Český jazyk

Slovesa - osoby

Slovesa - určování časů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzory rodu mužského - procvičování koncovek

Vzor pán - procvičování koncovek

Vzory rodu ženského - určování vzorů

Vzory rodu ženského  - WordWall - určování vzorů

Vzory rodu středního - procvičování - vzory, psaní i, y v koncovce podst. jména

Vzory rodu středního - WordWall

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psaní bě, bje /nové/ - procvičování

Psaní ob-, v- (-ě-, -je-) - procvičování Wordwall

Předpony vz-,  roz-, bez- - procvičování

Předpony, předložky - procvičování Wordwall

Slovesa - osoba, číslo, čas - procvičování

Pády podst. jmen /nové/- procvičování

Pády podstatných jmen - procvičování Wordwall

Pády podstatných jmen - procvičování

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovní druhy /nové/ - procvičování

Slovní druhy - určování, procvičování

Zájmena  - určování správného tvaru

Přídavná jména - určování

Slovní druhy - určování podst. jmen, příd. jmen, sloves

Podstatná jména - rody

Podstatná jména - střílečka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjmenovaná slova po Z - procvičování

Vyjmenovaná slova po Z - známkované diktáty

Vyjmenovaná slova po V - předpony vy-, vý-

Vyjmenovaná slova po V - wordwall

Vyjmenovaná slova po V - význam slov, chytáky...

Vyjmenovaná slova po S - procvičování

Vyjmenovaná slova po S  - kvíz

Vyjmenovaná slova po S - hledání dvojic, 

Vyjmenovaná slova po P chytáky

Vyjmenovaná slova po P - procvičování Wordwall

Vyjmenovaná slova po P - význam slov, přesmyčky, diktáty ...

Vyjmenovaná slova po M - problémová slova

Vyjmenovaná slova po M - známkované diktáty

Vyjmenovaná slova po M - přesmyčky, skládanky, význam, šibenice...

Vyjmenovaná slova po M - bouchni krtka

Vyjmenovaná slova po L - procvičování

Vyjmenovaná slova po L - procvičování

Vyjmenovaná slova po L - chytáky

Vyjmenovaná slova po L - význam, prezentace /slova příbuzná/ šibenice, chytáky, diktáty ...

Vyjmenovaná slova po B  - chytáky

Vyjmenovaná slova po B - Wordwall

Vyjmenovaná slova po B - procvičování

Vyjmenovaná slova po B - různá cvičení - přesmyčky, skládanky, význam, šibenice

=======================================================================

Párové souhlásky /spodoba znělosti/ - uvnitř slov

Spodoba znělosti - na konci slova

Tvrdé, měkké souhlásky i, í, y, ý

Psaní - bě, pě, vě, mě

Psaní bě, pě, vě, mě... - doplň slova

Slova protikladná

Slova souznačná

Slovní druh

Druhy vět

Čtení

Abeceda

u, ú, ů

.