DOMÁCÍ ÚKOLY

1.3.2024

ČTENÍ

Čtěte si  ve Kniha Slabikář - Trh knih - online antikvariát   str. 35 - příběh Dopis

Než budete číst příběh, vyzkoušejte čtení obtížnějších slov a slov s předložkami.

29.2.2024

PSANÍ

Český jazyk domácí  - přepište ořezanou obyčejnou tužkou (perem píší ti, kteří již mají povoleno) slova z přiloženého lístečku, pouze slova na straně s nůžkami. Slovo si vždy pečlivě přečtěte, prohlédněte, ze kterých písmen se skládá, "zacvičte" si ho, popřípadě ho zkuste nejprve napsat na cvičný papír nebo tabulku, ať nemáte v sešitě škrtance.

MATEMATIKA

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 31/2 sloupečky označené *

28.2.2024

ČTENÍ

Čtěte si  ve Kniha Slabikář - Trh knih - online antikvariát   str. 31 sloupeček N, D

MATEMATIKA

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 30/1 modrý obdélníček

27.2.2024

ČTENÍ

Čtěte si  ve Kniha Slabikář - Trh knih - online antikvariát  str. 24, 25 - přečtětě text o miminku - všímejte si znamének za větou (. ! ?)

PSANÍ

Písanka ke Slabikáři 1 Písanka ke slabikáři - sešit 1 - str. 19 - napiš 1. - 4. řádek označený zelenou *

26.2.2024

ČTENÍ

Čtěte si  ve Kniha Slabikář - Trh knih - online antikvariát  str.28 poslední sloupeček u písmene K + str. 31 sloupeček K

PSANÍ

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou (perem píší ti, kteří již mají povoleno)  předepsané 3 řádky - písmeno malé psací p. Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

MATEMATIKA 

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 29/4 příklady z rámečku označeného zelenou * přepiš do dvou sloupečků do sešitu Matematika domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz a vypočítej. K přepsání sloupečků do sešitu použijte podložku.

15.2.2024

MATEMATIKA (jen pro děti z 1.A)

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 26/4 dokončete - sloupečky označené zelenou *.

ČTENÍ + PSANÍ (všichni)

Pracovní list (bílé desky) - písmeno K - zadní strana - klubíčka - pastelkou v barvě klubíčka vyznač "cestičku", do okénka přepiš psacím písmem slovo z příslušného klubíčka.

13.2.2024

ČTENÍ

Čtěte si  ve Kniha Slabikář - Trh knih - online antikvariát  str.22

PSANÍ

Písanka ke Slabikáři 1 Písanka ke slabikáři - sešit 1 - str. 17 - napiš 1. - 4. řádek označený zelenou *

12.2.2024

ČTENÍ

Pracovní list (bílé desky) - nácvik čtení D - čtěte hbitě slabiky s počáteční hláskou D - zadní strana 3 stromy - zopakujte několikrát.

MATEMATIKA

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 24/5 dokončete - ve 2. soupečku zakreslete další možnosti, které jsme nepoužili v 1. sloupečku - pracujte s papírovými mincemi, které máte v papírové peněžence.

8.2.2024

ČTENÍ

Pracovní minilist (měl by být vložený v sešitě ČESKÝ JAZYK domácí) - čtěte věty v rámečku označeném zelenou * a k obrázkům vepište správné číslo.

PSANÍ

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou (perem píší ti, kteří již mají povoleno)  předepsané 3 řádky - písmeno malé psací s. Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

MATEMATIKA

Pracovní minilist (měl by být vložený v sešitě ČESKÝ JAZYK domácí) - KOSTIČKY sloupeček označený zelenou *- doplňte do prázdné kostičky správný počet teček.

7.2.2024

ČTENÍ

Pracovní list (bílé desky) - nácvik čtení N - čtěte slova ve sloupečcích pod netopýry

MATEMATIKA

Pracovní list (bílé desky) - GEOMETRIE - vybarvěte robota podle předlohy (zkuste mu vymyslet jméno)

6.2.2024

ČTENÍ

Procvičujte si čtení slov napsaných psacím i tiskacím písmem - zahrajte si hru.

PSANÍ

Písanka ke Slabikáři 1 Písanka ke slabikáři - sešit 1 - str. 15 - pište řádky označené zelenou *

5.2.2024

ČTENÍ + PSANÍ

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou (perem píší ti, kteří již mají povoleno) růžově předepsané 3 řádky - písmeno malé psací o. Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

Ve stejném sešitě je i úkol na čtení - přečtěte si popletené obrázkové věty. Nesmyslné obrázky nahraďte obrázky správnými, které po odtržení rozstříhejte podle černé čáry a nalepte.

