Týdenní plány

Týdenní plán

Týden od 30. 5. do 3. 6.

Čj
 • opakování o slovních druzích, vyjmenovaných slovech
 • podmět mužského rodu
 • přímá a nepřímá řeč

U 108-110

PS 37-38

Čt
 • čtení s porozuměním, čtení vlastní knížky

Sl
 • dopis

Aj
 • poslech - Space Explorers
 • opakování slovček a frází z 1. - 5. lekce

U 50-51

PS 46-47

M
 • aritmetický průměr
 • sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • celá čisla
 • příprava na závěrěčnou prověrku
U 43-46

G
 • výpočet obsahu krychle

U 47

Vl
 • doba pohusitská
 • nástup Habsburků na trůn
U 48-50
 • ekosystém louky - opakování
 • ekosystém rybník

U  70-73

Inf
 • práce s robotickou stavebnicí
 • programování
HV
 • hra na hudební nástroje
Vv
 • piknik
 • tvorba desek na výtvory
 • tvorba desek na výtvory
Tv
 • atletika

.

.

Týdenní plán

Týden od 23. 5. do 27. 5.

Čj
 • opakování o slovních druzích, vyjmenovaných slovech
 • podmět rodu středního a ženského
 • podmět mužského rodu

U 104-107

PS 37-38

Čt
 • čtení s porozuměním - divadlo

ČÍT 143-45

Sl
 • psaní scénáře divadelní hry

Aj
 • fráze What's for breakfast?
 • testík 5. lekce
 • poslech - Space Explorers

U 50-51

PS 46-47

M
 • aritmetický průměr
 • práce s daty
 • sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
U 38-43

G
 • grafický rozdíl úseček
 • diagramy

U 42

Vl
 • doba pohusitská 
U 46-47
 • ekosystém louky

U  66-69

Inf
 • práce s robotickou stavebnicí
 • programování
HV
 • opakování názvů not
 • romská hudba
Vv
 • včely - kresba tuší
 • čápi
Tv
 • atletika
 • vybíjená

.

.

Týdenní plán

Týden od 16. 5. do 20. 5.

Čj
 • hledání podmětu a přísudku
 • opakování o větných vzorcích, slovních druzích, vyjmenovaných slovech
 • podmět rodu středního a ženského
 • seznámení se shodou přísudku s podmětem můžského rodu

U 104-107

PS 35-36

Čt
 • čtení s porozuměním - divadlo

ČÍT 139-141

Sl
 • psaní scénáře divadelní hry

Aj
 • fráze What's for breakfast?
 • věty o jídle
 • poslech - Let's explore Britain

U 52-53

PS 48-49

M
 • zlomky
 • písemné dělení
 • slovní úlohy
 • aritmetický průměr
U 35-39

G
 • grafický součet úseček
 • diagramy

U 40-41

Vl
 • Husitství
U 41-44
 • ekosystém pole - testík
 • ekosystém louky

U  66-67

Inf
 • práce s robotickou stavebnicí
 • programování
HV
 • opakování názvů not
 • romská hudba
Vv
 • pampelišky - kresba tužkou, uchým pastelem
 • čápi
Tv
 • atletika

.

.

Týdenní plán

Týden od 9. 5. do 13. 5.

Čj
 • podmět a přísudek
 • shoda přísudku s podmětem
 • podmět rodu středního
 • podmět rodu ženského

U 101-105

PS 32-35

Čt
 • čtení s porozuměním - Čarodějnice
 • čtení s porozuměním - divadlo

ČÍT 155 - 157, 139-141

Sl
 • popis obrázku

PS 33

Aj
 • fráze Do you have toast for breakfast? Yes, I  do. No, I  don't.
 • věty o jídle
 • poslech - Wheat to flour

U 46-49

PS 45

M
 • zlomky
 • písemné dělení
 • slovní úlohy
U 34-35

G
 • jednotky obsahu

U 36

Vl
 • život ve středověku
U 38-40
 • ekosytém pole

U  61-65

Inf
 • práce s robotickou stavebnicí
 • programování
HV
 • opakování názvů not
 • čínská hudba
Vv
 • jaro na poli - práce s vodovkou, temperou, práce se špachtlí
 • péče o zahradu
Tv
 • vybíjená
 • atletika

.

