UŽITEČNÉ ODKAZY

ČJ - párové souhlásky ZDE

ČJ - měkké a tvrdé slabiky - ií/yý ZDE

M - sčítání a odčítání do 100 ZDE

M - sčítání a odčítání do 100 ZDE 

M - malá násobilka ZDE

.

https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-5/519

24.4. 2024

NÍŽE NALEZNETE ODKAZY K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 2. ROČNÍKU

M - odčítání do 100 s přechodem desítky ZDE

ČJ - párové souhlásky V/F ZDE

ČJ - párové souhlásky D/T ZDE

M - násobení dvěma ZDE

ČJ - párové souhlásky B/P ZDE

ČJ - párové souhlásky B/P ZDE

M - procvičování na jarní prázdiny ZDE, ZDE, ZDE, ZDE

ČJ - procvičování na jarní prázdniny ZDE, ZDE, ZDE, ZDE

PRV - procvičování na jarní prázdniny ZDE, ZDE, ZDE, ZDE

ČJ - měkké a tvrdé souhlásky ZDE

M - sčítání a odčítání dvojciferných čísel ZDE

PRV - Části lidského těla ZDE

PRV - Části lidského těla  ZDE

M - sčítání desítek ZDE

M - desítky a jednotky ZDE

ČJ - antonyma ZDE

ČJ - řazení slov do vět ZDE

ČJ - řazení podle abecedy ZDE

ČJ - druhy vět ZDE

ČJ - věta - správné řazení slov ve větě ZDE

M - slovní úlohy ZDE

M - sčítání a odčítání do 20 ZDE

ČJ - abeceda - řazení slov podle abecedy ZDE

ČJ - práskni krtka - vlastní jména ZDE

.

NÍŽE NALEZNETE RŮZNÉ ODKAZY K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. ROČNÍKU

.

M - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM ZDE

M - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM ZDE

ČJ - PÍSMENO Z ZDE

ČJ - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM ZDE

ČJ - PÍSMENO F - ANAGRAM ZDE

M - SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ DO 20 BEZ PŘECHODU ZDE

M - SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ DO 20 BEZ PŘECHODU - PLÁCNI KRTKA ZDE

M - SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ DO 20 BEZ PŘECHODU ZDE

ČJ - PÍSMENO Ž, Č, Ř, Š ZDE

ČJ - PÍSMENO Ř VE SLOVĚ ZDE

ČJ - PÍSMENO Ř - VELKÁ A MALÁ PÍSMENA ZDE

ČJ - PÍSMENO Ř ZDE

ČJ - PŘEHÁZENÁ PÍSMENA - Ř ZDE

ČJ - ROZLIŠOVÁNÍ PÍSMEN B a D ZDE

ČJ - PÍSMENO Ž ZDE

ČJ - PÍSMENO B ZDE

M - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20 BEZ PŘECHODU ZDE

M - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20 BEZ PŘECHODU ZDE

M - SČÍTÁNÍ DO 20 BEZ PŘECHODU ZDE

M - SČÍTÁNÍ DO 20 BEZ PŘECHODU ZDE

ČJ - PÍSMENO C ZDE

ČJ - PÍSMENO Š ZDE

ČJ - PÍSMENO Š ZDE

M - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 10  ZDE

M - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 10 PRÁSKNI KRTKA ZDE

M - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 10 ZDE

ČJ - PÍSMENO D PSACÍ PODOBA ZDE

ČJ - PÍSMENO D ZDE

ČJ - PÍSMENO N ČTENÍ S POROZUMĚNÍM ZDE

ČJ - VÁNOCE - PŘEHÁZENÁ PÍSMENA - POSKLÁDEJTE PÍSMENA PODLE PŘEDLOHY ZDE

PRV - ZVYKY A TRADICE ZDE

PRV - ZVÍŘATA V ZIMĚ ZDE

PRV - STOPY ZVÍŘAT ZDE

ČJ - SKLÁDÁNÍ PÍSMEN DO SLOV ZDE

ČJ - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM ZDE