MATEMATIKA

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 22/3

30.1.2024

Dnes děti nemají žádný domácí úkol.        Hura GIFs - Find & Share on GIPHY

29.1.2024

ČTENÍ

Zalaminovaná kartička s větami (písmeno J). - čtěte pozorně věty a slova - pozn. slovo JMELÍ můžete vynechat

MATEMATIKA

Počítáme zpaměti 1 pro 1. ročník ZŠ str. 7/19 - vypočítejte.

25.1.2024

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽA PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop - str. 27/4 Čtěte slabiky v řádcích i ve sloupečcích. POZOR na slabiku TY!

MATEMATIKA

Jak si zahrát KAHOOT! - po kliknutí na obrázek budete přesměrováni na stránku kahoot.it, kde je pro děti přichystána početní hra. Pomozte dětem vyplnit nickname a pak už stačí klik na tlačítko OK, go! a jste ve hře. Nechejte děti počítat samoststně, ve škole jsme se domluvili, že se přihlásí jen jednou. Na další příklad přejdete stiskem tlačítka Next. Šťastnou hru!

KAŽDÝ HRAJE POUZE 1x

24.1.2024

ČTENÍ

Pracovní minilístek s obrázky a větami (vkládali jsme si ho do sešitu MATEMATIKA domácí) - přečtěte si větu a její číslo zapište do rámečku k příslušnému obrázku.

MATEMATIKA

Sešit MATEMATIKA domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz- vypočítej matematický domečkový řetízek a zjisti, ve kterém z domků bydlí ovečka. 

23.1.2024

ČTENÍ

Čtecí proužky se samohláskami (a,e,i,o,u) a souhláskami (m,l,s,p,t,j) - k vybranému proužku se souhláskami přidejte libovolný proužek se samohláskami a trénujte hbité čtení slabik - skládáním proužků lze vytvořit mnoho kombinací - procvičte si alespoň 10 různých možností.

PSANÍ

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou předepsané řádky - písmeno malé psací a. Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

22.1.2024

ČTENÍ

Čtěte podle obrázkových slabik (děti mají slabiky v tašce nebo v penálu v malém zavíracím pytlíčku)  -  nácvik slabik s J 

(mladík v klobouku je JUNÁK)

 

Narovnejte si libovolně řadu obrázkových slabik tak, abyste viděli obrázek. 

1. Pojmenujte, co vidíte na obrázku.

2. Čtěte slabiky podle obrázků - první slabika nahlas, zbytek slova došeptejte.

3.  Čtěte podle obrázku už jen první slabiku (zbytek slova už ani nešeptejte), po přečtení slabiky si otočte danou kartičku obrázkem dospod - budete vidět přečtenou slabiku.

4. Čtěte slabiky složené z písmen - pokud si nebudete moci vzpomenout, otočte  kartičku a podívejte se na pomocný obrázek.

Narovnejte si řadu obrázků v jiném pořadí a body 1.- 4. zopakujte. 

Celkem si narovnáte 5 různých řad.

MATEMATIKA

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 15/1

18.1.2024

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽA PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop - str. 25/2 - DOKONČETE - pracujte podle pokynů v sešitě.

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM (věty s obrázky - sloupeček označený zelenou *) - prohlédněte si obrázek, zamyslete se a přečtěte si všechny tři věty. Správnou větu vybarvěte.

MATEMATIKA

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 10/5

16.1.2024

ČTENÍ

Zalaminovaná kartička se slovy v tabulce - čtení podle souřadnic - čtěte pouze na straně se zakroužkovanou pusinkou - můžete číst řádky nebo sloupečky nebo zadat souřadnice (např. sluníčko - auto = mele). 

PSANÍ

Písanka ke Slabikáři 1 Písanka ke slabikáři - sešit 1 - str. 8 - pište řádky označené zelenou *

15.1.2024

ČTENÍ

Modrá zalaminovaná kartička se slovy - čtěte pozorně slova na obou stranách kartičky, zkuste některá slova použít ve větách - pouze ústně, nikam nepište.

PSANÍ

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou předepsané řádky. Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

MATEMATIKA

Procvičujte řazení čísel 0-8. (POZOR - některá čísla v řadě jsou "schovaná", tak je nehledejte :-), procvičte si alespoň 5 různých řad).

(klikněte na obrázek)

11.1.2024

ČTENÍ

Čtecí proužky se samohláskami a proužek s písmenem P (slon)  - k danému proužku přidejte libovolný proužek se samohláskami a trénujte hbité čtení slabik - prostřídejte všech 6 proužků se samohláskami.