.

Týdenní plán

Týden od 2. 5. do 6. 5.

Čj
 • časování sloves
 • opakování slovních duhů
 • věta jednoduchá a souvětí, větné vzorce
 • podmět a přísudek

U 99-102

PS 31, 32

Čt
 • vlastní kniha - podvojný deník
 • čtení s porozuměním - Čarodějnice

ČÍT 155 - 157

Sl
 • přání k svátku matek

U 98

PS 30

Aj
 • fráze Do you like... ? Yes, I do. No, I don't.
 • slovíčka hlavních jídel

U 45-47

PS 42-44

M
 • převody jednotek
 • zlomky
U 26-29

G
 • obsah obdélníka
 • obsah čtverce

U 23, 28

Vl
 • Lucemburkové v Čechách
 • Život ve středověku
U 36-39
 • testík ekosystém řek a potoků
 • ekosytém pole

U  61-63

Inf
 • práce s robotickou stavebnicí
 • programování
HV
 • opakování nástrojů (oprava)
 • opakování názvů not
 • indická hudba
Vv
 • autoportrét - dokreslování
 • dárek k svátku matek
Tv
 • vybíjená
 • atletika

.

.

Týdenní plán

Týden od 25. 4. do 29. 4.

Čj
 • mluvnické kategorie podstatných jmen
 • časovaní sloves
 • čas minulý

U 93 - 97

PS 27- 29

PP 51

Čt
 • vlastní kniha - podvojný deník
 • čtení s porozuměním - Čarodějnice

kopie

Sl
 • pozvánka na narozeninovou oslavu

U 94

Aj
 • vyvození slovíček

U 44-46

PS 40-41

M
 • převody jednotek
 • zlomky
U 24-25

G
 • obsah obdélníka

U 22

Vl
 • Lucemburkové v Čechách
U 34-36
 • ekosystém řek a potoků

U  56-59

Inf
 • práce s robotickou stavebnicí
 • programování
HV
 • opakování nástrojů
 • arabská hudba
Vv
 • čarodějnice - portrét jako Picasso
 • čarodějnice
Tv
 • vybíjená

.

.

Týdenní plán

Týden od 4. 4. do 8. 4.

Čj
 • mluvnické kategorie podstatných jmen
 • časovaní sloves
 • čas přítomný a budoucí
 • čtvrtletní prověrka

U 89-91

PS 26-27

PP 50-51

Čt
 • vlastní kniha - podvojný deník
 • komiks

ČÍT 125-126

Sl
 • velikonoční pohled, pozdrav

Aj
 • opakování 4. lekce

PS 

M
 • zlomky

G
 • rýsování dle diktátu
 • rovnoěžníky

kopie

Vl
 • České království za vády Přemyslovců
U 28-32
 • ekosystém řek a potoků

U  

Inf
 • práce s robotickou stavebnicí
HV
 • opakování nástrojů
 • hebrejská hudba
Vv
 • komiks
 • Země
Tv

.

.

Týdenní plán

Týden od 4. 4. do 8. 4.

Čj
 • vzory mužského rodu
 • všechny vzory podstatných jmen
 • mluvnické kategorie podstatných jmen
 • opakování o slovesech

U 82-84

PS 20-22

PP 48-49

Čt
 • vlastní kniha - podvojný deník

Sl
 • vyprávení

U 85

PS 23

Aj
 • zvířata
 • fráze It has got...., It hasn't got....

