úterý  23. 3.

Dnes si krátce procvičíme násobilku a vrátíme se ke Cvrčkovi. Připravte si fólii i zadání příkladů, které jste počítali v pátek. Samostatně vypočítejte do sešitu z 3. dílu učebnice na straně 3 cvičení 3, 9 se zápisem, u cvičení 10 stačí výpočet.

Pondělí 22. 3.

Milé děti,

začíná nový týden a my se dnes konečně pustíme do geometrie. Připravte si kružítko a geometrický sešit. Samostatně si podle vlastní fantazie narýsujte (nejlépe na volný papír) obrázek, který bude pouze z kružnic např. sněhulák, terč, stonožka, ciferník hodin...Pak můžete obrázek vybarvit a dokreslit detaily.

Čtvrtek 18. 3 , pátek 19. 3.

Dnes si samostatně vypočítejte do sešitu podle zadání ZDE cvičení 1 a cvičení 4, první + třetí sloupeček .

V pátek vás čeká matematická soutěž. V balíčku s matematikou dostanete obálku se zadáním příkladů, aby se vám lépe pracovalo. Ale POZOR, neotvírat! Podíváte se do ní, až vám paní učitelka Pechancová zadá pokyn a vysvětlí, jak budete postupovat a zapisovat své odpovědi.

Budu se těšit na vaše výsledky:-) Ať se vám daří!

Odpoledne nezapomeňte poslat práci za tento týden. Děkuji.

Středa 17. 3. 

Dnes budeme pokračovat v přípravě na matematickou soutěž v kategorii Cvrček, které se zúčastníte v pátek. Připravte si papír a nůžky. Samostatně vypracujte do sešitu příklady dle pokynu ZDE. Také si můžete  sami vyzkoušet řešení příkladů (strana 8 - 11), které probíráme společně při výuce trénink.

Úterý 16. 3. 

Dnes budeme trénovat různé druhy příkladů a také si napíšeme pětiminutovku (násobení, dělení). Samostatně vypočítejte v 1. díle Početníku poslední sloupeček  na straně 19.

Pondělí 15. 3.

Milí námořníci,

propluli jsme jarními prázdninami, které jsme asi poprvé všichni trávili na zahradě nebo na vycházkách v blízkém okolí. Ale určitě jsme odpočatí a těšíme se, jak se dnes opět pustíme do matematiky:-)  Připravte si na výuku učebnici, mazací tabulku a fólii. Samostatně si vypočítejte v učebnici na straně 53 cvičení 32 a 33 - na fólii.

Pátek 5. 3.

Milí třeťáci,

chválím vás za splnění včerejšího kvízu, hodnocení dostanete v průběhu dne. Dnes si vypočítejte ve druhém díle početníku na straně 10 poslední (šedivý) sloupeček písemného odčítání se zkouškou a v učebnici na straně 52 cvičení 30 - na fólii. Nezapomeňte zaslat práci za tento týden.

Přeji  vám všem pohodové prázdniny a za týden se těším na viděnou:-)

J. Pavlů

Čtvrtek 4. 3. 

Dnes máte za úkol vypočítat matematický kvíz v době od 11.00 do 12.00 hodin. POZOR! Tentokrát nebudu nikomu dávat další možnost. Pokud vám zbyde čas , trénujte násobilku ZDE.

Ať se vám daří!

Středa 3. 3. 

Dnes budeme pokračovat v procvičování učiva. Samostatně vypracujte do sešitu z učebnice na straně 51 cvičení 19 (se zápisem, odpovědí ) a  cvičení 20 a, b. Zde stačí výpočet a odpověď. Otevřete si krabici s jednotkami a procvičte:-)

Na čtvrtek vám připravím matamatický kvíz.  

Úterý 2. 3. 

Dnes se těšte  na převody jednotek a slovní úlohy. Samostatně vypočítejte do sešitu z učebnice na straně 50 cvičení 10 (třetí, čtvrtý a pátý sloupeček). U odčítání ověřte správnost výpočtu zkouškou.

Pondělí 1. 3.

Milé děti,

začíná první březnový týden a po něm  nás čekají prázdniny :-) Dnes budeme při výuce písemně sčítat tři sčítance,  opakovat probrané učivo . Samostatně si vypočítejte do sešitu z učebnice na straně 46 cvičení 24 (dva příklady)  a cvičení 30 (slovní úloha: zápis, výpočet, odpověď).