MATEMATIKA

Pracovní list ZAJÍCI - vypočítejte příklady a vybarvěte obrázky podle návodu.

10.1.2024

ČTENÍ

Čtěte podle obrázkových slabik (děti mají slabiky v tašce nebo v penálu v malém zavíracím pytlíčku)  -  nácvik slabik s P      

Narovnejte si libovolně řadu obrázkových slabik tak, abyste viděli obrázek. 

1. Pojmenujte, co vidíte na obrázku.

2. Čtěte slabiky podle obrázků - první slabika nahlas, zbytek slova došeptejte.

3.  Čtěte podle obrázku už jen první slabiku (zbytek slova už ani nešeptejte), po přečtení slabiky si otočte danou kartičku obrázkem dospod - budete vidět přečtenou slabiku.

4. Čtěte slabiky složené z písmen - pokud si nebudete moci vzpomenout, otočte  kartičku a podívejte se na pomocný obrázek.

Narovnejte si řadu obrázků v jiném pořadí a body 1.- 4. zopakujte. 

Celkem si narovnáte 5 různých řad.

PSANÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - nácvik psaní písmene ???  - dopište řádky označené zelenou * - POZOR NA SPRÁVNÉ PSANÍ KLIČKY!

MATEMATIKA

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 8/6 pouze oranžové příklady.

9.1.2024

ČTENÍ

Čtecí proužky se samohláskami a proužek s písmenem T (kytička) + proužky mix (hruška, domeček) - k daným proužkům přidejte libovolný proužek se samohláskami a trénujte hbité čtení slabik - prostřídejte vždy alespoň 3 proužky se samohláskami.

PSANÍ

Písanka ke Slabikáři 1 Písanka ke slabikáři - sešit 1 - str. 10 - pište řádky označené zelenou *

8.1.2024

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽA PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop - str. 21/3 - pracujte podle pokynů v sešitě.

MATEMATIKA

Počítáme zpaměti 1 pro 1. ročník ZŠ str. 5/13 - vypočítejte.

21.12.2023

Dnes děti nemají žádný domácí úkol.        Hura GIFs - Find & Share on GIPHY

20.12.2023

ČTENÍ

Čtete podle obrázkových slabik (děti mají slabiky v tašce nebo v penálu v malém zavíracím pytlíčku)  -  nácvik slabik s T       

Narovnejte si libovolně řadu obrázkových slabik tak, abyste viděli obrázek. 

1. Čtěte slabiky podle obrázků - první slabika nahlas, zbytek slova došeptejte.

2. Čtěte podle obrázku už jen první slabiku (zbytek slova už ani nešeptejte), po přečtení slabiky si otočte danou kartičku obrázkem dospod - budete vidět přečtenou slabiku.

3. Čtěte slabiky složené z písmen - pokud si nebudete moci vzpomenout, otočte  kartičku a podívejte se na pomocný obrázek.

Narovnejte si řadu obrázků v jiném pořadí a body 1.-3. zopakujte. 

Celkem si narovnáte 5 různých řad.

PSANÍ

Písanka ke Slabikáři 1 Písanka ke slabikáři - sešit 1 - str. 7 - pište řádky označené zelenou *

19.12.2023

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽA PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop - str. 23/4 - pracujte podle pokynů v sešitě, na přichystaný papír nakreslete obrázek svého oblíbeného večerníčku.

18.12.2023

ČTENÍ

Bílá zalaminovaná kartička - slabiky mix - přečtěte si alespoň 3x.

PSANÍ 

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou řádky s psacími  slabikami . Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

MATEMATIKA

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 5 - 8 příkladů v dolní části stránky - pokud ještě potřebujete pomoc, počítejte s názorem (knoflíky, kostičky,...)

.

14.12.2023

ČTENÍ

Pracovní lístek (bílé desky) - Čteme slabiky, slova a věty s M, L

1. Nejprve s dětmi postupně čtěte jednotlivé sloupečky a doplňte barevně "mističky" pod každou slabikou (viz. obrázek níže), ale klidně mohou děti zkusit i bez nápovědy.

2. Čtěte jednotlivé oddíly - slabiky - slova - věty. Červenu čarou mají děti označené PŘESTÁVKY ve čtení, aby si mohly chvíli odpočinou - prosím o dodržení přestávek - čtení všech sloupců může být pro některé ještě hodně náročné. 

.

MATEMATIKA ( dobrovoný úkol )

Jak si zahrát KAHOOT! - po kliknutí na obrázek budete přesměrováni na stránku kahoot.it, kde je pro děti přichystána početní hra. Pomozte dětem vyplnit nickname a pak už stačí klik na tlačítko OK, go! a jste ve hře. Nechejte děti počítat samoststně, ve škole jsme se domluvili, že se přihlásí jen jednou. Na další příklad přejdete stiskem tlačítka Next. Šťastnou hru!