U 42-43

PS 36-38

M
 • početní výkony s přirozenými čísly
 • zlomky
U 9-13

G
 • rovnoběžníky

U 10

Vl
 • život v Čechách před 1000 lety
 • románský sloh
U 26-27
 • ekosystém park - testík
 • Velikonoce

U  52-54

Inf
 • práce s robotickou stavebnicí
HV
 • opakování nástrojů
 • severská hudba, ukrajinská hudba
Vv
 • krepové pompony
 • kuře ve vajíčku
Tv
 • házená

.

.

Týdenní plán

Týden od 28. 3. do 1. 4.

Čj
 • vzory mužského rodu
 • vzor muž
 • vzor stroj
 • vzory předseda a soudce

U 78-82

PS 18-20

PP 45-48

Čt
 • Karel Jaromír Erben - život, dílo
 • Josef Lada 
 • ilustrátoři

Sl
 • tvorba komiksu
 

Aj
 • zvířata
 • fráze It has got...., It hasn't got....

U 40-41

PS 36-37

M
 • početní výkony s přirozenými čísly
U 7-9

G
 • obdélník, čtverec

U 6

Vl
 • Přemyslovská knížata
 • život v Čechách před 1000 lety
U 22-25
 • ekosystém park

U  52-54

Inf
 • práce s robotickou stavebnicí
HV
 • opakování délky not
 • severská hudba, ukrajinská hudba
Vv
 • Páčci zpěváčci na drátě
 • ptáčci z papíru
 • srdíčka, ptáčci
Tv

.

.

Týdenní plán

Týden od 21. 3. do 25. 3.

Čj
 • vzory mužského rodu
 • vzory pán
 • vzor hrad
 • vzor muž

U 74-78

PS 17-18

PP 43-44

Čt
 • rýmování, hra s rýmy

Sl
 • třídní kolo recitační soutěže
 

Aj
 • části těla zvířat
 • zvířata
 • fráze It has got...., It hasn't got....

U 38-39

PS 34-36

M
 • milion
 • přímá úměrnost
 

G
 • osová souměrnost

Vl
 • svatý Václav, Boleslav I. Ukrutný
 • ekosystém park

U  52-54

Inf
 • práce s robotickou stavebnicí
HV
 • čtyřdobý takt
 • opakování délky not
Vv
 • Páčci zpěváčci na drátě
 • srdíčka, ptáčci
Tv

.

.

Týdenní plán

Týden od 7. 3. do 11. 3.

Čj
 • vzory ženského rodu
 • vzory rodu středního
 • rod mužský životný neživotný
 • mluvnické kategorie podstatných jmen

U 70

PS 14-15

PP 37-42

Čt
 • rýmování, hra s rýmy, příprava na třídní kolo recitační soutěže

Sl
 • vyprávění podle osnovy - ZSPP 
 

Aj
 • popis města
 • seznámení s novou lekcí
 • slovíčka 4. lekce

U 36-37

PS 30-32

M
 • převody jednotek
 • test
 

G
 • test

Vl
 • opakování - pravěk až keltové

U 7-8
 • ekosystém park

U  452-54

Inf
 • formátování textu
 • práce se stavebnicí LEGO WEDO
HV
 • třídobý takt
 • opakování délky not
 • tanec valčík
Vv
 • keltské ornamenty
 • kočičky
 • sněženky
Tv
 • basketbal
 • Kin Ball

.

.

Týdenní plán

Týden od 21. 2. do 25. 2.

Čj
 • vzory ženského rodu

U 69

PS 12-13

PP 35-41

Čt
 • čtení s porozuměním na téma karneval

kopie o karnevalu

Sl
 • psaní dopisu sportovci 
kopie o ZOH

Aj
 • popis domu, popis pokoje, popis města
 • komiks
 • opakování 3. lekce

U 34-35

PS 28-30

M  

G

Vl
 • pravěk
 • doba železná

U 5-6
 • horniny a nerosty 

U  44-46

Inf
 • formátování textu
 • práce se stavebnicí LEGO WEDO
HV
 • dvoudobý takt
 • opakování délky not
 • tanec polka
Vv
 • ovoce plné vitamínů
 • pravěk
 • karnevalové masky
Tv
 • seznámení s hrou KINBALL

.

