Týdenní plány

Týdenní plán

Týden od 18. 10. do 22. 10.

Čj
 • slova s ě/je
 • předpony bez-, roz-, vz-, ve-, ob-
 • zdvojené souhlásky

U 21-24    

PP  7

PS 19, 20, 21

Čt
 • vlastní kniha - postava
 • čítanka - pohádka

ČÍT 19,22          

Sl
 • popis cesty

Aj
 • opakování - Unit 1
 • nová slovíčka - Unit 2
 • abeceda
 • fráze s He can ..., She can..., I'm wearing...

U 18-20

PS 12-15

M
 • písemné násobení
 • slovní úlohy
 • sčítání a odčítání do 1000

G
Vl
 • opakování o rostlinách
 • příroda na podzim

U 26, 27

Inf
 • práce s klávesnicí
HV
 • hudba a život Antonína Dvořáka
 • poslech Dvořák
 • nácvik na Advent
Vv
 • Myšky v noře
 • Listy - práce s přírodninou
Tv

 • plavání
 • nácvik kotoulu vpřed i vzad

.

.

Týdenní plán

Týden od 10. 10. do 15. 10.

Čj
 • předložky a předpony
 • předpony bez-, roz-, vz-, ve-, ob-
 • zdvojené souhlásky

U 21-24    

PP 6, 7

PS 18, 19

Čt
 • vlastní kniha - postava
 • čítanka - pohádka

ČÍT 21,22          

Sl
 • popis pracovního postupu 

U 16

Aj
 • opakování - Unit 1
 • čtení - lesson 7, 8
 • nová slovíčka - Unit 2
 • abeceda
 • fráze s He can ..., She can...

U 14 - 19

PS 7-11

M
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení a dělení větších čísel
 • převody jednotek
 • slovní úlohy na + a -

G
 • grafy
 • přímky kolmé
U 22
Vl
 • kraje, krajská města

 • stavba rostlin - list, květ

U 16-17

Inf
 • přetahování objektů
HV
 • flétna
 • hudba Indiánů
 • nácvik na Advent
Vv
 • Podzimní listy
 • Příprava pomazánky
Tv
 • pohybové hry pro rozvoj obratnosti
 • plavání
 • nácvik kotoulu vpřed i vzad

.

.

Týdenní plán

Týden od 4. 10. do 8. 10.

Čj
 • předložky a předpony
 • předpony bez-, roz-, vz-, ve-, ob-
 • zdvojené souhlásky
 • párové souhlásky

U 17-22    

PS 4

PS 17- 20

Čt
 • vlastní kniha - postava
 • čítanka - pohádka

ČÍT 10-11          

Sl
 • popi pracovního postupu 

U 16

PS 12

Aj
 • Unit 1, lesson  5, 6, 7, 8
 • abeceda
 • fráze s Can

U 12 - 17

PS 7-11

M
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení a dělení větších čísel
 • převody jednotek
 • slovní úlohy na + a -

U 13-16

G
 • grafy
 • přímky kolmé
U 22
Vl
 • kraje, krajská města

U 10-13

 • houby
 • podzimní příroda
 • rostliny

U 12-14

Inf
 • přetahování objektů
HV
 • fagot
 • hudba Indiánů
Vv
 • Podzimní tvoření
 • Houby
Tv
 • pohybové hry pro rozvoj obratnosti
 • plavání
 • nácvik kotoulu
 • skoky přes švihadlo

.

.

Týdenní plán

Týden od 27. 9. do 1. 10.

Čj
 • kořen slova, přepona, přípona
 • předložky a předpony
 • předpony bez-, roz-, vz-, ve-, ob-
 • párové souhlásky

U 17-21    

PS 14-17

Čt
 • vlastní kniha - postava
 • čítanka - pohádka

ČÍT 10-11          

Sl Státní svátek

Aj
 • diktát
 • Unit 1, lesson 3, 4, 5, 6
 • fráze s Can

U 9-13

PS 5-9

M
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení a dělení větších čísel
 • slovní úlohy na + a -

U 10-13

G
 • vzájemná poloha přímek v rovině
U 17
Vl
 • Den české státnosti
 • kraje, krajská města

U 8-11

 • houby

U 11-13

Inf
 • přetahování objektů
HV
 • klarinet
 • hudba Indiánů
Vv Státní svátek
 • dýňové pole
Tv
 • pohybové hry pro rozvoj obratnosti
 • plavání
 • nácvik kotoulu

.

.

Týdenní plán

Týden od 20. do 24. 9.

Čj
 • slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • slova nespisovná
 • slova citově zabarvená
 • kořen slova, přepona, přípona

U 12-17    

PS 9-13

Čt
 • vlastní kniha - postava
 • čítanka - pohádka

ČÍT 10-11          

Sl
 • orientace v textu

U 8

PS 5

Aj
 • diktát
 • lekce 1. - slovíčka
 • fráze s When, Can

U 6-8

PS 4

M
 • písemné sčítání a odčítání
 • malá násobilka
 • slovní úlohy na + a -

U 8-11

G
 • vzájemná poloha přímek v rovině
U 17
Vl
 • podmínky k životu
 • houby

U 8 - 13

Inf
 • klikaní, tahy myší, dvojklik
HV
 • nácvik písní na akci ve Stěžrkách
Vv
 • dýňové pole - perspekiva
 • to jsem já - kniha
Tv
 • pohybové hry pro rozvoj obratnosti
 • plavání

.

.