13.12.2023

ČTENÍ

Čtecí proužky se samohláskami a proužek s písmenem S (děti si dnes vložily tento proužek k ostatním) - k proužku s motýlem (písmeno s) přidejte libovolný proužek se samohláskami a trénujte hbité čtení slabik - prostřídejte alespoň 3 proužky se samohláskami.

PSANÍ

Písanka ke Slabikáři Písanka ke slabikáři - sešit 1 str. 5 - pište řádky označené zelenou * (4 řádky) - pište ořezanou obyčejnou tužkou. Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

MATEMATIKA

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 4/5

12.11.2023

ČTENÍ, PSANÍ

Český jazyk domácí  - OBRÁZKOVÉ VĚTY - místo obrázku vyslovte první slabiku a přepište ji velkými tiskacími písmeny do mřížky pod obrázkem, vzniklou větu si pozorně přečtěte.

11.12.2023

ČTENÍ

Čtete podle obrázkových slabik (děti mají slabiky v tašce v malém zavíracím pytlíčku)  -  nácvik slabik se S        

Narovnejte si libovolně řadu obrázkových slabik tak, abyste viděli obrázek.

1. Čtěte slabiky podle obrázků - první slabika nahlas, zbytek slova došeptejte.

2. Čtěte podle obrázku už jen první slabiku (zbytek slova už ani nešeptejte), po přečtení slabiky si otočte danou kartičku obrázkem dospod - budete vidět přečtenou slabiku.

3. Čtěte slabiky složené z písmen - pokud si nebudete moci vzpomenout, otočte  kartičku a podívejte se na pomocný obrázek.

Narovnejte si řadu obrázků v jiném pořadí a body 1.-3. zopakujte. 

Celkem si narovnáte 5 různých řad.

PSANÍ 

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou dva předepsané řádky. Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

MATEMATIKA

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 3/3 - napište ke každé dominové kartě 2 příklady na sčítání (použijte naše "KOLOTOČOVÉ" pravidlo)

7.12.2023

ČTENÍ

Čtecí proužky se samohláskami a proužek s písmeny m, l (děti si dnes vložily tento proužek k ostatním) - k proužku s jablíčkem (písmena m, l) přidejte libovolný proužek se samohláskami a trénujte hbité čtení slabik - prostřídejte všechny proužky se samohláskami.

MATEMATIKA

Sešit MATEMATIKA domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz- robot KAMIL - geometrické tvary a tvary - pracujte podle zadání.

.

.

6.12.2023

ČTENÍ

Bílá zalaminovaná kartička - věty s M - přečtěte si alespoň 3x.

MATEMATIKA

Matematika 2 Matematika 1. ročník/ 2. sešit - Kolektiv autorů, Alter, 2019 str. 1/2 - napište 3 řádky sedmiček.

5.12.2023

MATEMATIKA (dobrovolný úkol)

Děti dostaly malou kopii s 9 políčky, ve kterých jsou Mikulášové, andělé a čerti. Ti nadělovali dětem různé dobrůtky. Kolik bychom za jejich jednotlivé nadílky zaplatili v obchodě? Zkuste to spočítat. Po otevření boxu se ti ukáže nákup označený číslem, v tabulce vedle vyhledejte cenu jednotlivých dobrůtek a spočítejte, kolik by daný nákup stál celkem peněz. Výsledek zapište do kroužku v pytli označeném stejným číslem jako má nákup.

 

4.12.2023

ČTENÍ

ŽLUTÁ zalaminovaná kartička se slovy a slabikami - čtěte postupně všechny sloupečky - alespoň 2x

.

PSANÍ

Písanka ke Slabikáři Písanka ke slabikáři - sešit 1 str. 3 - pište řádky označené zelenou * (4 řádky) - pište ořezanou obyčejnou tužkou. Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

30.11.2023

PSANÍ 

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou řádky s písmenem malým psacím u. Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

MATEMATIKA

 str. 32 - vypočítejte příklady v modrém a oranžovém rámečku. Pokud potřebujete názor, pomůžou vám si  při počítání  např. knoflíky, kamínky, pastelky ...

29.11.2023

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽA PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop - str. 18/5 - čtěte po slabikách "barevné" věty - mističky vám pomohou (zopakujte si 3x)

MA - LÁ  O - LA  MÁ  PANENKU.

.

MATMATIKA

Zahrajte si hru - přiřazujte příklady k výsledkům. Hru si klidně zopakujte vícekrát.

.

