NEMOCNÍČEK

Rafsdesign Rafs Sticker - Rafsdesign Rafs Rafs84 Stickers

21.9.2023

MATEMATIKA

 str. 6 - zelenina a rybičky

.

PRVOUKA

Hravá prvouka 1 - pracovní učebnicestr. 8

.

ČTENÍ

 str. 5/4

PRACOVNÍ LIST (písmeno A) - seznam se se všemi tvary písmene a, ve šňůře korálků vybarvi jen ty s písmeny a, úkol 2 ve slovech pod obrázky najdi a zakroužkuj všechna a

.

PSANÍ

 str. 11, 12

20.9.2023

MATEMATIKA

 str. 6 - říkejte si, co vidíte na obrázcích - např. Vidím tři houesnky. Která číslice označuje počet tři = 3... 

str. 7 -  jablíčka, děti a čtení čísel

PRACOVNÍ LIST (ježeček) - Nácvik psaní číslice 1 - nejprve "pište" ježkovi bodlinky a pak pastelkou nebo fixou 1.-3. řádek jedniček na druhé straně listu.

ČTENÍ

 str. 5/3 zvolte vlastní barvy pro jednotlivé tvary

.

PSANÍ

 str. 9 - Vyprávěli jsme si pohádku "O kohoutkovi a slepičce"

18.9. +19.9.2023

MATEMATIKA

 str. 5 celá

.

PRVOUKA

Hravá prvouka 1 - pracovní učebnicestr. 7 celá

.

ČTENÍ

 str. 4 celá + str. 5/1,2

.

PSANÍ

 str. 7,8 a 10

14.9.2023

MATEMATIKA

 str. 3 celá + str. 4 - ZÁVODY a BAREVNÉ ŘADY

.

PRVOUKA

Hravá prvouka 1 - pracovní učebnicestr. 6 celá

.

ČTENÍ

 str. 3 celá

.

PSANÍ

 str. 5,6