domácí úkoly

čtvrtek 21.1.2021

V sešitu český jazyk D máš vložený list, slova opiš psacím písmem. Ve slabikáři si přečti stranu 46 a do vět na listu vepiš vysypaná slova.

Přeji pohodovou práci a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

středa 20.1.2021

Dnes budeš číst ve fólii na straně 40 sloupeček s písmenkem Z. V matematice vypočítej na straně 19 cvičení 1 a porovnej čísla ve cvičení 3.

Přeji pohodovou práci i odpoledne a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

úterý 19.1.2021

Dnes budeš číst ve slabikáři stranu 28, 29 (nečteme Z), v písance napiš poslední čtyři řádky.

Přeji pohodové odpoledne a zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

čtvrtek 14.1.2021

Dnešní čtení najdeš ve své fólii. Přečti celou stranu 33. Druhý úkol je v písance, dopiš celou stranu 28. 

Přeji pohodovou práci a prima odpoledne. Zítra se těším na setkání. MK :-)

.

.

středa 13.1.2021

Dnes budeš číst ve slabikáři stranu 42, pokračování vyprávění o Pepíkovi. V sešitě český jazyk D máš vlepenou "osmisměrku". Barevně zakroužkuj obrázek, stejnou barvou vybarvi slovo v domečku. Barvi podle své fantazie.

Přeji pohodovou práci a odpoledne. MK :-)

.

.

pondělí 11.1.2021

Domácí úkol čtení najdeš ve své fólii, str.29 písmenko K s kytarou, přečti, prosím, celou stranu.

V sešitě česká jazyk D najdeš za obalem lísteček se slovy (les, pes, mele, pase, táta, sůl, láme, pila). Slova přepiš psacím písmem do sešitu.

Přeji pohodovou práci a zítra se těším na setkání. MK

.

.

pátek 8.1.2021

Jediný domácí úkol, prosím, trénujte příklady sčítání do 8 a odčítání do 7. Stačí ústně.

Děti moc chválím za práci doma i ve škole.

Přeji pohodový víkend. MK :-)

.

.

úterý 5.1.2021

Domácí úkoly najdeš ve fólii.

Psaní 3* - tři řádky slabik

Čtení 2* - máš označené dvě části na listu s D, jeden řádek se slabikami, jeden rámeček se slovy.

Přeji pohodové odpoledne. MK

.

pondělí 4.1.2021

Dnes čekají děti tři úkoly:

  1. fólie - Vyndej všechny papíry z fólie, zůstanou pouze sloupečky str.5,6. Zítra přines fólii do školy.
  2. matematika - sloupečky str.5,6 z fólie - Pokud máš všechny sloupečky vypočítané, jsi bez úkolu. Pokud nějaký chybí, spočítej dva libovolné sloupečky.
  3. slabikář - Na straně 27 přečti pouze horní polovinu písmenko N.

Přeji pohodové odpoledne a zítra se těším na setkání. MK

.

.