.

Týdenní plán

Týden od 14. 2. do 18. 2.

Čj
 • opakování VS
 • vzory ženského rodu

U 62-65

PS 10-12

PP 30, 35

Čt
 • čtení s porozuměním na téma ZOH

kopie o ZOH    

Sl
 • psaní dopisu sportovci 
kopie o ZOH

Aj
 • život na hradě
 • popis domu, popis pokoje

U 31

PS 27

M
 • práce s neznámými údaji
 • přímá úměrnost
 • opakování písemnho sčítání, odčítání, násobení, dělení
U 40-43

G
 • rýsování pravoúhlých obrazců

kopie
Vl
 • lidé a čas
 • pravěk

U 3-5
 • horniny a nerosty 

U  44-46

Inf
 • seznámení s robotickou stavebnicí LEGO WEDO
HV
 • latinskoamerická hudba
 • latinskoamerické tance
Vv
 • ovoce plné vitamínů
 • valentýnské srdce
Tv
 • skok do výšky

.

.

Týdenní plán

Týden od 31. 1. do 3. 2.

Čj
 • opakování VS
 • vzory středního rodu
 • vyvození vzorů rodu ženského, vzor žena
 • opakování SD

U 62

PS 9, 10

PP 29, 34

Čt
 • čtení s porozuměním

vlastní kniha      

Sl
 • hodina neproběhne - prázdniny

Aj
 • lidská obydlí
 • popis domu, popis pokoje

U 31

PS 27

M

G

Vl

 • horniny a nerosty 

U  44-46

Inf
HV
 • saxofon
 • latinskoamerická hudba
Vv
 • ovoce plné vitamínů
 • hodina neproběhne - prázdniny
Tv

.

.

Týdenní plán

Týden od 17. 1. do 21. 1.

Čj
 • opakování VS
 • opakování o rodech, rozlišování mužského životného a neživotného 
 • vzory středního rodu
 • opakování o slovesech, psaní sloves v čase přítomném

U 61

PS 7, 8

PP 24, 31

Čt
 • čtení s porozuměním

ČÍT  78-79

vlastní kniha      

Sl
 • vyprávění podle obrázkové předlohy

U 52

Aj
 • slovíčka 3. lekce
 • předložky
 • fráze s Where, There

U 29

PS 24, 25

M
 • písemné sčítání a odčítání
 • pamětné násobení a dělení
 • slovní úlohy

U 27-32

G
 • trojúhelník
U 25
Vl
 • počasí, podnebí
 • půda a zemědělství
U 30-32
 • skupenství látek
 • vlastnosti látek

U  38, 47

Inf
 • práce v programu malování
HV
 • tuba
 • flétna
Vv
 • ptáčci v zimě
 • ovoce plné vitamínů
 • pokusy se skupenstvím látek
Tv
 • základy házené
 • házená

.

.

Týdenní plán

Týden od 10. 1. do 14. 1.

Čj
 • opakování VS po B, L, M, P, V, Z, F
 • rod, číslo, pád podstatných jmen
 • vzor město, stavení
 • vzor moře, kuře
 • pololetní opakování

U 57-60

PS 3 - 7

PP 26

Čt
 • čtení s porozuměním

ČÍT  85-87

vlastní kniha      

Sl
 • vyprvění o Vánocích

Aj
 • slovíčka 3. lekce
 • předložky
 • fráze s Where

U 28, 29

PS 24, 25

M
 • písemné sčítání a odčítání
 • pamětné násobení a dělení
 • pololetní opakování

U 16-21

G
 • kružnice, kruh
 • pololetní opakování
U 18
Vl
 • počasí, podnebí
 • půda a zemědělství
U 30-32
 • skupenství látek
 • vlastnosti látek

U  38, 47

Inf

HV
 • hudba afroameričanů
 • píseň Černý muž
 • pozoun
Vv
 • ptáčci v zimě
 • ptáčci u krmítka
Tv
 • základy fotbalu
 • fotbal

.