                                                                            

28.11.2023

ČTENÍ

Čtecí proužky se samohláskami a písmenem l (děti si dnes vložily tento proužek k ostatním) - nejprve si přečtěte hbitě všechny samostatné proužky se samohláskami, pak k proužku s rybkou (pouze písmeno l) přidejte libovolný proužek se samohláskami a trénujte čtení slabik s l.

MATEMATIKA

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - MATEMATICKÉ OMALOVÁNKY pouze PAPOUŠEK! - spočítejte příklad v políčku a podle výsledku vybarvěte pečlivě políčko správnou barvou.

ČTENÍ

Čtete podle obrázkových slabik (děti mají slabiky v tašce v malém zavíracím pytlíčku)  -  nácvik slabik s l         

Narovnejte si libovolně řadu obrázkových slabik tak, abyste viděli obrázek.

1. Čtěte slabiky podle obrázků - první slabika nahlas, zbytek slova došeptejte.

2. Čtěte podle obrázku už jen první slabiku (zbytek slova už ani nešeptejte), po přečtení slabiky si otočte danou kartičku obrázkem dospod - budete vidět přečtenou slabiku.

3. Čtěte slabiky složené z písmen - pokud si nebudete moci vzpomenout, otočte  kartičku a podívejte se na pomocný obrázek.

Narovnejte si řadu obrázků v jiném pořadí a body 1.-3. zopakujte. 

Celkem si narovnáte 5 různých řad.

PSANÍ

Písanka ke Slabikáři Písanka ke Slabikáři 1 ALTER str. 2 - dopište řádky označené zelenou * (3 řádky)

MATEMATIKA

 str. 30 - zelený rámeček vpravo dole - počítejte pouze ústně - děti příklad přečtou a vypočítají. Potom dětem říkejte příklady, tak aby počítaly zpaměti (tzn. že příklad nevidí), můžete si role i vyměnit, děti vybírají příklad ze zeleného rámečku, vy počítáte. 

23.11.2023

ČTENÍ

1. čteme obrázky - čtěte celá slova podle obrázků - liška, lusky, lavička, letadlo, lodička ... - přečtěte všechny řádky

2. čteme slabiky, zbytek došeptáme- čtěte po řádcích i ve sloupcích - děti čtou nahlas pouze první slabiku, zbytek slova došeptají, tzn. li - ška, lu - sky, la - vička, le  - tadlo, lo - dička ...

DOBROVOLNĚ pro ty, kteří si troufnou...

čteme pouze slabiky - vyslovíte pouze slabiku a zbytek slova už si jen myslíme - li, lu, la, le, lo ...

PSANÍ 

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou řádky s písmenem malým psacím i, e (celkem 3 řádky). Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

22.11.2023

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽA PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop - str. 17/3 Řekněte si slovo z obrázku, do rámečku zapište tiskacím písmem počáteční hlásku a pod obrázek zakreslete počet slabik.

MATEMATIKA

 str. 28 Porovnávání čísel v oboru 0-6 - úkol je označený razítkem - pracujte podle pokynů.

21.11.2023

MATEMATIKA 

Jak si zahrát KAHOOT! - po kliknutí na obrázek budete přesměrováni na stránku kahoot.it, kde je pro děti přichystána početní hra. Pomozte dětem vyplnit nickname a pak už stačí klik na tlačítko OK, go! a jste ve hře. Nechejte děti počítat samoststně, ve škole jsme se domluvili, že se přihlásí jen jednou. Na další příklad přejdete stiskem tlačítka Next. Šťastnou hru!

ČTENÍ

Zahrajte si hru PRAVDA nebo LEŽ. Rozhodněte, zda ve slově z obrázku slyšíte na začátku hlásku L nebo ne.

20.11.2023

ČTENÍ

ŽLUTÁ zalaminovaná kartička se slabikami - čtěte hbitě řádky se slabikami s M, alespoň 2x

PSANÍ 

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou řádky s písmenem malým psacím e. Dbejte na správné sezení a úchop tužky.

MATEMATIKA

Počítáme zpaměti 1 pro 1. ročník ZŠ str. 2 - dopočítejte sloupeček číslo 5

15.11.2023

ČTENÍ

Čtecí proužky se samohláskami a písmenem m - nejprve si přečtěte hbitě všechny samostatné proužky se samohláskami, pak k proužku s veverkou (pouze písmeno m) přidejte libovolný proužek se samohláskami a trénujte čtení slabik s m.

