informace pro chybějící

Učivo pondělí, středa 12.6.

Čj

    uč. str. 105/ 4 - ústně

    PS str. 35/ 5 + přečíst cv. 6 - zítra diktát

     uč. str. 106/ 1 - najít podmět a přísudek ve větách  - ústně + žlutá tabulka

     uč. str. 106/ 2 - ústně

     PS str. 36/ 1

M

     - opakování na testy

     - test z geometrie

     uč. str. 66 - 70 - přečíst - Ekosystém louka

========================================================================

Učivo pátek 7.6.

Čj

     Pravopisné 5min str. 41/ 2

     PC - shoda podmětu s přísudkem rod střední, rod ženský

     uč. str. 105/ 3 - ústně + tabulka

     PS str. 35/ 2, 3, 4

M

     PC - porovnávání zlomků

     Převody jednotek - procvičování

     Rovnice - procvičování

========================================================================

Učivo čtvrtek 6.6.

Čj

    - opakování psaní -ě, -je

     Pravopisné 5min str. 34/ 2. sloupek

     uč. str. 105/ 1 + tabulka, cv. 2 - ústně

     PS str. 35/ 1 

M

     - opakování - Římské číslice

     Pětiminutovka písemné +, -, x, :

     uč. str. 49/ 2 - písemně do MŠ

     Početník str. 24/ 1 - 2. sloupek

Vl - D

     Test 

      uč. str. 48 - 49 - přečíst + PL - práce s textem - nalepit do sešitu

     Český lev

========================================================================

Učivo středa 5.6.

Čj

     Opakování vyjm. slov - pc

     Pravopisné 5min str. 14/ 3. sloupek

     uč. str. 104/ 3 a, b  - ústně

     uč. str. 104/ 4 - písemně /doplnění i, y/

M

     opakování obvod a obsah čtverce, obdélníku

     opakování povrch krychle

     Povrch kvádru - síť kvádru, vyvození vzorečku pro výpočet povrchu kvádru / uč. str. 48 /

     uč. str. 62 - 65 - přečíst + zápis

Ekosystém pole

Je uměle vytvořený člověkem pro pěstování plodin.

Planě rostoucí rostliny na poli nazýváme plevelem.

Žije zde i mnoho živočichů. 

Těm, kteří na polích škodí, říkáme škůdci.

Důležitá je ochrana před erozí půdy!

+ obrázek

Kdo nemá sešity, jsou na lavičce u jídelny.

=======================================================================

Učivo úterý 4.6.

Čj

     Pravopisné 5min. str. 12/ 1. sloupek

     uč. str. 104/ 1, 2 - ústně

     PS str. 34/ 1, 2

M

     - procvičování výpočtů části zlomku

     - uč. str. 44/ 9 - do MŠ

Vl - Z

      - prezentace výletů - doporučení na zajímavý výlet

     uč. str. 56, 57 - přečíst, vybrat si pět památek a s nadpisem vypsat do sešitu

========================================================================

Učivo pondělí 3.6.

Čj

     Pravopisné 5min str. 4/ 1.sl.

     uč. str. 103/ 1 - ústně + žlutá tabulka; cv. 2 - ústně

     PS str. 33/ 1 + a, b

M

     procvičování - výpočet části zlomku (3/4 z 320 ...)

                            - římské číslice

     Početník str. 24/ 1 - 1. sloupek

     Početník str. 26/ první tři řádky; // str. 28/ první dva řádky

========================================================================

Učivo pátek 24.5.

Čj

     uč. str. 100/ 6 - do MIXu si zkusit napsat vzorce, dle cv. 3  /první věta příklad: V1 a V2./

     uč. str. 100/ 5 - od každé barvy vymyslet jednu větu dle větného vzorce /tedy tři věty/ - do Čj Š

     PS - str. 31/ 4

M

    Početník str. 16/ a, b, c, d

    uč. str. 38/ Aritmetický průměr - tabulka dole - přečíst

    uč. str. 38/ 2 - do MŠ 

    uč. str. 39/ 10 - 1. a 2. řádek - do MŠ

===================================================================================

Učivo středa 22.5.

Čj

     uč. str. 99/ 2 - ústně

     uč. str. 100/ 3 + tabulka - ústně

     uč. str. 100/ 4 + a - písemně

     PS str. 31/ 2, 3

M - geo

     římské číslice

     opakování obvod a obsah čtverce, obdélníku

     uč. str. 56 - 60 - přečíst

     - doplnit neúplný pracovní list a nalepit do sešitu

========================================================================

Učivo úterý 21.5.