.

Týdenní plán

Týden od 3. 1. do 7. 1.

Čj
 • opakování VS po B, L, M, P, V, Z, F
 • rod, číslo, pád podstatných jmen
 • vzor město, stavení

U 38

PS 1 str. 32

PS 2 str. 3 - 7

PP 8

Čt
 • čtení s porozuměním

ČÍT  69 - 71

Kniha Proč v létě myslet na Vánoce       

Sl
 • popis hračky

kopie

Aj
 • slovíčka 3. lekce
 • předložky
 • fráze s Where, There is/are

U 26, 27

PS 22, 23

M
 • písemné dělení
 • písemné násobení
 • násobení a dělení zpaměti

U 14- 17

G
 • kružnice, kruh
U 18
Vl
 • počasí, podnebí
U 29, 30
 • les v zimě
 • skupenství látek

U  34 - 38

Inf

HV
 • hudba afroameričanů
 • píseň Černý muž
 • trubka
Vv
 • ptáčci v zimě
 • ptáčci u krmítka
Tv
 • základy florbalu.
 • florbal
 • cvičení na koberci

.

.

Týdenní plán

Týden od 13. 12. do 17. 12. 

Čj
 • opakování VS po B, L, M, P, V, Z, F
 • opakování slovních druhů
 • rod, číslo, pád podstatných jmen
 • vzor město

U 36

PS 29-39

PP 23, 8

Čt
 • čtení s porozuměním

ČÍT 

Kniha Proč v létě myslet na Vánoce       

Sl
 • charakteristika postavy

U 35

Aj
 • vánoční slovíčka
 • Vánoce v Británii 

kopie

U 56

M
 • písemné dělení
 • písemné násobení
 • násobení a dělení zpaměti

U 2

G
Vl
 • testík
 • les v zimě

U  34 - 36

Inf

HV
 • hra na boomwhackers
 • rozdíl mezi koledou a vánoční písní
 • J. J. Ryba - Česká mše vánoční
Vv
 • vánoční dárek
 • anděl - práce s papírem
Tv
 • základy florbalu.
 • vybíjená

.

.

Týdenní plán

Týden od 13. 12. - 17. 12. 

Čj
 • opakování VS po B, L, M, P a V
 • opakování slovních druhů
 • rod, číslo, pád podstatných jmen
 • vzor město

U 35

PS 29-39

PP 21, 21

Čt
 • čtení s porozuměním

ČÍT 

Kniha Proč v létě myslet na Vánoce       

Sl
 • charakteristika postavy

U 35

PS 32

Aj
 • přítomný průběhový čas
 • opakování slovíček a frází 2. lekce
 • opakování abecedy, čísel do 100

kopie

M
 • písemné dělení
 • písemné násobení
 • násobení a dělení zpaměti

G
 • kolmice
Vl
 • mapy
 • plán obce
 • obojživelníci, plazi, bezobratlí

U  22 - 23

Inf
 • kódování informace obrázem, textem
 • práce s klávesnicí
HV
 • žesťové nástroje
 • délka not
Vv
 • anděl - malba, koláž
 • vánoční dárek
 • anděl - práce s papírem
Tv
 • základy florbalu

.

.

Týdenní plán

Týden od 29. 11. do 3. 12. 

