Nemocníček

Čtvrtek 21.9.

Český jazyk

 • Pracovní sešit k živé abecedě str. 6/1 (velké tiskací A vybarvit červeně, malé tiskací a zeleně), v úvodní básničce zakroužkovat krátké velké a malé tiskací a (A = červeně; a= zeleně; á/Á = modře). 
 • Pracovní sešit k živé abecedě str.6/2

Matematika

 • Pracovní list strana 1 celá, str. 2/ 1, 2
 • Nácvik psaní číslice 1 (dokončení pracovního listu z předchozího dne)

Středa 20.9.

Český jazyk

 • Pracovní sešit k živé abecedě str. 5/3 (první sloupec), doplnit tvary a vybarvit podle zadání:
  • ad 1) dva červené čtverce vedle sebe, třetí je zelený
  • ad 2) první kolo červené, druhé zelené, třetí oranžové
  • ad 3) dítě si vybere vlastní barevnou kombinaci
 • Procvičujeme krátkou a dlouhou slabiku (zkusit znázornit tleskáním i zápisem tato slova: jehňátko, kočka, tučňák, hroch (krátká slabika = tlesknutí, puntík/ dlouhá slabika = rucě nahoru, svislá čárka)

Matematika

 • Nácvik číslice 1 (pracovní list k vyzvednutí ve škole na lavičce) - nejprve bodliny u ježka, poté první řádek jedničky, procvičujeme i na bílé destičce, 
 • učebnice str. 9/5 (první tři okénka)

Prvouka

 • Učebnice str. 9/Cesta do školy (na obrázku zakroužkovat situace, které jsou špatně, jak se nemáme chovat na silnici)
 • Učebnice str. 10) zodpovědět otázky o dopravní situaci, vybarvit semafor

Úterý 19.9.

Český jazyk

 • počáteční a koncová hláska ve slově, 
 • počet slabik, krátká (tlesknutí) a dlouhá slabika (ruce vzpažené vzhůru)
 • Pracovní sešit k živé abecedě str. 4/2,3, str. 5/1 (první dla sloupce ve škole, zbylé dva sloupce za DÚ)
 • Písanka uvolňovací cviky str. 9 celá 

Matematika

 • čteme čísla 1 až 4
 • učebnice str. 8 (Kolik vidíš na obrázku.... deštníků, horkovzdušných balónů, koní, bílých koní, vznešených dam, žlutých deštníků? Co je dole na obrázku? 
 • učebnice str. 9/1,2,3
 • procvičujeme počet předmětů do 4

Hudební výchova

 • nácvik písničky Pod naším okýnkem

Pondělí 18.9.

Český jazyk

 • Písanka uvolňovací cviky str. 6,7,8
 • Pracovní sešit k živé abecedě str.3/3 (pojmenovat květiny: jiřina, kopretina/sedmikráska, zvoneček, pampeliška, vlčí mák, fialky, petrklíč), vybarvit
 • Pracovní sešit k živé abecedě str.3/4, 5 (přečíst jednotlivé řádky, najít a vyškrtnout obrázek, který nepatří mezi ostatní, vysvětlit)

Matematika

 • Učebnice str. 6 - přečíst čísla, spočítat živočichy a rostliny; vše, co je jen jednou (např. motýl) zakroužkovat červeně, co je dvakrát (zeleně), co je třikrát (modře),
 • str.7/celá 

Hravá angličtina

Pátek 15.9.

Prvouka

 • moje škola (str. 5/3), zaměstnanci školy, co jejich práce obnáší

Český jazyk

 • grafomotorické cvičení klubíčko (oběma směry), procvičování fixou na bílou tabulku
 • určování počtu a délky slabik

Čtvrtek 14.9.

Český jazyk

 • nácvik uvolňovacího cviku horní klička
 • Velká písanka str. 5 (Ovečka) - nejprve projet prstem, následně až tužkou/pastelkou, není nutné přesně kopírovat čáru, nejdůležitější je plynulost pohybu
 • Naučit se říkanku na str. 4 (Jedu, jedu...) a poté si ještě několikrát projet trasu nákladního auta a přitom si nahlas předříkávát říkanku
 • Stále opakujeme první, poslední, řádek, sloupec, určujeme slabiky (počet a druh:krátká, dlouhá), vytleskáváme

Matematika

 • pracovní list (od 11:45 k vyzvednutí na lavičce u jídelny)
 • opakujeme a procvičujeme počet předmětů do 5 (ubíráme, přidáváme)

Středa 13.9.

Český jazyk

 • Pracovní sešit k živé abecedě str. 2/5 (vybarvit tulipány dle následujícího diktátu): Poslední tulipán je modrý, druhý tulipán je červený, první tulipán je žlutý, třetí tulipán je růžový
 • Pracovní sešit k živé abecedě str. 3/1 (spojit dva shodné obrázky)
 • Obrázkové čtení  - sloupce, řádky (najdete v Bakalářích)

Matematika

 • Učebnice str. 5/ celá
 • Počítání předmětů do 5 (ubírání, přidávání)

Prvouka

 • učebnice str. 4/1, 5/2,4

Úterý 12.9.

Český jazyk

 • Uvolňovací cviky strana 4 (závodní dráha, projet ji několikrát)
 • Pracovní sešit k živé abecedě str. 1 (cvičení 3, zakroužkovat červeně ovoce, zeleně zeleninu, všechna slova vytleskat, zaznamenat počet slabik)
 • Pracovní sešit k živé abecedě str. 2/ 1,2
 • co je řádek, co je sloupec

Matematika: 

 • Učebnice str. 3,4 (celé)
 • Procvičovat čtení (viz strana 3/1 - jeden hlemýžď, jedna čárka, jedno kolečko), přečti 1./2./3. řádek, prostřední sloupec...)

Pondělí 11.9.

Český jazyk

 • Pracovní sešit k živé abecedě str. 1, obrázky 1 a 2. Postupujte podle zadání.
 • Uvolňovací cviky str. 1 (vlaštovka letí k hejnu vlaštovek), plynulý tah
 • procvičujeme orientaci určování první a poslední hlásky ve slově, zdokonalujeme sluchovou syntézu (p-e-s) = (pes),
 • rozlišujeme délku slabik, dlouhá slabik (ruce nahoru), krátká slabika (tlesknutí)

Matematika

 • numerace do 5 (určujeme počet předmětů)
 • učebnice str. 1 a 2 (dle zadání v učebnici)
 • rozvoj prostorové orientace (vlevo, vpravo, nahoře, dole, uprostřed),
 • pojmy více, méně, největší, nejmenší, středně velký
 • upevňujeme řazení předmětů zleva doprava

Anglický jazyk

 • Zvykáme si na anglický jazyk
 • Pozdravy "Hello", "Goodbye",
 • reakce na pokyny "Sit down, stand up, ride a bike, make a circle"
 • barvy (red, green, yellow, blue)