Matematika

Písemné dělení v oboru do 1 000 000 - procvičování

Písemné násobení dvojciferným činitelem - procvičování

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počítání do 1 000 000 - porovnávání <, >, = /wordwall/

Počítání do 1 000 000 - zápis čísel, řád číslic, vztahy mezi čísly

Počítání do 100 000 - zaokrouhlování

Počítání do 100 000 - procvičování, pamětné počítání

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počítání do 10 000  - sčítání, odčítání z paměti ...

Počítání do 10 000 - doplňování číselných řad a další ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Převody jednotek - Wordwall

Převody jednotek délky - procvičování

Převody jednotek délky - procvičování

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Násobení, dělení - operace s čísly končící na jednu, dvě nuly - procvičování

Dělení se zbytkem - Wordwall

Dělení se zbytkem - procvičování

Procvičování násobení a dělení - souhrn