Čj
 • opakování VS po B, L, M, P a S
 • opakování slovních druhů
 • pád podstatných jmen

U 33, 48

PS 28, 33-39

Čt
 • čtení s porozuměním

ČÍT 

vlastní kniha       

Sl
 • telefonický rozhovor

U 39

PS 32

Aj
 • přítomný průběhový čas
 • opakování slovíček a frází 2. lekce
 • opakování abecedy, čísel do 100

U 18-25

kopie

M
 • písemné dělení
 • písemné násobení
 • násobení a dělení zpaměti

U 45-50

G
 • osa úsečky
Vl
 • mapy
 • plán obce
 • plazi, obojživelníci, bezobratlí

U  22-23

Inf
 • kódování informace obrázem, textem
 • práce s klávesnicí
HV
 • žesťové nástroje
 • délka not
Vv
 • adventní tvoření
 • vánoční dárek
 • adventní tvoření
Tv
 • plavání 
 • hry s míčem, přehazovaná
 • základy florbalu

.

.

Týdenní plán

Týden od 22. 11. do 26. 11. 

Čj
 • opakování VS po B, L, M a P
 • opakování slovních druhů
 • rod, číslo, pád podstatných jmen

U 32, 48

PS 27

Čt
 • čtení s porozuměním
 • rýmy a rýmování

ČÍT 48-50          

Sl
 • volné psaní - příběh s VS po M

Aj
 • přítomný průběhový čas
 • opakování slovíček a frází 2. lekce

U 18-25

PS 21, 22

M
 • písemné dělení
 • písemné násobení
 • sčítání a odčítání do 10000 zpaměti

U 38

G
 • vzájemná poloha přímek
Vl
 • páce s mapou
 • mapové značky
 U 20-22
 • savci

U  18, 19

Inf
 • kódování informace textem
 • práce s klávesnicí
HV
 • nahrávka zpěvu
 • délka not
Vv
 • výzdoba školy
 • vánoční dárek
 • adventní dílny
Tv
 • plavání 

.

.

Týdenní plán

Týden od 15. 11. do 19. 11.

Čj
 • opakování VS po B, L, M
 • opakování slovních druhů
 • rod a číslo podstatných jmen
 • čtvrtletní opakování

U 31, 45, 46

PS 26, 36, 37

Čt
 • čtení s porozuměním
 • čtení vlastní knihy - postava
 • rýmy a rýmování

ČÍT 42, 46          

Sl
 • volné psaní - příběh s VS po M

Aj
 • čtení - párty
 • přítomný průběhový čas

U 24, 25

PS 20, 21

M
 • písemné dělení
 • písemné násobení
 • sčítání a odčítání do 10000 zpaměti

U 31-37

G
 • čtvrtletní opakování
Vl
 • mapy
 • páce s mapou
 • mapové značky
 U 20-22
 • savci
 • čtvrtletní opakování (houby, rostliny, společenství v okolí domovů, společenství lesa)

U  18, 19

Inf
 • kódování informace textem
 • práce s klávesnicí
HV
 • nácvik na Advent
 • délka not
Vv
 • výzdoba školy
 • výzdoba školy
 • práce na zahradě
Tv
 • plavání 

.

.

Týdenní plán

Týden od 8. 11. - 12. 11.

Čj
 • opakování VS po L
 • opakování VS po M
 • opakování slovních druhů

U 29, 30

PS 24-25

Čt
 • čtení s porozuměním
 • čtení vlastní knihy - postava
 • rýmy a rýmování

ČÍT 35, 42, 46          

Sl
 • volné psaní - příběh s VS po L

Aj
 • čtení - svátky a festivaly
 • přítomný průběhový čas

U 22, 23

PS 18, 19

M
 • písemné dělení
 • sčítání a odčítání do 10000 zpaměti

U 36-38

G
 • vzájemná poloha přímek v rovině
 • rýsování rovnoběžek
U 39
Vl
 • opakování o krajích a krajských městech
 • ekosystém lesa
 • savci
 • čtvrtletní opakování (houby, rostliny, společenství v okolí domovů, společenství lesa)

U 30 - 33

U  18, 19

Inf
 • základy programování
 • práce v programu Malování
HV
 • nácvik na Advent
 • délka not
Vv
 • Svatý Martin na bílém koni
 • práce na zahradě
Tv
 • plavání 
 • nácvik hodu na cíl

.

