INFORMACE PRO RODIČE - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

OPAKOVÁNÍ UČIVA

Opakování z Českého jazyka: 16. 4. 2024

Diktát vět, vlastní jména - velké písmeno, řazení slov podle abecedy, dělení slov - pořádek slov ve větě, čtení s porozuměním (krátký text a k němu otázky), druhy vět, slova opačného významu (protiklady), slova podobného významu (synonyma), slova mnohoznačná (homonyma), slova lichotivá a hanlivá, slova nadřazená, podřazená a souřadná, hláska a písmeno (samohlásky značíme kolečkem, souhlásky značíme křížkem,  dvojhlásky značíme pouze jedním kolečkem a slabikotvorné l, r, m značíme křížkem v kolečku), psaní u/ú/ů, dělení souhlásek - psaní ií/yý po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky, slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Opakování z Matematiky: 17. 4. 2024

Sčítání a odčítání do 100, porovnávání čísel v oboru 0 - 100, doplňování číselných řad např.: 48, ..., ..., 51..., slovní úlohy, násobení a dělení číslem 2 a 3, jednotky délky (cm, m), jednotky hmotnosti (kg), jednotky objemu (l), geometrické tvary, tělesa, rovná, lomená a křivá čára, osová souměrnost, bod, úsečka a přímka, měření úseček.

...

KONZULTAČNÍ HODINY - 19. 3. 2024

Přihlásit se můžete ZDE.

.

VYSVĚTLIVKY KE ZNAČKÁM V BAKALÁŘÍCH:

V Bakalářích se můžete setkat s těmito symboly:

1 = jednička, 1- = jedna až dvě, 2 = dvojka..., A = absence/nemoc, X = nehodnocen, N = nepsal, ? = plánovaná klasifikace

.

POLOLETNÍ OPAKOVÁNÍ

Pololetní opakování z Matematiky: 11. 1. 2024

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku, porovnávání čísel v oboru 0 - 100, doplňování číselných řad např.: 48, ..., ..., 51..., slovní úlohy, jednotky délky (cm, m), jednotky hmotnosti (kg), jednotky objemu (l), geometrické tvary, tělesa, rovná, lomená a křivá čára, osová souměrnost, bod, úsečka a přímka.

Pololetní opakování z Českého jazyka: 16. 1. 2024

Diktát vět, opis, přepis, doplňování vynechaných písmen ve slově, vlastní jména, řazení slov podle abecedy, čtení s porozuměním (krátký text a k němu otázky), druhy vět, slova opačného významu (protiklady), slova podobného významu (synonyma), slova mnohoznačná (homonyma), slova lichotivá a hanlivá, slova nadřazená, podřazená a souřadná, hláska a písmeno (samohlásky, souhlásky dvojhlásky a slabikotvorné l, r, m), psaní u/ú/ů, dělení souhlásek - vyhledat tvrdé souhlásky, doplnit správně tvrdé slabiky.

Pololetní opakování z Prvouky: 17. 1. 2024

Škola - školní rok, dopravní značky, dopravní prostředky, důležitá telefonní čísla

Domov - přiřadit pojmy: Praha, Labe, Krkonoše..., vlajka ČR

Podzim - podzimní měsíce, stromy a keře, ovoce (peckovice, malvice, bobule) a zelenina (listová, cibulová, plodová, kořenová, košťálová), houby

Rodina - příbuzenské vztahy, pomocníci v domácnosti

Zima - zimní měsíce, stálí a stěhovaví ptáci, příroda v zimě, zvyky a tradice 

.

.

.

KONZULTAČNÍ HODINY - 9. 1. 2024

.

ČTVRTLETNÍ OPAKOVÁNÍ

Čtvrtletní opakování z Matematiky: 14. 11. 2023

- sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, slovní úlohy, rozklady čísel, jednotky délky (m), jednotky hmotnosti (kg), jednotky objemu (l): např.: zakroužkuj, co se měří na kg - mléko, jablka, provázek..., geometrické tvary, tělesa, rovná, lomená a křivá čára, osová souměrnost.

Čtvrtletní opakování z Českého jazyka: 16. 11. 2023

- diktát vět, opis, přepis, doplňování vynechaných písmen ve slově, vlastní jména, řazení slov podle abecedy, řazení slov ve větě, čtení s porozuměním (krátký text a k němu otázky), druhy vět, slova opačného významu (protiklady).

.

KONZULTAČNÍ HODINY - 17. 10. 2023

Přihlášení na konzultační hodiny bylo ukončeno.

.

18. 9. 2023

V pátek 22. září nás přijde vyfotit paní fotografka - společné foto na dveře třídy. Pokud najdete v dětském šatníku nějaký žlutý kousek, budu ráda. :-) Když jsme ta žlutá třída, tak ať nám to ladí. :-)

Děkuji za spolupráci.

.

14. 9. 2023

Připomínám zítřejší projektový den v Archeoparku ve Všestarech. 

S sebou: batůžek, svačinu, pití a penál. Na sebe vhodné sportovní oblečení a pevnou obuv.

Vyjíždíme cca 8:10. Do školy přijďte normálně jako na vyučování na 7:50. Vracet se budeme ze Všestar cca v 9:35 - poté se děti budou ještě dvě hodiny učit. (PRV - máme ve škole a TV, aktovku nepotřebujete).

.

6. 9. 2023

Děkuji všem, kteří již dnes přinesli přihlášku na kroužek. Kroužky se budou platit na účet školy. Informace k platbě dostanete na třídních schůzkách. Ti, kteří již dnes přinesli hotovost, mají uloženo u paní hospodářky Pavlíčkové. 

Děti dnes dostaly lísteček s informacemi k páteční akci Mezi poli, mezi lesy. Prosím vyplňte, podepište a zítra (7.9.) přineste zpět. Děkuji.

Zítra se již budeme učit dle rozvrhu. 

Děti si již mohou nosit pomůcky na Vv a Tv

.

5. 9. 2023

Děti budou potřebovat tyto obaly na sešity:  9x A5 a 5x A4. Kdo má obaly již nakoupené, mohou si je děti přinést již zítra. Jinak stačí přinést až v pondělí 11. září. Děkuji.

Děti dnes dostaly domů nabídku kroužků, pokud máte zájem, prosím, vyplňte a vraťte zpět co nejdříve. Počet dětí v kroužku je omezen. 

Dále děti dostaly informace o plavecké výuce. Začínáme 13. 9. 2023

V úkolníčku najdete informace o platbě PS.

.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

12. 9. 2023  a 15. 5. 2024 vždy od 16:30 hod.

.

KONZULTAČNÍ HODINY:

17. 10. 2023, 9. 1. 2024, 19. 3. 2024 vždy od 16:00 - 18:00 hod.

.

ŘEDITELSKÉ VOLNO:

29. 9. 2023

.

PLAVECKÁ VÝUKA:

od 13. 9. do 29. 11. 2023

.

PRÁZDNINY:

- podzimní - 26. 10. a 27. 10. 2023

- vánoční - 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 (vyučování začíná až ve středu 3. 1. 2024)

- pololetní prázdniny - 2. 2. 2024

- jarní prázdniny - 19. 2. - 25. 2. 2024

- velikonoční prázdniny - 28. 3. 2024

- hlavní prázdniny - 29. 6. 2024 - 1. 9. 2024