Informace pro rodiče

Dne 25. 4. 2022 odpadá hudebně-pohybový kroužek

Dne 26. 4. 2022 odpadá doučování z českého jazyka

.

Přehled konzultačních hodin a třídních schůzek:

Konzultační hodiny proběhnou: 19. 10. 2021, 30. 11. 2021, 11. 1. 2022, 15. 3. 2022 vždy od 16:00 do 17:30 hod. 

Třídní schůzka je naplánována na 17. 5. 2022 v 16:30 hod.

.

11. 3. 2022

Děti dnes dostaly závazné přihlášky na Noc s Andersenem (1. 4.) a na ŠVP (školu v přírodě 20. 6. - 24. 6.). Přihlášky jsou dostupné i zde. V případě zájmu prosím vyplňte a přineste zpět nejpozději do dat uvedených na jednotlivých přihláškách. 

Pozor změna: místo třídních schůzek proběhnou 15. 3. 2022 konzultační hodiny. Třídní schůzka proběhne až 17. 5. 2022, kde se dozvíte veškeré potřebné informace k ŠVP. 

.

KONZULTAČNÍ HODINY 15. 3. 2022 (prezenční forma)

V případě zájmu se zapište do tabulky. Děkuji. 

.

BŘEZEN 2022

11. 3. 2022 proběhne třídní kolo recitační soutěže - pouze v rámci naší třídy - byla bych ráda, aby si každé dítě vybralo nějakou báseň úměrnou věku a naučilo se ji nazpaměť (trénujeme tím paměť, přednes a vystupování před spolužáky), výběr básně je na každém z vás, můžete využít knihovnu, čítanku, internetové stránky... (autoři: např.: J. Žáček, J. Vodňanský, E. Frynta, F. Hrubín, J. Kainar, F. Halas...) možností je nespočet.

Nejlepší žáci pak mohou naši třídu reprezentovat 25. 3. 2022, kdy proběhne školní kolo soutěže.

18. 3. 2022 - matematický "cvrček"

25. 3. 2022 - školní kolo recitační soutěže

.

DUBEN 2022

1. 4. 2022 - Noc s Andersenem

13. 4. 2022 - Velikonoční dílničky

29. 4. 2022 - Školní kolo pěveské soutěže (třídní kolo proběhne 22.4.)