.

Týdenní plán

Týden od 1. 11. do 5. 11.

Čj
 • opakování slovních druhů
 • vyjmenovaná slova po B
 • opakování vyjmenovaných slov po L

U 26 - 29

PS 21-23

Čt
 • literární kavárnička
 • seznámení s pojmem čtenářský deník
 • čtení z čítanky - pohádka 

ČÍT 21 - 25      

Sl
 • vyplnění přihlášky do zájmového kroužku

U 25

Aj
 • opakování slovíček 2. lekce
 • přítomný průběhový čas

U 18 - 22

PS 15 - 18

M
 • písemné dělení
 • sčítání a odčítání do 10000 zpaměti

U 34 - 37

G
 • vzájemná poloha přímek v rovině
 • rýsování rovnoběžek
U 39
Vl
 • opakování o krajích a krajských městech
 • ekosystém les
 • podzim v lese

U 30 - 33

Inf
 • práce s klávesnicí
 • práce v programu malování
HV
 • opakování not podle délky
 • nácvik na advent
Vv
 • myšky v noře
 • podzimní stromy
 • podzimní strom - práce s papírem
Tv

 • nácvik kotoulu vzad
 • hry s míčem
 • nácvik hod míčem                                  

.

.

Týdenní plán

Týden od 25. 10. do 29. 10.

Čj
 • slova s ě/je
 • opakování VS po B

U 26-28

PS 21, 22

Čt
 • čtení s porozuměním - Halloween, Den vzniku ČSR

          

Sl Podzimní prázdniny

Aj
 • nová slovíčka - Unit 2
 • Halloween

U 18-20, 54-55

PS 15

M
 • písemné dělení

G Podzimní prázdniny
Vl
 • Pardubický kraj
 • příroda na podzim

U 28, 29

Inf Podzimní prázdniny
HV
 • testík - dřevěné dechové nástroje
 • nácvik na Advent
Vv
 • Myšky v noře
 • Halloween - lucerny
Podzimní prázdniny
Tv

Podzimní prázdniny

.

.

Týdenní plán

Týden od 18. 10. do 22. 10.

Čj
 • slova s ě/je
 • předpony bez-, roz-, vz-, ve-, ob-
 • zdvojené souhlásky

U 21-24    

PP  7

PS 19, 20, 21

Čt
 • vlastní kniha - postava
 • čítanka - pohádka

ČÍT 19,22          

Sl
 • popis cesty

Aj
 • opakování - Unit 1
 • nová slovíčka - Unit 2
 • abeceda
 • fráze s He can ..., She can..., I'm wearing...

U 18-20

PS 12-15

M
 • písemné násobení
 • slovní úlohy
 • sčítání a odčítání do 1000

G
Vl
 • opakování o rostlinách
 • příroda na podzim

U 26, 27

Inf
 • práce s klávesnicí
HV
 • hudba a život Antonína Dvořáka
 • poslech Dvořák
 • nácvik na Advent
Vv
 • Myšky v noře
 • Listy - práce s přírodninou
Tv

 • plavání
 • nácvik kotoulu vpřed i vzad

.

.

Týdenní plán

Týden od 10. 10. do 15. 10.

Čj
 • předložky a předpony
 • předpony bez-, roz-, vz-, ve-, ob-
 • zdvojené souhlásky

U 21-24    

PP 6, 7

PS 18, 19

Čt
 • vlastní kniha - postava
 • čítanka - pohádka

ČÍT 21,22          

Sl
 • popis pracovního postupu 

U 16

Aj
 • opakování - Unit 1
 • čtení - lesson 7, 8
 • nová slovíčka - Unit 2
 • abeceda
 • fráze s He can ..., She can...