Čj

     procvičování psaní -ě, -je

     PS str. 29/ dodělat cv. 2, 3

     uč str. 99/ 1 a, b, c, d + žluté tabulky

     PS str. 31/ 1 + a

M

     uč. str. 34/ 21 - do MIXu - stačí jen vypočítané

     Římské číslice - seznámení, zápis

Vl - Z

     uč. str. 50,51 - přečíst

     uč. str. 52, 53 - přečíst

========================================================================

Učivo pondělí 20.5.

Čj

     Pravopisné 5min str. 40/ 2. sloupek

     uč. str. 98/ žluté tabulky - přečíst

     PS str. 30/ 2 

M

     Početník str. 21/ 1 prvních 8 řádků z obou sloupečků /můžeš celé/

     uč. str. 35/ 28 - zápis, výpočet, odpovědi - do MŠ

========================================================================

Učivo pátek 17.5.

Čj

     Pravopisné 5min str. 14/ 2.sloupek

     uč. str. 97/ 6, 7 - ústně

     uč. str. 98/ 8 a + čas sloves - písemně ČjŠ

     uč. str. 98/ 9 - napsat věty v čase budoucím + najít číslovky ČjŠ

M

     Početník str. 18/ 2, 3

     uč. str. 33/ 14 do MŠ i se zbytky /ocásek dolů/

     uč. str. 35/ 23, 24 - zápis, výpočet, odpověď

========================================================================

     

Učivo středa 15.5., čtvrtek 16.5.

Čj

     Pravopisné 5min str. 39/ 1. sloupek

     uč. 96/ 4 - ústně, b - do sešitu

     uč. 96/ 5 - ústně

M

     Početník str. 17/ 2, 3; str. 18/ 1; str. 19/ 1, 2; str. 20/ 1

     uč. str. 33/ 13 - a -ústně, b - písemně do MŠ

     uč. str. 34/ 17, 18 - výpočet + odpověď do MŠ

     str. 52/ 53 - přečíst - cv. 1 - přiřadit rostliny, cv. 2 - přiřadit živočichy - oboje ústně

     str. 54/ 55 - přečíst + zápis

Ekosystém park

Je uměle vytvořený člověkem.

Funkce parku je estetická a odpočinková.

Dříve byly parky u zámků, dnes zlepšují prostředí i ve městech.

+ zapsat dvě rostliny a dva živočichy ze str. 54/55 spolu s informací o nich.

Vl - D

     uč. str. 42 - přečíst celé + Křížové výpravy str. 43

     Český lev - Husité

========================================================================

Učivo čtvrtek 9.5.

Čj

     uč. str. 94/ 7 a  - písemně

     uč. str. 94/ 8 + a,b  - ústně

     Pravopisné 5min - str. 49/ 1. sloupek

M

     uč. str. 26/ 16 - písemně

     uč. str. 28/ 1 - vysvětlit si princip výpočtu obsahu čtverce + vzoreček, cv. 2 - písemně

Vl - D

     uč. str. 41 - přečíst + zápis

Husitství

Jan Hus

Kazatel a profesor na univerzitě.

Kázal v Betlémské kapli proti odpustkům a chování církve.

Na koncilu v Kostnici byl v roce 1415 prohlášen za kacíře a upálen.

6. červenec je státním svátkem.

Jan Hus - "Český lev"

========================================================================

Učivo čtvrtek 18.4.

Čj

     uč. str. 86/ 1 přečíst + c, d, e - ústně

      + pohádka - vypsat v průběhu pohádky 10 sloves a se dvěma z nich vytvořit svoji větu - MIX

      uč. str. 86/ žluté tabulky - sloveso určité a neurčité - přečíst

M

     kontrola čtvrtletního testu

     vypsat do MŠ - uč. str. 7 a 8 - dle tabulek názvy čísel při sčítání, odčítání, násobení a dělení

     /tedy ty úzké tabulky/ a naučit

Vl - D

     uč. str. 36/ Zikmund - přečíst + zápis

Václav IV.

Byl vzdělaný, ale nerozhodný.

Měl spory s bratrem Zikmundem, šlechtou i církví.

Za jeho vlády propuklo husitství.

Zikmund

Ač dědic, nemohl se dlouho stát českým králem.

V bojích s husity mnohokrát prohrál.

V roce 1436 se stal českým králem; v roce 1437 umírá bez dědice.

========================================================================

Učivo středa 17.4.

Čj

     Čtvrtletní test 

     PS str. 23/ 1, 2 ; str. 21/ 4b

M

     Procvičování obvodu trojúhelníku, čtverce, obdélníku

     - vážení na osobní váze

      uč. str. 49 + zápis  

Měření hmotnosti

Základní jednotkou je 1 kg = 1 000 g

Další jednotky:

- gram - g

- dekagram - dag = 10 g

- metrický cent - q = 100 kg

- tuna - t = 1 000 kg

Druhy vah: pákové, osobní, pružinové /mincíř/, elektronické

===================================================================================