MATEMATIKA

PRACOVNÍ MINILIST (bílé desky) - nácvik psaní číslice 6 - dopište zbývající řádky šestek (označené *) - pište ořezanou obyčejnou tužkou

14.11.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - sloupečky se slabikami M - úkol číslo 5 - budete potřebovat hrací kostku - hoďte si kostkou, podle počtu teček na kostce čtěte příslušný sloupeček. Číslo 6 na kostce znamená libovolný výběr sloupečku, který si přečtete. Házejte celkem 10x.

PSANÍ

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou "myšky" podle předepsaného vzoru. Dbejte na správné sezení a úchop tužky i doma.

13.11.2023

ČTENÍ

Čtete podle obrázkových slabik (děti mají slabiky v tašce v malém zavíracím pytlíčku)  -  nácvik slabik s M         

Narovnejte si libovolně řadu obrázkových slabik tak, abyste viděli obrázek.

1. Čtěte slabiky podle obrázků - první slabika nahlas, zbytek slova došeptejte.

2. Čtěte podle obrázku už jen první slabiku (zbytek slova už ani nešeptejte), po přečtení slabiky si otočte danou kartičku obrázkem dospod - budete vidět přečtenou slabiku.

3. Čtěte slabiky složené z písmen - pokud si nebudete moci vzpomenout, otočte  kartičku a podívejte se na pomocný obrázek.

Narovnejte si řadu obrázků v jiném pořadí a body 1.-3. zopakujte. 

Celkem si narovnáte 5 různých řad.

9.11.2023

ČTENÍ

čteme slabiky - čtěte po řádcích i ve sloupcích - děti čtou nahlas pouze první slabiku, zbytek slova došeptají, tzn. mo - týl, mu - chomůrka, ma - lina, me - loun, mi  - ska...

MATEMATIKA

Sešit MATEMATIKA domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - v MATEMATICE  str. 25 v zeleném obdélníku jsou dva sloupečky příkladů na + a -. Příklady přepište s pomocí "kouzelné"podložky do sešitu domácího a vypočítejte. Při počítání si můžete pomáhat např. knoflíky, kamínky, pastelkami ...

8.11.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - sloupečky s obrázky a slovy (kočárek, fén, ...) - vyhledejte ke slovu správnou "klapku"  a políčko vybarvěte - pomůže vám, když si slovo zkusíte "zacvičit" (dlouhá slabika = ruce nahoru, krátká slabika = dřep).

MATEMATIKA

Dnes si procvičujte sčítání a odčítání do 5 na početním trenažéru (stačí kliknout na obrázek).

7.11.2023

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽA PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop - str. 15/4 pracujte podle pokynů v pracovním sešitě.

PSANÍ

Velká písanka Velká písanka 1 ročník Didaktis od 35 Kč - Heureka.cz str. 30 - pište pouze řádky označené zelenou hvězdičkou.

6.11.2023

PSANÍ

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou "rybičky" podle předepsaného vzoru. Dbejte na správné sezení a úchop tužky i doma.

MATEMATIKA

Sešit MATEMATIKA domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - volnou část listu odtrhněte, obrázky nastříhejte na jednotlivé čtverečky a umístěte do mřížky na správné místo, nalepte.

2.11.2023

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽA PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop - str. 14/2 - pracujte podle pokynů v pracovním sešitě

MATEMATIKA

Počítáme zpaměti 1 pro 1. ročník ZŠ str. 1 - dopočítejte sloupeček číslo 1 - kdo stále potřebuje názor, pomáhá si  při počítání  např. knoflíky, kamínky, pastelkami ...

1.11.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - PÍSMENO I/Í - druhá strana - ÚKOL č.1 (černobílý) - řekněte si, co je na obrázku, určete počáteční hlásku a do čtverečku zapište správné písmeno

MATEMATIKA

Sešit MATEMATIKA domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - v MATEMATICE  str. 22 v zeleném obdélníku jsou dva sloupečky příkladů na + a -. Příklady přepište s pomocí "kouzelné"podložky do sešitu domácího a vypočítejte. Při počítání si můžete pomáhat např. knoflíky, kamínky, pastelkami ...

30.10.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - PÍSMENO I/Í - druhá strana -  dva řádky písmen ke čtení -  čtěte pozorně, rozlišujte písmena malá x velká, tiskací x psací a délku hlásky (u dlouhé hlásky zvedněte ruku).

MATEMATIKA

Sešit MATEMATIKA domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - procvičujte psaní číslice 5 (dva řádky - velké a malé 5), na obrázku určete počet živočichů a rostlin a zapište do příslušného rámečku. Obrázek si můžete i vybarvit.

24.10.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - opakování A, O, E, U - tabulka s písmeny - vybranou barvou zakroužkujte v řádku hledané písmeno (hledejte všechny tvary i délky daného písmene), předposlední řádek - označte všechna psací písmena, poslední řádek - vyhledejte všechny tiskací písmena. Některý z řádků můžete zkusit přečíst.