U 14 - 19

PS 7-11

M
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení a dělení větších čísel
 • převody jednotek
 • slovní úlohy na + a -

G
 • grafy
 • přímky kolmé
U 22
Vl
 • kraje, krajská města

 • stavba rostlin - list, květ

U 16-17

Inf
 • přetahování objektů
HV
 • flétna
 • hudba Indiánů
 • nácvik na Advent
Vv
 • Podzimní listy
 • Příprava pomazánky
Tv
 • pohybové hry pro rozvoj obratnosti
 • plavání
 • nácvik kotoulu vpřed i vzad

.

.

Týdenní plán

Týden od 4. 10. do 8. 10.

Čj
 • předložky a předpony
 • předpony bez-, roz-, vz-, ve-, ob-
 • zdvojené souhlásky
 • párové souhlásky

U 17-22    

PS 4

PS 17- 20

Čt
 • vlastní kniha - postava
 • čítanka - pohádka

ČÍT 10-11          

Sl
 • popi pracovního postupu 

U 16

PS 12

Aj
 • Unit 1, lesson  5, 6, 7, 8
 • abeceda
 • fráze s Can

U 12 - 17

PS 7-11

M
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení a dělení větších čísel
 • převody jednotek
 • slovní úlohy na + a -

U 13-16

G
 • grafy
 • přímky kolmé
U 22
Vl
 • kraje, krajská města

U 10-13

 • houby
 • podzimní příroda
 • rostliny

U 12-14

Inf
 • přetahování objektů
HV
 • fagot
 • hudba Indiánů
Vv
 • Podzimní tvoření
 • Houby
Tv
 • pohybové hry pro rozvoj obratnosti
 • plavání
 • nácvik kotoulu
 • skoky přes švihadlo

.

.

Týdenní plán

Týden od 27. 9. do 1. 10.

Čj
 • kořen slova, přepona, přípona
 • předložky a předpony
 • předpony bez-, roz-, vz-, ve-, ob-
 • párové souhlásky

U 17-21    

PS 14-17

Čt
 • vlastní kniha - postava
 • čítanka - pohádka

ČÍT 10-11          

Sl Státní svátek

Aj
 • diktát
 • Unit 1, lesson 3, 4, 5, 6
 • fráze s Can

U 9-13

PS 5-9

M
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení a dělení větších čísel
 • slovní úlohy na + a -

U 10-13

G
 • vzájemná poloha přímek v rovině
U 17
Vl
 • Den české státnosti
 • kraje, krajská města

U 8-11

 • houby

U 11-13

Inf
 • přetahování objektů
HV
 • klarinet
 • hudba Indiánů
Vv Státní svátek
 • dýňové pole
Tv
 • pohybové hry pro rozvoj obratnosti
 • plavání
 • nácvik kotoulu

.

.

Týdenní plán

Týden od 20. do 24. 9.

Čj
 • slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • slova nespisovná
 • slova citově zabarvená
 • kořen slova, přepona, přípona

U 12-17    

PS 9-13

Čt
 • vlastní kniha - postava
 • čítanka - pohádka

ČÍT 10-11          

Sl
 • orientace v textu

U 8

PS 5

Aj
 • diktát
 • lekce 1. - slovíčka
 • fráze s When, Can

U 6-8

PS 4

M
 • písemné sčítání a odčítání
 • malá násobilka
 • slovní úlohy na + a -

U 8-11

G
 • vzájemná poloha přímek v rovině
U 17
Vl
 • podmínky k životu
 • houby

U 8 - 13

Inf
 • klikaní, tahy myší, dvojklik
HV
 • nácvik písní na akci ve Stěžrkách
Vv
 • dýňové pole - perspekiva
 • to jsem já - kniha
Tv
 • pohybové hry pro rozvoj obratnosti
 • plavání

.

.