Matematika

Počítání do 10 000  - sčítání, odčítání z paměti ...

Počítání do 10 000 - doplňování číselných řad a další ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Převody jednotek délky - procvičování

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamětné +, - do 1 000 - s přechodem přes desítku

Pamětné +, -  do 1 000  - bez přechodu přes desítku

Orientace v oboru 1000 - čtení čísel, zařazování čísel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Násobení, dělení - operace s čísly končící na jednu, dvě nuly - procvičování

Dělení se zbytkem - Wordwall

Dělení se zbytkem - procvičování

Násobení 1 -10 - procvičování - mašinka

Procvičování násobení a dělení - souhrn

Násobení a dělení 9 - příklady na násobení a dělení

Násobky 9 - násobky, dělení, násobení, pexeso ...

Násobky čísla 8 

Násobení a dělení 7 - krabice, kvíz, bludiště, letadlo

Násobení 7 - procvičování násobení 

Násobení a dělení 7 - najdi vetřelce

Násobilka 6 - procvičování

Násobení a dělení 6

násobení a dělení 4

násobení 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sčítání a odčítání do 100

slovní úlohy

puzzle na + a -

.