PSANÍ

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou "vlaštovičky" podle předepsaného vzoru. Dbejte na správné sezení a úchop tužky i doma.

23.10.2023

ČTENÍ 

oranžová zalaminovaná kartička - čtěte oba řádky, (všechna písmena jsou tiskací) stačí tedy rozlišovat velké a malé písmeno a délku hlásky

MATEMATIKA

Sešit MATEMATIKA domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - příklady z vloženého lístečku pečlivě přepište do dvou sloupečků (použijte "kouzelnou podložku - pečlivě si ji srovnejte podle prvních dvou předepsaných příkladů - sněhová vločka na podložce bude dole), příklady vypočítejte a podložku založte za obal, tak jak to děláme ve škole.

19.10.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - PÍSMENO U/Ů -  řádky s písmeny - vlevo dole (úkol číslo 3) - čtěte oba řádky, ukazujte si jako ve škole, malé x velké, psací x tiskací, pokud je hláska dlouhá, zvedněte při jejím čtení ruku, jako když se ve škole hlásíte. Na druhé straně listu splňte také úkol číslo 3 - bludiště - najde včelička cestičku k úlu?

MATEMATIKA

Sešit MATEMATIKA domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - dokreslete do mřížky každému číslu obrázek, který mu byl přiřazen.

18.10.2023

MATEMATIKA

 

17.10.2023

PRVŇÁČKOVÉ DNES NEMAJÍ ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL. Smile transparent GIF on GIFER - by Nebei

16.10.2023

ČTENÍ

Najdi tři obrázky, které začínají na stejné písmenko jako velký obrázek. Obrázky pojmenuj a dobře poslouchej první hlásku. (pro zobrazení úkolu klikněte na obrázek)

MATEMATIKA

Sešit MATEMATIKA domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - procvičujte psaní číslic 3 a 4 - pište ořezanou obyčejnou tužkou podle předepsaného vzoru. Dbejte na správné sezení a úchop tužky i doma.

11.10.2023

ČTENÍ

Barevný vějíř na čtení - procvičování čtení A, O, E - oranžový, zelený, fialový proužek, modrý a žlutý proužek.

MATEMATIKA

Sešit MATEMATIKA domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - vybarvujte určenými barvami políčka podle výsledků.

10.10.2023

PSANÍ 

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou "kopečky" podle předepsaného vzoru. Dbejte na správné sezení a úchop tužky i doma.

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽA PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop - str. 9/4 - dokončete cvičení podle zadání.

9.10.2023

ČTENÍ

Zahrajte si hru - určete počáteční hlásku ve slově - klikněte na obrázek .PSANÍ 

Český jazyk domácí  - pište ořezanou obyčejnou tužkou "biče" podle předepsaného vzoru. Dbejte na správné sezení a úchop tužky i doma.

5.10.2023

PRVOUKA

Děti si odnesly v batůžku pracovní list - LES. Zadali jsme si tyto 3 úkoly.
1) Povyprávěj rodičům o naší "vědecké" výpravě do lesa - jaké stromy jsme objevili, co dalšího jsme viděli a vyzkoušeli.
2) na zadní straně pracovního listu splň tyto úkoly (viz. příloha)
ŽLUTÝ ÚKOL - najdi cestičku od plodu ke správnému listu
ORANŽOVÝ ÚKOL - najdi a vybarvi stejnou barvou dvě části, které tvoří celý list
3)ZELENÝ ÚKOL - vybarvi smajlíka - zhodnoť dnešní výpravu do lesa
Pracovní list přines zítra do školy.

4.10.2023

MATEMATIKA

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - nácvik psaní číslice 3 - pouze řádky označené zelenou hvězdičkou - pište pastelkou nebo fixou.

ČTENÍ

Pracovní sešit k ŽA PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop - str.8/2 pracujte podle zadání, stačí jednoduchý obrázek, nezapomeňte k nakresleným obrázkům vyznačit počet slabik .
Barevný vějíř na čtení - procvičování čtení A,O - oranžový, zelený a fialový proužek.

3.10.2023

PSANÍ

Sešit ČESKÝ JAZYK domácí - pište ořezanou obyčejnou tužkou šikmé mírně prohnuté čáry vedené zdola nahoru podle předepsaného vzoru. Dbejte na správné sezení a úchop tužky i doma.

MATEMATIKA

Sešit MATEMATIKA domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - vybarvěte skupiny stejných předmětů správnou barvou.