Čtvrtek 25. 2.  a  pátek 26. 2.

Dnes si samostatně vypočítejte ve 2. díle Početníku na straně 9 poslední sloupeček (šedý), se zkouškou. V pátek pokračujte v počítání na PL s kovbojem. Byla bych moc ráda, kdyby se vám ho podařilo tento týden dokončit.

Užijte si víkend, ale předtím nezapomeňte  na zaslání úkolů:-)

Středa 24. 2. 

Dnes budeme pokračovat v písemném odčítání, jen s náročnějšími příklady. Samostatně vypočítejte do sešitu z učebnice na straně 44 cvičení 13, druhý řádek (se zkouškou).

Úterý 23. 2.

Dnes budeme řešit hádanky a také písemně odčítat. Samostatně vypracujte do sešitu z učebnice na straně 43 cvičení 5, druhý řádek se zkouškou.

Nahoře si zahrajte  násobilku s krtkem :-)

Pondělí 22. 2. 

Milé děti,

na začátku nového týdne vás čeká nejprve pamětné a později písemné odčítání do 1000. Dnes samostatně vypočítáte na  PL (obrázek kovboje), který máte u sebe a vypadá  TAKTO  10 příkladů na odčítání . Ostatní příklady dostanete za úkol v dalších dnech.

Pátek 19. 2. 2021

Dnešní práce z geometrie , kterou najdete ZDE, vás bude určitě bavit. Povinně máte 3 obrázky dle výběru, ale můžete samozřejmě všechny. Pracujte přesně a používejte pravítko. Využijte čtvercovou síť, která vám zbyla, případně ji máte zde.

Nezapomeňte na zaslání úkolů během pátečního odpoledne. Děkuji:-)

Užijte si víkend:-)

18. 2. 2021

Dnes máte připravenou další desetiminutovku v Teams, a to od 11.15 do 11. 45 hodin. Dále vypočítejte ve 2. díle Početníku na straně 6 druhý (šedivý) sloupeček. 

17. 2. 2021

Při dnešním setkání nás čeká  pokračování písemného sčítání, připravte si sešity a také 1. díl Početníku. Budeme ho potřebovat při skupinové práci, kterou jsme si slíbili:-) Samostatně vypočítejte do sešitu cvičení 17 na straně 39 a cvičení 18 - první řádek.

16. 2. 2021

Dnes budeme písemně sčítat trojciferná čísla. Připravte si školní sešit, pero a pravítko na podtrhávání. Samostatně vypočítejte do sešitů z učebnice na straně 37 cv. 5 - dva příklady (vyberte si, které chcete) a dále na straně 38 cv. 10 - první řádek.

15. 2. 2021

Ráda  začínám tento týden pochvalou :-) V pátek jste mi udělali radost, protože nikdo nezapomněl poslat  úkoly.  Dnes budeme při výuce  ještě procvičovat pamětné sčítání, odčítání a slovní úlohy. Samostatně si vypočítejte v 1. díle Početníku na straně 28 poslední sloupeček.

11. 2. - 12. 2. 2021

Na tyto dny  máte připravený PL str. 36 - cvičení 9, 10, 11, 12, 13, 14. Procvičování sčítání, odčítání najdete ZDE. Pexeso si zahrajte alespoň 2x,  případně můžete zkusit i něco dalšího.

Úkoly prosím zašlete během pátečního odpoledne a kdo ještě neodevzdal, nezapomene také  přidat PL z minulého týdne (str. 31). 

Přeji vám krásný zimní víkend:-)

10. 2. 2021

Těšte se na geometrii a připravte si PL str. 49 - čtyřúhelníky. Budeme ho potřebovat při výuce a pokud nestihneme celé cvičení 2, dokončíte ho samostatně. Dále vypracujete cvičení 3, 4, 5.

9. 2. 2021

Dnes budeme počítat kromě příkladů také slovní úlohy. Ty vás čekají i při samostatné práci. Do sešitů vypracujte z učebnice na straně 29 cvičení 8 a na straně 30 cvičení 11.

Ještě jsem vám připravila  desetiminutovku v Teams, která bude přístupná pouze dnes od 11.00 do 13.00 hodin. Potřebuji se přesvědčit, že  sami zvládnete takto zadanou práci. Těším se na výsledky:-)

8. 2. 2021

Milé děti,

dnes budeme při výuce zaokrouhlovat a doufám , že vás to bude bavit jako v 1. pololetí. Samostanou práci máte v učebnici na straně 32. Vypracujete do sešitů cvičení 4 (4. a 5. sloupeček) a cvičení 7 ( 3. a 4. sloupeček).

