domácí úkoly

Pomůcky na příští školní rok "zde"

======================================================================== 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================

/toto je pouze informativní pro další básně v budoucnu :)/

Básnička 

Hodnotí se

  • znalost - název básně, autor, báseň samotná
  • přednes - nahlas, pomalu, intonace 
  • celkové vystupování