2.10.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - barevné řádky s písmeny - vyberte barvu řádku - děti čtou např. zelený - velké psací o, malé tiskací o, velké tiskací ó , malé psací o, malé tiskací ó, velké psací á... pokud si vzpomenou, nechte je čtení podpořit i pohybem, tak jako čteme ve škole (postupně vystřídejte všechny 4 barevné řádky).

MATEMATIKA

MATEMATIKA  domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - procvičte si psaní číslice 2 (pište ořezanou obyčejnou tužkou všechny řádky, dodržujte stejné rozestupy). Dbejte na správné sezení a úchop tužky i doma.

26.9.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - zvířátka -  pouze řádky označené zelenou hvězdičkou - znázorněte krátkou a dlouhou slabiku ve slově (nechejte děti, ať si slovo z obrázku zacvičí - krátká slabika = dřep, dlouhá slabika = vzpažit).

PSANÍ (MATEMATIKA)

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - psaní číslice 2 -  pouze řádky označené zelenou hvězdičkou - pište pastelkou nebo fixou.

25.9.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - barevné řádky s písmeny - vyberte barvu řádku - děti čtou např. modrý - malé psací a, velké psací a, malé psací á, malé psací a, velké psací á... pokud si vzpomenou, nechte je čtení podpořit i pohybem, tak jako čteme ve škole (postupně vystřídejte všechny 4 barevné řádky).

MATEMATIKA

MATEMATIKA  domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - procvičte si psaní číslice 1 (pište ořezanou obyčejnou tužkou všechny řádky, dodržujte stejné rozestupy). Dbejte na správné sezení a úchop tužky i doma.

21.9.2023

PSANÍ

Velká písanka str. 12 "blechy" procvičování horního oblouku.

MATEMATIKA

UČ str. 7 "rybičky" - nakresli správný počet rybiček.

20.9.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky)

černobílá strana - Vytleskej, co vidíš na obrázku, podle počtu slabik vybarvi obrázek příslušnou barvou.

MATEMATIKA

PRACOVNÍ LIST (bílé desky)

Procvičujte psaní číslice 1. Pište pastelkou nebo fixou pouze řádky označené zelenou hvězdičkou. z druhé strany listu si můžete vybarvit ježka.

19.9.2023

ČTENÍ + PSANÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky)

Zjisti, komu patří která značka... Jednotlivým klukům jsme s prvňáčky ve škole přiřadili konkrétní barvu, podle počáteční hlásky (písmena) jsme vybarvili písmena v levém sloupečku. V oranžovém obdélníku uprostřed jsou obrázkové značky jednotlivých chlapců. Pomocí sluchu zjisti, komu která značka patří a vybarvi ji příslušnou barvou - např. Van = veverka - vybarvím šedou.

Dokresli druhou polovinu obrázku ... Co je vlevo, zkus tužkou překreslit co nejpřesněji napravo.

18.9.2023

ČTENÍ

ČTENÍ v obrázkové tabulce (je vložená v Prvňáčkově notýsku)
1)čtení řádků - např. přečti 3. řádek
2)čtení sloupců - např. přečti jablíčkový sloupeček
3) souřadnice - např. jaký obrázek je na 3. řádku ve sloupečku s motýlkem (liška)
ROZŠIŘUJÍCÍ ÚKOL - čti v řádcích nebo sloupcích pouze počáteční hlásku - např. 1. řádek B B H K K H H L

14.9.2023

Dnes zadané DOMÁCÍ ÚKOLY odevzdají děti až v PONDĚLÍ (ať sešity zítra nemačkají v batůžku)

PSANÍ

Velká písanka 1 ročník Didaktis od 35 Kč - Heureka.cz str. 6 - KLUBÍČKA - pracuj pastelkou, fixou nebo třeba jen obyčejnou tužkou. Procvič před psaním prstíky a ruce, vyzkoušej si správný úchop a nezapomeň při psaní správně sedět.

 SPRÁVNÉ PSANÍ :: VESMÍRNÍ CESTOVATELÉ 5. A 2023/2024

MATEMATIKA

 str. 4 - BAREVNÉ ŘADY -  pokračuj podle vzoru.

Rodiče, prosím, podepisujte dětem domácí úkoly. Děkuji NZ.

.

.

13.9.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop  str. 2/3 Vybarvi obrázek podle pokynů.

PSANÍ

Velká písanka 1 ročník Didaktis od 35 Kč - Heureka.cz str. 4  - KAMION -  pastelkou nebo tužkou, procvič před psaním prstíky a ruce, vyzkoušej si správný úchop tak, jak jsme si ukazovali ve třídě - zvol si dvě barvy, každá se "projede" po silnici 5krát.