Úkoly za minulý týden mi  ještě v neděli v 16.15 hod. chyběly od Vítka B., Justy K., Zuzky H. a Jiříka T. 

4. 2. - 5. 2. 2021

Na samostatnou práci jste v úterý dostali  PL str. 31, na druhé straně jsou počítací kolotoče. Vypočítejte všechna cvičení. Rozdělte si je  na dva dny.  Ať se vám daří:-)

3. 2. 2021

Dnes se v geometrii budeme věnovat čtverci a obdélníku. Se sešitem jste dostali čtverečkovaný papír, který budete potřebovat na samostatnou práci. Zadání najdete ZDE.

2. 2. 2021

Dnes si zopakujeme jednotky hmotnosti a objemu. Samostatně vypracujte  ve 2. díle početníku první sloupeček na straně 3  a 5 příkladů na straně 4 také z prvního sloupečku.

1. 2. 2021

Milí námořníci,

máme tady únor a s ním jednotky délky, hmotnosti a objemu. Budeme je zdolávat postupně, dnes nás při výuce čeká hlavně měření délky. Samostatně vypracujte ve 2. díle POČETNÍKU na straně 1 prostřední šedivý sloupeček a 5 příkladů na str. 2 také z prostředního sloupečku. Dobrovolně  můžete počítat i více a kdo bude mít chuť, klidně celý:-)

Čtvrtek 28. 1. 2021

Milí třeťáci,

dnes dostanete vysvědčení, za práci v matematice vás chválím. Věřím, že druhé pololetí strávíme ve škole  a bude to pro nás všechny příjemnější:-) Samostatný úkol se vztahuje k ukončení 1. pololetí. V učebnici na str. 23 máte obrázek, který najdete i ZDE, ale s doplněnými cenami. Do školního sešitu napište kolik členů má vaše rodina (skutečná nebo vymyšlená, jak chcete) a pak vystavte účet dle zadání cvičení č. 1. Úkoly za tento týden mi prosím pošlete ve čtvrtek. Děkuji.

Přeji krásný prázdninový pátek:-)

J. Pavlů

Středa 27. 1. 2021

Dnes budeme násobit, dělit 10 a 100. Samostatně si vypracujte do školních sešitů z učebnice na str.22 cvičení 80, první a čtvrtý sloupeček. Dále trénujte ZDE.

Úterý 26. 1. 2021

Dnes nás čekají další příklady pamětného sčítání a odčítání do 1000 . Samostatně vypočítejte v početníku č. 1 na straně 28 první sloupeček :-)

Pondělí 25. 1. 2021

Milí námořníci,

tento týden budeme počítat jen do čtvrtka a v pátek si užijete prázdniny! Dnes nás čekají příklady  sčítání, odčítání do 1 000 a také slovní  úlohy. Samostatně vypočítejte v početníku č. 1 na straně 26 třetí sloupeček.

Pátek 22. 1. 2021

Milí třeťáci,

zasloužíte si pochvalu za výsledky testu, který jste  včera počítali. Dnes za odměnu máte na  PL str. 12, spodní část - odhalení obrázku.  Dále můžete počítat ZDE

Přeji vám krásný víkend :-) J. Pavlů

Čtvrtek 21.1. 2021

Dnes je krásné datum a proto zkusíme něco nového:-) Máte naplánovaný test, který bude možné vypracovat od 10.00  do 15.30 hodin. Byla bych moc ráda, kdybyste počítali opravdu samostatně. Pokud by vám něco nefungovalo, napište mi zprávu přes chat a určitě najdeme řešení. Znaky > < napíšete stiskem kláves AltGr a znaménko větší, menší :-)

Ať se vám daří!

Středa 20. 1. 2021

Dnes se po delší době vrátíme k geometrii. Prosím, připravte si tabulku, tužku na rýsování, pravítko, list papíru bez linek a  čtvrtku.  Samostatně si vypracujete na druhou část papíru  cvičení 5 a 6, které najdete v učebnici na straně 15.

