DOMÁCÍ ÚKOLY

25.9.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky) - barevné řádky s písmeny - vyberte barvu řádku - děti čtou např. modrý - malé psací a, velké psací a, malé psací á, malé psací a, velké psací á... pokud si vzpomenou, nechte je čtení podpořit i pohybem, tak jako čteme ve škole (postupně vystřídejte všechny 4 barevné řádky).

MATEMATIKA

MATEMATIKA  domácí Papírny Brno Školní sešit 513 A5 linkovaný 12 mm od 3 Kč - Heureka.cz - procvičte si psaní číslice 1 (pište ořezanou obyčejnou tužkou všechny řádky, dodržujte stejné rozestupy). Dbejte na správné sezení a úchop tužky i doma.

21.9.2023

PSANÍ

Velká písanka str. 12 "blechy" procvičování horního oblouku.

MATEMATIKA

UČ str. 7 "rybičky" - nakresli správný počet rybiček.

20.9.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky)

černobílá strana - Vytleskej, co vidíš na obrázku, podle počtu slabik vybarvi obrázek příslušnou barvou.

MATEMATIKA

PRACOVNÍ LIST (bílé desky)

Procvičujte psaní číslice 1. Pište pastelkou nebo fixou pouze řádky označené zelenou hvězdičkou. z druhé strany listu si můžete vybarvit ježka.

19.9.2023

ČTENÍ + PSANÍ

PRACOVNÍ LIST (bílé desky)

Zjisti, komu patří která značka... Jednotlivým klukům jsme s prvňáčky ve škole přiřadili konkrétní barvu, podle počáteční hlásky (písmena) jsme vybarvili písmena v levém sloupečku. V oranžovém obdélníku uprostřed jsou obrázkové značky jednotlivých chlapců. Pomocí sluchu zjisti, komu která značka patří a vybarvi ji příslušnou barvou - např. Van = veverka - vybarvím šedou.

Dokresli druhou polovinu obrázku ... Co je vlevo, zkus tužkou překreslit co nejpřesněji napravo.

18.9.2023

ČTENÍ

ČTENÍ v obrázkové tabulce (je vložená v Prvňáčkově notýsku)
1)čtení řádků - např. přečti 3. řádek
2)čtení sloupců - např. přečti jablíčkový sloupeček
3) souřadnice - např. jaký obrázek je na 3. řádku ve sloupečku s motýlkem (liška)
ROZŠIŘUJÍCÍ ÚKOL - čti v řádcích nebo sloupcích pouze počáteční hlásku - např. 1. řádek B B H K K H H L

14.9.2023

Dnes zadané DOMÁCÍ ÚKOLY odevzdají děti až v PONDĚLÍ (ať sešity zítra nemačkají v batůžku)

PSANÍ

Velká písanka 1 ročník Didaktis od 35 Kč - Heureka.cz str. 6 - KLUBÍČKA - pracuj pastelkou, fixou nebo třeba jen obyčejnou tužkou. Procvič před psaním prstíky a ruce, vyzkoušej si správný úchop a nezapomeň při psaní správně sedět.

 SPRÁVNÉ PSANÍ :: VESMÍRNÍ CESTOVATELÉ 5. A 2023/2024

MATEMATIKA

 str. 4 - BAREVNÉ ŘADY -  pokračuj podle vzoru.

Rodiče, prosím, podepisujte dětem domácí úkoly. Děkuji NZ.

.

.

13.9.2023

ČTENÍ

PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě | Alter e-shop  str. 2/3 Vybarvi obrázek podle pokynů.

PSANÍ

Velká písanka 1 ročník Didaktis od 35 Kč - Heureka.cz str. 4  - KAMION -  pastelkou nebo tužkou, procvič před psaním prstíky a ruce, vyzkoušej si správný úchop tak, jak jsme si ukazovali ve třídě - zvol si dvě barvy, každá se "projede" po silnici 5krát.