Úterý 19. 1. 2021

Dnes budeme odčítat do 1 000 s přechodem desítky. Samostatně si vypracujete na PL, který máte
u sebe ve složce - 4. a 5. řádek na straně 11. Zkuste také trénovat nejen násobení a dělení např. ZDE.

Pondělí 18. 1. 2021

Zdravím vás všechny v novém týdnu:-) Dnes se budeme věnovat pamětnému sčítání do 1 000, ale složitějším příkladům. Při samostatné práci vypočítejte do školních sešitů z učebnice na straně 13, cvičení 28 (čtyři sloupečky a můžete si vybrat, které chcete).

Čtvrtek 14. 1. a  pátek 15. 1. 2021

Tento týden jste byli opravdu šikovní školáci! Aby se nám i nadále dařilo, musíme stále počítat, procvičovat . Samostatně zapište a vypočítejte do školního sešitu z učebnice na straně 12 cvičení 20. Dále slovní úlohy se zápisem , výpočtem a odpovědí cv. 21 a 23. Za odměnu máte pracovní list ZDE. Kdo zvládne, může vypracovat přímo na počítači nebo vám rodiče list vytisknou. Pokud ne, příklady vypočítejte do školního sešitu a k nim nakreslete obrázky:-).

Můžete vyzkoušet  i zajímavé počítání ZDE.

O víkendu si užijte  zimních radovánek a v pondělí se těším na viděnou:-) J. Pavlů

Středa 13. 1. 2021

Dnes nás čeká pamětné odčítání. Nezapomeňte na " pokladnu" a tabulku. Samostatně dokončete
v početníku na straně 25 první a druhý skloupeček. 

Úterý 12. 1. 2021

Při porovnávání čísel jste byli šikovní, dnes se pustíme do pamětného sčítání. Určitě si na výuku připravte "pokladnu" a tabulku. Samostatně si  pak vypočítáte v početníku (1. díl) na straně 25 deset příkladů z prvního sloupečku a  deset příkladů z druhého sloupečku.

Pondělí 11. 1. 2021

Milé děti,

začíná nový týden, víkend byl konečně ve znamení sněhu :-) Dnes budeme při výuce porovnávat čísla do 1000. Samostatně  si vypracujte v  početníku (1. díl) na straně 22 z každého sloupečku prvních sedm příkladů.

Těším se na viděnou. J. Pavlů

Čtvrtek 7. 1,  a  pátek  8. 1. 2021

Námořníci,

v těchto dnech se sice neuvidíme, ale pro samostatnou práci jsem vám připravila tyto úkoly: 

Početník 1. díl strana 20, poslední sloupeček, učebnice 2. díl strana 6 cv. 19 - čísla zapište do školního sešitu. Dále PL č. 3 cv. 13, 14, 15. Dobrovolně můžete i cv. 1.

Dnes jste pracovali moc hezky, měla jsem z vás radost:-)

Splněné úkoly mi prosím zatím zašlete obvyklým způsobem na adresu zs.stezery@seznam.cz.

Děkuji a přeji krásný zimní víkend. J. P.

Středa 6. 1. 2021

Dnes budeme opět počítat s penězi, připravte si "pokladnu". Samostatně vypracujte cvičení 5, 6 na PL č. 2. Pokud si potřebujete číselné řady upevnit a procvičit, vyberte si cvičení v učebnici na straně 5
a ústně si je doplňte. Požádejte prosím nejtrpělivějšího člena rodiny, aby vás při tom kontroloval:-)

Úterý 5. 1. 2021

Na dnešní výuku budete potřebovat "pokladnu", kde budete mít vystříhaných 10 stokorun, deset desetikorun (můžete použít vystříhané nebo víčka...) a  10 korun. Dále pracovní list č.1. Samostatně si vypracujete cvičení 1, 2, 3 na PL č. 2. Byla bych moc ráda, kdybyste si zopakovali násobilku zde.

Pondělí 4. 1. 2021

Milí třeťáci,

vstupujeme do nového kalendářního roku a zároveň   nám začíná poslední měsíc 1. pololetí školního roku.  Bohužel  opět na dálku. Ale stateční námořníci si s tím určitě hravě  poradí ! Dnes si ve škole vyzvednete připravené sešity a pracovní listy. Samostatně  si vypracujete PL č.1. Budeme s ním dále pracovat v úterý. Vše vám vysvětlím při dnešní online výuce.

Věřím, že jste všichni zdraví , po Vánocích a prázdninách dobře naladění :-) Těším se na viděnou.

J. Pavlů

Pátek 27. 11. 2020 

Milí námořníci,

dopluli jsme téměř ke škole:-)  Dnes vypracujte v početníku na straně 14 poslední sloupeček (šedivý)  a na straně 8 také poslední sloupeček. Dobrovolně můžete na samostatný papír vymyslet slovní úlohu pro ostatní spolužáky. Napište bez výpočtu, ale používejte jen to, co jsme se v poslední době učili a sami dokážete vyřešit. V pátek mi už nic neposílejte. Přineste s sebou v pondělí do školy všechny věci na matematiku.

Užijte si víkend a moc se na vás těším:-)

Čtvrtek 26. 11. 2020

Dnes vás čeká samostatná práce v početníku na straně 15, druhý sloupeček (šedivý) a pracovní list zde.

Kdo nemáte možnost tisku, spočítejte do domácího sešitu.

Středa 25. 11. 2020

Dnes vyměníme sčítání za odčítání dvojciferných čísel. Samostatně vypracujte  do školních sešitů z učebnice na straně 47 cvičení 2 (6 příkladů se zkouškou).

Úterý 24. 11. 2020

Dnes budeme pokračovat v písemném sčítání, ale s jiným typem příkladů. Samostatně zapište do školních sešitů, vypočítejte z učebnice na straně 43, cvičení 8 (pět příkladů se zkouškou) a slovní úlohu - cvičení 12.

Pondělí 23. 11. 2020

Milé děti,

poslední týden vzdálené výuky začneme písemným sčítáním dvojciferných čísel. Samostatně vypracujte příklady v početníku na straně 12, druhý sloupeček (šedivý).

Sobota 21. 11. 2020

Mám radost, že jste si poradili s pátečním  s bludištěm. Bylo to náročné, omlouvám se a správné řešení přikládám zde.

Pátek 20. 11. 2020

Námořníci,

dnes vás čeká zajímavá a přemýšlivá matematická práce na pracovním listě zde. Úkoly za tento týden mi zašlete  obvyklým způsobem. Pokud by bylo rozhodnuto, že půjdete v pondělí do školy, předáte mi  vše  osobně ve třídě. Děkuji. Užijte si víkend:-)

Čtvrtek 19. 11. 2020

Dnes  samostatně vypočítejte do školního sešitu z učebnice na straně 39 cvičení 24 a  slovní úlohu na straně 41, cvičení 34.

Středa 18.11. 2020

Milé děti,

týden utekl jako voda a já se těším na dnešní setkání s vámi. Zatím přes obrazovku, ale snad už se blíží doba, kdy se sejdeme všichni zase ve škole:-)

Dnes budeme procvičovat příklady na sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Samostatně máte za úkol do domácího sešitu  z učebnice na straně 40, cvičení 28 (druhý až pátý sloupeček).

Pátek 13. 11. 2020

Na dnešek máte připravený pracovní list s pejskem zde. Kopii jste dostali. Protože končí další týden, těším se na úkoly od vás na e- mailové adrese zs.stezery@seznam.cz

Milí třeťáci, uvidíme se příští středu v obvyklém čase. Do té doby procvičujte zde, běhejte venku a užijte si víkend, ředitelské volno i sváteční úterý :-) 

Čtvrtek 12. 11. 2020

Dnes si vypočítejte a vybarvěte pracovní list s autem zde. Kopii jste dostali v souboru , který vám přinesla paní učitelka.

Středa 11.11. 2020

Dnes se budeme věnovat  odčítání dvojciferných čísel zpaměti. Podpora pro děti, které se  potřebují znovu podívat  na postup je zde.

Samostatně si vypočítejte v početníku na straně 10 poslední sloupeček a polovinu posledního sloupečku na straně 11. Kdo chce, může spočítat  celý:-)

V rámci opakování si zkus  testík zde.

Úterý 10. 11. 2020

Dnes budeme opět sčítat dvojciferná čísla, jen o trošku složitější příklady:-) Kdo by si potřeboval zopakovat postup, může se podívat zde.

Samostatně vypočítejte do školních sešitů z učebnice na straně 36 cvičení 13 a čtyři sloupečky (dle vlastního výběru) ze cvičení 15.

Pondělí 9. 11. 2020

Milí námořníci,

dnes začínáme další týden naší virtuální školy a v matematice budeme odčítat dvojciferná čísla. Samostatně  máte za úkol vypočítat v početníku  povinně 1. sloupeček na str. 10, dobrovolně i druhý:-)

Nezapomínejte také stále na procvičování  násobení a dělení zde.

Pátek 6. 11. 2020

Samostatná práce - vypočítejte 1. sloupeček příkladů v početníku na straně 11. 

Napište do domácího sešitu  návrh jídelníčku večeře pro vaši rodinu a vypočítejte cenu nákupu dle výlohy zde .

Dnes mi  také zašlete  výsledky své práce za celý týden. Děkuji.

Čtvrtek 5. 11. 2020

Dnes vás milí třeťáci čeká geometrie. Vypracujte na fólii cvičení v učebnici na str. 31. Místo špejlí při modelování polopřímek lze použít i pastelky. Výsledek práce si zkontrolujte zde.

Dále pokračujte rýsováním. Pracovní list  je zde, případně vypracujte do geom. sešitu.

Středa 4. 11. 2020

Dnes budeme při videokonferenci sčítat dvojciferná čísla zpaměti. Samostatnou práci máte v početníku na str. 9, povinně vypočítáte 1. sloupeček, druhý sloupeček je dobrovolný. Pokud si někdo potřebuje zopakovat postup , může se podívat zde.

Úterý 3. 11. 2020

Dnes vás čeká samostatná práce z učebnice do domácího sešitu na str. 32 cv. 41. a 42. Cvičení 43 vypočítejte na fólii a kontrolu najdete zde.

Zkuste si zahrát Kahoot  zde

Úkoly za tento týden zašlete prosím opět na e- mailovou adresu zs.stezery@seznam.cz. Pro mě je nejlepší soubor za celý týden v pátek 6.11. Pokud by někomu více vyhovovalo zasílat každý den po splnění úkolu, je to také možné. Děkuji. Přeji nám všem  nadhled, humor  a výdrž:-) J. Pavlů

PONDĚLÍ 2. 11. 2020

Milí námořníci,

vítám vás zpět ve škole a doufám, že prázdniny byly  dostatečně dlouhé i příjemné:-)

Dnes při výuce probereme slovní úlohy a samostatně vypracujete do domácího sešitu z učebnice na str. 24 cv. 65 a pracovní list s příklady zde.

Pátek 23. 10. 2020 

 • Dnes trénujte násobilku  zde
 • Po vylustění hádanek zde vás čekají prázdniny!
 • Splněné úkoly za tento týden zašlete prosím na e- mail ( pracovní list, fotografii vypočítaných stránek v početníku a splněných cvičení ve školním, domácím sešitě). Děkuji :-)

Čtvrtek 22. 10. 2020

 • Dnes si samostatně napište  do školního sešitu z učebnice str. 24 cvičení 63 - první a druhý sloupeček  a vypočítejte
 • Vypočítejte na fólii str. 26, cvičení 2 a kontrolu najdete zde
 • Procvičujte si 10 minut online cvičení 3. ročník, cvičení 07 násobení a dělení 9 ( cv. N 01, 01 ČJ, dělení 01,01 ČJ) zde

.

Středa 21. 10.

 • Domácí úkol na dnešní den najdete zde.

.

Úterý 20. 10. 2020

 • Milí námořníci, pokud kamkoli vyplouváme, musíme znát souřadnice. 
 • Než začnete plnit úkol z matematiky, napište vždy do sešitu datum, stránku a cvičení.
 • Úkol 20. 10. napište do domácích sešitů: učebnice str. 21 cv. 31, cv. 35.
.

Pondělí 19. 10. 2020

 • Každý den v tomto týdnu si spočítejte v početníku na str. 6 jeden sloupeček - násobení a na straně 7 jeden sloupeček na dělení
 • Pracovní list  zde 
 • Kdo nemá možnost tisku PL, vypočítá jednotlivá cvičení do školního sešitu a narýsuje do sešitu geometrie
 • Procvičujte tento týden různá cvičení s kontrolou - násobení, dělení 6, 7, 8, 9 zde

.

Pátek 16. 10. 2020

 • Kvíz v TEAMSECH.

 . 

Čtvrtek 15. 10. 2020

 • Zahrajte si zde
 • Zkusíme pětiminutovku?  zde

.

Středa 14. 10. 2020

 • Trénink násobilky 2, 3, 4, 5, procvičování pamětného sčítání a odčítání - KOPIE

.